Daily Archives: Temmuz 4, 2018

Mühendislik, Gastronomi ve Psikoloji'nin yeni eğitim adresi Beykoz Üniversitesi

Beykoz Üniversitesi, 2018-2019 eğitim-öğretim dönemine İngilizce İşletme Mühendisliği, Gastronomi, Mimarlık, İngilizce Bilgisayar Mühendisliği ve Psikoloji gibi yeni bölümleriyle ‘Merhaba’ diyecek. Günümüzün yanı sıra geleceğin de en önemli meslekleri arasında sayılan bu alanlarda eğitim verecek olan Beykoz Üniversitesi, akademik kadrosunu da güçlendirdi. Yeni bölümlerden herhangi birinde okuyan öğrencilerin yandal ve çift anadal okuma imkânı da olacak

Eğitim-öğretim alanında yeniliklere hız kesmeden devam eden ve yükseköğretimde kısa sürede fark yaratmayı başaran Beykoz Üniversitesi, yeni bölümleri ve öğrencileriyle nitelikli büyümeyi sürdürüyor.Yeni açılacak bölümler arasında özellikle Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde İngilizce İşletme Mühendisliği, İngilizce Bilgisayar Mühendisliği ve Mimarlık bölümleri; Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Psikoloji ile İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde ise Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri dikkat çekiyor. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bu bölümlere alınacak ilk öğrenciler ders başı yapacak.

Nitelikli şefler yetişecek

Son yıllarda artan sağlıklı yaşam ve beslenme kültürü ile birlikte daha da önem kazanan Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde açan üniversitede, mutfak sanatları ve yiyecek hizmetlerinde profesyonel kariyer edinmek isteyenlere 4 yıllık lisans eğitimi verilecek. Böylece, sektöre nitelikli şefler yetiştirilecek. Bu bölümü seçecek olan öğrenciler, derslere konuk olarak gelecek ünlü şefler ve gastronomi uzmanlarından da önemli detaylar öğrenebilecek. Eğitimleri boyunca öğrenciler; beslenme, gıda bilimi, gıda hijyeni, yiyecek ve içecek işletmeciliği ile pazarlaması alanlarında dersler görecek, Türk ve Dünya Mutfağı’nın inceliklerini öğrenecekler.

Bu bölümü seçecek öğrencilerin nitelikli şefler ve yöneticiler olmaları için her türlü olanak ve desteği sağlayacaklarının güvencesini verdiklerini belirten Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Güz, mezun olduktan sonra konaklama, yiyecek ve içecek, seyahat ile ulaştırmanın olduğu her yerde çalışabileceklerinin bilgisini verdi. Öğrenciler uzmanlaştıkları bu alanda yazarlık ve danışmanlık da yapabilecek ve Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girerek, 4801 nitelik koduyla devlet kurumlarına da atanabilecekler.

     

Yandal ve çift anadal fırsatı

Küresel yarışa hazırlıklı, yaratıcı, yenilikçi, girişimci ve lider mühendisler ile mimarlar yetiştireceklerini belirten Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Kuru, “Hızla değişen dünyanın gereksinimlerine karşılık veren yapı ve içeriğe sahip programlar sunuyoruz. Bu programları güçlü bir eğitsel altyapı ve eğitim ortamında güçlü bir akademik kadro ile yürütüyoruz” diye konuştu.

Programlarını ortak bir bakış ve yapıda tasarladıklarını anlatan Kuru, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mühendislik programlarında 1’inci sınıftaki dersler aynı, diğer sınıflarda ortak dersler var, seçmeli ders yapısı aynı, bitirme projesi, stajlar ve işyerinde çalışarak eğitim görmek aynı yapıda. Böylece öğrencilerimizin hem kendi alanlarında seçmeli dersleri alarak veyayandal yaparak istedikleri doğrultuda kendilerini geliştirmelerine hem de çift anadal yaparak ya da bölüm değiştirerek diledikleri dalda eğitim almalarına olanak hazırladık.”

 

Güçlü akademik kadro

Sürekli gelişim halinde olan Bilgisayar Mühendisliği ile İşletme Mühendisliği’nin günümüzün ve geleceğin en heyecan veren mesleklerinden olduğunun altını çizen Kuru, Mimarlık alanının da geçmişin ve günümüzün olduğu gibi yarının da önde gelen mesleği olduğunu söyledi. Bölümlerin henüz kuruluş aşamasında çoğu yurt dışı doktoralı güçlü akademisyenleri bünyesine kattıklarını da ifade eden Kuru, “Örneğin genç öğretim üyelerimizden biri ABD patent ofisine kayıtlı 18 adet uluslararası patente sahip. Bir diğeri 5 yıldır küçük boy robotlar futbol liginde (Robocup SSL) ülkemizi temsil eden takımda yer alıyor” dedi.

Etik ilkelere bağlı psikologlar

Psikoloji Bölümü’nde öğrencilerin sosyal, klinik, gelişim, bilişsel ve endüstri gibi psikolojinin farklı alt alanlarında sağlam bir kuramsal altyapı kazanmalarının yanında, diğer sosyal bilim dallarından seçmeli dersler ile disiplinler arası bir bakış açısı geliştirmelerini amaçladıklarını belirten Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Tınaz, “Öğrencilerimizin mesleki deneyim kazanmalarına büyük önem veriyoruz” diye konuştu. Tınaz, şöyle devam etti:“Sunacağımız çeşitli uygulama olanakları, onlara mesleki bilgilerini hayata geçirebilme imkânı sağlayacak. Hedefimiz; mesleki etik ilkelere bağlı, toplumsal duyarlılığı yüksek, bireysel ve toplumsal sorunları nesnel bir bakış açısı ile değerlendirerek bu sorunlara çözüm önerileri sunabilecek psikologlar yetiştirmek.” Tınaz, Psikoloji bölümünden mezun olan öğrencilerin, insan kaynakları departmanlarında, anaokullarında, okullarda, hastanelerde, ruh sağlığı merkezlerinde ve özel danışmanlık merkezlerinde ‘Psikolog’ unvanı ile çalışabileceklerinin bilgisini verdi. Tercih eden öğrencilerin, yüksek lisans programlarına devam ederek, alanlarında ‘Uzman Psikolog’ unvanı alarak kariyerlerine devam edebileceklerini söyledi.

Yüzde 75 indirim imkânı

Beykoz Üniversitesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılında tam burslu, %75 ve %50 indirimli kontenjanlara öğrenci alacak. Öğrenciler %50 burslu kontenjanlara ilk 5 tercihlerinde yer vermeleri durumunda %25 tercih indiriminden de faydalanabilecek.

Editöre Not: İstanbul Kavacık’ta 2016 yılında kurulan Beykoz Üniversitesi’nin temeli, 2008’de Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nun kurulması ile atıldı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman’ın yönetimindeki Beykoz Üniversitesi’nde; ‘İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’, ‘Sanat ve Tasarım Fakültesi’, ‘Sosyal Bilimler Fakültesi’, ‘Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’ olmak üzere dört fakülte, ‘Yabancı Diller Yüksekokulu’, ‘Sivil Havacılık Yüksekokulu’ olmak üzere iki yüksekokul, ‘Meslek Yüksekokulu’, ‘Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’ olmak üzere iki meslek yüksekokulu ve yüksek lisans ve doktora programlarının sunulacağı bir ‘Lisansüstü Programlar Enstitüsü’ yer almaktadır.

Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Resmi Gazete’de yayımlanan 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik düzenlemeler yer aldı. KHK ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulunun yetkileri Cumhurbaşkanına devredildi. Yürürlükteki kanun ve KHK’ların yürütme maddelerinde Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış atıflar Cumhurbaşkanına yapılmış sayılacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili düzenlemeleri içeren yeni KHK, Cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

KHK METNİNİN TAMAMINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Resmi Gazete’de yayımlanan 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK), Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik düzenlemeler yer aldı.

477 sayılı kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması, 7142 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 2 Temmuz’da Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

Söz konusu KHK’da yer alan 74 madde ve geçici 2 madde ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulunun bazı görev ve yetkileri Cumhurbaşkanına devredildi.

Yeni KHK ile 1924 yılından 1960’a kadar çıkarılmış bazı kanunlarda yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi ile 1963-2017 yıllarındaki bazı kanunlarda geçen “Bakanlar Kurulu” ve “Başbakanlık” ibareleri, “Cumhurbaşkanı” ve “Cumhurbaşkanlığınca” olarak değiştirildi.

Söz konusu düzenlemeyle, yürürlükte bulunan kanun ve KHK’larla 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7142 sayılı kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan KHK’ların yürütme maddelerindeki Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanına yapılmış sayılacak.

Bu KHK’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce, değişiklik yapılan kanunların ilgili maddeleri gereğince yürürlüğe konulmuş tüzükler, nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürecek.

YENİ DÜZENLEME YEMİN TÖRENİNİN YAPILACAĞI GÜN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Yeni KHK’daki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin düzenlemeler, 24 Haziran’da birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

Bu arada, KHK’da yer alan bir başka düzenleme ile Başbakanlık merkez teşkilatında “uzman yardımcısı” kadrolarında görev yapan ve iki yıllık süre sonunda hazırladıkları uzmanlık tezi kabul edilenler, en az üç yıl çalışma şartı aranmaksızın yeterlilik sınavına girmeye hak kazanacak.

04.07.2018 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180704-1.htm 1/7
4 Temmuz 2018 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30468
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
477 SAYILI KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Karar Sayısı: KHK/698
477 sayılı Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması; 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı Kanunun verdiği
yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 2/7/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.
MADDE 1 – 12/4/1924 tarihli ve 477 sayılı Memleketlerinde Türk Tebaasından Kavanin ve Tedabiri
İstisnaiyei Harbiyeyi Refetmiş Olan Devletlerin Türkiye’deki Tebaasına Mevzu Tedabirin De Refine Dair Kanunun 1
inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Heyeti Vekile” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanununun;
a) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamnamelere” ibaresi “yönetmeliklere” şeklinde,
b) 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamnameler” ibaresi “yönetmelikler” şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 3 – 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 21 inci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunun 14
üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “icra Vekilleri” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (C)
bendinde yer alan “İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – 14/6/1930 tarihli ve 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunun 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının (F) bendinde yer alan “bir nizamname” ibaresi “Cumhurbaşkanı tarafından yönetmelik”
şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddede yer alan “Bu nizamnamenin sıhhı hususlara mütaallik maddeleri Sıhhat ve
İçtimai Muavenet Vekaletiyle müştereken hazırlanır.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – 22/7/1931 tarihli ve 1868 sayılı İkamet Mukavelenamesi Aktedilmeyen Devletlerle Yapılacak
Muvakkat Mukavelename Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti”
ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun;
a) 14 üncü maddesinin başlığı “Yönetmelik ve yargıtay kararları:” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin
birinci fıkrasında yer alan “tüzükle” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
b) 317 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde
değiştirilmiştir.
c) 318 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca”
şeklinde değiştirilmiştir.
ç) 330 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyetinin” ibaresi “Cumhurbaşkanı”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 9 – 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesinin birinci ve üçüncü
fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 10 – 11/6/1936 tarihli ve 3039 sayılı Çeltik Ekimi Kanununun 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE 34 – Bu Kanunun tatbik şekli Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”
MADDE 11 – 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi
Müesseseleri Hakkında Kanunun;
a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir nizamname yapılır” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan
yönetmelikle düzenlenir” şeklinde,
b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir nizamname yapılır” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan
yönetmelikle düzenlenir” şeklinde,
c) 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamnamedeki” ibaresi “yönetmelikteki” şeklinde,
ç) 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamnameye” ibaresi “yönetmeliğe” şeklinde,
d) 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamnamelerle” ibaresi “yönetmeliklerle” ve ikinci
fıkrasında yer alan “nizamnameye” ibaresi “yönetmeliğe” şeklinde,
e) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamnamedeki” ibaresi “yönetmelikteki” şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 12 – 17/12/1937 tarihli ve 3284 sayılı Bazı Maden Hurdalarının Dışarı Çıkarılmasının Yasak
Edilmesi ve Satın Alınması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti”
ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 13 – 29/6/1938 tarihli ve 3533 sayılı Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve
Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi İdarelere Aid Daire ve Müesseseler
Arasındaki İhtilafların Tahkim Yolile Halli Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra
Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” ve “İcra Vekilleri azasından” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcısı
veya bakandan” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 14 – 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında
Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde
04.07.2018 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180704-1.htm 2/7
değiştirilmiştir.
MADDE 15 – 16/6/1939 tarihli ve 3645 sayılı İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdareleri Teşkilât ve
Tesisatının İstanbul Belediyesine Devrine Dair Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ nizamname”
ibaresi “yönetmelik” şeklinde “nizamnamede” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 16 – 10/7/1940 tarihli ve 3894 sayılı Denizde Zabt ve Müsadere Kanununun;
a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,
b) 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 17 – 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun;
a) Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,
b) Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 18 – 14/1/1943 tarihli ve 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanununun 1
inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Nafıa Vekaletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetinin” ibaresi
“Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 19 – 10/4/1944 tarihli ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri
Teşkiline Dair Kanunun;
a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (17) numaralı bendinde yer alan “İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi
“Cumhurbaşkanınca” şeklinde,
b) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “yönetmelik Cumhurbaşkanınca”
şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 20 – 9/7/1945 tarihli ve 4785 sayılı Orman Kanununa Bazı Hükümler Eklenmesine ve Bu Kanunun
Birinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar
Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 21 – 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye
Yapılması ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanunun;
a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,
b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca”
şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 22 – 9/7/1956 tarihli ve 6777 sayılı Zeytinciliğin Islâhı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki
3573 Sayılı Kanunun Sakız ve Nevileriyle Harnupluklara da Teşmiline Dair Kanunun 1 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “nizamnameler” ibaresi “mevzuat” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 23 – 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında
yer alan “Heyeti Vekile” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 24 – 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun;
a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İmar ve İskan Bakanlığının isteği üzerine” ibaresi madde
metninden çıkartılmış ve “İmar ve İskan Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi
“Cumhurbaşkanınca” şeklinde,
b) 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “hususlar hakkında İmar ve İskan Vekaletince
hazırlanacak esaslar, İcra Vekilleri Heyetince tasvip edildikten sonra tatbik olunur” ibaresi “hususlara dair esaslar
Cumhurbaşkanınca belirlenir” şeklinde,
c) 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı”
şeklinde,
ç) 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bayındırlık ve İskân Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar
Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,
d) 40 ıncı maddesinin onsekizinci fıkrasında yer alan “İmar ve İskan Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu”
ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,
e) Ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,
f) Ek 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde,
g) Geçici 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine
sınırları Bakanlar Kurulunca” ibaresi “sınırları Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve “Bakanlar Kurulunca” ibaresi
“Cumhurbaşkanınca” şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 25 – 4/1/1960 tarihli ve 7402 sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 26 – 9/5/1960 tarihli ve 7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyetinin” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 27 – 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı İhracatı Geliştirmek Amacı ile Vergilerle İlgili Olarak
Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi
“Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 28 – 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununun;
a) 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,
04.07.2018 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180704-1.htm 3/7
b) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzüğün” ibaresi “yönetmeliğin” şeklinde,
c) 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzük” ibaresi “yönetmelik” şeklinde,
ç) 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “tüzük” ibaresi “yönetmelik” şeklinde,
d) 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde,
e) 55 inci maddesinin başlığı “Yönetmelik” şeklinde ve birinci fıkrasında “sözü geçen” ibaresinden sonra yer
alan “tüzük” ibaresi “yönetmelik” şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 29 – 3/7/1968 tarihli ve 1053 sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve
Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığın teklifi ve Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 30 – 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 18 inci maddesine “indirmeye veya
tamamen kaldırmaya” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanı” ibaresi eklenmiş ve aynı maddede yer alan
“Tarım Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “ilgili Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 31 – 7/9/1971 tarihli ve 1480 sayılı Afet Bölgelerinde Çalıştırılacak Personele Yapılacak Ödemeler
Hakkında Kanunun;
a) 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,
b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve “,
İmar ve İskan Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 32 – 20/6/1977 tarihli ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar
Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde, kanunun”
ibaresi madde metninden çıkarılmış ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 33 – 29/5/1979 tarihli ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli
Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tüzükleri,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 34 – 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun;
a) 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Sıkıyönetim veya olağanüstü hallerin” ibaresi “Olağanüstü
halin” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,
b) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde
Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 35 – 6/11/1981 tarihli ve 2549 sayılı Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 36 – 20/5/1982 tarihli ve 2674 sayılı Karasuları Kanununun;
a) 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,
b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 37 – 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının
Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde
yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 38 – 24/10/1983 tarihli ve 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununun;
a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunun teklifi,” ibaresi madde
metninden çıkarılmış ve “Cumhurbaşkanının” ibaresinden sonra gelmek üzere “kararı ve” ibaresi eklenmiş; (b)
bendinde yer alan “ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve
“Cumhurbaşkanının” ibaresinden sonra gelmek üzere “kararı ve” ibaresi eklenmiş; (c) bendinde yer alan “ilgili
bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve “Cumhurbaşkanının”
ibaresinden sonra gelmek üzere “kararı ve” ibaresi eklenmiş; (d) bendinde yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri
Komutanının inhası üzerine, Milli Savunma Bakanı ve Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı
kararnameye” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararına” şeklinde değiştirilmiştir.
b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu kararı,” ibaresi madde
metninden çıkarılmış ve “Cumhurbaşkanının” ibaresinden sonra gelmek üzere “kararı ve” ibaresi eklenmiş; (b)
bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu kararı ve” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve “Cumhurbaşkanının”
ibaresinden sonra gelmek üzere “kararı ve” ibaresi eklenmiş ve (c) bendinde yer alan “Dışişleri Bakanlığı ile Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulunun görüşleri alınarak ilgili bakanın teklifi, Başbakanın onayı ve” ibaresi madde
metninden çıkarılmış ve “Cumhurbaşkanının” ibaresinden sonra gelmek üzere “kararı ve” ibaresi eklenmiştir.
c) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık Personel Genel Müdürlüğünce” ibaresi
“Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde değiştirilmiş ve “bu genel müdürlükçe” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
ç) 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık Personel Genel Müdürlüğünce” ibaresi
“Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
d) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde
değiştirilmiştir.
e) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde
değiştirilmiştir.
f) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kanunun yayımlanmasından itibaren bir yıl içinde Bakanlar
Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
04.07.2018 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180704-1.htm 4/7
MADDE 39 – 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım
Reformu Kanununun;
a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde
değiştirilmiştir.
b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) ve (l) bentlerinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri
“Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
c) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar
Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanı” ve ikinci cümlesinde yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi
“Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.
ç) 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri
“Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
d) 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kendilerine özel kanunlarla” ibaresind
04.07.2018 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180704-1.htm 5/7
değiştirilmiştir.
MADDE 51 – 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun;
a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (z) bendinde yer alan “ Bakanlar Kurulunun” ibaresi
“Cumhurbaşkanının” şeklinde,
b) 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ Bakanlar Kurulu, Değerlendirme Kurulunun uygun görüşü
ve Bakanlığın teklifiyle” ibaresi “Cumhurbaşkanı,” şeklinde,
c) 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “ Bakanlar Kurulunun” ibareleri “Cumhurbaşkanının”
şeklinde,
ç) Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,
üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,
d) Geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,
e) Geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 52 – 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanunun;
a) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,
b) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi
“Cumhurbaşkanınca” şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 53 – 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine
Dair Kanunun 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının önerisi üzerine
Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 54 – 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet
Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan
“Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 55 – 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun;
a) 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca”
şeklinde,
b) 20 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 56 – 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun;
a) 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “sıkıyönetim,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
b) 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi
“Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
c) 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 57 – 30/7/2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi
Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının önerisi
üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 58 – 14/7/2004 tarihli ve 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun 5 inci
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 59 – 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle
Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü” ibaresi “Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan
yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 60 – 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun;
a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet Başsavcılığı veya askerî
savcılık” ibaresi “hâkim veya Cumhuriyet Başsavcılığı” şeklinde,
b) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet Başsavcılığı
ve askerî savcılık” ibaresi “hâkim ve Cumhuriyet Başsavcılığı” şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 61 – 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç
İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “çeşitli kanunlarla”
ibaresi “çeşitli kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle” ve beşinci fıkrasında yer alan “Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Bakanlar Kurulunca çıkarılacak tüzükle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca
çıkarılan yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 62 – 11/4/2007 tarihli ve 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanununun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (g) bendinde yer alan “sıkıyönetim,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 63 – 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanunun;
a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan “ Bakanlar Kurulunun” ibaresi “
Cumhurbaşkanının” şeklinde,
b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca”
şeklinde, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca”
04.07.2018 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180704-1.htm 6/7
ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, beşinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “
Cumhurbaşkanı” şeklinde,
c) 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 64 – 7/5/2009 tarihli ve 5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına
Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ilgili Devlet bakanlıkları ile İçişleri, Millî
Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Sanayi ve Ticaret bakanlıklarının görüşleri alınarak, Sağlık Bakanlığınca”
ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 65 – 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun;
a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu”
ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,
b) 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,
c) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi
“Cumhurbaşkanı” şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 66 – 31/3/2011 tarihli ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 24
üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, ilgili bakanlık ve kuruluşların görüşleri alınarak Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 67 – 9/5/2012 tarihli ve 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun;
a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “ve bu Kanuna” ibaresi “, Cumhurbaşkanlığı
kararnameleriyle ve bunlara” şeklinde,
b) 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanın teklifi ile Bakanlar Kurulunca” ibaresi
“Cumhurbaşkanınca” şeklinde,
c) 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanın teklifi ile Bakanlar Kurulunca” ibaresi
“Cumhurbaşkanınca” şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 68 – 24/4/2013 tarihli ve 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi
Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 69 – 24/5/2013 tarihli ve 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca”
ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 70 – 23/4/2016 tarihli ve 6706 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanununun 19
uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 71 – 18/6/2017 tarihli ve 7034 sayılı Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kuruluşu
Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi
“Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
Yürütme maddeleri
MADDE 72 – (1) Yürürlükte bulunan kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile 10/5/2018 tarihli ve 7142
sayılı Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerin yürütme maddelerinde Bakanlar
Kurulu ve bakanlara yapılmış olan atıflar Cumhurbaşkanına yapılmış sayılır.
Tüzükler, Bakanlar Kurulu kararları ve yönetmelikleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Kanun
Hükmünde Kararname ile değişiklik yapılan kanunların ilgili maddeleri gereğince yürürlüğe konulmuş olan tüzükler,
nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer işlemler yürürlükten
kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürür.
Başbakanlık Uzman Yardımcıları
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Başbakanlık merkez teşkilatında Uzman Yardımcısı kadrolarında görev yapan ve
iki yıllık süre sonunda hazırladıkları uzmanlık tezi kabul edilenler, en az üç yıl çalışma şartı aranmaksızın yeterlilik
sınavına girmeye hak kazanırlar.
MADDE 73 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin;
a) Geçici 2 nci maddesi yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri, 24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı
seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte,
yürürlüğe girer.
MADDE 74 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
04.07.2018 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180704-1.htm 7/7
Binali YILDIRIM
Başbakan
B. BOZDAĞ M. ŞİMŞEK F. IŞIK R. AKDAĞ
Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı
H. ÇAVUŞOĞLU A. GÜL F. B. SAYAN KAYA Ö. ÇELİK
Başbakan Yardımcısı Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı
F. ÖZLÜ J. SARIEROĞLU M. ÖZHASEKİ M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı
N. ZEYBEKCİ B. ALBAYRAK O. A. BAK A. E. FAKIBABA
Ekonomi Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
B. TÜFENKCİ S. SOYLU L. ELVAN N. KURTULMUŞ
Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
N. AĞBAL İ. YILMAZ N. CANİKLİ
Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU A. DEMİRCAN A. ARSLAN
Orman ve Su İşleri Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma, Deni

“2019’u Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı olarak ilan edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in cenaze töreninde yaptığı konuşmada, “2019 yılını inşallah Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı olarak ilan edeceğiz, bunun da talimatını verdik. İnşallah bu da hem bilim tarihimiz için, hem ilim, irfan tarihimiz için hayırlara vesile olur. Bu da bizim onun manevi noktadaki hayatı için bir izdüşümü olur diye düşünüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 94 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Fuat Sezgin için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Fatih Camii’nde düzenlenen törende kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Sezgin’i ilim noktasında kararlı bir insan olarak tanıdığını, vatanseverliğine, vatan sevdasına şahitlik ettiğini ifade etti. Fuat Sezgin’in tüm eserlerini Türkiye’ye getirme hesabı içerisinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için kendisiyle görüşmeler yaptıklarını ve onun talebiyle Gülhane Parkı’nın içinde bulunan şu anki müzeyi kurduklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Sezgin’in ömrü boyunca, İslam bilim tarihi konusunda pek çok eser kaleme almış biri olduğunu vurgulayarak, 1300 cildi bulan bu eserlerin bir takımının da kendisinden teslim alınarak, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi envanterine dâhil edildiğini bildirdi. Yurt dışında kalan eserlerinin getirilmesi noktasında çalışmaların devam ettiğini, vakıf yönetiminin de konuyu takip ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu eserlerin de gelmesiyle birlikte mevcut müze ve kütüphanenin çok daha güçlü bir hâle geleceğini ifade etti.

“SEZGİN, İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ MÜZESİ’NİN YANINA DEFNEDİLECEK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Sezgin’in vasiyeti doğrultusunda, 2008’de birlikte kurdukları İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi’nin yanına defnedileceğini belirterek, “Bu vesileyle attığımız bu adımda da buna bir ilave yapalım istedik. 2019 yılını inşallah Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı olarak ilan edeceğiz, bunun da talimatını verdik. İnşallah bu da hem bilim tarihimiz için, hem ilim, irfan tarihimiz için hayırlara vesile olur. Bu da bizim onun manevi noktadaki hayatı için bir izdüşümü olur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fuat Sezgin’in 60 yılında İstanbul Üniversitesindeki olaylardan sonra adeta sürgün edilerek, Türkiye’den ayrıldığını ve çalışmalarını Almanya Frankfurt’ta devam ettirmek zorunda kaldığını sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin sonunda tüm ailesine başsağlığı temennilerini ifade ederek, “milletimizin de başı sağ olsun” dedi.

Fuat Sezgin’in cenazesi törenden sonra defnedilmek üzere Gülhane Parkı’na götürüldü. Törene; TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu da katıldı.

Haberler

01.07.2018
“2019’u Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı olarak ilan edeceğiz”
29.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatörler Graham ve Shaheen’i kabul etti
29.06.2018
“Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz”
29.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rodriguez’i kabul etti
27.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi kabul etti
25.06.2018
“Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir”
24.06.2018
“Türkiye, tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir”
24.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı
23.06.2018
“Biz icraat kadrosuyuz”
23.06.2018
“Dış politikada artık emir alan değil, hem masada hem alanda olan bir Türkiye var”
23.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT özel yayınına katıldı
22.06.2018
“Biz, özgürlüklerin hareketiyiz”
22.06.2018
“Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun hiç dinlemeyiz vururuz”
22.06.2018
“Hedefimiz ülkemizi muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkarmak”
22.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Haber ve ATV ortak yayınına katıldı
21.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı, İstanbul’un 3. havalimanına ilk inişi gerçekleştirdi
21.06.2018
“24 Haziran’da Türkiye’nin gelecek asırdaki istikametini belirleyeceğiz”
21.06.2018
“Siyaset belli ilkelerle yapılması gereken bir vazifedir”
20.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral FM ve Kral Pop Radyo ortak yayınına katıldı
20.06.2018
“Hiç kimsenin hukukun sınırlarını zorlamasına müsaade etmedik”
20.06.2018
“Türkiye’yi demokraside ve ekonomide geliştirdikçe milletimiz bize daha çok sahip çıktı”
19.06.2018
“Ülkemize yönelik ekonomik saldırılar, döviz ve faiz gibi makro dengeler üzerinden yapılıyor”
19.06.2018
“Bizim gençlerimiz, kadınlarımız, çiftçilerimiz, emekçilerimiz için büyük hayallerimiz var”
19.06.2018
“Türkiye uzun süre terör örgütleri kullanılarak istikrarsızlaştırılmaya çalışıldı”
19.06.2018
Emine Erdoğan, Vefa Buluşması’na katıldı
19.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya özel yayınında gençlerin sorularını cevapladı
18.06.2018
“Askerlerimiz Münbiç şehrinin etrafında devriye gezmeye başladı”
18.06.2018
“Ülkemizin sendelemesini bekleyenlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız”
17.06.2018
“İstanbul’u tarihinin en kaliteli hizmetleriyle tanıştırdık”
16.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınına katıldı
16.06.2018
“Fikri olmayan gibi, hizmeti olmayanın da başvuracağı yol şiddettir”
15.06.2018
“Kandil’i bombalıyoruz, birkaç gün içerisinde başka müjdelerimiz olacak”
15.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmara İlahiyat Camii’nde kıldı
14.06.2018
Suruç’taki saldırı: “Bu hadisenin arkasındakiler mutlaka bulunacak”
14.06.2018
“Bizim milletimizden başka kimseye diyet borcumuz yoktur”
14.06.2018
“Milletimizin tüm kesimlerinin refahını artırmanın, sıkıntılarını çözmenin gayreti içindeyiz”
14.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 TV ve 360 TV’nin ortak yayınına katıldı
13.06.2018
“Bizim siyasetimiz birlik, dirlik ve bolluk siyasetidir”
13.06.2018
Emine Erdoğan, Çamlıca’da huzurevi ziyaret etti
13.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ovit Tüneli’nin açılışını yaptı
13.06.2018
“Türkiye’nin geleceğine de talibiz”
13.06.2018
“Bizim davamız, milletimize hizmet davasıdır”
12.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ve Sırbistan Devlet Başkanı Vuçiç ile görüştü
12.06.2018
“TANAP ile bölgesel enerji hatlarının merkezi olma vizyonuna bir adım daha yaklaştık”
12.06.2018
“Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri hâline getireceğiz”
12.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TGRT Haber, Akit TV, TV Net ve Beyaz TV’nin ortak yayınına katıldı
11.06.2018
“Meydanı korkaklara bırakmadık, milletimizle tüm saldırıları göğüsledik”
11.06.2018
Emine Erdoğan: “Kadınlarımızın karar mekanizmalarında etkin şekilde yer alması, son derece önemlidir”
11.06.2018
“Demokrasilerde iktidar ne kadar önemliyse muhalefet de aynı derecede ehemmiyete sahiptir”
11.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti
11.06.2018
“Kandil’deki terör bataklığını kurutacağız”
11.06.2018
“Müslümanlara yönelik baskılar her geçen gün artıyor”
10.06.2018
“Milletimize en güzel bayramı 24 Haziran akşamı yaşatacağız”
10.06.2018
“16 senedir gecemizi gündüzümüze katarak ekonomimizi büyütmek için çalışıyoruz”
10.06.2018
“Karşımıza çıkan sorunlar ne kadar büyük olursa olsun demokrasi yolundan asla taviz vermedik”
10.06.2018
“Gündemimizde af konusu yok”
09.06.2018
“Önümüzde uzun bir demokrasi ve kalkınma yolculuğu var”
09.06.2018
“Ankara, Türkiye’nin geleceği için gövdesini namlulara siper etti”
08.06.2018
“İmanla birlikte cesareti ve dirayeti olan askerimiz ayak bastığı her yeri titretiyor”
08.06.2018
Emine Erdoğan: “Ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için ortak azim ve kararlılık içinde olmalıyız”
08.06.2018
“Türkiye, 24 Haziran’da yeni yönetim sistemine ilk adımını atacak”
08.06.2018
“Millî iradenin vesayetin keyfine bırakılmasına artık kimse göz yumamaz”
08.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D-CNN TÜRK özel yayınına katıldı
07.06.2018
“24 Haziran’dan sonra daha büyük hedeflerle milletimizin hizmetinde olacağız”
07.06.2018
“Vatandaşıyla gönül bağı kuramamış birinin siyasette başarı şansı yoktur”
07.06.2018
“16 yıldır Türkiye’yi hizmet siyasetiyle kalkındırdık”
07.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarsus Turizm Bölgesi ve Devlet Hastanesi’nin temel atma törenine katıldı
07.06.2018
“Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında yaz sezonunda öğrencilerden ücret alınmayacak”
07.06.2018
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gençlerle sahur yaptı
06.06.2018
“Ekonomimiz 24 Haziran’ın ardından güçlü bir yükselişe geçecek”
06.06.2018
“İrade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak”
05.06.2018
“Benim ülkemi taciz eden, tehdit eden kim olursa olsun üzerine gideriz”
05.06.2018
Emine Erdoğan, Çevik ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
05.06.2018
“Kömürü ülkemizin yeni millî güç kaynaklarından biri hâline getirmeye kararlıyız”
05.06.2018
“Gerekirse Sincar’a gideceğiz, gereğini yapacağız”
05.06.2018
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi kapsamında “Atıktan Sanata” sergisinin açılışını yaptı
05.06.2018
“Cumhurbaşkanının kimsenin apoletini sökmek gibi bir yetkisi yoktur”
04.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 65 yaş emeklilerine aylık maaş müjdesi
04.06.2018
Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
04.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkan vekillerini kabul etti
03.06.2018
“Bu devlet artık milletin, millî iradenin emrindedir”
03.06.2018
Emine Erdoğan: “Çocukların güven içinde yaşayacağı bir dünya inşa etmek, en temel vazifemizdir”
03.06.2018
“Bugün Diyarbakır’la birlikte tüm bölgemiz, 40 yıldır hiç olmadığı kadar huzur doludur”
02.06.2018
Emine Erdoğan: “Asıl olan hikmetli bilgidir, aksi malumat hamallığıdır”
02.06.2018
“Biz milletimize güçlü Türkiye sözü veriyoruz”
02.06.2018
“Şimdi daha büyük yatırımlar için yola koyuluyoruz”
02.06.2018
“Milletin hayrına tek bir söz söylemeyenler, terörle mücadele kahramanlarımıza saldırıyor”
02.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV ve Star TV’de “Seçim Özel” programına katıldı
01.06.2018
“Bize oy versin vermesin, hiçbir insanımızı dışlamadan projelerimizi hayata geçirdik”
01.06.2018
“16 yıl boyunca Türkiye’yi her alanda büyüttük”
01.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin Twitter’dan sahur davetine icabet etti
31.05.2018
“Türkiye’nin ekonomisini döviz kuru üzerinden sarsmaya çalışanlara hep birlikte derslerini verelim”
31.05.2018
Emine Erdoğan, devlet koruması altındaki çocuklara iftar verdi
31.05.2018
“Bizim siyasetimiz daima hizmet siyaseti olmuştur”
31.05.2018
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentiyev Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde
30.05.2018
“Kur silahını etkisiz hâle getirmekte kararlıyız”
30.05.2018
MGK Bildirisi: “Proje terör örgütlerine açık veya gizli destek veren ülkelerin uluslararası hukuka uygun hareket etmeleri gerek”
30.05.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Eyice ve Prof. Dr. Çataklı’nın cenaze törenlerine katıldı
30.05.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet’in türbesinin açılışını yaptı
29.05.2018
“İstanbul, ecdadın bize en kıymetli emanetidir”
29.05.2018
“Milletimize en üst düzeyde hayat standartları sağlamanın gayretindeyiz”
29.05.2018
“Ülkemizin bütünlüğünü canımız pahasına koruyacağız”
28.05.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Habertürk TV özel yayınına katıldı
28.05.2018
“Hiçbir terör örgütüne meydanı bırakmadık”
28.05.2018
Haftanın Özeti (21-27 Mayıs 2018)
27.05.2018
“Milletimize hizmet etmek için vazifeye talip olduk”
27.05.2018
Emine Erdoğan, KADEM’in iftar programına katıldı
27.05.2018
“El birliği içinde Türkiye’yi şaha kaldırmanın hayalini kuruyoruz”
26.05.2018
“81 milyon vatandaşımızın tamamının geleceği için çalışıyoruz”
26.05.2018
“Türkiye her alanda gelişirken, kendisine yatırım yapanlara da kazandırmış bir ülkedir”
24.05.2018
“Her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız”
24.05.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT özel yayınına katıldı
23.05.2018
“Türkiye, serbest piyasa ekonomisini tüm kural ve kurumlarıyla uygulayan bir ülkedir”
22.05.2018
Emine Erdoğan, Sargın ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
22.05.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sargın ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
21.05.2018
“Kudüs üç semavi dinin mensupları için de barış, huzur ve eman yurdu olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz”
21.05.2018
Emine Erdoğan: “Gazze’deki katliamın sorumluları meşruiyetlerini kaybetmiştir”
21.05.2018
Haftanın Özeti (14-20 Mayıs 2018)
20.05.2018
“Balkanlar’ın kalıcı istikrara kavuşmasını, gerilimle değil, huzur ve istikrarla anılmasını istiyoruz”
20.05.2018
‪”Avrupalı Türkler kendi aralarında birlik içinde olmalı”‬‬