Daily Archives: Temmuz 26, 2016

DSP Başkanlık Kurulu Bildiri Yayınladı

Demokratik Sol Parti Başkanlık Kurulu, 15 Temmuz darbe kalkışması ile ilgili bir bildiri yayınladı.

Ülkemizde son günlerde yaşanan olaylar üzerine bir değerlendirme yapan DSP Başkanlık Kurulu, Genel Başkan Önder AKSAKAL başkanlığında toplandı.

DSP Başkanlık Kurulu bildirisinde şu görüşlere yer verildi;

“Üniter yapımızın ve ulusal birliğimizin parçalanması, demokratik rejimin çökertilmesi amacıyla Ülkemize ve Devletimize karşı alçakça bir darbe girişimi olmuştur.

Öncelikle halkımızın kararlı ve cesur direnişi ile devletimizin başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere inançlı kadrolarının dirayetli duruşu karşısında bu hain saldırı püskürtülmüştür.

Demokratik Sol Parti, demokrasiden, temel hak ve özgürlüklerden ödün vermeyen siyaset anlayışıyla, halkın iradesi dışına çıkarak kendine yer açmak isteyen hiçbir fikre ve kesime olur vermemiştir, bundan sonra da vermeyecektir.

Demokrasiyi ve Cumhuriyet rejimini özümsemiş olan Türk halkı, 15 Temmuz’da Atatürk’ün emanetine “canı pahasına” sahip çıkacağını dost-düşman tüm dünyaya göstermiştir.

Türk-Bayrağı-660x330

Devlet yönetmeyi, parti yönetmekle eşdeğer görme gafletine düşenler, kendi ikballeri uğruna sessiz kaldıkları ihanet şebekesinin hain planlarının ciddiyetine, ancak kendileri hedefe konulunca inanmışlardır.

İçlerinden bazıları bu durumunu “ahmaklık” olarak izah etmeye çalışsa da, Hükümetin, Devletin ve Milletin karşı karşıya bırakıldığı bu manzaranın müeyyidesi o kadar “hafif” olmayacaktır. Bu sürece bilerek ya da bilmeyerek hizmet eden herkes Türk Milletine hesap vermelidir.

Darbeye karşı durmak, herkesin öncelikle insani sorumluluğudur. Bu uğurda mücadele etmek ise vatan-millet sevgisinin güçlülüğünü, toplumsal çıkar bilincinin önceliğini zorunlu kılar.

Elbette ki önümüzdeki süreç, ülkenin getirildiği bugünkü manzaraya sebep olanların tek tek belirlendiği, yasalar karşısında hak ettikleri cezayı alacakları bir süreç olacaktır.

Devleti yönetenler “duygusal” davranamazlar. Anayasa ve yasalar çerçevesinde davranmamak, amacını aşan kararlar almak, hukukun temel ilkelerine ve insan haklarına aykırı düzenlemeler yapmak hiç kimseye bir yarar sağlamayacağı gibi ülkemizi de uluslararası toplumda itibarsızlaştırır.

Devletimize ve demokrasimize karşı girişilen bu darbe sırasında şehit olan tüm güvenlik mensuplarımıza ve yurttaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerken, yaşadığımız zor günlerin demokrasi, birlik ve sağduyu ile aşılması gerektiğini biliyor, Olağanüstü Hal uygulamasının en kısa sürede sonlandırılmasını istiyoruz.

Egemenliğin kayıtsız şartız Millete ait olduğu gerçeğinde, Halk’tan ve Hukuk’tan aldığımız güçle Atatürk milliyetçiliğine bağlı Cumhuriyetten yana tavrımız ile Demokrasiye olan inancımızı, Laik, Demokratik ve Sosyal Hukuk Devletine olan bağlılık ve tam desteğimizi bir kez daha yüce Türk Milleti ile paylaşıyoruz.”