Category Archives: Türkiye Dernekleri

Artvin'in eşsiz doğasının ve kültürün korunması için 25 yıllık mücadele

 • 1985 yılında MTA arazi gözlemleri için alanda çalışma başlattı. Bunun sonucunda, toplam uzunlukları bir kilometreye yaklaşan dört sondaj önerildi. 1986 yılında bu sondajlar gerçekleştirildi. Ancak ilgili raporun sonuç bölümünde, ekonomik olabilecek bir kaynak bulunamadığı belirtildi. Ne hikmettir ki, MTA’nın bulamadığı bu madenleri, ertesi yıl arama ruhsatını alanlar buldular.
 • Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından 1988 ve 1989 yıllarında Kanadalı Cominco Şirketi’ne alanda maden arama ve ön işletme ruhsatı verildi.
 • 1992’de Hatila Milli Parkı çalışması yapıldı. Milli park, iki tarafından daraltılarak Cerattepe alanı milli park sınırları dışında bırakıldı. 31 Ağustos 1994’te Hatila Milli Parkı ilan edildi.
 • 1994 yılında sondaj çalışmaları sonrasında ilk olumsuz etkiler görülmeye başlandı ve ölen bazı ineklerin arama çalışmaları sırasında kullanılan kimyasal maddelerin sulara karışması sonrası öldüğü iddia edildi. Konunun araştırılması amacıyla ölen ineklerden alınan ve tahlile gönderilen örneklerin kaybolduğu iddia edildi. Bu gelişmelerden sonra Artvin halkı maden çalışmaları hakkında araştırma yapmaya başladı.
 • 06.1995 – Artvin Belediyesi, Artvinliler Hizmet Vakfı ve maden şirketi Cominco tarafından Artvin’de Altın Madenciliği ve Çevresel Etkileri konulu bir panel düzenlendi. Panel ile birlikte Artvin halkının tepkileri giderek arttı.
 • 17.07.1995 – Artvin halkı, maden çalışmaları ile ilgili daha iyi bilgi sahibi olmak ve sürece katılabilmek için Yeşil Artvin Derneği’ni kurdu. Aynı yılın eylül ayında, Dernek, farklı üniversitelerden ve bölümlerden öğretim üyelerini davet ederek Cerattepe alanında inceleme yapmalarını talep etti. İncelemelerin ardından da, 16 Eylül’de Altın Madenciliği ve Çevresel Etkileri adlı bir panel gerçekleşti. Bu panel, Artvin halkının endişelerinde haklı olduğunu gösterdi.
 • 1996 yılında Artvin Valiliği Mahalli Çevre Kurulu’nun olumsuzluklar içeren görüşleri Resmi Gazete’de (13.02.1996 tarih 22553 sayılı) yayınlandı.
 • 6.1997 – Artvin’de altın madeninin çevresel etkileri konulu ilk miting yapıldı.
 • 1997 yılında düzenlenen imza kampanyası ile 10.000 imza toplandı. Şubat 1998’de, ilk defa tüm siyasi partiler ve STK temsilcilerinin katılımıyla Ankara’ya gidilerek imzalar Çevre Bakanlığı’na teslim edildi. Proje tekrar incelenmek üzere durduruldu.
 • 1998 yılında Maden Tetkik Araştırma Genel Müdürlüğü “Artvin İli Çevre Jeolojisi ve Doğal Kaynakları” adlı kapsamlı bir araştırma ile heyelan risklerine dikkat çekti.
 • 2002 yılında madene karşı tekrar bir imza kampanyası yapıldı. Toplanan 10.000’e yakın imzanın, Orman Bakanlığı’na sunulması için tekrar tüm siyasi parti ve STK temsilcileri ile Ankara’ya gidildi. Aynı yıl, Cominco Şirketi projeden çekildi ve ruhsatını başka bir Kanada şirketi olan INMET Mining isimli şirkete devretti.
 • 06.06.2005 – Yeşil Artvin Derneği ve Artvin Barosu projeye karşı ilk kez dava açtı. 11.07.2005 tarihinde Erzurum İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.
 • 04.2006 – Artvin Orman Fakültesi tarafından hazırlanan “Artvin-Cerattepe Ormanı İçinde Yapılması Planlanan Maden İşletmeciliğinin Etkileri Hakkındaki Fakülte Görüşü”, Akademik Genel Kurul tarafından müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi ve yayınlandı. (Raporu okumak için: http://yesilartvindernegi.org/kafkas-universitesi-artvin-orman-fakultesi-cerattepe-raporu-2006/)
 • 10.2008 – TBMM Çevre Sorunlarını Araştırma Komisyonu inceleme için Cerattepe’ye geldi. İncelemeden sonra, Araştırma Komisyonu, bu alanda madencilik yapılmaması gerektiğini belirten bir rapor yayınladı.
 • 23.10.2008 – Rize İdari Mahkemesi maden ruhsatını iptal etti.
 • 2008 yılının sonunda İnmet Mining, “zaman zaman başaracağımızı zannettik ama halkın ve siyasilerin desteği olmadan olmayacağını anladık” ifadelerine de yer veren bir basın açıklamasıyla projeden çekildiğini açıkladı.
 • 2009 yılının başında da Danıştay İlgili Dairesi maden ruhsatı iptaline dair verilen kararı, “maden ruhsat alanlarının milli park ve turizm alanları ile iç içe olduğu, maden işletmeciliğinin ülke ekonomisine esasen bir katkısının olamayacağı, bölgenin eşsiz doğal güzellikleri ve varlıklarının zarar göreceği, Artvin’in jeolojik olarak heyelan riski taşıyan bir alanda bulunduğu, aktif heyelan alanları bulunduğu, bu konuda birçok bilimsel rapor bulunduğu, bölgede yapılacak madencilik faaliyetinin bitki ve hayvan türlerini olumsuz etkileyeceği, ruhsatların verildiği tarih itibariyle faaliyetin ÇED yönetmeliği kapsamında olduğu, hukuka aykırı olarak ruhsatlandırma işleminin yapıldığı, ÇED olumlu raporu aranmadığı, bu nedenle işletme izni ve ruhsatların iptali” gerekçesi ile onadı. İlgili şirketin karar düzeltme talebi de reddedildikten sonra karar kesinleşmiş oldu.
 • Mart 2011 – Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Yeni Maden Kanunu çerçevesinde, içinde Artvin Cerattepe ve Genya’nın da bulunduğu, ülke genelinde 1343 maden alanın ihale edileceğini duyurdu.
 • 2 Nisan 2011 – Büyük Anadolu Yürüyüşü’nün Karadeniz ayağı Yeşil Artvin Derneği’nin öncülüğünde Artvin’den başladı.
 • Şubat 2012 – Artvin’deki sivil toplum örgütleri, siyasi parti il başkanları, Belediye Başkanı,   Artvin milletvekili ile beraber Ankara’da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve mecliste grubu olan tüm siyasi parti başkanlarıyla görüşme yapıldı. Enerji Bakanı projenin yeniden gözden geçirileceğini ve “yerin üstünün mü altının mı daha değerli olduğuna bakılacağını” söyledi. Ancak, hiçbir inceleme yapılmadan ihaleye çıkarıldı. İhale şartnamesine konulan özel bir madde nedeniyle, ihaledeki gerekli koşulları sağlayan Türkiye’de tek bir firma olduğu anlaşıldı.
 • 17.02.2012 – Yapılan ihalede Cerattepe ve Genya maden alanı ruhsatı Özaltın İnş. Tic.ve San. A.Ş.’ye verildi. İhalenin yapıldığı gün hem Artvin’de hem de Ankara’da protesto eylemleri gerçekleşti.
 • İhaleden kısa bir süre sonra, Özaltın A.Ş., rödovans sözleşmesi ile maden alanındaki işletme hakkını Etibakır A.Ş.’ye (Cengiz İnşaat) devretti.
 • 11.06.2012 – İhalenin feshi ve ÇED Raporu olmadan ruhsat verilemeyeceği gerekçesi ile Rize İdare Mahkemesinde iki ayrı dava açıldı. Bu davalardan, ihale ile ilgili dava ihalenin tarafı     olmadığımız gerekçesi ile reddedilirken, ruhsat iptal davası da ruhsat için ÇED gerekli değildir denilerek reddedildi. Bu sırada ÇED olumlu kararı alınmış olduğundan bu dava konusuz kalmış oldu.
 • 06.2012’de dört adet atık havuzu için ÇED toplantısı yapılmak istendi. Yapılan protestolar sonucunda toplantı gerçekleştirilemedi. Atık havuzu projesinden vazgeçildi.
 • 11.2012 – Daha sonra reddedilen her iki davadan da Yürütmeyi Durdurma Kararı çıktı.
 • 6 Nisan 2013 – Artvin’de 10.000 kişinin katılımıyla Madene Hayır Mitingi yapıldı. Ardından 3 Mayıs 2013’te, şirketin bürosu önünde oturma eylemlerine başlandı.
 • 03.06.2013 – Şirketin ÇED raporu ilan edildi. Bunun üzerine, 26 Eylül 2013 tarihinde ÇED Olumlu Kararının iptali için 281 kişi ile dava açıldı.
 • 2013 yılında TMMOB Orman Mühendisleri Odası’nın ‘Artvin İli Cerattepe ve Genya Ormanlarında Planlanan Madencilik Faaliyetinin Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkileri’ hakkında hazırladığı rapor yayınlandı. (http://yesilartvindernegi.org/artvin-ili-cerattepe-ve-genya-dagi-ormanlarinda-planlanan-madencilik-faaliyetlerinin-dogal-kaynaklar-uzerine-etkileri-hakkinda-rapor/ )
 • 11.2013 – Cengiz A.Ş., Artvin Belediye Başkanı Emin Özgün’e miting konuşmasından dolayı dava açtı.
 • 05.2014 – Şirket, Cerattepe’de açık altın işletmesi izni için başvurdu. Haziran 2014’te Valilik, açık işletme için ÇED gereklidir kararı verdi. Temmuz 2014’te açık altın işletmesi ÇED toplantısı protesto edildi, yaptırılmadı.
 • 21.07.2014 – Kapalı bakır işletmesi ÇED iptali davası için bilirkişi keşfi yapıldı. Keşif heyetini karşılamak üzere Artvin halkı, 1.5 km uzunluğunda bir insan zinciri oluşturdu.
 • 09.2014 – Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve maden şirketi elemanları, yol genişletilmesi için ağaç damgalama çalışması yapmak üzere Cerattepe’ye çıktı. Artvin halkı, önlerini keserek damgalama yaptırmadı.
 • 09.2014 – Maden şirketi, Oruçlu köyü yolundan Cerattepe’ye tır ve iş makinesi çıkarmaya çalıştı. Yolları kesilerek, geri çevrildi.
 • 09.2014 – Bilirkişi keşif raporu yayınlandı. (Raporu okumak için: http://yesilartvindernegi.org/rize-idare-mahkemesi-cerattepe-bilirkisi-raporu-2014/)
 • Kasım 2014 – Şirket, açık işletme projesinden vazgeçtiğini açıkladı.
 • 11.2014 – Orman Bölge Müdürlüğü ve maden şirketinin ağaç kesimine çıkacağı haberi alındı. Artvin halkı alana çıktı ve kesim engellendi. Kafkasör’e çıkarılmış olan şirket güvenlik elemanlarının da Artvin’e geri dönmeleri sağlandı.
 • 11.2014 – Mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmediği için şirketin alanda işlem yapmasına engel olmak için Artvin halkı Cerattepe alanında 14 gün sürecek bir nöbete başladı.
 • 11.2014 – Rize İdare Mahkemesi, ÇED olumlu kararının iptali davasında yürütmeyi durdurma kararı verdi.
 • 12.2014 – TMMOB Cerattepe Raporu yayınlandı. (Raporu okumak için: http://yesilartvindernegi.org/tmmob-cerattepe-raporu/)
 • 05.01.2015 – Rize İdare Mahkemesi ÇED Olumlu kararını iptal etti.
 • 04.2015 – Şirket 2009/7 sayılı Genelge’ye dayanarak yeni bir ÇED başvurusunda bulundu.
 • 06.2015 – Yeniden ÇED Olumlu Kararı alındı.
 • 06.2015 – Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Onur Ödülü Yeşil Artvin Derneği’ne verildi.
 • 06.2015 – Şirketin aldığı yeni ÇED Olumlu Kararı ile birlikte alanda faaliyet gösterme girişimlerine karşı, Artvin halkı Cerattepe’de tam 245 gün sürecek bir nöbete başladı.
 • 06.2015 – Şirket konteynırları Cerattepe’ye çıkarmak istedi. Nöbet tutan halk engel oldu. Konteynırlar Kafkasör’den geri dönmek zorunda kaldı. Ertesi gün şirket yeniden başka bir yoldan çıkmayı denedi. Halk geri çevirdi. (Kütüklü resmin çekildiği gün).
 • 07.2015 – Sabahın erken saatlerinde şirket, jandarma ve polis eşliğinde Cerattepe’ye çıkmak istedi, fakat halkın engel olması sebebiyle çıkamadı.
 • 10.07.2015 – Yeni ÇED Olumlu Kararının iptali için 751 katılımcının imzası ile, 61 avukatın yer aldığı Türkiye’nin şimdiye kadarki en büyük çevre davası açıldı.
 • 07.2015 – Şirketin yukarı çıkacağına dair haber geldi. Atmaca mevkisinde yol kesildi. Şirket gelmedi ama bütün esnaf işyerlerine “Cerattepe’ye müdahele edildiği anda bu işyeri kapatılacaktır” yazısı astı.
 • 01.2016 – Orman Bölge Müdürü’nün eşliğinde şirket, karla kaplı yolu açtırarak arka yoldan Cerattepe’ye çıkmaya çalıştı. Yolları nöbette bulunan halk tarafından kesildi ve geri çevrildiler.
 • 02.2016 – Çok sayıda güvenlik gücünün Artvin’e doğru hareket ettiği duyumu alınması üzerine Dernek geniş katılımlı bir toplantı yaptı. Sabaha karşı Çamlık Mahallesi Atmaca mevkisinde halk nöbete çıktı. Şirketin iş makinesi ve koteynırı güvenlik gücü eşliğinde Atmaca’ya geldi. Yasal sürecin güvenlik güçlerine anlatılmasına rağmen, Artvin halkı tarihinde ilk defa gaz ve plastik mermi ile müdaheleye maruz kaldı. O gün akşama kadar müdahele devam etti. Halk direndi. Ertesi gün boyunca sert müdahele devam etti. Esnaf iki gün boyunca kepenk kapattı. İkinci gün 6 kişi gözaltına alındı. Gün boyu devam eden yoğun müdahale sonunda şirket güvenlik güçleriyle Cerattepe’ye çıktı.
 • 02.2016 – Şirkete yer teslimi yapılıp yapılmadığına dair Orman Bölge Müdürlüğü’ne bilgi talebi yazısı yazıldı. Ertesi gün, Müdürlük’ten yer teslimi yapılmamış olduğuna dair resmi bilgilendirme geldi.
 • 02.2016 – Cerattepe’ye çıkmak istemiyle yapılan yürüyüşe Artvin Devlet Hastanesi önünde polis tarafından müdahele edildi. Gaz ve plastik mermi kullanıldı. Çok sayıda yaralanan oldu.
 • 02.2016 – Artvin Savcılığına Artvin Valisi, Emniyet Müdürü ve Jandarma Alay Komutanı’na şirketi yasadışı şekilde alana çıkartmak ve orantısız güç kullanımından dolayı suç duyurusunda bulunuldu.
 • 24.02.2016 – Yeşil Artvin Derneği’nin talebi üzerine Başbakan Davutoğlu ve bakanlar ile görüşme gerçekleşti. Dernek, Başbakan’a hukuki süreç ve Cerattepe’nin ekolojik yapısı hakkında bilgilendirme yaptı. Başbakan, hukuksal süreç bitene kadar maden faaliyetlerinin durdurulduğunu ve bu süreç bitene kadar bizlerle görüşmelerin süreceğini ifade etti.
 • 02.2016 – Yeşil Artvin Derneği, basın ve Barolar Birliği Çevre Komisyonu gözlem için Cerattepe’ye çıktı. Şirketin elemanlarının izin belgesini göstermeleri istendi. İzin belgelerinin Murgul’da olduğu ve oradan alınması istendi.
 • 03.2016 – Mahkeme bilirkişi heyeti, keşif için Cerattepe’ye geldi. Halk, kilometrelerce insan zinciri oluşturdu. Keşifte, Prof. Dr. Doğan Kantarcı ve Prof. Dr. Halil Murat Özler sunum yaptılar. Çok geniş katılımlı bir avukat grubu ve meslek odaları temsilcileri keşifte yer aldılar.
 • 04.2016 – TMMOB Mimarlar Odası Çevreye Katkı Ödülü Yeşil Artvin Derneği’ne verildi.
 • 04.2016 – 2016 yılı Türk Toraks Derneği Çevre Ve iklim Sorunları Ödülü Yeşil Artvin Derneği’ne verildi.
 • 04.2016 – Bursa Barosu ve Yeşil Artvin Derneği ortaklığıyla Artvin Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi’nde “Cerattepe’de Çevre’nin ve Halkın Hakları” adlı panel düzenlendi.
 • 04.2016 – Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından Yeşil Artvin Derneği’ne Artvin’de yarattığı çevre bilinci ve toplumsal ve kamusal alanda vermiş olduğu mücadele için teşekkür plaketi verildi.
 • 05.2016 – Türkiye Ormancılar Derneği tarafından Artvin’de “Artvin ve Çevresinde Doğal Alanlara Yapılan Müdahaleler ve Sonuçları” adlı panel düzenlendi. (http://yesilartvindernegi.org/turkiye-ormancilar-dernegi-artvin-temcilciligi-paneli/)
 • 05.2016 – 131 ülkeden 335 sendikanın üyesi olduğu İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyoneli (BWI) ile Türkiye’den Tarım Orman Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası TARIM ORMAN-İŞ ve 20 yılı aşkın bir süredir Cerattepe’yi maden işletmelerinden ve diğer çevresel tehditlerden korumak için mücadele veren Yeşil Artvin Derneği’nin ortaklığında imza kampanyası başlatıldı.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Nur Neşe Karahan

Yönetim Kurulu Başkanı

Nursal Bülbül

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Bedrettin Kalın

Sekreter

Nurcan Ay Katırcı

Yönetim Kurulu Üyesi

Bahattin Altuntaş

Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Kurt

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Özalp

Yönetim Kurulu Üyesi

Hikmet Çelik

Yönetim Kurulu Üyesi

Erdem Karslıoğlu

Sayman

Seval Şahin

Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Yüksel

Yönetim Kurulu Üyesi

Şener Mengene"Strateji Derneği Türkiye Strateji Planı ve Türkiye Strateji Zirvesi gerçekleştirmeyi planlamaktadır."

Strateji Derneği Genel Başkanı Şener Mengene”Strateji Derneği Türkiye Strateji Planı ve Türkiye Strateji Zirvesi gerçekleştirmeyi planlamaktadır.”

Neden Strateji Derneği Kuruldu

Dünya konjönktöründe meydana gelen büyük çaplı gelişmeleri yeni bir çağ başlangıcı olarak düşünülebiliriz. Bu yeni dijital çağ, stratejik plan, stratejik düşünce, stratejik bakış, inovasyon ve analitik düşünce gibi kavramların önemini bir kez daha göstermiştir.

Strateji Derneği,

2014 yılında Birlik Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİRSAM) olarak başlayan stratejik çalışmalar, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi (USAM) ve Strateji Enstitüsü (SEN) olarak devam ederek 2018 yılında “Strateji Derneği” adı altında kurumsallaşarak resmiyet kazandı.

Strateji Derneği,

“Güçlü Türkiye’nin Stratejik Vizyonu” hedefi ile kurularak, Yerli ve Milli Stratejik Araştırmalar Merkezi, Yerli ve Milli Düşünce Kuruluşu, Yerli ve Milli Sivil Toplum Kuruluşu olma yolunda, Stratejik Projeler ve Stratejik Raporları ile önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Strateji Derneği,

Strateji Enstitüsü de “Stratejik Vizyon Toplantılarına” devam etmektedir. Stratejik Vizyon Toplantılarında, Akademisyen, Bürokrat, Teknokrat, Diplomat, Iş Adamları, Siyaset ve Medya Dünyasından önemli ve alanında uzman isimler tecrübe paylaşamında bulunuyor.

Strateji Derneği,

Ülkemizin kronik sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, gelecek vizyonu ile ilgili derinlemesine akademik, Stratejik, Sosyal, Sağlık, Spor, Enerji, Gıda, Teknoloji, Hukuk, Siyasal, Ekonomik ve Diplomatik konularla ilgili çalışmalar yapmaktadır.

Strateji Derneği,

Uluslararası alanda rekabet edebilecek etkili politikalar geliştirmek, Türk ve Islam ülkeleri arasında sosyal, kültürel, siyasal, ticari ve askeri alanda işbirliğini güçlendirmek, somut, uygulanabilir, sürdürebilir, kısa, orta ve uzun vadeli, Milli, Yerel, Ulusal, Bölgesel, kitasal ve Küresel Stratejiler belirlemeyi amaçlamaktadır.

Strateji Derneği,

Strateji Derneğinin ve Strateji Enstitüsünün çalışmaları desteklenmelidir. Üç ay sonra yeni şeytani düzen ile modern kölelik, endüstri 4.0, 5 G, HAARP, chemtrails, uzay kuvvetleri komutanlığı, blockchain, hashgraph, dijital para, big data, yapay zeka, biometrikçip, dijitalizm, robotizm ve transhümanizm gibi birçok yeni kavram ortaya çıktı. Bu kavramların içeridinde yeraldığı yeni bir düzen kurulunca herşey çok geç olacaktır.

Strateji Derneği,

Stratejik Raporlar, Makaleler, Seminerler, Eğitimler, TV, Gazete, Dergi gibi bilimsel çalışmalar ile birlikte, Strateji Akademisi “Stratejik Vizyon toplantıları” ile gündemdeki konuları, uzman konukları ile belirli periyodlarla derinlemesine ele almaktadır. Türkiye Strateji Planı ve Türkiye Strateji Zirvesi gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

Şener MENGENE

İKAMET:
İstanbul/Esenlerde ikamet etmektedir.
DOĞUM YERİ:
Rize/Merkez
DOĞUM TARİHİ:
15.10.1982
YABANCİ DİL:
İngilizce
Arapça
EĞITİM:
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi-Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Liderlik ve Küresel Girişimcilik Yüksek Lisans Programından mezun oldu.
SİYASET:
Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet Liderlik Okulu Siyaset Akademisi ve Aydın Üniversitesi Siyaset Akademisini bitirdi.
ÖZEL SEKTÖR:
Express Kargo, Temsel Ticaret ve Carrefoursa gibi birçok kuruluşta halkla ilişkiler olmak üzere, yöneticilik görevlerinde bulundu. İstanbul Üniversitesi ve KOSGEB ortak eğitim programı girişimcilik kursunu bitirdi.
MEDYA:
Türk Haber TV, Elektronik Bilgi Merkezi Haber Ajansı, Türk Haber Servisi, Ulusal Haber Ajansı, Sivil Haber, Umut Gazetesi ve Önce Vatan Gazetesinde yöneticilik, temsilcilik, muhabirlik ve editörlük yaptı.Siyaset Cafe’de yazarlık yapmaktadır.
KAMU:
Esenler Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde birçok farklı görevde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı adına, Fatih, Bayrampaşa, Sarıyer, Beşiktaş, Gaziosmanpaşa ve Şişli Kaymakamlıklarında Güvenlik Denetim Komisyonunda görev yaptı.
STK:
Birlik Vakfı, Memursen, Bembirsen, Esenler Rizeliler Derneği, Esenler Dernekler Federasyonu, Vatan İlmi Araştırmalar Derneği, İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Derneği, Kızılay, Yeşilay, Genç Ridef, Osmanlı Ocakları Gençlikkolları Genel Başkanlığı, Osmanlı Eğitim Ocakları Gençlikkollari Genel Başkanlığı, Boseder Gençlikkolları Genel Baskanlığı, Yesevi Ocaklari Genel Başkan Yardımcılığı, Genç Tümsiad, Genç Birlik gibi kuruluşlarda yönetim Kurulu ve denetim kurullarında görev aldı.
STRATEJİ:
Birlik Stratejik Araştırmalar Merkezi(BİRSAM) ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi(USAM) Başkanlık görevinde bulundu.
Strateji Enstitüsü’nde Genel Müdürlük görevinde bulunmaktadır. Akademik ve Stratejik konularda çalışmalarına devam etmektedir.Strateji Derneği’nin Kurucu Genel Başkanlık görevini yürütmektedir.

Malatya Demokrasi Platformu Türkmen Dağköyleri Derneğini ziyaret etti

Malatya Demokrasi Platformu Türkmen Dağköyleri Derneğini ziyaret etti

MALATYA DEMOKRASİ PLATFORMU VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ YAZIHAN TÜRKMEN DAĞ KÖYLERİ DERNEĞINİ ZİYARET ETTİLER. 
AYNI ZAMANDA YAZIHAN TÜRKMEN DAĞ KÖYLERİ DERNEĞİ BAŞKANI SAYIN İSRAFİL ÇATALKAYA BASKANIN VEFAT EDEN ANNESİ İÇİN SAYIN BAŞKANA TAZIYE ZIYARETTİNDE BULUNDULAR 
(ALLAH RAHMET İNŞAALLAH MEKANI CENNET OLSUN) 

Görüntünün olası içeriği: 7 kişi, oturan insanlar ve iç mekan

İsrafil Çatalkaya Arkadaşlar bu resimde bir büyüklerim de Rahmetli KURU AHMED, bir sözü aklıma geldi , Bir İsrafil Beş Para Etmez derdi Bir İsrafil Bir Mehmet DÜNYAYA BEDELDİR derdi . saygılarımala

TGSP 3. Anadolu Buluşmaları Konya’da Gerçekleşti

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP), tarafından organize edilen Anadolu Buluşmaları’nın 3.’sü Konya’da, 6 farklı şehirden gelen 240 STK yöneticisi ile gerçekleştirildi. TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi, Yönetim Kurulu Üyesi N. Bilal Erdoğan, Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak’ın katılımıyla gerçekleşen istişare toplantısında bölge STK’larının gelecek vizyonu konuşuldu

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP), tarafından organize edilen Anadolu Buluşmaları’nın 3.’sü Konya’da, 6 farklı şehirden gelen 240 STK yöneticisi ile gerçekleştirildi.  TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi’nin konuşmasıyla başlayan programda Terzi, ‘’Türkiye genelinde her ilde istişare toplantılarını hayata geçirmek istiyoruz, niyetimiz bu yöndedir. Umuyorum ki birbirimizi motive eden, geliştiren, öneriler, projeler gerçekleştirerek büyüyelim.

Biz TGSP olarak Anadolu’daki kıymetli irfanı bilerek yola çıktık. Anadolu’nun tecrübelerini fikirlerini, çalışmalarını öğrenmek bu kıymetli değerleri İstanbul’daki imkanlar ile buluşturmak için yolumuza devam ediyoruz.’’ dedi.

Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay konuşmasına İdlip Şehitlerini anarak başladı. Altay, ‘’STK’lar kurumların potansiyellerini arttırmaları için büyük bir fırsat. Konya’da böyle bir amaca ev sahipliği yapıyor olmaktan çok mutluyuz.’’ dedi.  Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak ise ‘’STK’lar herkesin unuttuğu yerlerde çok önemli işler yapıyorlar. Bu platformlarda istişare etmek, gelişmek ve büyümek için güzel bir alan. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

TGSP Yönetim Kurulu Üyesi N. Bilal Erdoğan ise; ‘’STK’lar olarak bizim güçlü olmamız, kurumların değerlerini korumak için seslerimizi yükseltmemiz, çalışmalarımızı duyurmamız gerekiyor. Bunlar için ise cesur ve dik durmamız gerektiğini düşünüyorum.’’ diyerek konuşmasına şöyle devam etti: ‘’Gençlerle birlikte çalışmalarımızı şekillendirmek zorundayız. Spor, teknoloji, girişimcilik, kültür, sanat ve sayamadığım daha birçok alana ilgisi yeteneği olan her gence bu alanlarda yer açmalı birlikte çalışmalı, gençlerimizin yanında olmalıyız.‘’ dedi.                                                                                                                                             Müzakere oturumunda STK yöneticilerinin soruları, değerlendirmeleri ve katkılarıyla program nihayete erdi. 

Türkiye 83 milyon nüfusuyla bir olmak, birlik olmak zorundadır.

Suriye’nin İdlip kentinde Türk askerlerine yönelik düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik şehit oldu. Türkiye’yi yasa boğan saldırıyla ilgili Tüm Sanayici İşadamları Derneği Başkanı (TÜMSİAD) Yaşar Doğan bir basın açıklaması yayınladı.

”İdlip’te düzenlenen saldırılarda şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine sabrı cemil ve ordumuza Rabbimizden muvaffakiyetler diliyoruz” diyen Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: ”İdlip’te masum insanların canını korumak, barışı tesis etmek için bulunan askerlerimize yönelik yapılan saldırıların arkasında hem Suriye’de hem de Ortadoğu’da barışı istemeyen güçlerin olduğu açıktır. Mehmetçik aylardır İdlip’te çocukların burnu bile kanamasın, savaş bitsin diye bulunuyor. Takdire şayan duygularla hareket eden Türk askerlerine yönelik yapılan düşmanca saldırılar, tarihin karanlık sayfalarında yerini alacaktır.”Türkiye’nin değil Suriye hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığının altını çizen Doğan, ”Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin bu duruşunu tüm dünyaya birçok kere duyurdu. Gerek ABD, gerek Rusya gerekse diğer ülke liderleriyle yapılan ikili görüşmelerde Türkiye’nin Suriye meselesine ve İdlip’e bakışı müteaddit kereler anlatıldı. Ancak İdlip’te barışın ve güvenin sigortası olan Türk askerlerine haince saldırılar gerçekleşti. Ülke olarak bu karanlık günlerden daha güçlenerek çıkacağız” dedi.

Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: ”Türkiye 83 milyon nüfusuyla bir olmak, birlik olmak zorundadır. 21. yüzyılın en dehşetli senaryoları bölgemiz üzerine yazılıyor. Barışı istemeyenlerin  yazdığı bu senaryolar, ülkemizi zor duruma sokup zayıflatma hesapları üzerine kurulu. Bu kirli oyunun bilincindeyiz. TÜMSİAD olarak devletimizin ilk günden beri ferasetle aldığı kararların arkasında durduğumuzu belirtiriz. ”

Malatya Demokrasi Platformu Usta Öğreticiler Derneğini ziyaret etti

Malatya Demokrasi Platformu Usta Öğreticiler Derneğini ziyaret etti
Malatya Demokrasi Platformu Sözcüsü Ayşe Ece Budan ve Yönetim Kurulu üyeleri Siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti

Görüntünün olası içeriği: 6 kişi, oturan insanlar, ayakta duran insanlar ve iç mekan

Malatya Demokrasi Platformu Demokrasiye inanmış Malatyalı gönüllerin özgür platformu

Himayeye Muhtaç Yaşlılar, Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (HİMYAÇ-DER) Başkanı Ayşe Ece Budan, “Kurulduğumuz günden beri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı huzurevi, erkek yetiştirme yurdu, Sevgi Evleri, sokak çocukları ve kadınlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da canımızı dişimize katarak çalışmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz. 

Malatya Demokrasi Platformu Doğanyol Muhtarlar Derneğini ziyaret etti

Malatya Demokrasi Platformu Doğanyol Muhtarlar Derneğini ziyaret etti
Malatya Demokrasi Platformu Sözcüsü Ayşe Ece Budan ve Yönetim Kurulu üyeleri Siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti

HABER-Mehmet GÜRBÜZ- Dernektürk MALATYA

Görüntünün olası içeriği: 9 kişi, TC Vecihi Tekin dahil, iç mekan

Malatya Demokrasi Platformu   Demokrasiye inanmış Malatyalı gönüllerin özgür platformu 

Himayeye Muhtaç Yaşlılar, Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (HİMYAÇ-DER) Başkanı Ayşe Ece Budan,  “Kurulduğumuz günden beri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı huzurevi, erkek yetiştirme yurdu, Sevgi Evleri, sokak çocukları ve kadınlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da canımızı dişimize katarak çalışmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz

Malatya Demokrasi Platformu Saadet Partisi İl Başkanlığını ziyaret etti

Malatya Demokrasi Platformu Saadet Partisi İl Başkanlığını ziyaret etti

HABER-Mehmet GÜRBÜZ- Dernektürk MALATYA
Malatya Demokrasi Platformu Sözcüsü Ayşe Ece Budan ve Yönetim Kurulu üyeleri Siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti

Görüntünün olası içeriği: 9 kişi, İsrafil Çatalkaya dahil, ayakta duran insanlar ve iç mekan

Malatya Demokrasi Platformu   Demokrasiye inanmış Malatyalı gönüllerin özgür platformu 

Himayeye Muhtaç Yaşlılar, Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (HİMYAÇ-DER) Başkanı Ayşe Ece Budan,  “Kurulduğumuz günden beri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı huzurevi, erkek yetiştirme yurdu, Sevgi Evleri, sokak çocukları ve kadınlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da canımızı dişimize katarak çalışmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz

Malatya Demokrasi Platformu Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığını ziyaret etti

Malatya Demokrasi Platformu Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığını ziyaret etti

HABER-Mehmet GÜRBÜZ- Dernektürk MALATYA


Malatya Demokrasi Platformu Sözcüsü Ayşe Ece Budan ve Yönetim Kurulu üyeleri Siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti

Görüntünün olası içeriği: 11 kişi, İsrafil Çatalkaya dahil, ayakta duran insanlar ve iç mekan

Malatya Demokrasi Platformu   Demokrasiye inanmış Malatyalı gönüllerin özgür platformu 

Himayeye Muhtaç Yaşlılar, Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (HİMYAÇ-DER) Başkanı Ayşe Ece Budan,  “Kurulduğumuz günden beri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı huzurevi, erkek yetiştirme yurdu, Sevgi Evleri, sokak çocukları ve kadınlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da canımızı dişimize katarak çalışmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz