Anadolu Ahi Evran İş Adamları Derneği

Anadolu Ahi Evran İş Adamları genel merkezi Malatya’dır 
Dernek,yurt içi ve yurt dışında şubeler açabilir dernek kuruluş amacı olan çalışma konuları biçimleri ve faaliyet alanları Esnaf ve iş adamlarının faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve degiştirilmesini saglamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı gütmektedir.

Anadolu Ahi Evran İş Adamlarının amacı faaliyetleri

1)Faaliyetlerinin etkinlettirilmesi ve gelistirilmesi için araştırmalar yapmak
2)Kurs,seminer,konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek
3)Amacın gercekleştirilmesi için saglıklı bir çalışma ortamını sağlamak,her tür türlü teknik araç ve gereci,demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5)Gerekli izinler alınmak şartiyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6)Tüzük amaçlarının gerçekleşmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi,ticari sanayi işletmeler kurmak ve bunları işletmek
7)Üyelerinin yararlanması ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak ,sosyal kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek
8)Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin gekiştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar,konser,balo,tiyatro,sergi,spor,gezi ve tüm eğlenceli etkinlikler vb.düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmasını sağlamak
9)Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır,taşınmaz mal satın almak,satmak,kiralamak,kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek
10)Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak,fedarasyon kurmak veye kurulu bir fedarasyona katılmak,gerekli izin alınarak derneklerin kura bileceği tesisleri kurmak 

Fotoğraf açıklaması yok.


11)Uluslararası faaliyette bulunmak,yurt dışındaki dernek ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak
12)Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve ve kuruluşları ile ilişkilerine Dair kanun hükümkeri saklı kalmak üzere,kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarina giren ortak projeler yürütmek
13)Dermek üyelerinin yiyecek,giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak
14)Gerekki görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak
16)Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda,diğer derneklerle veya vakıf,sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak


Comments are closed.