Daily Archives: Ocak 8, 2018

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi Lideri Vehbi Şahin Güven tazeledi

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi Kurultayını Yaptı

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisinin  2. Olağanüstü  Kurultayı İstanbul Cad Soydaşlar Sok.No.16  (Angora  Otel) Ulus  -ANKARA  adresinde yapıldı

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma  Partisi 2.Olağanüstü Kurultayını    Divan Başkanı Rahim OLUÇ , Başkan Yardımcısı Zikri KARAKOÇ ,Başkan Yardımcısı  Levent  ŞAHİN,Yazman  Cevat DEMİR yer aldı

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Vehbi ŞAHİN “

“Türkiye Ekonomi ve Kalkınma  Partisi  1 Eylül 2014 Günü Kurulmuştur. “Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunları, temel insan haklarını güvence altına alan uluslararası sözleşmeler ve ilgili diğer mevzuat esasları çerçevesinde siyasi faaliyette bulunmak maksadıyla kurulmuş bir siyasi teşekküldür. Türkiye ekonomi ve kalkınma Partisi’nin Kurucusu, ilk Genel Başkanı Vehbi ŞAHİN’dir.Partinin Genel Merkezi ANKARA’da olup kısaltılmış adı TEKP, hususi işareti Türkiye Haritası ve ayyıldız ve zeytin dalı sembolümüzdür Türkiye Ekonomi ve Kalkınma  Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine; Atatürk’ün onurlu, tam bağımsızlıkçı çizgisine bağlı; maneviyatçı, demokratik insan hak ve hürriyetlerini evrensel hukuk çerçevesinde benimseyen ve barışçı bir milliyetçilik anlayışına dayalı; hak, hukuk ve meşruiyetten yana bir ülke ve devlet idaresini gaye edinmiştir. Millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin, birlik ve bütünlük içinde gelişmesini ve “kerim devlet” anlayışı ile halkına daha iyi bir kamu hizmeti sunabilmesini sağlayacak biçimde çağdaş bir yönetim yapısına kavuşturulmasını elzem görüyoruz. Demokratik anlayışımız tamamen hür bir milli iradedir.İktisadî karar ve uygulamaların “Milli İktisat Siyaseti” zihniyetiyle gelişen ve değişen dünyanın ekonomi kuramları harmanlanarak üretimin desteklenmesi ve âdil bir bölüşümün gözetilmesi mantığı içinde ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Muhtaçlarına bakan bir toplum dokusu, millî varlığımızın da vicdanıdır. Dışarıdan müdahalelerle iktisadî ve sosyal yapımızın tahrip edilmesine izin verilemez.

Dış Siyasette, Türk Devletleri ile iktisadî, sosyal ve kültürel birlikler kurmaya yönelen; bölge ülkeleriyle işbirliği ve bütün dünya ile yakın ilişki içinde tarihimizin gösterdiği doğrultuda ve siyasî coğrafyamızın imkânlarını değerlendiren çok yönlü ve atak bir anlayıştan yanayız; teslimiyetçi tavırları reddediyoruz.Biz milletimiz, ülkemiz, bölgemiz ve bütün insanlık için iyi niyetle, ahlâkî kaygılarla ve haklı taleplerle yola çıkıyoruz.

Bizler aileyi Türk toplumunun temeli kabul ediyoruz. Bu çerçevede gençliğin güven içinde, özgürce, refah düzeyi yüksek bir şekilde yaşayan, eğitim gören, düşünen ve Türkiye sevdalısı olma ülküsüne bağlı, moral değerlerle donanmış bireyler olmasını öneriyoruz.Türkiye ekonomi ve kalkınma; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ulusu ve ilkesi bölünmez bütünlüğünü gözeten; yurtta ve dünyada barış için çalışan; insanlar arasında din, dil, ırk, mezhep cinsiyet engelli engelsiz ayrımları yapmayan ve gücünü halktan alan bir siyasi kuruluştur. TÜRKİYE EKONOMİ VE KALKINMA PARTİSİ; Dünyada ve Türkiye’de huzuru, barışı ve kardeşliği tesis etmenin milletimizin asli görevi olduğu ülküsüne inanan bir siyasi harekettir.“İktidar”dan millî iktidarı, “millî iktidar”dan millî hizmeti, “millî hizmet”ten ise önce milletimize, sonra komşularımıza ve bütün insanlığa huzur ve mutluluk taşımayı anlıyoruz.Partimizin ilkesi özetle; Dik duracağız, Düz Yürüyeceğiz ve Doğru söyleyeceğiz. İktidarımızda “Güçlü Türkiye” hedefine Hakk’a dayanarak ve halkla bütünleşerek başaracağız.”Partimiz kurulduğu günden bu yana kurumsal kimliğini tamamlamak adına her türlü çalışmayı yapmıştır. Bu kurultay sonrası partimiz tüm ülkede teşkilatlanarak istediğimiz duruma geleceğine inanıyorum . Kurultayın hayırlara vesile olmasını dilerim . Kurultayda seçilecek tüm arkadaşlarıma başarılar dilerim . El ele vererek yüz akıyla TÜRK SİYASET HAYATINDA Tabela partisi olmadığımızı göstermek üzere yola çıktık ve yolumuza devam ediyoruz hepinize saygılar sunuyorum.”dedi

 

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun (MKYK seçimi  (20 asil  10 yedek)

ASİL ÜYE

Rahim  OLUÇ

Altan Yiğit

Zeki Eyüpoğlu

Remezan  ŞAHİN

Özcan GÜLMEZ

Levent ŞAHİN

Metin ŞİRİN

Mehmet Emin YARDIM

Gülser SAVAŞ

Necmi SAVAŞ

Kahraman IŞIK

Celal  IŞIK

Ali TOK

Cevat DEMİR

Zikri KARAKOÇ

Semra GÜLEROĞLU

Nuran Aynur SUSTAN

Muhittin ÇELİK

Niyazi ŞAHİN

Turgut GÜLEROĞLU

YEDEK ÜYE

Abdulrauf ŞAHİN

Serhan ŞAHİN

Bahri EBRİNÇ

Firdevs BAYRAK

Mehmet DURAK

Burcu SÖZER

Kübra GÜLEROĞLU

İpek ÇAKIR

Özcan TORUN

Hidayet SOLMAZ

Merkez  Disiplin Kurulu(MDK)  seçimi  (7 asil  1 yedek)

ASİL ÜYE

Yusuf ASLAN

Ekrem YILDIRIM

Çetin DANIŞMAN

Alaettin YILDIZ

Ferit YILMAZ

Fatih AYAZ

Ertan TÜFEKÇİ

YEDEK ÜYE

Hüseyin  ŞAHİN

Seçildiler.

Genel Başkan’ın  Teşekkür Konuşması

Genel Başkan  Vehbi ŞAHİN  Partimiz Kurultaydan güçlenerek çıktığını  ilk  seçimlerde   Partinin  seçimlere  katılacağını temenni ve dileklerinde  bulundu