Birlikler

Bulunduğunuz dizin: Ana Sayfa  > Birlikler
Birliklere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Listelenen 10 Toplam bulunan 12 kayit
 • Küçük resim
  0

  TUROB - Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği

  TUROB, 1971 yılında Marmara Bölgesi Turistik Otelciler Derneği ( T.O.D) adıyla ve 13 kişi ile kurulmuştur. 1983 yılına kadar faaliyet gösteren bu Dernek Dernekler Kanunu’nun değişmesi üzerine Turistik Otelciler , İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği ( TUROB) olarak çalışmalarına devam etmektedir. Derneğin kuruluş amacı, turizmle ilgili konular, sorunlar ve çözümler üzerinde bilimsel ve pratik çalışmalar yapmak, […]

 • Küçük resim
  0

  TÜRSAB - TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

  Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), 28 Eylül 1972 tarihinde yürürlüğe giren 1618 sayılı “Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu” uyarınca kurulmuş olan bir meslek birliğidir. TÜRSAB’ın temel amacı, seyahat acentalığı mesleğinin ve faaliyet alanının temelini oluşturan turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmaktır. 1618 sayılı kanunun belirlediği yetkiler çerçevesinde meslek disiplininin sağlanması, mesleğin gelişimine ilişkin faaliyetler, […]

 • Küçük resim
  0

  TYB - Türkiye Yazarlar Birliği

  Türkiye’de en fazla üyeye sahip ve etkili bir yazar kuruluşu olan TYB, siyaset üstü tavrı, demokratik yapısı ve modern teşkilatlanması ile, üyelerinin dışında ülkemizdeki tüm yazar, fikir adamı ve sanatçıların kendilerini ifade edebildikleri bir mesleki kurumdur. Yazarlar arasında mesleki dayanışmayı geliştirmek ve ülkemizin kültür hayatına yazarların katılımını sağlamak amacıyla 7 Ağustos 1978’de farklı kesimlerden 14 […]

 • Küçük resim
  0

  TZOB - Türkiye Ziraat Odaları Birliği

  TARİHÇESİ Ziraat Odaları, ilk kez 1881 yılında çıkarılan bir tüzükle kurulmuştur. 1881-1897 döneminde ziraat odalarının sayısı 99’a yükselmiştir. Bu yıllarda, genel olarak bir danışma kurulu niteliğinde olan ziraat odalarından beklenilen hizmetler yeterli görülmemiştir. 1912 yılında çıkarılan bir tüzükle ziraat odalarının ilçe düzeyinde kurulması sağlanmıştır. Başlangıçta, ziraat odalarına yeterince mali kaynak temin edilemediğinden, odalar kendilerinden beklenen […]

 • Küçük resim
  0

  TMMOB - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 7303 sayılı Yasa, 66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle değişik 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kurulmuştur. TMMOB tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın 135. Maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Kuruluşunda 10 Odası ve yaklaşık olarak 8.000 üyesi bulunan TMMOB‘nin, 2013 Aralık itibari ile oda sayısı 24, […]

 • Küçük resim
  0

  TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

  Kuruluşu / Yasal Statüsü Odalar, Borsalar ve Birlik hakkındaki 5590 sayılı Kanun 8 Mart 1950 tarihinde hazırlanmış, 15 Mart 1950 tarihinde 7457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 5590 sayılı Kanun, yerini, 1 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5174 sayılı Kanun’a bırakmıştır. TOBB, özel sektörün Türkiye’de mesleki üst kuruluşu ve yasal temsilcisidir. TOBB’un halen, yerel […]

 • Küçük resim
  0

  Türk Loydu Vakfı

  1962 yılında kurulan Türk Loydu, 1966 yılında yapılan yasal düzenleme ile Vakıf statüsünü almış, 1986 yılında yapılan senet değişikliği ile Vakıf organları yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile Vakıf Yönetim Kurulu ilgili sektörleri kapsayacak şekilde 9 üyeden oluşmaktadır ; – Gemi Mühendisleri Odasını temsilen 5 Üye – Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini temsilen 2 Üye […]

 • Küçük resim
  0

  TBB - Türkiye Bankalar Birliği

  Vizyon Finansal sektörün verim ve etkinliğinin artırılarak uluslararası büyüklüğe ve güce ulaşmasına öncülük etmektir. Misyon Üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak bankacılık sektörünün büyümesine ve rekabet gücünün artırılmasına, haksız rekabetin önlenmesine, bankacılık mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Temel Değerler Paydaş Odaklılık: Paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını zamanında ve etkin olarak belirleriz. Ürün ve hizmetlerimizi paydaş memnuniyetini artırmak için […]