kategori Arşivleri: Türkiye Dernekleri

Ayşem Sargın, YASED’in yeni başkanı oldu

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin 38. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Ayşem Sargın, YASED’in yeni başkanı oldu

YASED’in 38. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel Kurul Toplantısı’nda, YASED’in yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın seçildi.

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin 38. Olağan Genel Kurul Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel Kurul’da derneğin yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri belirlendi. Yeni Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın seçildi. Başkan Vekilliğine SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov ve Başkan Yardımcılıklarına PwC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis ile PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel seçildi.

Varank: “YASED ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynuyor”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YASED Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada;‘’Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin 38. Olağan Genel Kurul Toplantısı vesilesiyle sizlerle bir araya gelmenin memnuniyetini yaşıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.Üretimde, ihracatta ve istihdamda büyük rol oynayan YASED üyeleri, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ciddi katkılar sunuyor. Türkiye’nin yurtdışı tanıtımında da gönüllü elçilik fonksiyonu gören YASED, hem ekonomi diplomasisi hem de yumuşak güç (soft power) anlamında elimizi kuvvetlendiriyor. Bu çatı kuruluşumuz, ülkemize yapılan doğrudan yatırımların yaklaşık yüzde 85’ini temsil ediyor. Ciddi bir güç, önemli bir sorumluluk. Görevini bugün devredecek olan Sayın Ahmet Erdem, sahip olduğu bu sorumluluğu 4 yıl boyunca başarıyla sürdürdü. Yoğun ve özverili çalışmaları sayesinde, YASED’in ortak işbirlikleri ve muhataplarında oluşturduğu algı daha da güçlendi.Tüm katkıları için kendisine teşekkür ediyor, seçilen yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine şimdiden başarılar diliyorum. Onların bu bayrağı daha da ileri taşıyacaklarına hiç şüphem yok” dedi.

Uluslararası doğrudan yatırımların kalkınma sürecinde üstlendiği kaldıraç fonksiyonunun hükümet olarak farkında olduklarını belirten Varak, sözlerine şöyle devam etti: “ Yatırım dostu bir ortamı sağlamak her zaman Hükümetimizin öncelikleri arasında yer aldı. Önceliklerimizi belirlerken, kamuda koordinasyonu en üst seviyede sağlayıp, özel sektör paydaşlarımızla her daim yakın dirsek temasında bulunduk. Yatırımcılarımızın karşılaştıkları idari engelleri bertaraf ederek, rekabet gücümüzü artıracak politikalara odaklandık. İşte bu noktada, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulumuz işbirliğini yönlendirme, yürütme ve sonuçları takip etme görevlerini başarıyla yürüttü. YASED, YOİKK üyeliğiyle her zaman yapıcı öneriler getiren önemli bir paydaşımız oldu. 7099 ve 7101 sayılı Kanunlarla şirket kuruluşu, inşaat izinleri ve tapu işlemleri, altyapı izinleri, dış ticaretin ve finansmana erişimin kolaylaştırılması alanlarında yapılan değişikliklerde YASED süreç boyunca ciddi katkılar sundu.Nitekim ortak çabalarımız karşılığını buldu.

Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksinde, 17 basamak birden ilerledik ve 43. sıraya yükseldik. Bu performansla en fazla reform gerçekleştiren 10 ülkeden biri olduk.Yeni Hükümet sistemiyle birlikte, geçmişte elde ettiğimiz tecrübelerin üzerine yenilerini ekleyecek ve yatırımcılarımızın karar alma süreçlerini hızlandıracak reformları hayata geçireceğiz.

Kaliteli yatırımların ve daha fazla doğrudan sermayenin artması için Haziran 2012’den bu yana teşvik sistemimiz yürürlükte. Bu sisteme ek olarak, ülkemiz için kritik önemi haiz ve teknolojik dönüşüm sağlayacak yatırımlara yönelik proje bazlı bir destek sistemini kurduk.”

Varank: “Türkiye’de Ar-Ge merkezleri açın”

Yenilenebilir enerji, metalürji, petrokimya, ilaç, biyoteknoloji ve nanoteknoloji, hafif raylı sistemler, kara-hava ve deniz savunma sistemleri, uzay ve havacılık teknolojileri, bilişim ve haberleşme gibi alanlardaki yatırımların proje bazlı teşviklerle desteklendiğine dikkat çeken Varank: “Bu kapsamda 19 destek Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yatırımların gerçekleşmesi sonucunda, cari açıkta yıllık 10 milyar dolara varan düşüşler görebileceğiz.Ülkemizde yüksek katma değer oluşturacak ve teknoloji seviyemizi yukarı çekecek yatırımlarınızı artırmanızı bekliyoruz. Hukuki öngörülebilirlik, gereksiz bürokrasinin azaltılması ve sunduğumuz finansal teşviklerle sizlere her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. 16 yıl boyunca uyguladığımız politikalarla, ülkemizi üretken yatırımlar için çekim merkezi haline getirmeyi hedefledik. Bunda başarılı da olduk. 1990-2002 yılları arasında ülkemize giren doğrudan uluslararası yatırım tutarı sadece 13 milyar dolarken; 2003-2018 döneminde 204 milyar dolarlık bir doğrudan yatırım girişi gerçekleşti.Güçlü bir performansa imza attık. Ancak, bunun çok daha ötesine geçebileceğimizi düşünüyorum. Küresel doğrudan yabancı yatırımlardan aldığımız pay hala yüzde 1’in altında. Bu oranın mutlaka artırılması gerek. Rüştünü ispat etmiş, her türlü zorlu teste karşı güçlenerek çıkmış bir Türkiye var. Siyasi istikrar, jeopolitik avantajlarımız, yatırım ekosistemimiz ve dinamik işgücümüz en önemli artılarımız. Mevcut üretim kapasitenizi artırmaya odaklanın, gönüllü elçilik faaliyetlerinizle ülkemize yeni yatırımcıların kazandırılmasında bize yardımcı olun. Ülkemizde Ar-Ge merkezleri açarak, nitelikli beşeri sermayemizle ortak projeler gerçekleştirin. Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik alanlarında işbirliklerimizi bir üst seviyeye çıkaralım” diye konuştu.

Varank: “Türkiye’de girişimciliğe daha fazla yatırım yapın”

Türkiye’ye daha çok doğrudan yatırım kazandırılması konusunda YASED’e çağrıda bulunan Varank, şunları söyledi “ YASED’den özel bir ricam var. Türkiye’de girişimcilik ekosistemini yüzde 90’a varan oranlarda devlet fonluyor. Sizler de farkındasınız, ülkemiz bilimsel ve teknoloji tabanlı girişimlerde müthiş bir potansiyele sahip. Zaten gün geçtikçe uluslararası sermayenin Türkiye’de daha fazla Ar- Ge yatırımına yönelmesi bu potansiyeli görmelerinden. Bizde sermaye sahipleri biraz geleneksel anlayıştalar. Elbette onları da dönüştürmek için gayret ediyoruz. Ama siz gerek kendi içinizden gerekse temsil ettiğiniz şirketlerin bu alandaki fonlarından Türkiye’de girişimciliğe daha fazla yatırım yapabilirsiniz. Emin olun buradaki fırsat penceresiyle yakalayacağınız başarılardan çok memnun kalacaksınız. Küresel rekabette daha üst sıralara tırmanmak istiyoruz, bunun da yüksek katma değerli ürün ve hizmetlerin üretimiyle mümkün olduğunu biliyoruz. “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi” vizyonunu bu amaçla ortaya koyduk. Ürünün Ar-Ge’sinden başlayıp ticarileşmesine kadar varan tüm süreçleri destekleyerek, Bakanlığımız politika araçlarını bütünsel bir yaklaşımla uygulayacağız. Gelin sizler de vizyonumuzun bir parçası olun. Türkiye’de üretim yapan tüm firmalar, milliyetinden bağımsız olarak, bizim için yerlidir, millidir. Üretim süreçlerinizde, yurt içi tedarikçilerden daha yoğun ve verimli bir şekilde yararlanıp, yerli katma değeri artırmaya odaklanın. Daha güçlü bir sanayi altyapısı kurmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta yönetmelik değişikliği yaparak, OSB’lerin daha yatırım dostu üretim alanları olmasının önünü açtık. Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgelerimiz siz değerli yatırımcılarımızı bekliyor.Ekonomik hedeflerimiz doğrultusunda, özel sektörün iş fırsatlarını artırmak ve çeşitlendirmek adına Bakanlığımız ve kabinemiz tüm gücüyle çalışmayı sürdürüyor. Daima özel sektöre hareket kabiliyeti kazandıracak ve daha verimli çalışmasını teşvik edecek düzenlemeler yapmanın peşinde olduk, bundan sonra da aynı yaklaşımı sürdüreceğiz Bu çalışmalarda istişare kültürünün ve ortak aklın işleri ne denli kolaylaştırdığını biliyoruz. Açık ve şeffaf iletişim başarının en temel unsurları. Bu anlayışla hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Genel Kurulun tekrar hayırlı olmasını diliyor, yeni Yönetim ve Denetim Kurulunu tebrik ediyor, hepinizi muhabbetle selamlıyorum.“

Erdem: “Yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına katkı sunuyoruz”

YASED Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 4 yıldır başarıyla sürdüren Ahmet Erdem,yaptığı konuşmada, YASED’in geçtiğimiz dönemlerdeki faaliyetlerini değerlendirdi: “2015-2018 yılları arasında YASED’in stratejik olarak önceliklendirdiği alanlara odaklandık. Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve öngörülebilir bir yatırım ikliminin oluşturulması adına çok önemli çalışmalarımız oldu. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu makro ekonomik ve yapısal reformlar, vergi ve teşvikler sisteminin daha da rekabetçi konuma getirilmesi, nitelikli işgücünün artırılması, Ar-Ge ve inovasyon gibi çok önemli birçok alanda yapılan düzenlemelere katıldık, görüşlerimizi aktardık ve kamu ile bir çözüm ortağı olarak proaktif olarak çalıştık. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Uluslararası İşgücü Kanunu ile Ar-Ge ve Süper teşvikler konusundaki düzenlemeler bu çalışmalar sonucunda hayata geçirildi, bunun için de büyük özveri ile çalışan tüm bakanlıklarımıza, kamu kurumlarımıza ve üye şirketlerimize teşekkür ediyoruz.”

YASED’in Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde yaptığı çalışmalara da değinen Erdem, ‘‘YASED yönetim kurulunda bir dönem üye, iki dönem başkan olarak üç dönemi tamamladım. Önümüzdeki dönem Yönetim Kurulumuzda yer almayacağım. Yeni Yönetim Kurulumuza başarılar diliyorum. Başkanlığım süresince tüm paydaşlarımızla yatırım ortamının iyileştirilmesi, mevcut yatırımların verimliliğinin ve ülkemizin yatırım cazibesinin artması için mesai yapmaktan çok mutluluk duyduğumu belirtmek isterim” dedi.

Sargın: Türkiye’yi uluslararası yatırımlarda öncelikli ülke olarak konumlandıracağız

YASED‘in yeni Başkanı Ayşem Sargın yaptığı değerlendirmede, “Önümüzdeki dönemde, ülkemizin uluslararası doğrudan yatırım akışından hak ettiği payı almasına ve yatırımlarda öncelikli ülke olarak konumlandırılmasına yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla sürecek. YASED’in kamu başta olmak üzere tüm platformlarda temsil ve etkinliğini artırmak önceliğimiz olacak.Geçmişte olduğu gibi, gelecekte de ülkemiz ekonomisinin ihtiyaç duyduğu yapısal reformların gerçekleştirilmesi konusunda öncül rol üstlenerek, hem kamu, hem de yatırımcılar için güçlü ve güvenilir bir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz. Daha fazla doğrudan yatırım çekerek ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak, çalışmalarımızın odak noktası olacak. Bunun için gereken tüm yapısal reformları desteklemek üzere kararlı, koordineli çalışmalar yürüten ve çözüm önerileri üreten kuruluş olmayı sürdüreceğiz. YASED olarak, 2019-2021 döneminde de yoğun bir çalışma programı bizleri bekliyor. Önümüzdeki dönemde, ülkemizin uluslararası yatırım ortamını daha da güçlendirmek üzere etkin sorumluluk alacağız. Bunu yaparken, başta YASED üyesi şirketlerimizin derneğimizde bir fiil katkı veren yaklaşık 1400 kişilik üst düzey yöneticisi olmak üzere, tüm paydaşlarımızla yakın işbirliği içinde çalışmayı hedefliyoruz ” dedi.

YASED’in 2019-2021 döneminde görev yapacak Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri şu isimlerden oluştu:

YASED YÖNETİM KURULU

UNVANI

TEMSİL ETTİĞİ ŞİRKET UNVANI

Ayşem Sargın

Başkan

Boeing International Corporation Ankara Şubesi – Genel Müdür / Ülke Temsilcisi

Zaur Gahramanov

Başkan Vekili

Socar Turkey Enerji A.Ş. – CEO

Hüseyin Gelis

Başkan Yardımcısı

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı / CEO

Ahmet Levent Yüksel

Başkan Yardımcısı

Fritolay Gıda San. ve Tic. A.Ş. (PepsiCo) – Kıdemli Başkan Yardımcısı Genel Müdür

Hüseyin Halûk Yalçın

Başkan Yardımcısı

PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş. – Türkiye Başkanı

Aslı Başgöz

Üye – Sayman

White & Case Europe Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı Şirket Ortağı

Antoine Aoun

Üye

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. – Genel Müdür

Aykut Ferah

Üye

Sicpa Turkey Ürün Güv. San. ve Tic. A.Ş. – CEO

Cengiz Eroldu

Üye

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi / CEO

Colman Deegan

Üye

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.– İcra Kurulu Başkanı

Galip Alp Günvaran

Üye

Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş. – CEO

İsmail İhsan Necipoğlu

Üye

Dow Türkiye Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. – Türkiye ve Orta Asya Başkanı

Kıvanç Zaimler

Üye

Enerjisa Enerji A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı

S. Mete Hüsemoğlu

Üye

Abbvie Tıbbi İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.– Genel Müdür

Murat Kansu

Üye

Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. – Genel Müdür

Mustafa Seçkin

Üye

Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. – Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı

Osman Okyay

Üye

Kale Pratt & Whitney Uçak Motor Sanayi A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı

Özgür Soy

Üye

Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik San. ve Tic. A.Ş. – İcra Kurulu Başkanı / CEO

Sinan Şahinbaş

Üye

QNB Finansbank A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Tolga Gürkan

Üye

Allianz Sigorta A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi / İcra Kurulu Başkanı

YASED DENETLEME KURULU

UNVANI

TEMSİL ETTİĞİ ŞİRKET UNVANI

E. Ethem Kutucular

Üye

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (EY) – Şirket Ortağı / Yönetim Kurulu Üyesi

A. Güneş Söğütlüoğlu

Üye

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muh. Mali Müş. A.Ş. (Deloitte) – Şirket Ortağı / Yönetim Kurulu Başkanı

Nesrin Tuncer

Üye

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.– Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Vatan-Der Derneği Kuruldu

Vatan-Der Derneği  Kuruldu

Vatan-Der Derneği  Yönetim Kurulu Genel Başkanlığını Murat DEMİRKAN  üstlendi. Yönetim Kurulunda  Yıldız Toprak, Nehir Toprak ,Harun Demirkan, B.Sami Tirkmenoğlu ,Bahattin Aybar ,Şeyda Gücer Görev aldı.

Vatan-Der Derneği  Yönetim Kurulu Genel Başkanlığını Murat DEMİRKAN”Devletin Bölünmez Bir Bütünlüğü içinde Kalmayı,Vatan Sevgisiyle gençlerimizi yaşatmayı sağlamak Adına,Bayrak sevgisini gençlerimize Anlatmak Adına, Gençlerimize desteklerimizi sonuna kadar vermek,Tarih Boyunca Atalarımızdan kalan örf adetlerimiz gençlerimize anlatmak, Devletimizin çıkarları menfaati için her türlü fedakârlık yapmak ve yaptırmak

Vatan-der Teşkilatı

Hedef 2023 yolunda Ülke  ve Millet  Sevdalıları olarak Bizler de elbette sorumluluk almak zorundayız.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, yakın çekimÜlkemiz menfaat ve çıkarları uğruna çocuklarımız ve yarınlarımız adına çıkmış olduğumuz bu kutsal dava yolunda Sizleri de aramızda görmek isteriz.Siz yoksanız biz bir eksiğiz.   Vatan-Der Teşkilatı olarak;Vatan uğruna hizmet yarışında olanlara destek olmak,yapılan projeleri halka anlatmak,Gelenek ve göreneklerimizi gelecek nesillere taşıyan gönül elçileri olmak,

Vatan uğruna,Bayrak uğruna,Ezan uğruna son nefesimize kadar mücadele etmek,

Tek Devlet Tek Millet yolunda Refah ve huzur içerisinde hep birlikte Türkiye olmak,

Gelişen ve büyüyen Türkiye’mizin kalkınmasında ve gelişmesinde rol alacak gençler

yetiştirmek hedefimiz olacaktır.

Misyonumuz

Vatan Der Teşkilatı,

– Milli,manevi örf ve adetlerine bağlı çalışkan,Vatanını seven ve bu uğurda

tereddüt etmeden her türlü fedakarlığı yapacak,

– Ülke menfaatlerini ön planda tutan,ahlak,edep ve terbiyede örnek olacak

– Birbirlerine kardeş sevgisiyle bağlı gençler yetiştirmek hedefimiz olacaktır.

Vizyonumuz

– Bilgili ve teknolojik donanıma sahip, gelenek ve göreneklerimizi

yaşatacak bir nesil yetiştirmek,

– Ülkemizin kalkınması için yöresel bazlı projeler hazırlamak,

– Madde bağımlı gençlerimizi rehabilitasyon merkezlerine

yönlendirmek,

 – Milli birlik ve beraberliğimiz her daim gözetecek ve bu uğurda nefer olacak

gençlik yetiştirmek

– Yörenin kalkınmasına dolayısıyla Ülkemizin kalkınmasına  katkıda bulunmak.

GENEL  BAŞKAN KİMDİR?

Murat DEMİRKAN

GSM: 0 (544) 325 25 63

Doğum Tarihi :       1978

Doğum Yer i :          Külünçe köyü MEMİTANLI

Uyruğu :                  T.C.

Medeni Hali :           Evli, 4 Çocuk Babası

İkamet Durumu:     1978 yılından bu yana toplam 40 yıldır

                                Karaköprü İlçesinde ikamet etmekte


Eğitim Durumu :      Açık öğretim Üniversitesi

                                İngilizce Bölümü (okumakta)
 Gazi Lisesi (Şanlıurfa)

                                Lise Eğitimi

                                 Yavuz Selim İlkokulu (Şanlıurfa)

                                İlköğrenim

Askerlik İle İlişik:   Yaptı

Yabancı Dil :            İngilizce (orta seviye)

Bilgisayar Bilgisi :   Microsoft MS Office-Word – Excel –İnternet


Mesleki Kariyer :
2002 -2006               Metro Turizm-Tatlıses Turizm Kaptanlık

2007 -2014               Bilgisayar teknik servisi işletmeciliği

2015 –                      Karaköprü Belediyesi Kültür Müdürlü


Siyasi Kariyer :

2006-2009               AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik kolları Bşk.Yrd
2010-2015               AK Parti Şanlıurfa İl SKM Basın sorumlusu
Teşkilattan sorumlu Grup Bşk.
Mahalle Başkanlığı
Okul sorumlusu

 

Sosyal Faaliyetler:

2015-2016                Ak Ocaklar Eyübiye İlçe Bşk.
2017-2018                ÜMED Şanlıurfa İl Bşk.
2017-                        ÜMED Gnl.Mrk.Tşk.Bşk.
2017-                        Şanlıurfa İslam Birliği Üniversitesi kurucu üyeliği
                     Memitanlı Alaaddin Aşiret Dernek üyeliği
Kuran Kursu Cami Yardım Derneği üyesi 

                                İHH insani yardım Dernek üyesi

                                Şanlıurfa Avrupa Birliği Tanıtım Medya Bşk.

                                Demir Bu key  sürücü kursu üyeliği
Madde bağımlılığı ile mücadele

                               İstanbul üniversitesi Gazetecilik Basın Görevlisi
                                Harran Üniversitesi Rektörlüğü gönüllü basın danışmanlığı
BAYŞAD Dernek üyeliği

                                UYGAD   Dernek üyeliği
                                Şanlıurfa Fikir Edebiyat Dernek üyeliği

İlgi Alanları :           Kitap okumak,makale yazmak,spor  yapmak,Yerel Yönetimlerde personel,  zaman,kaynak bilgi yönetimleri konusunda güncel bilgi,araştırma

Alınan Eğitim

ve Seminerler :        Demir Bu key  sürücü kursu üyeliği
Madde bağımlılığı ile mücadele

Erbakan Vakfının Tanışma ve Tanıtım Toplantısına Büyük İlgi Oldu

Sakarya Erbakan Vakfı Serdivan Teşkilatının düzenlemiş olduğu Erbakan Vakfının Halkla Tanışma ve Tanıtım Toplantısı Ofis Sanat Merkezinde   büyük katılımla  gerçekleşti.

 Erbakan Vakfı Güney Marmara Bölge Sorumlusu İbrahim Meral,Erbakan Vakfı Sakarya İl başkanı Hasan Çınar,Sakarya Yaşam Derneği Başkanı   Fatih Çiftçi, Genç Cihan Derneği Başkanı  Davut TAŞDEMİR,Sakarya Medya Derneği Başkan Vekili  Fehmi DUMAN,Habervole  Haber Müdürü  Sabahattin BİRİNCİ ve Çok sayıda Erbakan  Sevdalıları  ve  Milli  Görüşçüler  katıldı

 işte Milli Görüş. İşte döktüğünüz betonları delip fışkıran Milli Görüş, işte buzları delip yükselen kardelenler, işte tekeden süt çıkaranlar, işte ikinci kırk yılın kahramanları, işte siyonizm ile mücadelenin bordo berelileri.

Bu millet artık ehveni şerlerden çok yoruldu. Bu millet aslının fotokopilerinden aslının kopyalarından çok çekti. Doğruya yakın yanlışlardan yeterince usandı. Milli Görüşü hakkıyla temsil edemeyenlerden çok usanıldı ve çok yorulundu.  Müjdeler olsun artık vakit tamamdır.  Kopyalarla, ehveni şerle vakit kaybetmenize gerek yok, çünkü artık işin aslı geliyor. Bundan sonra dünya siyonizmi işbirlikçiler malum medya düşünsün. Çünkü kaynağını aldanmayan ve aldatmayan, konuştuğunu yapan Erbakan’dan, dünya siyonizminden değil, yalnız ve yalnız Allah’tan korkan Erbakan’dan alan kervan yola çıkıyor. Bütün mazlum ve ezilenlerin beklentilerini karşılamak için yola çıkılıyor.1969 da başlayan yürüyüşü menzile ulaştırmak için yola çıkılıyor. Bu kervan Erbakan Hocamızın dünya siyonizmiyle yarım kalmış hesabını görmek için yola çıkıyor. Bütün bu adımları makam mevki için değil Allah rızası için siyaset yapanlar atabilir. Erbakan denince laf değil icraat konuşur.

İşte geçtiğimiz günlerde 28 Şubat davası sonuçlandı. Ne diyorlar 28 Şubat bin yıl sürecekti ama 15 yılda bitirildi. Sen öyle zannet. D-8 çalıştırılıyormu; Hayır, İncirlik açıkmı; Evet, Kürecik’te İsrail’i koruyan radar üssü faalmi; evet, bütün bunlar ortadayken nasıl oluyorda 28 Şubat bitmiş oluyor.

Sinevizyon gösterimi sonrası kürsüye gelen Erbakan Vakfı Serdivan  Başkanı Ahmet Zahit Dizdar” Erbakan Vakfı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ortaya koymuş olduğu Milli Görüş ilkeleri çerçevesinde ilmi, ahlaki, iktisadi ve siyasi alanlarda çalışmalar yapar.Milli Görüş hareketinin istikametini muhafaza etmeyi amaç edinerek mevcut çalışmalara öncülük eder ve destekler.Bu çalışmaların gayesi bütün insanlığın dünya ve ahiret saadetini temin etmektir.Hayatını, milletimizin ve tüm insanlığın kurtuluşuna adamış Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın mücadele ve fikirlerinin yeni nesillere ve topluma doğru bir şekilde aktarılmasını sağlar.Milletimizin ve insanlığın yaşadığı maddi ve manevi sorunlara milli değerlerimiz doğrultusunda çözüm önerileri sunar ve bunların uygulanması için gerekli çalışmaları yapar.Yeni nesillerin milli ve manevi değerlerine bağlı şuurlu Müslümanlar olarak yetişmeleri için eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunur.Kuvvetin değil, Hakkın üstün tutulduğu adil bir dünyanın tesis edilmesi için, İslam ülkeleri ve tüm mazlum milletlerle ortak faaliyetlerde bulunur.İslam aleminin fikirde, söylemde ve eylemde birliğinin sağlanması için uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.Bu hedeflere ulaşmak için, ilmi faaliyetler; görsel ve yazılı yayın faaliyetleri; ulusal ve uluslararası toplantılar  yapar.Vakfın gayesi ve hedefleri doğrultusunda çalışmalara imza atan kurum, kuruluş ve şahsiyetlere Uluslararası Ödüller verir. Bu heyecanlı gençleri gördükçe içimizdeki azim dahada çoğalıyor ve Milli Görüş davasının hem Türkiye’de hem de İslam Aleminde iktidarda olması için çalışma gayretimiz artıyor. İslam Aleminin içinde bulunduğu sıkıntılar karşısında Müslüman liderlerin hareketsiz ve sessiz durması maalesef çok üzücü. Bugün İsrail artık iki devletli çözüm istemiyor ve Filistin’i tamamen yok etmek istiyor. Şimdi bu gerçekler ortadayken bizim elbette durmaya vaktimiz yok. İnşaallah Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’la birlikte tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırılacak adımları atacağız.”.

  • “MALIYLA CANIYLA CİHAD EDEN BİR MÜSLÜMAN OLARAK ANILMAK İSTERİM.”

  • “DOMUZDAN POST, GÂVURDAN DOST OLMAZ!”

  • “HAK’KIN TESİSİ İÇİN ÇALIŞMAMAKLA, BATIL’IN HÂKİMİYETİ İÇİN ÇALIŞMAK ARASINDA FARK YOKTUR.”

Haber- Fehmi DUMAN  05397082290   Sabahattin BİRİNCİ  05427310404

Sakarya’da belediyelerimizin olmasını istiyoruz

Sakarya’da belediyelerimizin olmasını istiyoruz

CHP Sakarya il başkan adayı Erdoğan Isır Cumhuriyet halk partisini Sakarya’da hak ettiği yere getirmek için aday olduğunu söyledi.

 30 Aralık’ta gerçekleştirilecek CHP Sakarya il kongresinde aday olacağını açıklayan Erdoğan Isır CHP’yi Sakarya’da hak ettiği yere getirmeyi amaçladıklarını söyledi. 2019’da kritik bir yerel seçim olacağını belirten Isır ‘2019 yılı yerel seçimlerinde Sakarya’da belediyelerimizin olmasını istiyoruz.

Sakarya geçmişte sosyal demokrat belediyeciliğe görev vermiş ve hizmetlerini görmüş bir şehir. 2014 seçimlerinde maalesef parti olarak iyi sonuçlar alamadık. Büyükşehir Belediye Meclisinde temsilcimiz yok.

16 ilçe arasında sadece şahsımın aday olarak yarıştığı Pamukova’da belediye meclisinde üyemiz var. Bu durumu değiştirmek istiyoruz’ dedi.

 Isır şunları söyledi ‘2019 yerel seçimlerinde bu tabloyu değiştirmek istiyoruz. Amacımız Sakarya’da belediyeler almak.

Şehrimizde partimizi hak ettiği yere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Parti tabanımızla birlikte el ele vererek, partimizde bu konuda tecrübeli isimlerin görüşlerini alarak çalışmalar gerçekleştireceğiz.

CHP Türkiye’nin güvencesidir.

Sakarya gibi bir şehirde sadece bir ilçede kazandığı meclis üyeleri ile yetinemez. Biz bu gidişatı değiştirmek istiyoruz.

30 Aralık’ta inşallah kongrede delegelerimizden görevi alarak, çalışmalarımıza hemen başlayacağız.’

TUYED’in yeni yönetimi belirlendi

TUYED’in yeni yönetimi belirlendi

Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği’nin (TUYED) 11’nci Olağan Genel Kurul toplantısına katılan üyeler, yeni yöneticilerini belirledi. TUYED üyeleri, divan başkanlığına sunulan tek listedeki isimleri oy birliğiyle yönetime seçti.

TUYED üyelerinin Taksim Ramada Hotel’de gerçekleştirilen Genel Kurul’da oylarıyla belirlediği yeni yönetim şu isimlerden oluşuyor: Hasan Arslan (Turizm Aktüel), Sayime Başçı (Sözcü), Burak Coşan (Hürriyet), Savaş Daş (Turizm Güncel), Yılmaz Keleş (Turizm Ajansı), Kerem Köfteoğlu (China Today Türkiye/Para) İsmail Toksoy (Dünya).

TUYED yönetim kurulu yedek üyeliğine ise Özlem Kapar Bayburs (Para/Turizm Günlüğü) Gönül Yıldırım (Kurumsal İletişim Uzmanı) ve Hatice Ünal (Hotel & Restaurant Magazine) seçildi.

TUYED Denetleme Kurulu asil ve yedek isimleri ise şöyle belirlendi: Osman Nihat Aydoğan, Mehmet Güneli, Prof. Dr. Nüzhet Kahraman, Mehmet Ali Doğan, Özlem Kasa, Halil Öncü

Krizden çıkış ve öneriler

BOYD (Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği) Başkan yardımcısı ve Baba Hotel’in Genel müdürü olan tecrübeli turizmci Sabahattin Duman, turizm krizden nasıl çıkar-ı anlattı.

Duman; birinci çıkış yolu yani olmazsa olmaz şart GÜVENLİĞİN ve Türkiye’ye GÜVEN’in sağlanmasıdır. Fakat bu konu biraz zaman alacak gibi duruyor dedi. Türk halkına ve hükümetine saygı ve sevgi yaratacak dünya halkları üzerinde şok yaratacak bir kampanya yapılabilir diyen Duman, örneğin Türkün yardımseverliğini öne çıkaracak şekilde Suriyelilerin sahiplenilmesinden dünya çapında sevgi fırtınası yaratacak duygu fırtınası öne çıkarılabilir. Hani geçenlerde kuyudan yavru köpek kurtarıldı da dünya haber kanallarında  ses getirmişti. Buna benzer olayları öne çıkaracak Lobi faaliyetleri yapılabilir.

Turizm Serbest Bölgeleri

Bodrum, Marmaris, Fethiye, Belek, Kemer, Kundu, Side-Manavgat-Alanya gibi bazı bölgeler  “Turizm Serbest Bölgesi” ilan edilebilir. Teşvikler ve vergi kolaylıkları ile yabancı yatırımcılar da çekilerek istihdam üzerinde olumlu katkılar yaratılabilir.

Serbest Bölge kavramının uygulanacağı bir diğer alan Egede kullanmadığımız için Yunanistan tarafından örtbas edilen adalar var. Bunlar uzun dönemli olarak yerli veya yabancı yatırımcılara tahsis edilerek Eğlence ve Turizm Adalarına dönüştürülebilir.

sabahattin-duman-1

Hedef pazar ülkelerde anlaşmalı Kuvvetli Lobi şirketleriyle anlaşmalar yapılmalı. Çok büyük miktarda para hareketi olan sektörümüzde rakip ülkelerin provokasyon yapmadığını düşünme aymazlığı var bizde.

Otellerimizde veya turistik bölgelerde olan küçücük bir olayı büyütme hastalığımız var. Başka ülkelerde gündeme gelmeyecek bir olay dünya çapında haber yapılıyor. Buna tesadüf demek saflık olur.

Tunus’taki bir plajda olan terör olayı iki ay bile geçmeden hafızalardan silindi gitti.

Mısır’da terör örgütleri tarafından düşürülen Rus uçağını ve can veren turistleri kaç kişi hatırlar?

Hep lobi faaliyetleri ile dünya kamuoyunun hafızasından silinmiştir bu olaylar…

Dostlarla Arayı Düzeltme Zamanı

Son dönemde batılı ülkelere karşı kullandığımız dil o ülke halklarında antipati oluşturmuş durumda. Üst düzey yöneticilerin bunu onarıcı mesajları ve seyahatleri faydalı olacaktır. Bu seyahatlere dünya kamuoyu tarafından sevilen Tarkan, Orhan Pamuk gibi sanatçılarımız ile siyasetçilerimiz birlikte hareket etmeli.

Batı medyasının Türkiye’ye seyahatte bırakılan dövizin silah alımında kullanılacağı propagandası gibi art niyetli yayınların önüne geçilmelidir. Bu konuda yurt dışına reklam veren kurumların harcama planlamalarının ekonomik bir silah gibi kullanmasında yarar olacaktır. Yurt dışı kamu kurum reklamlarının tek elden koordine edilmesi iyi olacaktır.

Sigorta Sübvansiyonu Benzeri Destekler

Güvenlik riski nedeniyle Türkiye’ye seyahatlerde Seyahat Sigorta primleri artırılmış durumda, bu artış devlet tarafından sübvanse edilmelidir. (Ülkeden çıkışta iade KDV iadesi gibi sigorta prim farkı iadesi yapılabilir)

Otel rezervasyonu olan Yabancı turistlerden Ayakbastı paraları sıfırlanmalı vize harçlarında indirime gidilmeli.

Turizm Teşviklerinde baraj kaldırılmalı ve döviz getiren tüm turizmciler İhracatçı statüsüne kavuşmalı, 750.000 USD gibi garip sınırlamalar kaldırılmalıdır.

Muhtemelen Devletimiz hayali ihracat benzeri örtbas olur diye böyle bir baraj koymuş. Artık dijital çağdayız bu tür işlerini takibi zor olmamalı.

Ölü sezonlardaki yetişmiş personel erozyonunu önlemek için Turizm Eğitim ve İstikrar Fonu oluşturulmalı ve sürekli eğitim programları planlanmalıdır.

Her Zaman Güven Vurgusu Yapılmalı

Çok sayıda Terör olayı olması nedeniyle Batıdaki algı tüm ülke sathında sokak sokak çatışmalar olduğu yönündedir. Ülkede tabiri caizse sağlam bina olmadığı gibi bir algı var. Bu algıyı silecek dünya çapında yayınlara ev sahipliği yapılmalı.

Resmi kurumlar artık hiyereaşik siyaseti bırakıp STK-Devlet birlikteliğini sağlayacak bir yapılanma sağlamalıdır. Ülkemizdeki STK ve Resmi kurumları bölgenin avantaj ve dezavantajlarının bir envanterini çıkarmalı, bunun için tam katılımlı bir komisyon kurularak Turizm ARGE çalışmaları yapmalıdır. Inovasyonlar yaratılarak bunun hayata geçirilmesi için yararlanılabilecek (Destekler, teşvik kredileri, özel fonlar) ilave kaynakların bir envanteri çıkarılmalı ve işletmeciler bilgilendirilmelidir.

Bunlar içimizden birilerinin güç kaybetmesini veya güç kazanmasını sağlayacak fikirler kümesi.

Sonuçta kriz üretenlerin de; krizlerin de biteceği bir gün var.

Omuz omuza bu kötü günleri geçeceğiz.

Sabahattin Duman

KAVİ Aşireti dernekleşerek Resmi açılışını ve ilk toplantısını yaptı.

Şanlıurfa’da Kurulan ve Oldukça kalabalık bir nüfusa sahip olan KAVİ Aşireti dernekleşerek Resmi açılışını ve ilk toplantısını yaptı. 

Şanlıurfa’da Kurulan ve Oldukça kalabalık bir nüfusa sahip olan KAVİ Aşireti dernekleşerek Resmi açılışını ve ilk toplantısını yaptı.

Açılış İSTİKLAL Marşının ardından Başkan Adem NARİN‘in Konuşmasının Ardından derneğin tanıtımı ve amacı açıklandı.

 NARİN Konuşmasında; KAVİ-DER resmi açılışımıza katılan bütün değerli Aşiret üyeleri kıymetli Akrabalarımıza sonsuz saygı ve minnet ile teşekkür ediyorum dedi.

Dernek kuruluş aşamasında bize sahip çıkan maddi ve manevi desteği ile şahlandıran tüm akrabalarımıza şükran ve minnet borçluyum.

Dernek faaliyet ve amacı aşiret üyelerini birleştirme ve kaynaşması ilke hedefimizdir.

 

Vizyon ve Misyonumuz

KAVİ aşiretini yüceltmek birlik ve beraberlik ile daha güzel günler sağlamaktır.

Bugün Derneğimizin açılışına katılan Altın Pırlanta kadar değerli akrabalarıma çok şey borçluyum. KAVİ Aşiretimiz ismine layık bir şekilde özü gibi daha güçlü olacaktır.

Birlikten güç doğar Şiarını özümüze benimseyip daha güzel ve daha iyi günler derneğimizi bekliyor. Mensubu bulunduğum aşiret akrabalarıma şükran minnet ve sonsuz teşekkür ediyorum.

KAVİ-DER Başkanı Adem NARİN.

Sonlara doğru Duâlar yapılarak Çeşitli ikramlarda bulunuldu. Toplu hatıra resimleri çekilerek anı ölümsüzleştirerek Açılış son buldu.

10. Uluslararası Öğrenci Buluşması

  1. Uluslararası Öğrenci Buluşması Başladı

29-30 Nisan tarihlerinde 56 Ülkeden yüzlerce Uluslararası Öğrenci ile Sakarya / Demokrasi Meydanında
İki gün boyunca sürecek olan sahne etkinlikleri, folklorik gösteriler, ülke tanıtımları, Ülke yemekleri ve daha birçok etkinlik için sizi de 10.Uluslararası Öğrenci Buluşmasına  Sakarya  Valisi  Hüseyin Avni COŞ,Milli Eğitim Müdürü  Pervin TÖRE,Hak ve Huzur Partisi  Genel Başkan Yardımcısı  Necla BAKAN,Hak ve Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Eyüp GÜZEL,Sakarya Milletvekili  Ali İhsan YAVUZ ve  çok  sayıda   Sakaryalı katıldı.

Adapazarı ilçesinde Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneğince düzenlenen “10. Uluslararası Öğrenci Buluşması” etkinlikleri başladı.

Demokrasi Meydanı’ndaki açılış programında Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) eğitim gören yabancı öğrenciler, açtıkları stantlarda yöresel yemek, kıyafet, bayrak ve haritalarıyla ülkelerini tanıttı. Suriye, Mısır, Nijerya, Madagaskar, Gürcistan, Ukrayna, Yemen gibi birçok ülkeden gelen öğrenciler stantların önünde geleneksel dans gösterileri sunması renkli görüntü oluşturdu.

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, programın açılışında yaptığı konuşmada, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. Misafir öğrencilerle Sakaryalı vatandaşların kaynaşmasını sağlayan bu gibi organizasyonlarla dünya barışına da katkıda bulunulduğunu ifade eden Coş, “Burada temeli atılan dostluk, kardeşlik ilişkilerinin yarınlarda daha büyük yansımalar ortaya koyacağına inanıyorum.” dedi.

Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Emin Altundemir ise alanı gezen vatandaşların 56 ülkenin kültürünü ve dostluğunu bulacağını söyledi.

Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği’nin, Sakarya Üniversitesinde bulunan 100’den fazla ülkeden gelen 3 bin 500 misafir öğrenciye ev sahipliği yapmak, onları tanımak, kültürlerini tanıtmak, sorunlarını çözmek, maddi ve manevi her türlü ihtiyaçlarını karşılama amacı taşıdığını ifade eden Altundemir, “Öğrencilerimizle gönül bağı kurma en önemli amaçlarımızdan birisidir. Buradaki renkli görüntüler, UDEF çatısı altında 55 ilde geçen hafta başladı bu haftada da devam edecek. Aynı zamanda 20 ülkede de Uluslararası Öğrenci Buluşması gerçekleştiriliyor. Sakarya’da iki gün sürecek buluşmada öğrencilerin yanı sıra onların kültürlerini de yakından tanıma fırsatı bulacaksınız. Bugün tanış olma zamanıdır, gönüller arası köprüler kurma zamanıdır.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Coş ve beraberindeki heyet stantları gezdi, öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Coş, Suriye standının önünde bu ülke ile ilgili görüşlerin yazıldığı tabloyu bir süre inceledi. Daha sonra eline kalem kağıt isteyen Coş, “Alem-i İslam’ın huzuru birlik ve beraberliği için dua ediyoruz.” notunu yazdığı kağıdı tabloya yapıştırdı.

Etkinliklerin yarın sona ereceği bildirildi.


Sakarya Vefa Der Açılışı Muhteşemdi

Sakarya Vefa Der Açılışı Muhteşemdi

Türkiye Vefa Derneği  Sakarya  Şubesi Törenle  Açılışı yapıldı.

Açılışa Türkiye Vefa Derneği  Genel Başkanı Zülfü KARTAKGÜL,Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya,Hak ve Huzur Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necla BAKAN,Hak ve Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Eyüp GÜZEL,Genç Cihan Derneği Başkanı Davut TAŞDEMİR,Kainat Kültür Sanat Derneği Başkanı Hatice BULUT,Sakarya Kültürel ve Doğal Kaynakları Koruma Derneği Başkanı Osman ZOR,Sakarya Medya Derneği Başkan Vekili Fehmi DUMAN ve  çok  sayıda   Sakarya’lı katıldı.

Tığcılar Mahallesi Kavaklar Caddesi Atıf Şenel İş Merkezi Kat  4 No 22  Adapazarı   adresinde açılış gerçekleşen Türkiye Vefa Derneği  Sakarya Şubesi İl başkanlığını  Şaban KIZILIRMAK  üstlendi.

Türkiye Vefa Derneği  Sakarya  Şubesinin  açılış  konuşmasını Genel Başkan Zülfü Kartakgül yaptı.

Elazığ’dan ülkemize, hatta dünyaya açılan Türkiye Vefa-Der’in çalışmalarını Genel Başkan Zülfü Kartakgül anlattı. Tek gayelerinin ülkesine âşık, bayrağına sevdalı gençlerin yetişmesine vesile olmak olduğunu belirten Kartakgül, hayırlı hizmetlere imza attıklarını kaydetti.

Hain darbe girişimi sırasında taşın altına ellerini değil, adeta gövdelerini koyduklarını belirten Genel Başkan Kartakgül, Cumhurun Başkanı’nın yanında olduklarını  söyledi

Türkiye Vefa Derneği’nin 20 Nisan tarihinde Elazığ merkezli kurulduğunu ve yurt çapında şubelerinin bulunduğunu beyan eden Kartakgül, dernek çalışmaları hakkında oldukça kapsamlı görüşlere yer verdi. Vefa hareketinin misyonunun oldukça geniş olduğunu ve kısa bir sürede anlatılamayacağını, bu misyonun üstlendiği görevlerin hakkı tutmak olduğunu ifade eden Kartakgül, günümüzün hastalığı olan vefasız duruş karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın misyonunu yerine getirmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ

Tam bağımsız ve daha güçlü bir ülke için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük gayret sarf ettiğini belirten Kartakgül, açıklamasında şunları söyledi: “Ülkemizin zor günlerden geçtiği şu günlerde en çok birlik ve beraberlik ruhuna ihtiyacımız vardır. 2023 hedefine adım adım yaklaştığımız şu günlerde hepimizin bu birlik ruhuna uygun hareket etmesi elzemdir. Bizler milliyetçi muhafazakâr kesime vefamızı her defasında sergilemekteyiz. Bu kapsamda merkez sağda siyaset yapmış ve Hakk’a yürümüş çok kıymetli büyüklerimizi buradan anmak istiyorum.. Tabi yüz yılın lideri olan dünya liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın dava neferleriyiz.”

GENEL MERKEZİMİZ ŞUBELERİNİ AÇIYOR

Türkiye Vefa-Der Genel Merkezi olarak teşkilat yapılarını oldukça güçlü tuttuklarını ve illerde yeni şubeler açtıklarını belirten Kartakgül, sözlerine şöyle devam etti: “20 Nisan 2016 yılında resmen faaliyetlerimize başladık. Ülke genelinde 9 il ve 5 ilçede derneğimiz faal bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul, Çanakkale, Şırnak, Şanlıurfa, Van’da derneğimize oldukça güzel bir teveccüh var. Şubelerimiz bunlarla sınırlı kalmayacak, şimdiye kadar birçok ilden teklif aldık ve bunları da değerlendirmeye alacağımızı belirtmek istiyorum.”

SAKARYA  VEFA DER AÇILIŞI MUHTEŞEMDİ

Vefa – Der Genel Başkanı Zülfü Kartakgül,  illerde şube açılışlarını yaptıklarını ve Bugün Sakarya  Vefa Derneği’nin güzel bir organizasyonla açıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Derneğimizde çok tatlı ve güzel bir koşturmaca var, bizler gibi vatan sevdalıları durmadan, usanmadan ve yılmadan bizlere desteklerini veriyorlar. Türkiyenin Dörtbir yanında  gönüldaşlarımız  var.Gönüldaşların  heyecanı bizleri gururlandırdı, öyle ümit ediyorum ki bu hareket yurt çapında fevç fevç çoğalacak, milli ve manevi duygularla yeni bir neslin yetişmesine öncülük edeceğiz.”

 VEFA HAREKETİ MENFAAT VE ÇIKARDAN UZAK

Bu hareketin menfaat ve çıkar ilişkilerden uzak olduğunu beyan eden Kartakgül, samimi insanların bir arada olduğu bir yapılaşma olduğunu söyledi. Kartakgül, “Vatanın birliği ve bayrağın ilelebet dalgalanması için bu samimiyeti Rabbim bizlere daim etsin. Niyeti halis olanı yüce Allah muhlis kılıyor. Bu hareketi Elazığ’dan başlattık, Edirne’den Kars’a tek amacımız bayrağımızın dalgalanmasıdır” dedi.

BİRÇOK PROJEYE İMZA ATTIK

Vefa-Der olarak kuruluşlarından bu yana gerçekleştirdikleri çalışmalardan da bahseden Kartakgül, birçok sosyal projeye imza attıklarını belirterek şu bilgileri verdi: “Çanakkale şehitlerimizi anmak adına Fırat Üniversitesi’nde öğrenci kardeşlerimizle birlikte çok anlamlı bir program gerçekleştirdik. Bu programa Ankara’dan Ahmet Balıbey hocamızı davet ettik. Yine Vefa-Der olarak Kişisel Gelişim Uzmanı Atakan Yıldız hocamızın katılımıyla Anneler Günü’nde kadının toplumdaki yeri, annenin önemi ve bununla ilgili bilinçlendirme programı düzenledik. Çocuk istismarı ile ilgili imza kampanyası düzenledik ve sapık zihniyetteki insanlara karşı kesinlikle idamın getirilmesini istedik. Ayrıca bu süreçte Mekke’nin Fethi Gecesi düzenledik ve Dursun Ali Erzincanlı gibi çok değerli bir ismin programımıza katılımını sağladık. Yardıma muhtaç ailelere yönelik Kadın Kollarımız tarafından hayır kermesi düzenledi ve buradan elde edilen gelirle alınan yardım kolileri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. İlerleyen süreçte de Van ve Şanlıurfa şubelerimizle birlikte Halep’e yardım kampanyası başlattık. Ayrıca Bayırbucak’ta mücadele eden kardeşlerimize 2 tır yardım göndermiştik. Bir de yetim ve öksüz olan miniklerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz projede Kadın Kollarımız bu yavrularımızı belirli günlerde eğlence merkezlerine götürüp eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor. Yine belirli aralıklarla huzurevi ziyaretlerimiz oluyor.

Kartakgül ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yapmış olduğu proje çağrısına Türkiye Vefa-Der olarak sundukları ‘Spor ile Engelleri Aşalım’ projesiyle cevap verdiklerini söyledi. Bu projeden Elazığ milletvekillerinin de haberdar olduğunu ve takibinin yapılacağına inandıklarını ifade eden Kartakgül, projenin onayı halinde Elazığ için büyük bir kazanç olacağını kaydetti. Proje kapsamında Down-Sendromlu çocuklar başta olmak üzere engelli bireylere yönelik çalışmalar sürdüreceklerini belirten Katrakgül, “Spor ile bu kardeşlerimizin psikomotor hareketlerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Mini bir spor okulu kuracağız ve burada 25 öğrenciye yüzmeden at biniciliğine kadar 1 yıl süreyle eğitim vereceğiz. Bu kardeşlerimizde proje başlangıcıyla sonrası arasındaki gelişimi gözlemleyip farkındalık oluşturmak istiyoruz” dedi.

HAYKIRA HAYKIRA ‘EVET’ DİYORUZ

Vefa – Der’in duruşunun ilk günden beri aynı olduğunu 16 Nisan referandum sürecinde de ülkenin dik duruşlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer aldıklarını belirten Kartakgül, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında yer almak, onunla aynı safta olmak bizler için onurdur, şereftir. Sakarya Şubemizin  hayırlı olmasını  dilerim”

İNSAN İÇİN, İNSANLIK İÇİN, TOPLUM İÇİN VE DEVLETLER İÇİN SİVİL TOPLUM

 Açılışta  konuşan  Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya” Valimiz  Hüseyin Avni Ços’un  selamlarını  getirdim.Sivil toplum kuruluşları gönüllüler tarafından kurulmuş ve kar amacı gütmeyen yararlı kuruluşlardır. İnsan için, insanlık için, toplum için ve devletler için sivil toplum kuruluşlarının çok önemli olduğu bir gerçektir. İnsanların bilinçlenmesi, birlik ve beraberlik içinde yaşaması için sorunları çözmek ve çözüm yolları üretmek açısından çok önemlidir.

Bu kuruluşların herkese yardım etmesi ve toplumlara yararlı hizmetler geliştirmek için çalışıyor olması bu kuruluşların ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Sivil toplum kuruluşları resmi kurumlardan bağımsız bir şekilde çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen  sağlayan kuruluşlardır.Sizlerin bu  çalışmalarını  önemsiyorum.Çalışmalarınızın  başarılı olmasını  dilerim.

Konuşmalardan  sonra  Kurdele  kesiminden  sonra  Türkiye Vefa Derneği  Sakarya Şubesi İl başkanlığı İl başkanı   Şaban Kızılırmak  tarafından  tanıtıldı.

 

Şaban KIZILIRMAK’ın Türk Polis Teşkilatı’nın 172. Yıldönümü Kutlama Mesajı

Şaban KIZILIRMAK’ın Türk Polis Teşkilatı’nın 172. Yıldönümü Kutlama Mesajı

VEFA Derneği Sakarya Başkanı Şaban KIZILIRMAK” Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, Ülkemizin huzur, güven ve istikrarının korunması, kamu düzeninin sağlanması için mesai ve iklim mefhumu gözetmeksizin gece-gündüz demeden fedakârca görev yapan, güvenlik ve asayişin teminatı olan, hukukun üstünlüğü ilkesi ile anayasa ve yasalara sadakatle bağlı, adaletli ve tarafsız olarak aziz Milletimize cansiperane hizmet eden, gözbebeği, Türk Polis Teşkilatımızın 172. kuruluş yıldönümünde fedakâr Kahraman Polislerimizin duygu ve heyecanını paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Türk Polis Teşkilatı mensupları, Devletin sağladığı eğitim ve öğretim imkânları ile ileri teknolojik donanımlarla kendisini sürekli yenileme çabası içerisinde olmuş, üstün hizmet anlayışıyla ve özverileriyle kendisini çağın gereklerine intibak ettirmiştir. Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 172. yılını ve İlimizin huzur, güven ve asayişin sağlanmasındaki üstün gayret ve başarılarından dolayı her kademedeki bütün amir ve memurlarımızı tebrik ediyorum. Ülkemizin güvenliği için çalışan polisimize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.

Aziz Milletimiz için iftihar kaynağı olan Türk Polis Teşkilatımız, Şanlı Bayrağımızı vatanımızın her köşesinde dalgalanmasını temin etmek üzere, gerektiğinde canını hiçe sayarak bu ulvi görevini yerine getirerek, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmıştır. Halkımızın güven ve desteğiyle Ülkemizde, kamu düzeninin ve istikrarının korunması, vatandaşlarımızın huzur içinde yaşaması için yüksek vazife şuuruyla çalışmalarına devam edecektir.
Bu vesile ile; Devletimiz, Milletimiz, Milli ve Manevi değerlerimiz için hayatlarını kaybeden tüm Şehitlerimizi ve merhum Gazi Polislerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, emekliye ayrılan, vazifeleri başında olan Emniyet Teşkilatı mensupları ve ailelerine sağlık, mutluluk, başarı ve esenlikler içinde daha nice 10 Nisanlara ulaşmalarını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.