Daily Archives: Aralık 19, 2017

Hak ve Hakikat Partisi Lideri Serkan ARSLAN "Ehil olmayana makam verilmez"

Hak ve Hakikat Partisi Lideri Serkan ARSLAN Diyor Ki
“Emanetin bir manası da her şeyi yerli yerine koymaktır. Ehil olmayana makam verilmez”

LİYAKAT

Liyakat, layık olmak demektir. Hizmete layık olanlara emanet teslim edilmelidir. Eğer layık olmayanlara, liyakatsiz kişilere görev verilirse, başarısızlık kaçınılmaz olur. Adam kayırmalar, eş-dost ilişkileri, çıkar ilişkileri başlar. Liyakate sadık kalmayan ve onu benimsemeyen devlet yönetimleri, insan hakları ihlallerini de doğurur. Bu yolun sonu ise bir çıkmazdır. Liyakati ilke edinmezsiniz, yolsuzlukların önünü kapatamazsınız.

İşinin ehli olan, emin güvenilir nitelikte, liyakat sahibi kişilere görev verildiği takdirde, “dalgalı denizde gemi kaptanı” dahi olsa gemiyi limana çıkarabilir. Çünkü o işin de ustadır. Ancak “bu bizdendir” fikriyle hareket edenler, düz yolda bile yolunu şaşırabilirler. İslam Kendine sahip olamayan, ruhuyla bedeni, dünyasıyla ahireti, işiyle ibadeti arasında denge kuramayan; hayatı sadece yeme, içme, eğlenme ve para kazanma çerçevesinde düşünen kişilerin başa geçmesine, idarî işlerin ağırlığını yüklenmesine cevaz vermez. Çünkü bu vasıfları taşıyanlar iş başına getirildiği takdirde, önce o memleketin kıyameti kopar.

EHLİYET

İnsanın leh ve aleyhindeki haklara sahip olabilmesi, teklife muhatap olma hâli.

Sözlük anlamı ehliyet; lâyık ve yeterli olmak demektir. Ayrıca; iktidar, liyakat, istihkak, maharet ve mensubiyet manalarına da kullanılır. Arapça “ehl” kelimesinden türemiştir.

Ehliyet sahibi olmak, aklıselim olmayı gerektirir. Özellikle dünya nimetlerine karşı zaaf sahibi olanlar ehil ve ehliyet sahibi sayılamazlar. Ehliyet sahibi olmak, üstün özellikler sahibi, sağlam karakterli, emin, güvenilir ve önder olmayı gerektirir.

EMANET

İslâm, mensuplarından Allah ve kul haklarının muhafazası için uyanık olmalarını istemiştir. Bunun sayesinde Müslüman ifrat ve tefritten de kurtulmuş olur. İslam Müslüman’dan “Emin” olmasını talep etmiştir.

İslâm nazarında emanetin çok geniş bir alanı vardır. O, çeşitli manaları havidir. Emanetin esas noktası, kişinin yapmakla sorumlu olduğu tüm vazifelerin şuurunda olmasıdır. Kısacası, gelecek hadiste açıklanacağı üzere Allah’a karşı sorumlu olduğunun idraki içinde bulunmasıdır. “Hepiniz çobansınız ve güttüğünüzden mesulsünüz. Devlet başkanı bir çobandır. Güttüğünden mesuldür. Erkek, evinde çobandır. O, evdeki ailesinden mesuldür. Kadın, kocasının evinde çobandır. O, güttüklerinden mesuldür. Hizmetçi, efendisinin evinde çobandır. O da güttüklerinden mesuldür.”

Emanetin bir manası da her şeyi yerli yerine koymaktır. Ehil olmayana makam verilmez. Vazifeler yetenekli kişilere devredilir. İdari mevkiler ve umuma ait işler çok yönlü bir şekilde mesuliyeti gerektiren hususlardır.

Rüşvet veya meyil neticesi, daha ehliyetli biri varken başkasını görev başına getirmemiz büyük bir cinayet sayılır. Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurur: “Kim daha ehil biri varken başka birini bir bölük (iş) başına getirirse, Allah’a, Peygamberine ve Müslümanlara hıyanet etmiş sayılır.”
Allah u Teâlâ ise bu konuda şöyle emreder;

“Allah, size emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmedeceğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.

EMANET

İslâm, mensuplarından Allah ve kul haklarının muhafazası için uyanık olmalarını istemiştir. Bunun sayesinde Müslüman ifrat ve tefritten de kurtulmuş olur. İslam Müslüman’dan “Emin” olmasını talep etmiştir.

İslâm nazarında emanetin çok geniş bir alanı vardır. O, çeşitli manaları havidir. Emanetin esas noktası, kişinin yapmakla sorumlu olduğu tüm vazifelerin şuurunda olmasıdır. Kısacası, gelecek hadiste açıklanacağı üzere Allah’a karşı sorumlu olduğunun idraki içinde bulunmasıdır. “Hepiniz çobansınız ve güttüğünüzden mesulsünüz. Devlet başkanı bir çobandır. Güttüğünden mesuldür. Erkek, evinde çobandır. O, evdeki ailesinden mesuldür. Kadın, kocasının evinde çobandır. O, güttüklerinden mesuldür. Hizmetçi, efendisinin evinde çobandır. O da güttüklerinden mesuldür.”

Emanetin bir manası da her şeyi yerli yerine koymaktır. Ehil olmayana makam verilmez. Vazifeler yetenekli kişilere devredilir. İdari mevkiler ve umuma ait işler çok yönlü bir şekilde mesuliyeti gerektiren hususlardır.

Rüşvet veya meyil neticesi, daha ehliyetli biri varken başkasını görev başına getirmemiz büyük bir cinayet sayılır. Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurur: “Kim daha ehil biri varken başka birini bir bölük (iş) başına getirirse, Allah’a, Peygamberine ve Müslümanlara hıyanet etmiş sayılır.”
Allah u Teâlâ ise bu konuda şöyle emreder;

“Allah, size emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmedeceğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.”

(Nisa: 58)

EHLİYET

İnsanın leh ve aleyhindeki haklara sahip olabilmesi, teklife muhatap olma hâli.

Sözlük anlamı ehliyet; lâyık ve yeterli olmak demektir. Ayrıca; iktidar, liyakat, istihkak, maharet ve mensubiyet manalarına da kullanılır. Arapça “ehl” kelimesinden türemiştir.

Ehliyet sahibi olmak, aklıselim olmayı gerektirir. Özellikle dünya nimetlerine karşı zaaf sahibi olanlar ehil ve ehliyet sahibi sayılamazlar. Ehliyet sahibi olmak, üstün özellikler sahibi, sağlam karakterli, emin, güvenilir ve önder olmayı gerektirir.

LİYAKAT

Liyakat, layık olmak demektir. Hizmete layık olanlara emanet teslim edilmelidir. Eğer layık olmayanlara, liyakatsiz kişilere görev verilirse, başarısızlık kaçınılmaz olur. Adam kayırmalar, eş-dost ilişkileri, çıkar ilişkileri başlar. Liyakate sadık kalmayan ve onu benimsemeyen devlet yönetimleri, insan hakları ihlallerini de doğurur. Bu yolun sonu ise bir çıkmazdır. Liyakati ilke edinmezsiniz, yolsuzlukların önünü kapatamazsınız.

İşinin ehli olan, emin güvenilir nitelikte, liyakat sahibi kişilere görev verildiği takdirde, “dalgalı denizde gemi kaptanı” dahi olsa gemiyi limana çıkarabilir. Çünkü o işin de ustadır. Ancak “bu bizdendir” fikriyle hareket edenler, düz yolda bile yolunu şaşırabilirler. İslam Kendine sahip olamayan, ruhuyla bedeni, dünyasıyla ahireti, işiyle ibadeti arasında denge kuramayan; hayatı sadece yeme, içme, eğlenme ve para kazanma çerçevesinde düşünen kişilerin başa geçmesine, idarî işlerin ağırlığını yüklenmesine cevaz vermez. Çünkü bu vasıfları taşıyanlar iş başına getirildiği takdirde, önce o memleketin kıyameti kopar.

MEŞVERET

Meşveret, yapılacak işler hususunda, ehil olan kişilere danışmak, onlardan görüş almaktır. Şûra ve İstişare kelimeleri de aynı anlamda kullanılır.

Meşveret, hak ve hakikati ortaya koyma ve mevcut şartlar içinde yapılması gerekeni isabetli şekilde belirleme imkânı verir. Meşveret edilenlere değer verildiğini gösterir. Onların kalplerini hoşnut eder, işin beraberce yürütülmesini sağlar.

Hz. Resulullah (s.a.v)“ Kim meşverette bulunursa, o doğruya ulaşmaktan mahrum kalmaz, kim de onu terk ederse sapıklığa düşer?” buyurmuştur. Bu ifadeden de anlaşıldığı gibi Allah, meşvereti emretmekle, idarecilere Meşveretin önemini hatırlatmak istiyordu. Meşveret hususunda, O’ndan şerefsüdur olmuş: “Meşverette bulunan pişman olmaz “İstişare eden zarar görmez. ” “Meşveret eden güvenlik içindedir. “İstişare edip doğru neticeye ulaşmamış bir topluluk yoktur” gibi.

Meşveretin (Şuranın), Allah rızası için ve Müslümanlar yararına yapılması, rüşvet, baskı ve tehditlerle istişare heyetin düşünce çizgisinin saptırılmasına meydan verilmemesi de önemli bir esastır. Allah Resulü, “Kendisiyle istişare edilen insan bir güven insanıdır; kendisine bir husus danışılan kimse kendi hakkında karar veriyor olma ölçüsünde düşüncesini bildirmelidir” buyururlar.

ADALET

Düzenli ve dengeli davranma, her şeyin ve herkesin hakkını verme, haksızlıklardan uzaklaşarak orta yolu tutma, bir şeyi yerli yerine koyma, insaf ve eşitlik anlamında bir terimdir. Geniş kapsamlı bir kavram olan adaletin zıttı zulüm, gadr ve insafsızlıktır.

İslâm’ın emrettiği adalet doğrultusunda kâinatın düzeninin ayakta durması tabii bir hadisedir. Adalet mülkün temelidir. Adaletin olmadığı yerde zulüm hâkimdir. Allah ve onun koyduğu bütün hükümler zulmün her çeşidinden uzaktır. Allah’ın emirlerinin uygulandığı bir ortamda hiçbir kimseye zerre kadar zulüm yapılmaz. ( en-Nisa, 4/40). Bu Kur’an-ı Kerim’de sık sık tekrarlanan ayetlerle dile getirilmektedir

İslâm’da adalet, hukuk önünde herkese eşit davranmak, kültür, bilgi ve mevki farklılıklarından dolayı insanlara başka başka davranmamak demektir. İslâm bu anlamda her ferdin ve her toplumun karşılıklı olarak işlerinde değişmez bir ölçü şeklinde yerini almış, istek ve heveslere yer vermemiş, sevgi ve nefretlere uymamış, akrabalık ve yakınlık bağlarına göre ayarlanmamış, zengin-fakir ayırımı gözetmemiş, kuvvetli ve zayıf farkını göz önüne almış bir adalet anlayışı getirmiştir. Bunun için İslâm, toplum içinde yaşayan bütün kesimlerin birliğini sağlayan prensipler koymuş, ümmetin güvenliğini garanti altına alan bir düzen kurmuştur.

“Ey iman edenler adaleti ayakta tutarak Allah için şahitlik edenler olun. Kendinizin, ana ve babanızın aleyhinde bile olsa (şahitlik ettiğiniz kimseler) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Adaleti yerine getirebilmek için hevâ ve hevesinize uymayın. Eğer eğri davranır veya yüz çevirirseniz, Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”

(en-Nisa, 4/135) 

BİAT

Biat (Bey’at): Ulu’l emre bağlılık sözü vermenin adıdır. Resulullah, önemli dini-siyasi olaylar arefesinde veya İslamiyet’i kabul eden kimselerle ilk defa görüştüğünde biat almıştır. Biat, genelde el sıkışma şeklinde olmuştur. Biat ta asıl olan, meşru devlet başkanını tanımak, kendini ona bağlı hissetmek ve bu hissi hayatının sonuna kadar korumaktır. Yoksa milletin her ferdinin devlet başkanı ile biate fiilen katılması şart değildir.

Biat, Hz. Peygamberin vefatından sonra, daha çok siyasi bir karakter kazanmıştır. “İslam devletinde idare edenle, idare edilenler arasında yapılan; seçim veya bağlılık karakteri taşıyan sosyo-politik akit” anlamında kullanılmıştır.

”Sizden olan Ulu’l emre biat ediniz” ayetine uymak ilahi bir emirdir. İslamiyet’i kabul eden kişi ve gruplar “Allahın emrini yaşayan ve ipine sımsıkı sarılan” Ulu’l emre biat etmek mecburiyetindedir.

“Sana biat edenler ancak Allah’a biat etmiş olurlar. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah’a verdiği sözü yerine getirene, Allah büyük bir mükâfat verecektir.” (FETİH-10)

VELAYET

Dost edinmek, yardım etmek, sulta, yetki, işi alıp yürütmek.

İslâm hukukunda velâyet, Reşit bir kişinin şahsî ve malî işlerini gözetip yürütme konusunda çocuk, akıl hastası gibi ehliyet yetersizliği içindeki kişilerin yerini tutmasıdır. ” üzerine hak bulunan kimse sefih, zayıf akıllı olur veya bizzat yazmaya muktedir olamazsa velisi adalet üzere yazsın” (el-Bakara, 2/282) ayetinde veli kelimesi bu anlamda kullanılmıştır.

Tasavvuf ta velâyet, mutasavvıfın Allah’ı, Allah’ın mutasavvıfı dost edinmesidir. Allah’ı dost edinmesi, yalnız O’na kulluk etmesi ve boyun eğmesi; Allah’ın mutasavvıfı dost edinmesi ise, tüm işlerini yönetmesidir. Velâyet kavramı, egemenlik ve yöneticilik anlamındaki velâyet kelimesi ile de ifade edilir. Tüm mutasavvıflar, velâyetin tasavvufun özünü oluşturduğunu sözbirliği içindedirler.

Hâkim Tirmizî tarafından geliştirilen velâyet anlayışı, egemenlik ve yöneticilik anlamına gelen vilâyet kavramına dayanır. Bu anlayışta velâyet, Allah’ın kâinat üzerindeki yönetim hakkının velilere devri anlamına gelir. Tüm kâinat, ilahi iradenin kendilerinde zuhur ettiği veliler tarafından idare edilir.

Hâkim Tirmizî’nin getirdiği velâyet anlayışı İbni Arabî ve izleyicilerince geliştirilerek sistemleştirildi. Buna göre velâyet Allah’ın mutlak velâyeti (velâyet-i mutlaka-i ilahiye) ve özel Muhammedî velâyet olmak üzere ikiye ayrılır. Allah’ın mutlak velâyeti, tüm peygamber ve velilerdeki velâyeti toplayan, tüm nesnelerin niteliklerini ve tüm varlıkların sabit gerçekliklerini (ayan-ı sabite) kuşatan bir velâyettir. Allah’a özgü bu velâyet nedeniyle Allah’ın Esma-u Hüsna sın dan (güzel adlar) biri de Veli’dir. Özel Muhammedî velâyet ise, tüm ilahî isim ve sıfat(arı toplayan, tüm zorunlu ve mümkün hakikatlerin kaynağı olan mertebeyi oluşturur. Bu mertebeye mişkat-ı hatem-i velâyet (velâyet mührünün kandili) denir. Son Peygamber’in batını olan bu mertebe, tüm peygamber ve velilerin bilgi kaynağıdır.

“Âlimler, peygamberlerin varisleridirler” hadisi şerifi de bu konuya açıklık getirmektedir.

NUR

Allah kimin göğsünü İslam a açmış ise iste o, Rabbinden bir Nur üzere değil midir? ;Artık Allahın zikri hususunda kalpleri katılaşmış olanların vay haline. İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedir. (Zümer-22)

“İman hem nurdur, hem kuvvettir.” 

Nur zulmetin zıddıdır. Genellikle, nur denilince hayalimizde parlak bir ışık, zulmet denilince de koyu bir karanlık canlanır. Bu mana yanlış değil, ama eksik. Madde âlemini aydınlatan ışığa “nur” ve bu âlemi seyretmemize engel olan karanlığa “zulmet” dediğimiz gibi, mana âleminin de nur ve zulmetlerini aynı şekilde değerlendirebiliriz. O âlemi de aydınlatan nurlar ve gizleyen zulmetler var. 

Adalet nurdur, zulüm ise zulmet. Âdil isminin tecellisiyle zulümler ortadan kalkar, hikmet ve rahmet nurları her tarafı kaplar. 

İmanın diğer rükünleri de insan için ayrı birer nurdur ve her biri bir başka zulmeti ortadan kaldırır.

“İman bir Nur’dur. Takva elbisesi, ilim de meyvesidir”(hadis-i şerif)

 

İdrak edip sağın solun görmeyen

Lentebur sırrına mazhar olmayan

İlmi ledünniden dersin almayan

Ben âlimim dese ona ne fayda

KUVVET VE KUDRET

Allah u Teâlâ devleti dilediğinden alır, dilediğine verir. Allah u Teâlâ kuvvet ve kudret sahibidir. Âlemdeki bütün işler O’nun kudretinin göstergesidir. Kadir olan Allah’ın dilemediği hiçbir şey olamayacağı gibi, O’nun “ol” deyip de olamayacak hiçbir şey yoktur. Şartlar ne olursa olsun kudret eliyle desteklediği kullarını acze düşürecek mağlup edecek bir güç yoktur. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Resulullah Efendimiz okuma yazması olmayan bir çoban iken Allah (c.c) Onu Kudretiyle destekleyip âlemlere rahmet yapmıştır. Onu ve ashabını sarıp onlara devleti kudret eliyle vermiştir. Selçuklu sonrası küçük bir beylik olan Osmanlı beyliğini cihan İmparatoru yapan Allahın kudret eli değil midir? 

Kadir Mevla’m cümleye kadir

Dilediği kulları eder muktedir

Zülkarneyn elinde eridi demir

Cihana hükmetti bir taht üstünde

 

Sedri İskenderin zamanı geldi

Mikail üstüne kanadın gerdi

Dursun’u böyle kemale erdi

Muhabbeti kurdu bir taht üstünde.

MERKEZ KARAR YÖNETİM KURULU (MKYK) ASİL ÜYE

S. NO

AD SOYAD

1

Dursun GÜNEŞ

2

Serkan ARSLAN

3

LOKMAN ALİ ALBAYRAK

4

YAKUP EKŞİ

5

BÜLENT GÜNEŞ

6

SİNAN ÇAKMAKCI

7

DURSUN YİĞİT

8

DURSUN TAMNAN

9

VEDAT YEDİBELA

10

YAKUP DEMİR

11

MÜMİN MÜNEVVER

12

ÖZKAN YAYA

13

NURİ BALCI

14

KADİR HAKAN KARABEK

15

ARİF SEZGİN

16

EYÜP GÜNEŞ

17

HÜSEYİN ALİ DURMUŞ

18

ŞABAN SALTIK

19

İSA GÜLSOY

20

İDRİS AKKAYA

21

MAKSUT AKSU

22

ENGİN ÖZBEY

23

EYÜP OLĞAR

MERKEZ KARAR YÖNETİM KURULU (MKYK) YEDEK ÜYE

1

ZAKİR TEKGÜL

2

KÖKSAL OLĞAR

3

SELAMİ ARAL

4

ALİ ERTUĞRUL

5

NUSRET LÜTFÜ MÜNEVVER

6

SABRİYE ARSLAN

7

HAYRİYE GÜNEŞ

8

ADEM AYDIN

9

ABDULKADİR AVLANIR

10

SELAMİ KALA

11

MURAT AYDIN

MERKEZ DİSİPLİN KURULU (MDK) ASİL ÜYE

S. NO

AD SOYAD

1

REŞİT ÖRS

2

MURAT KURT

3

KENAN ÇAĞLAR

4

BÜNYAMİN YİĞİT

5

ADEM TOYGAR

6

HASAN ÇETİNKAYA

7

NECMETTİN DEĞERMENCİ

MERKEZ DİSİPLİN KURULU (MDK) YEDEK ÜYE

1

ALİ ÇINAR

2

SERVET GEDİKLİ

3

EKREM HIZARCI

(23 EKİM 2016 TARİHLİ 2.OLAĞANÜSTÜ BÜYÜK KONGRE SEÇİLENLER)

KURUCULAR KURULU


Dursun GÜNEŞ


Muhammet Adil BÜYÜKSOY


Osman ORHAN


Özkan YAYA


Lokman Ali ALBAYRAK


Servet GEDİKLİ


Sinan ÇAKMAKCI


Zeynep AKKAYA


İdris AKKAYA


Mücahit GELDEÇ


Şaban SALTIK


Eyüp GÜNEŞ


Suat TÜRK


Kenan ÇAĞLAR


Yakup EKŞİ


Arif SEZGİN


Adem TOYGAR


Bülent GÜNEŞ


Bahri SALTIK


Behsat AKBAL


Selami KÖKSAL


Kazım ASLAN


Bünyamin YİĞİT


Çetin DOĞRU


Murat KURT


Hasan ÇETİNKAYA


Şener EFE


Arif YALÇI


Mahmut HACIOĞLU


Muammer BABACAN


Abdulkadir AVLANIR


Murat AYDIN


Vedat YEDİBELA


Arif HACIOĞLU


Selami KALA


İsa GÜLSOY


Engin ÖZBEY

Öz Gıda-iş Sendikası Üyelerine baskı ve tehdit devam ediyor

Öz Gıda-iş Sendikası’ndan basın açıklaması var

Öz Gıda-iş Sendikası; 20 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 12.00 de Bilecik Osmaneli Hükümet Konağı önünde gerçekleştirecekleri Basın Açıklaması ile ilgili Sakarya’daki üyelerine yönelik açıklamada bulundu

Yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi: “Öz Gıda-İş sendikası olarak yaklaşık 2 yıldır devam ettiğimiz örgütlenme sürecinin sonunda C.P Standart Gıda A.Ş. işyerinde gereken sayı tamamlanarak 27.11.2017 tarihinde Toplu İş Sözleşmesi yapmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığına gerekli müracaat yapılmıştır.

Özellikle bu tarihten sonra C.P Gıda Yöneticileri’nin üyelerimize karşı baskı ve tehdit ile sendika üyeliğinden istifa ettirilmeye çalışılması uğraşları had safhaya çıkmıştır.

Son olarak ta sendikadan istifa etmeyen

Osmaneli / Bilecik fabrikasından 15 Kişi,

İnegöl / Bursa fabrikasından 9 Kişi,

Turgutlu / Manisa fabrikasından ise 3 Kişi işten çıkartılmıştır.

Bu kişilerin tekrar işbaşı yaptırılmaları ve çalışanların anayasal haklarına saygılı olunması için 06.12.2017 tarihinden beri bu fabrikalar ve C.P Gıda’nın İstanbul genel merkezi önündeki direnişimiz devam etmektedir. C.P Gıda işyerlerinde yaşanan bu hukuksuzlukları anlatmak için 20.12.2017 Çarşamba günü saat 12.00 de Bilecik / Osmaneli’nde “Hükümet Konağı” önünde Basın açıklaması yapılacaktır. Tüm Emek dostları davetlidir. Öz Gıda-iş Sendikası”

Sakarya’da belediyelerimizin olmasını istiyoruz

Sakarya’da belediyelerimizin olmasını istiyoruz

CHP Sakarya il başkan adayı Erdoğan Isır Cumhuriyet halk partisini Sakarya’da hak ettiği yere getirmek için aday olduğunu söyledi.

 30 Aralık’ta gerçekleştirilecek CHP Sakarya il kongresinde aday olacağını açıklayan Erdoğan Isır CHP’yi Sakarya’da hak ettiği yere getirmeyi amaçladıklarını söyledi. 2019’da kritik bir yerel seçim olacağını belirten Isır ‘2019 yılı yerel seçimlerinde Sakarya’da belediyelerimizin olmasını istiyoruz.

Sakarya geçmişte sosyal demokrat belediyeciliğe görev vermiş ve hizmetlerini görmüş bir şehir. 2014 seçimlerinde maalesef parti olarak iyi sonuçlar alamadık. Büyükşehir Belediye Meclisinde temsilcimiz yok.

16 ilçe arasında sadece şahsımın aday olarak yarıştığı Pamukova’da belediye meclisinde üyemiz var. Bu durumu değiştirmek istiyoruz’ dedi.

 Isır şunları söyledi ‘2019 yerel seçimlerinde bu tabloyu değiştirmek istiyoruz. Amacımız Sakarya’da belediyeler almak.

Şehrimizde partimizi hak ettiği yere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Parti tabanımızla birlikte el ele vererek, partimizde bu konuda tecrübeli isimlerin görüşlerini alarak çalışmalar gerçekleştireceğiz.

CHP Türkiye’nin güvencesidir.

Sakarya gibi bir şehirde sadece bir ilçede kazandığı meclis üyeleri ile yetinemez. Biz bu gidişatı değiştirmek istiyoruz.

30 Aralık’ta inşallah kongrede delegelerimizden görevi alarak, çalışmalarımıza hemen başlayacağız.’

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan " Ciddi tehditlerle karşı karşıyayız"

Olağanüstü Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığında, 19 Aralık 2017 tarihinde Ankara Hilton Garden Inn Otel’de “Taşeron” gündemiyle toplandı.

Başkanlar Kuruluna Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Mehmet Keskin, Celal Yıldız ve Halil Özdemir, Şube ve İl Başkanlarımız, Şube ve İl Sekreterlerimiz, Genel Başkan Danışmanlarımız, Genel Merkez Uzmanlarımız ve Komitelerimizin başkanları katıldı.

ARSLAN: TAŞERON DÜZENLEMESİNİN KANUNLAŞMASINDA İSTEDİĞİMİZ SONUÇ İÇİN ÇABA SARF EDECEĞİZ 

Başkanlar Kuruluna hitaben konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Taşeron düzenlemesiyle ilgili kanun tasarısının Meclis’e gönderilmesini bekliyoruz. Sürecin öncesinde olduğu gibi bu aşamada da bizim istediğimiz bir sonucun çıkması için çaba sarf edeceğiz” dedi.

Taşeron işçilerin kamu işçisi olmasını içine sindiremeyenlerin olduğunu ve düzenlemenin taşeron emekçilerin talepleri doğrultusunda tamamlanmaması için lobi faaliyetlerinin yürütüldüğünü belirten Arslan, “Taşeron şirketlerin kalması için lobi yapanlar var. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı istikamette yürüyeceğiz. Bu işin bizim için değerli olduğunu herkese göstermeliyiz. İşimiz gerçekten zor. Meclis aşaması ve kanunlaşmasında çizgimizden şaşmamalıyız. Bize düşen HAK-İŞ hassasiyetiyle davranmak ve kararlı olmaktır” ifadelerini kullandı.

ARSLAN’DAN CUMHURBAŞKANI VE HÜKÜMET ÜYELERİNE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taşeron konusunda çok önemli bir inisiyatif aldığını ifade eden Arslan, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, Maliye Bakanımız ve Hükümet üyelerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Arslan, “HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamız taşeron işçileri örgütleyerek çözüm noktasında büyük bir inisiyatif aldı. Kamuda taşeron şirketlerin tasfiye edilmesini sağladı. Taşeron emekçilerin kamu işçisi olacakları bir modeli savunageldik ve bu yöndeki mücadelemiz devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Bir kısım dış mihrakların Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak için ekonomik ve siyasi çabalar içinde olduğunu dile getiren Arslan,  “Ülkemizin bugünkü gücünün devam etmesini ve büyümesini istemiyorlar. Ciddi tehditlerle karşı karşıyayız. Ülkemize sahip çıkmak için üzerimize düşen hangi sorumluluk varsa yapmalı, birlik ve bütünlüğümüzü bozmadan yolumuza devam etmeliyiz” dedi.

“KUDÜS’E SAHİP ÇIKMAK DİNİ VE TARİHSEL SORUMLULUĞUMUZDUR”

Kudüs’ün İsrail’in başkenti ilan edilmesi karanının ABD Başkanı Trump tarafından bilinçli olarak alındığını belirten Arslan, “Trump’ın kararı bir meydan okumadır. Tahriktir. Bunun arkasında 80 milyon Evangelistin savaş planı vardır. Siyonistlerle iç içe çalışıyorlar. Kudüs sorunu bizim temel meselelerimizden biridir, sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

17 Aralık’ta Ankara Tandoğan (Anadolu) Meydanı’nda HAK-İŞ’in de aralarında olduğu STK’lar tarafından gerçekleştirilen Kudüs Mitingi’nin başarılı geçtiğini kaydeden Arslan, katılımdan dolayı teşkilat mensuplarımıza teşekkür etti.

Genel Başkanımızın konuşmasından sonra, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Mehmet Keskin, Celal Yıldız ve Halil Özdemir taşeron konusunda yürütülecek politikalar hakkında konuştular.

Daha sonra Şube ve İl Başkanlarımız söz alarak, görüş ve önerilerini belirttiler.

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi 2.OLAĞANÜSTÜ BÜYÜK KONGRE DUYURUSU

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi

2.OLAĞANÜSTÜ BÜYÜK KONGRE DUYURUSU

Kongre   Tarihi   :6-7 OCAK 2018

Başlama Saati    :13.00

Kongre Yeri         : İstanbul Cad Soydaşlar Sok.No.16  (Angora  Otel) Ulus  -ANKARA

KONGRE  GÜNDEMİ

1.Yoklama ve Açılış  (Madde 10, Madde 11, Madde 12,)

2-Kongre  Divanın  Seçimi (Tüzük Md 47/E ve 47/F.)

3-Saygı Duruşu ve istiklal Marşımızın Okunması

4-Gündemin Okunması Madde 47-E, Madde 47-G

5-Genel Başkanın Konuşması  Madde 12

6-Genel  Başkan ve Diğer Merkez Organ Adaylarının Divan  Başkanlığına  Müracaatı

7-Tüzük Değişliğikliklerin okunması ,Müzakkeresi ve  Oylanması

8-Genel Başkan Adaylarının Konuşması

9-Dilek ve Temenniler

10-Seçimler

       a)Genel Başkan Seçimi

        b)Diğer Organların Seçimi

          1-Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun (MKYK seçimi  (20 asil  10 yedek)

          2-Merkez  Disiplin Kurulu(MDK)  seçimi  (7 asil  1 yedek)

  11-Genel Başkan’ın  Teşekkür Konuşması

  12-Kapanış

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 1.Olağanüstü Büyük Kongre  aynı gündemle 7 OCAK 2018   Pazar  günü    aynı yerde  saatte icra  olunacaktır