Günlük Arşivler: Şubat 4, 2018

Yurt Partisi Lideri Sadettin Tantan" Birey aydınlatılırsa sorunlara sahip çıkar"

Sakarya Medya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sakarya Medyası Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Sağlam Sakarya Medya Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Habervole Genel Yayın Yönetmeni Fehmi DUMAN Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan ile Gündemi Konuştular

Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan” Çocuklarımıza en iyi telefon,giysi,araba almak onların içindeki boşluğu doldurmadı”

Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan” Ülkeyi yönetenler Tarihi arşivden haberleri yok.Hataya düşmenin nedeni bu.

Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan”Ege adalarını geri almalıyız”

Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan”Çıbanı Temizleme,Kendimize Çekidüzen verme zorunluluğumuz var”

Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan”Toplumsal Yozlaşma,ahlaki çöküntü.Toplumu Felakete götürür”

Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan”Cumhuriyet, halkın kendi kendini yönetmesidir. Cumhuriyet, halkın egemenliğine dayanan bir yönetimdir. Bu nedenle dünya tarihinde ve günümüzde en çok tercih edilen sistemlerden biridir. Cumhuriyet yönetimi de her yönetim gibi bazı değerler üzerinde yükselmektedir.

Cumhuriyet yönetiminin değerleri şu şekildedir:

*Cumhuriyet yönetiminde seçme ve seçilme hakkı milletin elindedir.

*Cumhuriyet yönetiminde hukukun üstünlüğü ön plandadır.

*Cumhuriyet yönetimi hukuki olarak kanunlara bağlı olarak işler.

*Cumhuriyet yönetiminde halk kanunlar önünde eşittir.

*Cumhuriyet yönetiminde seçme ve seçilme hakkı vardır.

*Cumhuriyet yönetiminde fikir hürriyeti bulunmaktadır.

*Cumhuriyet yönetiminde özel hayata saygı bulunmaktadır.

*Cumhuriyet yönetiminde sosyal devlet yapısı ön plana çıkmaktadır.

*Cumhuriyet yönetiminde milli irade belirleyici rol oynamaktadır.

Şeffaf devlet anlayışı ile rüşvet, yolsuzluk ve çetelerin önüne geçecek, temiz siyaset özleminin gerçekleşmesine yardımcı olacaktır. Halkımız ülkenin potansiyelini gördükçe politikacıların bugüne kadar Türkiye’ye verdiği zararın boyutunu hem maddi hem de manevi açıdan değerlendirmek olanağı bulacaktır. Türkiye Balkanlardan, Kafkaslara, Ortadoğu’ya kadar olan geniş bir alanda barışın, demokrasini, kalkınmanın örneği olacak bir güç konumuna gelecektir.

         Herkesin barış ve huzur içinde zenginliği adaletli bir şekille paylaştığı, özgürlüğünü doğasıya yaşadığı, toplumsal dayanışmanın mutluluğunu hissettiği, dış dünyanın saygı duyduğu “Yepyeni bir Türkiye “ kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla hem birlikte gerçekleştireceğimiz bir değişim projesidir. 

Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan”Kandil ve Amanos Dağlarına Mutlaka Güvenlik Şeriti olmalı”

“Dünya’da ve Türkiye’de durumu takip ediyoruz.Uzun Yıllardan bu yana
Türkiye Tehdit altında.Tehditleri bertaraf edebilecek güçteydi. Hukuk Adalet ve İstihbarat temelinde kullanamadı.
Bireyler aydınlatılmıyor,
Birey aydınlatılırsa sorunlara sahip çıkar.Gerçekleri bilmeyen birey tavır koyamaz.Türkiye Kendini tanıyamaz hale geldi.
Bireyin Aydınlatılması şart Hiç bir şeyin farkında değiller.
Bölgede güç olabilir.
Biz kendi çıkarlarımızı düşünüp,Halkın geleceğini riske atıyoruz.
Evlatlarımızı şehit vererek çekiyoruz.
Bizim devlet arşivinde Tüm örgütlerin kimlerden destek aldıklarını biliyoruz.
Yolsuzluk ekonomisi,kara para ekonomisi, kayıt dışı ekonomi, kaçakçılık, kumar ve fuhuş ekonomisi tepe yaptı.
Halk Yoksullaştırıldı.
Devletin Temel alt yapısı sağlam olduğunda Siyasete Kirli unsurların girişine izin vermez

Ülkemizde uzun bir süredir temel sorunlar giderek ağırlaşmakta, pahalılık, işsizlik ve yoksulluk artmakta, eğitim, adalet, sağlık sistemleri işlevlerini yitirmektedir. Toplumumuzun kendine olan güveni azalmakta, ahlaki değerler çöküntüye uğramakta, yolsuzluklar ve çeteler devleti sarmakta, insan hakları ihlal edilmekte, gelecek için umut yerini umutsuzluğa bırakmaktadır. Türkiye sürekli olarak içte ve dışta itibar yitirmektedir. Kısacası, Türkiye iyi yönetilmemekte ve derinleşen bir yönetim krizi yaşamaktadır.

Özgür Birey ve Bilgi Toplumu

    Özgür birey ve bilgi toplumu arasında çok yakın bir ilişki vardır. Bireyin özgür olmadığı bir toplum bilgi toplumuna geçişi gerçekleştiremez. Bilgi toplumunda bilgi üreten bireydir. Bilgi ancak eleştirel düşünebilen ve yaratıcı olan bireylerce üretilebilir. Bireyin özgür olması yaratıcı olabilmesi için gereklidir. Bireyin eleştirel düşünmesini ve yaratıcılığını kısıtlayacak herhangi bir engel bilgi üretimini de olumsuz olarak etkileyecektir.

    Bireyin yaratıcılığının ancak gerçek bir demokrasi içinde gelişme olanağı bulabileceği saptamasını yaparken, demokrasinin toplumun tüm katmanlarına yayılmış olmasını da içerdiğini belirtmek gerekmektedir. Birey, çocukluğunda ailesinden başlayarak okulunda mahallesinde yani etkileşimde bulunduğu bütün toplum düzeylerinde, düşüncelerini ifade edebilme eleştirebilme ve yeni düşünceler geliştirebilme olanağını bulabilmelidir. Kısacası, demokrasi kültürünün yerleşmesi için uygun bir ortam yaratılması gerekmektedir.

    Bilgi toplumu, sürekli olarak teknolojide yeni bilgi üreten toplumdur. Yani artık fiziksel sermayenin niceliğinden çok, insan sermayesinin niteliği önem taşımaktadır. Bu anlamda sanayi toplumunun üretim araçlarına sahip olanlar olmayanlar ayrımı ortadan kalkmakta, bilgiye sahip olanlar olmayanlar ayrımı belirleyici hale gelmektedir. Yurt Partisi, bu ayrımın ortadan kalkması için tüm vatandaşların eğitim, sağlık gibi temel hizmetlerden yararlanmasında fırsat eşitliğini sağlar; insana yatırımı en büyük öncelik olarak kabul eder.

Sorumlu Toplum Yeni bir toplum ve ahlak anlayışı

    Sorumlu toplum, demokratik Değişim Programının toplumsal dayanışma ve ahlak anlayışı boyutunu özetlemektedir. Yani, sorumlu toplum anlayışı, toplumun dokusunu oluşturan bireylere, değerlere kültüre ve geleneklere sahip çıkarak, bireysel yalnızlaşmayı önleyerek, bireyin değerlerinin gelişmesinin sağlayacak dayanışma ortamını yaratmasının önemini vurgulamaktadır. Aslında, sağlıklı gelişmenin temelinde, kendi toplumsal sorumluluğunun bilincine varmış birey vardır.

Yurt Partisi İstişare Toplantısı Sapanca’da Yapıldı

Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin TANTAN İstişare Toplantısına başkanlık etti.

Demokratik Değişimin Programının uygulaması ile toplumda barış ve huzur sağlanarak hızlı bir kalkınma ortamı yaratılacaktır. Türkiye zengin potansiyelini yaşama çevirmeye başlayacaktır. Türkiye işsizlik, hızlı gecekondulaşma, yüksek enflasyon, yolsuzluk ve çete, gelir dağılımındaki bozukluk, Güneydoğu Sorunu, işlemeye eğitim, adalet ve sağlık sistemleri gibi temel sorunları çözmeye başlayacaktır, insan hakları ve demokrasi konusunda örnek olacaktır. 25 yıldır yüksek enflasyon ile boğuşan Türkiye, vergi oranlarını düşüren ve vergi tabanını genişleten gelir politikalarının yanı sıra, yolsuzluğu ve israfı önleyen ve verimliği artıran harcama politikasıyla kimsenin bugün hayal bile edemediği düşük düzeyde bir enflasyon ile yüksek büyüme oranını yakalayacaktır. İç ve dış yatırımlar büyük bir hızla artacak, işsizlik azalırken, gelir dağılımı iyileşmeye başlayacak, sosyal güvenlik sistemi herkesi kapsayacak sağlıklı bir kentleşme gerçekleşecektir. Türkiye özelleştirme tartışmaları geride bırakacak, rekabetçi piyasa ekonomisinde devletin denetleyici rolü öne çıkacak, bilgi toplumunun altyapısı tamamlanacaktır. Şeffaf devlet anlayışı ile rüşvet, yolsuzluk ve çetelerin önüne geçecek, temiz siyaset özleminin gerçekleşmesine yardımcı olacaktır. Halkımız ülkenin potansiyelini gördükçe politikacıların bugüne kadar Türkiye’ye verdiği zararın boyutunu hem maddi hem de manevi açıdan değerlendirmek olanağı bulacaktır. Türkiye Balkanlardan, Kafkaslara, Ortadoğu’ya kadar olan geniş bir alanda barışın, demokrasini, kalkınmanın örneği olacak bir güç konumuna gelecektir.
Herkesin barış ve huzur içinde zenginliği adaletli bir şekille paylaştığı, özgürlüğünü doğasıya yaşadığı, toplumsal dayanışmanın mutluluğunu hissettiği, dış dünyanın saygı duyduğu “Yepyeni bir Türkiye “ kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla hem birlikte gerçekleştireceğimiz bir değişim projesidir.

Sadettin TANTAN

Sadettin Tantan, Polis Enstitisü ve Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme bölümünü bitirdikten sonra Bursa İş İdaresi Enstitüsü’nde master yaptı ve İngiltere’de dil eğitimi gördü. 1966’da komiser yardımcısı olarak göreve başladığı Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında, Eskişehir, Bursa ve İstanbul’da Narkotik ve Asayiş Şubelerinde çalıştı.

Giresun ve Tekirdağ’da İl Emniyet Müdürlüğü yaptı. Görevleri esnasında enerjik çalışmaları ve dürüst kişiliği ile ismi duyuldu ve takdir topladı. Tantan, aynı zamanda, 1980-1990 yılları arasında, İstanbul Güreş İhtisas Kulübü Başkanlığı, Aralık 1991 ve Aralık 1993 yılları arasında da Güreş Federasyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1990-1994 yıllarında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu İstanbul Bölge Başkanlığı yaptı. 1994 yılında emekli oldu ve ANAP’tan siyasete adım atarak Fatih Belediye Başkanı seçildi. 18 Nisan 1999 seçimlerinden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına adaylığı gündeme geldi. Ancak daha sonra milletvekilliğine aday gösterildi ve TBMM’ye 21. Dönem İstanbul milletvekili olarak girdi. DSP-MHP-ANAP koalisyonunun kurduğu 57. Hükümette İçişleri Bakanı olarak görev aldı. İçişleri Bakanlığı döneminde büyük çaplı yolsuzluklara karşı başlattığı operasyonlar kamuoyu gündeminde yer etti, ilginç operasyon kod isimleri hafızalarda kaldı.

2001 yılı Haziran ayında İçişleri Bakanlığı görevinden alınmasını takiben önerilen Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanlığı teklifini kabul etmedi ve partisinden istifa etti. Ocak 2002’de Yurt Partisi ni kurdu ve 25 Ağustos 2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Kongresi’nde Genel Başkanlığa seçildi. Tantan, evli, 6 çocuk ve 5 de torun sahibidir.

SAADET Kongre İçin Toplandı

SAADET Kongre İçin Toplandı

    Saadet Partisi Sakarya İl Başkanı Eyüp YILDIRIM, 18 Şubat Pazar günü Saat: 14:00 da Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirecekleri 6. Olağan İl Kongresi hazırlıkları çerçevesinde İlçe Başkanları ile bir araya geldi. Toplantıda Kongre çalışmalarının görev dağılımları yapılırken  kongrenin Sakarya için önemine vurgu yapıldı.

   Saadet Partisi Genel Başkanı Temel KARAMOLLAOĞLU’ nun katılım göstereceği olağan kongreyle ilgili olarak Sakarya’nın her kesimine ve her kişisine ulaşılması noktasında çalışma yürüttüklerini beyan eden Yıldırım; “Genel Başkanımızın üslubunun halkın nazarında olumlu bir etkisi var. Yapıcı ve çözüme yönelik projeleri kırmadan dökmeden ülke yöneticilerine ve halkımıza arz ediyoruz. Bizler Milli Görüş teşkilatları olarak her daim ülkemizin  bekası için projeler üreten bir teşkilatız. Ülkemizin son dönemde en çok ihtiyacı olan saygı, sevgi ve hoşgörülü bir üsluba sahip olan Genel Başkanımızın teşrif edeceği kongremize tüm halkımızı davet ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.