Vakıflar

Bulunduğunuz dizin: Ana Sayfa  > Vakıflar

Listelenen 10 Toplam bulunan 20 kayit
 • Küçük resim
  0

  Yeni Asya Vakfı

  VAKFIN ADI Aşağıda belirlenmiş gayeler için yine aşağıda gösterilmiş mal varlığını tahsis ederek, YENİ ASYA EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA VAKFI adına vakıf kurmuş bulunuyoruz. VAKFIN MERKEZİ Vakfın merkezi İstanbul olup, vakfın gayesinin yaygın bir şekilde tahakkuku için gerekli yerlerde ve ilgili mercilerden izin alınarak yurt içi ve dışında şubeler açılabilir. GAYE 3.A (1) Milli, ahlaki, […]

 • Küçük resim
  0

  ÖRAV - Türkiye Öğretmenler vakfı

  Eğitimcilere destek sağlamak amacıyla ülkemizde bu alana odaklanmış ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olan Öğretmen Akademisi Vakfı – ÖRAV Ağustos, 2008’de kuruldu. Ülkemizde düşünen, sorgulayan ve araştıran bir eğitim modelinin uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla, projeler yürüten ÖRAV 5 yılda Türkiye’nin yaklaşık tüm illerinde 80,000’den fazla eğitimcinin kişisel ve mesleki gelişimlerini sürdürebilmeleri için destek verdi. […]

 • Küçük resim
  0

  TİMAV - Türkiye İmam Hatipliler Vakfı logo

  Türkiye İmam Hatipliler Vakfı’nın kısaltılmış adıdır. İmam Hatiplik davası, ülkemizde yarım asra dayanan mazisi ile insanımızın gönlüne taht kurmuş müstesna bir vakıadır. Mezunları, mensupları, şu anki öğrenci, öğretmen, idareci ve velileri ile sahip olduğumuz nüfus içerisinde en geniş tabanlı bir ortak payda, kahir ekseriyetin kendini tecrit edemeyeceği, ilgisiz kalamayacağı bir büyük idealdir. Yarım asırlık geçmişten […]

 • Küçük resim
  0

  OSAV - Osmanlı Araştırmaları Vakfı

  Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 24.02.1994 tarihinde Emekli General Sami Karamısır, İşadamı ve Sanayici İbrahim Aslan ve Prof. Dr. Ahmed Akgündüz tarafından kurulmuştur. İlk kurucu mütevelli heyet de adı geçen şahıslardır. Vakfın kurulmasında manevî himmet ve gayret Sami Karamısır Paşamız’a ve maddi destek de İbrahim Aslan Bey’e aittir. Şu anda Vakıf Mütevelli Heyetinde İşadamı Mustafa Kavurmacı, İşadamı […]

 • Küçük resim
  0

  İSAV - İslami İlimler Araştırma Vakfı

  İslâmî İlimler Araştırma Vakfı 1970 yılında 48 bilim ve iş adamı tarafından kurularak İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 20.10.1970 gün ve 1970/809 esas ve 1970/750 karar numaralı ilâmı ile tescil olunmuş ve 7 Ağustos 1971 tarihli Resmî Gazete’de tescili ilân olunarak İstanbul, Laleli, Ordu Cad. numara 210/2 adresinde resmen faaliyete başlamıştır. Vakfımız 1976’dan itibaren hizmetlerini […]

 • Küçük resim
  0

  IHH - İnsan Hak ve Hürriyetleri Insani Yardım Vakfı

  İHH İnsani Yardım Vakfı, 1992 yılında ortaya çıkan Bosna Savaşı’na kayıtsız kalamayan gönüllülerin başlatmış olduğu insani yardım çalışmalarının, 1995 yılında vakıf olarak yapılanması ile İstanbul’da hayat bulmuştur. İHH İnsani Yardım Vakfı, savaş, işgal ve doğal afetler sonucu mağdur olmuş kişilere, yerlerinden edilmiş ve mülteci konumuna düşmüş ihtiyaç sahiplerine ulaşmakta; ayni ve nakdi yardımların yanı sıra […]

 • Küçük resim
  0

  AKEV - Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı

  Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV), 1995 yılında, bir ülkenin en büyük sermayesinin eğitimli insan olduğuna inanan Dr. Mustafa AYDIN ile çoğunluğu akademisyen iş adamlarından oluşan bir grup tarafından kurulmuştur. AKEV, ülkemiz gençlerini; sorumlu, kendini sürekli geliştiren, üretici, yaratıcı, yapıcı olması yanında üretim ve hizmet sektöründe ülkemize ve dünyaya, örnek, üstün nitelikli bireyler olarak yetiştirmeyi […]

 • Küçük resim
  0

  Akabe Eğitim ve Kültür Vakfı

  1980 sonrasında düşünce kargaşasının yaşandığı dönemde, Kayseri Develi’de, tek sermayeleri yürekleri olan, sorumluluğunun bilincinde bir kaç gönül erinin, şahsiyetli insan yetiştirmek için, aşk ve samimiyetle, ‘yatırım insana yapılmalı’ diyerek başlatılan bir yürüyüştür Akabe. O yıllarda, daha ziyade öğrencilerle başlayan bu çalışma 1989’lara geldiğinde yeni bir açılım ihtiyacı hissetti. Düşüncelerinde aşk ve samimiyet olan bu yürekli […]

 • Küçük resim
  0

  Kafkas Vakfı

  Tam Adı :KAFKAS EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIM VAKFI Kafkas Vakfı, Kafkasya ve diasporadaki Kafkasyalıların sosyo-kültürel kimliklerinin korunması ve geliştirilmesi için faaliyetler yürüten, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Kafkas Kültür, Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, 23 Temmuz 1995 tarihinde kuruldu. Vakıf, senedi ve T.C.’nin ilgili mevzuatı gereği, Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, […]

 • Küçük resim
  0

  Çocuk Vakfı

  Çocuğun sosyal, kültürel ve eğitim bakımından gelişmesine katkıda bulunmak.Çocukluk çağlarının evreleri dikkate alınarakprogramlar geliştirmek. Çocuk psikolojisi, sağlığı, eğitimi alanlarında ortaya çıkan verilerinışığında okul öncesi ve okul çağı çocuklarının sorunlarına yardımcı olacak araştırmaların yapılmasına ortam hazırlamak. Aile, çocuk, okul ve çevre ilişkilerinin düzenlenmesinde benzer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak. Beden ve ruh sağlığının kazanılmasında, özel ilgi […]