kategori Arşivleri: Güncel

Entelektüel dünyanın yeni buluşma adresi: “Kartepe Zirvesi”

Doğal güzellikleri ve kayak merkezleri ile ünlü olan Kartepe Zirvesi, İzmit Körfezi ve Sapanca gölü arasında yer almaktadır. Kocaeli’nin en güzel köşelerinden biri, en yüksek noktasıdır.

Kocaeli; sanayi, ticaret, lojistik ve bilişim sektörlerinde Türkiye ve dünyanın büyük ve öncü şehirleri arasında almaktadır. Türkiye’de Sanayinin Başkenti olarak anılmaktadır. Uluslararası yatırımların nitelik ve nicelik olarak çokluğu, şehrin ilgi alanlarına uluslararası bir derinlik katmaktadır.

Kocaeli’nin coğrafi konumu şehre doğal bir kavşak kimliği kazandırmaktadır. Türkiye’nin batısıyla doğusu Kocaeli üzerinden kavuşmaktadır. Şehir; kara, deniz ve tren yolu altyapısıyla fiziki ulaşım ve ulaştırma merkezi olmasının yanı sıra, kültür ve medeniyet açısından da geçmiş ve bugünü, doğu ve batıyı buluşturmaktadır.

Kartepe Zirvesi Projesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, şehrin uluslararası konumu ile doğu ve batıyı buluşturma potansiyelinden hareketle geliştirilmiştir. Zirve; insanlığın problemlerine çözüm üretme fırsatı sunan 21. yüzyılda, yaşanmakta olan iyimser olunamayacak süreçlerin düzeltilmesine yapıcı ve etkin katkılar üretmek üzere yapılandırılmıştır.  İnsanlığın bugünü ve geleceği için yeni çağın ürettiği fırsatları değerlendirmek, problemlerin çözümü için politika önerileri geliştirmek temel hedeftir.

Çağın imkanlarıyla fiziki ve sosyal etkileşim kolaylaşmış; gezegende yaşanan her hangi bir gelişme ya da problem, uzak yakın ayrımı yapmadan bütün insanlığı etkilemeye başlamıştır. İnsanlığın sorunlarına çözüm önerisi geliştiren, çözüm üreten yapıların bu gelişme doğrultusunda çoğaltılması bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Kartepe Zirvesi bu ihtiyaca Kocaeli’den yapılan bir katkıdır.

Demokrasi, Darbe, Göç, Gelir Dağılımı, Egemenlik, Dünya Düzeni, Irkçılık, İslamofobi, Savaş, Güvenlik, Eşyaların İnterneti… İnsanı ve insanlığı ilgilendiren her konu, siyasal ve sosyal boyutlarıyla Kartepe Zirvesi’nin konusudur. Her yıl düzenlenecek zirvede, o yıl belirlenmiş ana tema üzerinde mental ve pratik yaklaşıma sahip entelektüellerin yapacağı toplantılarda insanlık için fırsat alanlarına işaret edilecek, problemlere çözüm önerileri geliştirilecektir. Kartepe Zirvesi Bildirgesi ile sonuç dünya kamuoyuna ilan edilecektir.

Kartepe Zirvesi 2017’nin ana teması; Darbeler olarak belirlenmiştir. Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu: Küresel Etkiler, Medya ve Demokrasi zirvenin ana etkinliği olarak planlanmıştır. Sempozyumun yanısıra zirvede; dünyanın farklı bölgelerinden entelektüel, medya mensubu ve siyasetçilerin katılacağı, konferans ve paneller düzenlenmektedir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, TRT, Anadolu Ajansı, Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü ve TASEN paydaşlığında, Kartepe Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek; Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu: Küresel Etkiler, Medya ve Demokrasi programı yerli ve yabancı akademisyenlerden büyük ilgi görüyor.   Darbeler Hakkında 106 Akademik Bildiri Sempozyum’da akademik bildiri sunma müracaatları tamamlandı. 262 akademisyen tarafından hazırlanan 223 bildiri için Bilim Kurulu’nun yaptığı değerlendirmeler sonuçlandırıldı. 106 bildiri sempozyumda sunulmak üzere seçildi. Türkiye dahil 30 ülkeden bilim insanları sempozyumda bildirilerini sunacaklar. 15 Temmuz özelinde dünyadaki darbe mekanizmasını ele alan bildirilerin, politika yapıcı ve karar vericilere yeni ufuklar açması bekleniyor.   91 Üniversiteden Katılım Var Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu: Küresel Etkiler, Medya ve Demokrasi ana temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi’ne 91 üniversiteden yapılan başvuralardan seçilen bildiriler sunulacak.. Panel toplantılarda ise Türkiye dahil 30 ülkenin üniversitelerinden konuşmacı, darbe konusunu; zemini, etkileri ve darbeyle mücadele yöntemleri açısından masaya yatıracak.   Yurt Dışından 36 Akademik Bildiri Sempozyuma ev sahipliği yapan Kartepe Zirvesi yurtdışından akademisyen, entelektüel, medya mensubu ve aktivistlerden büyük ilgi görüyor. 53 ülkeden 36 akademik bildiri ve 17 panel toplantı başvurusu yapıldı.  Darbelerden en çok zarar gören Şili, Arjantin, Kolombiya gibi ülkelerden başvurular, ilk sıralarda yer alıyor.   Darbe Dünya Sisteminin Kanseri Zirve ve sempozyuma gösterilen yoğun ilgiden hayli memnun olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU; “Kocaeli alın terinin olduğu kadar akıl terinin de şehridir. Doğu ve Batı’nın buluştuğu şehrimizde doğudan ve batından düşünce, bilim insanları; darbe gibi dünya sisteminin kanseri olan bir konuyu ele alacak. Akıllar bu kanserin tedavisi için seferber olacak. Türkiye’nin doğruları söyleyen sesine Kartepe Zirvesi’nden güç verecek olmaktan dolayı mutluyuz. Vicdanın ve aklın sesini her ortamda yükseltmeye devam edeceğiz inşaallah.”   Ücretsiz Ön Kayıt 26-28 Ekim tarihinde gerçekleşecek Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu ve Kartepe Zirvesi kapsamında düzenlenen paneller ve konferanslarda dinleyici olmak için ön kayıt yaptırmak gerekiyor. 1 Ekimde başlayacak kayıtlar ve dinleyici katılımı ücretsiz ve kontenjanla sınırlı. Ön kayıtlar www.kartepezirvesi.com ve www.15temmuzsempozyumu.com adreslerinden yapılabilecek.
Bu haber http://www.kartepezirvesi.com/’dan alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doç. Dr. İbrahim Kalın, 26 Ekim Perşembe günü saat 11:30’da Demokrasi Salonunda “15 Temmuz: Darbe, Demokrasi ve Uluslararası Sistem” başlıklı konferansa konuşmacı olarak katılacak. İbrahim Kalın Kimdir? İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünden 1992 yılında mezun olan Kalın, İslam düşüncesi ve felsefe alanındaki yüksek lisans çalışması için Malezya’ya gitmiş ve 2 yıl sonra Türkiye’ye geri dönmüştür. Doktora çalışmaları için tekrar harekete geçmiş ve 1996 yılında doktora çalışmalarını yapmak üzere George Washington Üniversitesine gitmiştir. Türkçe çeviri konularında da birçok kazanımı bulunan İbrahim Kalın, Japon araştırmacı Toshihiko Izutsu’nın ‘İslam’da Varlık Düşüncesi’ kitabını Türkçeye çevirerek katkı sağlamıştır. 2005-2009 yılları arasında SETA Vakfı’nın kurucu başkanlığını da yapmıştır. 2007 yılında İslam ve Batı adlı kitabı yayımlanmıştır. 2009 yılında Dış Politikadan Sorumlu Başbakan Başdanışmanlığına getirildi. 2011 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliğine atandı. 2012 yılında ise Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevini üstlendi. İbrahim Kalın son olarak 11 Aralık 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı sözcüsü olarak atanmıştır.
Bu haber http://www.kartepezirvesi.com/’dan alınmıştır.

26 EKİM PERŞEMBE

 • asd
  DEMOKRASİ SALONU
 • 08:30 – 09:00
  Kayıt
 • 09:00 – 09:10
  Açılış
 • 09:10 – 09:20
  Film Gösterimi
 • 09:20 – 10:10
  Açılış Konuşmaları
 • asd
  İbrahim KARAOSMANOĞLU
  Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

 • asd
  Hüseyin AKSOY
  Kocaeli Valisi

 • asd
  Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ
  Kültür ve Turizm Bakanı
  Sempozyum Onursal Başkanı

 • asd
  Fikri IŞIK
  Başbakan Yardımcısı

 • asd

26 EKİM PERŞEMBE

 • asd
  DEMOKRASİ SALONU
 • asd
  AÇILIŞ KONFERANSLARI
 • 10:30 – 11:15
  Gunter VERHEUGEN
  AB Genişlemeden Sorumlu Eski Komiseri

  “Avrupa Birliği Felsefesi ve Demokrasinin Darbelere Karşı Korunma Refleksleri”
 • 11:15 – 11:30
  Kahve Arası

 • 11:30 – 12:15
  Doç. Dr. İbrahim KALIN
  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Büyükelçi
 • asd
  “15 Temmuz: Darbe, Demokrasi ve Uluslararası Sistem”
 • asd

26 EKİM PERŞEMBE

 • asd
  DEMOKRASİ SALONU
 • 13:30 – 15:00
  DEMOKRASİ, PARLAMENTO VE DARBELER

  Özel Oturum
 • asd
  Moderatör

  Mehmet Ali ŞAHİN
  TBMM Eski Başkanı Karabük Milletvekili

 • asd
  Davetli Konuşmacılar

  Oktay ESADOV
  Azerbaycan Meclisi Başkanı
  Edin MUSIC
  Bosna-Hersek Federasyonu Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı

 • asd

26 EKİM PERŞEMBE

 • asd
  ÖMER HALİSDEMİR SALONU
 • 13:30 – 15:00
  MEDYANIN EN UZUN GECESİ: 15 TEMMUZ

  Özel Oturum
 • asd
  Moderatör

  Ali SAYDAM

 • asd
  Davetli Konuşmacılar

  Nevzat ÇİÇEK
  Gazeteci – Yazar
  Fatih ER
  TRT World
  Hande FIRAT
  CNN TÜRK
  Oğuz HAKSEVER
  NTV
  Nedim ŞENER
  Gazeteci – Yazar

 • asd

26 EKİM PERŞEMBE

 • asd
  DEMOKRASİ SALONU
 • 16:00 – 17:30
  15 TEMMUZ VE MEDYA

  Özel Oturum
 • asd
  Moderatör


  Dr. Ravza KAVAKÇI KAN
  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili

 • asd
  Davetli Konuşmacılar

  Stelyo BERBERAKIS
  Gazeteci – Sabah Gazetesi
  Wadah KHANFAR
  Gazeteci – Al Jazeera Eski Ceo
  Okan MÜDERRİSOĞLU
  Gazeteci – A Haber
  Mohsin Majid Mughal
  Gazeteci – TRT World

 • asd
  asd

27 EKİM CUMA

 • asd
  DEMOKRASİ SALONU
 • 09:30 – 10:00
  SİYASAL AÇIDAN TÜRKİYE’DE DARBELER

  Özel Oturum
 • asd
  Moderatör


  Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL
  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 • asd
  Davetli Konuşmacılar

  Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL
  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
  Prof. Dr. Şükrü KARATEPE
  Sabahattin Zaim Üniversitesi
  Prof. Dr. Fuat KEYMAN
  Sabancı Üniversitesi
  Prof. Dr. Atilla YAYLA
  İstanbul Medipol Üniversitesi

 • asd

27 EKİM CUMA

 • asd
  DEMOKRASİ SALONU
 • 11:00 – 12:20
  15 TEMMUZ: KÜRESEL ETKİLER

  Özel Oturum
 • asd
  Moderatör


  Prof. Dr. Kemal İNAT
  Sakarya Üniversitesi

 • asd
  Davetli Konuşmacılar

  Prof. Dr. Kemal İNAT
  Sakarya Üniversitesi

  Almanya’nın 15 Temmuz Politikası

  Yrd. Doç. Dr. Nebi MİŞ
  Sakarya Üniversitesi

  15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye’de Siyasal ve Toplumsal Dönüşüm

  Yrd. Doç. Dr. İsmail Numan TELCİ
  Sakarya Üniversitesi

  Ortadoğu Ülkelerinin 15 Temmuz Darbe Girişimine Yaklaşımları

  Arş. Gör. Mustafa CANER
  Sakarya Üniversitesi

  15 Temmuz Karşısında İran’ın Tutumu ve Türkiye-İran İlişkilerine Etkisi

 • asd

27 EKİM CUMA

 • asd
  MİLLİ İRADE SALONU
 • 11:00 – 12:20
  15 TEMMUZ VE ULUSLARARASI MEDYA

  Özel Oturum
 • asd
  Oturum Başkanı

  Prof. Dr. Nilüfer NARLI
  Bahçeşehir Üniversitesi

 • asd
  Konuşmacılar

  Yrd.Doç Dr. Abdulkadir GÖLCÜ
  Selçuk Üniversites

  Arap Basının 15 Temmuz 2016’da Başarısız Darbe Girişimi’ne Demokrasi Söylemi Açısından Tepkileri

  Yrd. Doç. Dr. Seham HENDAWI
  Süleyman Demirel Üniversitesi

  15 Temmuz Olayları ve Arap Baharı Ülkelerindeki Medya’daki Yansımaları

  Öğr. Gör. İzzetullah ZEKİ
  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

  15 Temmuz Darbe Girişiminin İslam Dünyasında Yansımaları: Afganistan Örneği

  Oğuztoğrul TAHİRLİ
  Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet İdarecilik Akademisi

  Azerbaycan Basınında 15 Temmuz

 • asd

27 EKİM CUMA

 • asd
  ÖMER HALİSDEMİR SALONU
 • 11:00 – 12:20
  DARBELER: PSİKO-SOSYAL ANALİZ

 • asd
  Oturum Başkanı

  Prof. Dr. Nihat ERDOĞMUŞ
  Yıldız Teknik Üniversitesi

 • asd
  Konuşmacılar

  Prof. Dr. Hasan TUTAR
  Sakarya Üniversitesi

  Darbenin Birinci Yıldönümünde Post-Travmatik Stres Bozukluğuna Neden Olan Risk Faktörlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma

  Yrd. Doç. Dr. Çiğdem GÜLMEZ
  Kastamonu Üniversitesi

  Ahlaki Çözülme : 15 Temmuz Şiddetini Kolaylaştıran Bazı Psiko- Bilişsel Mekanizamaların Analizi

  Yrd. Doç. Dr. Adem PALABIYIK
  Muş Alparslan Üniversitesi

  Darbeden Demokrasiye FETÖ’den Direnişe: 15 Temmuz Gecesinde Halkı Sokağa Çağıran Sürecin Sosyo-Politik İnşası

  Yrd. Doç. Dr. Kasım TATLILIOĞLU
  Bingöl Üniversitesi

  15 Temmuz Darbesi ve Darbelerin PsikoSosyal Sonuçları Üzerine Genel Bir Değerlendirme

 • asd

27 EKİM CUMA

 • asd
  PROF. DR. İLHAN VARANK SALONU
 • 11:00 – 12:20
  DARBELERLE MÜCADELEDE SİYASAL LİDERLİK

 • asd
  Oturum Başkanı

  Prof. Dr. Bekir Berat ÖZİPEK
  İstanbul Medipol Üniversitesi

 • asd
  Konuşmacılar

  Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ
  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

  15 Temmuz Girişiminin Önlenmesinde Siyasi Liderliğin Tarihi Rolü

  Yrd. Doç. Dr. Ali KORKMAZ
  Sibel GÜLER
  Erciyes Üniversitesi

  15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Ulusal Basında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

  Emre ZENGİN
  Kocaeli Üniversitesi

  15 Temmuz Darbe Girişimi Sürecinde Toplumsal Hareketlenme ve Katalizör Bir Unsur Olarak Liderlik Profili

 • asd

27 EKİM CUMA

 • asd
  EROL OLÇOK SALONU
 • 11:00 – 12:20
  DÜNYADA DARBE DENEYİMLERİ (I)

 • asd
  Oturum Başkanı


  Prof. Dr. Muhittin ATAMAN
  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

 • asd
  Konuşmacılar

  Prof. Abdallah Zakaria IDRİS 
  Uluslararası Afrika Araştirmalar Merkezi Baskani  / Sudan  

  Türkiye’de Başarısız Darbe Girişimi Ve Bunun Türk-Afrika Ortaklığı Üzerindeki Etkileri

  Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hüsrev ÇELİK, Merve ŞAHİN 
  Düzce Üniversitesi, Marmara Üniversitesi

  Müslüman Kardeşler’in Mısır Dış Politikasında Aktörleşme Sorunsalının 3 Temmuz Bağlamında Analizi

  Yrd. Doç. Dr. Gülşen AYDIN
  Atatürk Üniversitesi

  Darbelerin Olumsuz Etkileri: 1998 Ermenistan Saray Darbesi

  Yrd. Doç. Dr. Serkan ÜNAL
  Çankırı Karatekin Üniversitesi

  Mısır’da 3 Temmuz Darbesi, Batı’da Real Politik Körlük

  Uzman Hasan Tevfik GÜZEL
  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

  Darbeler Ülkesi Irak : 1958 – 1968

 • asd

27 EKİM CUMA

 • asd
  DEMOKRASİ SALONU
 • 14:00 – 15:20
  DÜNYADA DARBE DENEYİMLERİ (II)

 • asd
  Oturum Başkanı

  Prof. Dr. Miguel BARRIENTOS
  • Universidad Abierta Interamericana

 • asd
  Davetli Konuşmacılar

  Prof. Dr. Miguel BARRIENTOS
  Universidad Abierta Interamericana

  Darbeler, Latin Amerika’da Demokrasi ve Zorluklar

  Yrd. Doç. Dr. Ena KAZIĆ
  Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

  Ceza Hukukunun Demokrasinin Korunmasına Katkısı

  Kamal QURRISH
  Aktivist

  Türkiye’de Darbe Girişimi

  Dr. Moustafa El-GUINDY
  15 Temmuz Olaylar, Süreçler, Kahramanlar ve Siyasi Sonuçlar

  Jorge Elías Gil VIANT
  Aktivist
  1 Ekim 1957: İstanbul’dan Bir Kübalı Doktorun Fulgenco Batista’nın Diktatörlüğü ve Küba Askeri Darbesinin Feci Sonuçları Hakkında Suç Duyurusu

 • asd

27 EKİM CUMA

 • asd
  MİLLİ İRADE SALONU
 • 14:00 – 15:20
  DARBELER VE “YENİ MEDYA”

 • asd
  Oturum Başkanı

  Prof. Dr. İlyas AKHİSAR
  Kocaeli Üniversitesi

 • asd
  Davetli Konuşmacılar

  Yrd. Doç. Dr. Baki CAN
  Arş. Gör. Mustafa AYDEMİR

  Ege Üniversitesi

  15 Temmuz Darbe Girişiminin Yeni Medyada Yansımaları: Siyasal Liderlerin Twitter Kullanımları

  Yrd. Doç. Dr. Lale ŞIVGIN DÜNDAR
  Başkent Üniversitesi

  Suskunluk Sarmalının Kırılmasında Sosyal Medyanın Etkisi : 15 Temmuz Darbe Girişimi

  Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sami MENCET
  Akdeniz Üniversitesi

  Toplumsal Ayrışmada Asabiyet Etkisinin Sosyal Medyadaki Yansımaları: 15 Temmuz Kalkışması Örneği

  Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZCAN
  Gümüşhane Üniversitesi

  Yeni Medya Eski Darbeye Karşı: 15 Temmuz 2016 Darbe Girişiminde Medyanın Etkisi

 • asd

27 EKİM CUMA

 • asd
  ÖMER HALİSDEMİR SALONU
 • 14:00 – 15:20
  İSLAM, BATI VE DEMOKRASİ

 • asd
  Oturum Başkanı

  Prof. Dr. Ata ATUN
  KKTC Yakın Doğu Üniversitesi

 • asd
  Davetli Konuşmacılar

  Yrd. Doç. Dr. Nudzejma OBRALIC
  Dr. Almasa MULALIC

  Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
  Askeri Darbelerin Söylem Çözümlemesi: 15 Temmuz 2016’da Bir Olgu

  Dr. Salah Eddine ARKADAN
  Kuwait Körfez Üniversitesi

  Sünnilerle Şiiler Arasındaki Çatışmaların Riski, Özgürlük, Demokrasi ve Halkın Güvenliğine Karşı Bir Tür Darbe

  Dr. Federico DONELLI
  Genoa Üniversitesi

  15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye’nin Afrika Politikalarına Etkisi

  Dr. Harun KARCİC
  Gazeteci – El Jazeera Balkanlar

  Batı Medyası ve Türkiye’deki Askeri Darbe Girişimi: Neden Çifte Standart?

  Dr. Ahmad TAYEL
  Kafrelsheikh Üniversitesi

  İslam ve Demokrasi

 • asd

27 EKİM CUMA

 • asd
  PROF. DR. İLHAN VARANK SALONU
 • 14:00 – 15:20
  ULUSLARARASI SİSTEM VE DARBELER

 • asd
  Oturum Başkanı

  Prof. Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN
  Giresun Üniversitesi

 • asd
  Konuşmacılar

  Prof. Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN
  Giresun Üniversitesi

  Emperyalizmin ‘Açık Hedef Belirleme’ Projesinin Üçüncü Dalgası ve 15Temmuz 2016 Darbe Kalkışması

  Doç. Dr. Bengül GÜNGÖRMEZ
  Uludağ Üniversitesi

  Batı’nın ‘Gnostik’ Gizli Eli : FETÖ ve 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi

  Yrd. Doç. Dr. Ömer ASLAN
  Polis Akademisi Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi (UTGAM)

  Darbe Teşebbüsleri Ne Zaman Başarısız Olur? Soğuk Savaş Sonrası Dokuz Darbe Teşebbüsünün Tarihsel Mukayesesi

  Yrd. Doç. Dr. Erdem ÖZLÜK
  Selçuk Üniversitesi

  Batı’nın, 15 Temmuz’da Darbe Girişiminde Türkiye’ye Yönelik Düşmanlığı ve İkiyüzlülüğü

 • asd

27 EKİM CUMA

 • asd
  EROL OLÇOK SALONU
 • 14:00 – 15:20
  15 TEMMUZ SONRASI ULUSLARARASI İLİŞKİLER

 • asd
  Oturum Başkanı

  Prof. Dr. Hamza ATEŞ
  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • asd
  Konuşmacılar

  Prof. Dr. Hamza ATEŞ
  Yunus ÇOLAK

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi

  Türk Kamu Diplomasisi, Türkiye’nin Görüşlerinin Yabancılara Benimsetilmesinde Ne Kadar Etkin? Türkiye’deki Yabancı Öğrenciler Gözünden 15 Temmuz

  Doç. Dr. Murat ERCAN
  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

  15 Temmuz Sonrası Türkiye-Avusturya İlişkileri; Avusturya’nın 15 Temmuz Darbe Girişimi Okuması

  Doç. Dr. İrfan Kaya ÜLGER Çağla Özdemir
  Kocaeli Üniversitesi

  15 Temmuz Darbe Girişiminin Ardından Türkiye-AB İlişkileri

  Dr. Araz ASLANLI
  Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

  15 Temmuz Darbe Girişimi ve Azerbaycan

  Arş. Gör. Nazlı USTA-LAZARIS
  Erciyes Üniversitesi

  15 Temmuz Darbe Girişimi : Türk – Yunan İlişkilerinde Yeni Bir Kriz (mi?)

 • asd

27 EKİM CUMA

 • asd
  DEMOKRASİ SALONU
 • 15:30 – 16:40
  DÜNYADA DARBE DENEYİMLERİ (III)

 • asd
  Oturum Başkanı

  Yrd. Doç. Dr. Christopher GUNN
  Coastal Carolina University

 • asd
  Konuşmacılar

  Yrd. Doç. Dr. Dževad DRINO
  Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

  Aykırı (Sanal) Tarih ya da Devlete Yönelik Türkiye Tarihi Deneyi

  Yrd. Dr. Christopher GUNN
  Coastal Carolina Üniversitesi

  1960 Darbesi ve ABD

  Yrd. Doç. Dr. Admir MULAOSMANOVIĆ
  Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

  Başarısız Darbe Denemelerinin Mukayesesi: Bosna-Hersek 2.5.1992. ve Türkiye Cumhuriyeti 15.7.2016.

  Yrd. Doç. Dr. Emir SULJAGIC
  Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

  Bosna Hersek’teki Etnik Temizliğin Başlangıç Noktası Olarak Darbe

  Dr. Fabián Lavallén RANEA
  Abierta Interamericana Üniversitesi

  XXI. Yüzyılın ‘Darbe Davaları’ Üzerine Bir Retrospektif: Sivil ve Askeri İlişkiler ve Çağ Dışı Siyasi Şiddet Yöntemleri

 • asd
  asd

27 EKİM CUMA

 • asd
  MİLLİ İRADE SALONU
 • 15:30 – 16:40
  FETÖ YAPILANMASI

 • asd
  Oturum Başkanı

  Prof. Dr. Adem ÇAYLAK
  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 • asd
  Konuşmacılar

  Prof. Dr. Ramazan BİÇER
  Sakarya Üniversitesi

  15 Temmuz Darbesinin Arkasındaki Örgütlerin Karakteristik Özellikleri

  Prof. Dr. Yakup BULUT
  Mustafa Kemal Üniversitesi

  Sivil Toplumdan İhanet Örgütüne Giden Yol: FETÖ

  Prof. Dr. Adem ÇAYLAK
  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

  Dinci” Ya Da “Sekülarist” Tekelcilik Olarak Radikalizm: Gülenist Hareketin “Öteki” Algısı Üzerinden Eleştirel Bir Analiz

  Çağatay GÜLAŞTI
  15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği

  Terör Örgütü FETÖ’nün Ülkemizde ve Dünyada STK’lar Üzerine Yapılanması

 • asd
  asd

27 EKİM CUMA

 • asd
  ÖMER HALİSDEMİR SALONU
 • 15:30 – 16:40
  DARBELERLE (İDARİ VE HUKUKİ) MÜCADELE

 • asd
  Oturum Başkanı

  Prof. Dr. Tayfun AMMAN
  Sakarya Üniversitesi

 • asd
  Konuşmacılar

  Doç. Dr. Cengiz GÜL
  Erciyes Üniversitesi

  15 Temmuz Sonrası Türkiye’de Hükümet Sisteminin Dönüşümü

  Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜK
  Kırıkkale Üniversitesi

  Türkiye’de Askeri Darbelere ve Askeri Vesayet Düzenine Müsait Zemin Oluşturan ‘Çıkış Garantileri’ne’ Yönelik İyileşmeler

  Yrd. Doç. Dr. Bayram ÖZBEY
  Gaziantep Üniversitesi

  Kamuda FETÖ ve Benzeri Örgütlenmelerin Önlenmesi Bakımından Liyakat İlkesinin Önemi

  Hüseyin Murat LEHİMLER
  Kentsel Gelişim ve Sosyal Araştırmalar Derneği

  Devletin Sivil Toplumculuk ve Demokratikleşme Süreçlerinde Tarihsel Bir Deneyim Kaynağı Olarak ‘Dar’ül Meşayih

 • asd
  asd

27 EKİM CUMA

 • asd
  PROF. DR. İLHAN VARANK SALONU
 • 15:30 – 16:40
  DARBELER VE EKONOMİ

 • asd
  Oturum Başkanı

  Prof. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

 • asd
  Konuşmacılar

  Prof. Dr. Ersan ÖZ
  Öğr. Gör. Emrah NOYAN

  Pamukkale Üniversitesi

  Darbe Ekonomisi ve Darbelerin Vergi yapıları Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği

  Yrd. Doç. Dr. Eyüp AKÇETİN
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

  Askeri Darbeler ve Ekonomik Büyüme

  Yrd. Doç. Dr. Bilal BAĞIŞ
  Bingöl Üniversitesi

  Siyaset, Ekonomi ve Demokrasi Perspektifinde 15 Temmuz Destanı

  Dr. Emre SAYGIN – Dr. Tahsin YAMAK
  Bayrampaşa Belediyesi

  Darbelerin Ekonomisinden ‘Ekonomik Darbe’ye 15 Temmuz: Gelenek, Teşebbüs, Direniş ve Önlemler

 • asd
  asd

27 EKİM CUMA

 • asd
  EROL OLÇOK SALONU
 • 15:30 – 16:40
  15 TEMMUZ VE MEDYA

 • asd
  Oturum Başkanı

  Prof. Dr. Davut DURSUN
  Sakarya Üniversitesi

 • asd
  Konuşmacılar

  Doç. Dr. Hamit ERSOY
  Yrd. Doç. Dr. Ferhat BAKIR

  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

  15 Temmuz Sonrası Kalkışması Öncesi ve Sonrası Süreçte Reytingler

  Doç. Dr. Murat ÖNDER
  Arş. Gör. Hazan GÜLER

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

  Batı Medyasında 15 Temmuz Darbesine İlişkin İlk İzlenimler

  Yrd. Doç. Dr. Filiz Barın AKMAN
  Yrd. Doç. Dr. Beyazıt AKMAN

  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

  15 Temmuz Darbe Girişimi Batı Medyası Söylem Analizi

  Dr. Haluk ÖLÇEKÇİ
  Gazi Üniversitesi

  Vekâlet Savaşlarının Bir Aracı Olarak Medya ve 15 Temmuz Sürecinde FETÖ’nün Medya Faaliyetleri

  Fahrettin DEDE
  TimeTurk

  15 Temmuz Darbe Girişiminin Ortadoğu Siyasal Hafızasına Etkisi: Arap Baharı’nda Bir Kırılma Noktası

 • asd
  asd

27 EKİM CUMA

 • asd
  DEMOKRASİ SALONU
 • 16:50 – 18:10
  15 TEMMUZ’UN ANATOMİSİ

  Özel oturum
 • asd
  Moderatör

  Prof. Dr. Şükrü KARATEPE
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

 • asd
  Davetli Konuşmacılar

  Prof. Dr. Ata ATUN
  KKTC Yakın Doğu Üniversitesi

  Prof. Dr. Nilüfer NARLI
  Bahçeşehir Üniversitesi

  Prof. Dr. Bekir Berat ÖZİPEK
  İstanbul Medipol Üniversitesi

  Doç. Dr. Şener AKTÜRK
  Koç Üniversitesi

 • asd
  asd

27 EKİM CUMA

 • asd
  MİLLİ İRADE SALONU
 • 16:50 – 18:10
  DARBELER VE YEREL MEDYA

 • asd
  Oturum Başkanı

  Dr. Ali YEŞİLDAL
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

 • asd
  Davetli Konuşmacılar

  Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL
  Burçin SAĞLAM

  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
  Kocaeli Üniversitesi

  15 Temmuz Darbe Girişimi ve Kocaeli Medyasının Tutumu

  Yrd. Doç. Dr. Akın DEVECİ
  Kocaeli Üniversitesi

  15 Temmuz Darbe Girişimine Karşı Örgütlenme Sürecinde Yerel Basının Rolü: Kocaeli Yerel Basını Örneği

  Yrd. Doç. Dr. Erdem YAVUZ
  Erzincan Üniversitesi

  Demokrat Parti’ye Muhalif Yayın Yapan Erzurum Basınında 1960 Darbesi Algısı (Hür Söz -Mayıs-Haziran Sayıları)

  Bilal TUNÇ
  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

  27 Mayıs Askeri Darbesi’nin Kocaeli’ndeki Etkileri

 • asd

27 EKİM CUMA

 • asd
  ÖMER HALİSDEMİR SALONU
 • 16:50 – 18:10
  DARBELERİN DİLİ

 • asd
  Oturum Başkanı

  Doç. Dr. Tülay ÇULHA
  Kocaeli Üniversitesi

 • asd
  Davetli Konuşmacılar

  Doç. Dr. Ali BÜYÜKASLAN
  İstanbul Medipol Üniversitesi

  15 Temmuz: İtaatten İhanete Bir Darbe Kalkışmasının Terminolojisi

  Yrd. Doç. Dr. Nurhayat ÇALIŞKAN AKÇETİN
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

  Darbeler ve Dönüştürülen Kavramsal Algılar

  Yrd. Doç. Dr. Osman ARICAN
  Bülent Ecevit Üniversitesi

  15 Temmuz Sonrası Toplumsal ve Siyasi Uzlaşı Üslubu: 7 Ağustos 2016 Yenikapı Mitingi

  Yrd. Doç. Dr. Şahru PİLTEN UFUK
  Sakarya Üniversitesi

  Darbelerin Dili

 • asd

27 EKİM CUMA

 • asd
  PROF. DR. İLHAN VARANK SALONU
 • 16:50 – 18:10
  TÜRKİYE’DE DARBELER VE 15 TEMMUZ

 • asd
  Oturum Başkanı

  Prof. Dr. Abdülkadir ŞENKAL
  Kocaeli Üniversitesi

 • asd
  Konuşmacılar

  Doç. Dr. Ali ASLAN
  SETA Vakfı

  Türkiye Demokrasi Tarihinde 15 Temmuz’un Anlamı

  Yrd. Doç. Dr. Enes BAYRAKLI
  Türk Alman Üniversitesi

  Almanya’nın FETÖ Politikası

  Yrd. Doç. Dr. Vahap COŞKUN
  Dicle Üniversitesi

  Darbe Kapısını Kapatmak

  Dr. Veysel KURT
  SETA Vakfı

  Türkiye’de Askeri Darbeler ve 15 Temmuz

 • asd

28 EKİM CUMARTESİ

 • asd
  DEMOKRASİ SALONU
 • 09:30 – 10:50
  TARİHİ AÇIDAN TÜRKİYE’DE DARBELER

  Özel Oturum
 • asd
  Moderatör

  Prof. Dr. Haluk SELVİ
  Sakarya Üniversitesi

 • asd
  Davetli Konuşmacılar

  Prof. Dr. Davut DURSUN
  Sakarya Üniversitesi

  Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI
  Ankara Üniversitesi

  Prof. Dr. Haluk SELVİ
  Sakarya Üniversitesi

  Doç. Dr. Funda SELÇUK ŞİRİN
  Kocaeli Üniversitesi

  27 Mayıs Askeri Darbesi ve Falih Rıfkı Atay

 • asd

28 EKİM CUMARTESİ

 • asd
  DEMOKRASİ SALONU
 • 11:00 – 12:20
  DARBELER DENEYİMLERİ: LATİN AMERİKA

 • asd
  Oturum Başkanı

  Prof.Dr. Paulo Gustavo Pellegrino CORREA
  Federal Do Amapa Üniversitesi

 • asd
  Konuşmacılar

  Prof.Dr. Paulo Gustavo Pellegrino CORREA
  Federal Do Amapa Üniversitesi

  Brezilya’daki Yumuşak Darbeyle Brezilya Kamu Üniversitelerinin Etkisizleşmesi

  Prof. Dr. Tania Tamayo GREZ
  Chile Üniversitesi

  Şili’de 1973’te Sivil-Askeri Darbe Sonrası Hükümet Ofisi Sansür ve Propaganda

  Dr. Hugo Ramírez ARCOS
  Rosario Üniversitesi

  Kolombiya’da Sivil-Asker İlişkileri: Rojas Pinilla’nın Askeri Diktatörlüğünden (1953-1957) Ordunun Katılımıyla Çatışma Sonrası Dönem

  Donaldo Rafael Armenta ESCORCİA
  Economist

  Darbe Sonrası Latin Amerika

 • asd

28 EKİM CUMARTESİ

 • asd
  MİLLİ İRADE SALONU
 • 11:00 – 12:20
  FETÖ VE DİN

 • asd
  Oturum Başkanı

  Prof. Dr. Ramazan BİÇER
  Sakarya Üniversitesi

 • asd
  Konuşmacılar

  Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ
  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

  Darbe ve Din: 15 Temmuz Örneği

  Doç. Dr. Hasan Yücel BAŞDEMİR
  Edinburgh Üniversitesi

  15 Temmuz Sürecinde FETÖ’nün Epistemik Stratejileri

  Yrd. Doç. Dr. Abdullah İNCE
  Sakarya Üniversitesi

  Diyanet İşleri Başkanlığı ve Dini Gruplar (DİB Yayınları Bağlamında Bir Analiz)

  Yrd. Doç. Dr. Hülya TERZİOĞLU
  Sakarya Üniversitesi

  FETÖ Hareketi Sahih İtikadın Neresinde?

 • asd

28 EKİM CUMARTESİ

 • asd
  ÖMER HALİSDEMİR SALONU
 • 11:00 – 12:20
  FETÖ: FELSEFİ/TARİHİ ARKA PLAN

 • asd
  Oturum Başkanı

  Prof. Dr. Mehmet EVKURAN
  Hitit Üniversitesi

 • asd
  Konuşmacılar

  Prof. Dr. Mehmet EVKURAN
  Hitit Üniversitesi

  Politik- Teolojik Bir Arzu Olarak Darbe ve Darbecinin ‘Sırlar Odası’ 15 Temmuz Darbe Girişiminin Dinî Referanslarına Dair İnceleme

  Yrd. Doç. Dr. Ahmet DAĞ
  Kırklareli Üniversitesi

  Tarihsel Olarak Dini-Siyasal-Felsefi Topluluklar ve Araçsallaştırılmış Bir Kültün Anatomisi

  Yrd. Doç. Dr. Ahmet KESGİN
  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

  Haşhaşilikten Makyavelizme Modern Siyasi Bir İdeolojinin Doğuşu: FETTUŞİLİK

  Yrd. Doç. Dr. Mustafa SARMIŞ
  Aksaray Üniversitesi

  Sosyal Grup Yapılarını İnşa Eden Temel Özelliklerin Dini Gruplar Tarafından Araçsallaştırılması (Kült Bir Grup Olarak FETÖ’nün Sosyo-Psikolojik Analizi)

 • asd

28 EKİM CUMARTESİ

 • asd
  PROF. DR. İLHAN VARANK SALONU
 • 11:00 – 12:20
  TÜRKİYE’DE VESAYETÇİ KURUMLAR VE DARBE İLE MÜCADELE

 • asd
  Oturum Başkanı

  Prof. Dr. Atilla YAYLA
  İstanbul Medipol Üniversitesi

 • asd
  Konuşmacılar

  Prof. Dr. Hamza ATEŞ
  Arş. Gör. Aydın AKPINAR

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  Stratejik Kamu Kurumlarını Ele Geçirmenin Aracı Olarak Yüksek Öğretimde Yapılanmak: Fetö’nün Yargı, Mülkiye, Emniyet ve Askeriyeye Eleman Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarındaki Yapılanmasının Sayısal Analizi

  Prof. Dr. İbrahim DURSUN
  Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

  FETÖ’nün Polis Akademisi Yapılanması ve Emniyet Teşkilatının Darbe Girişiminin Önlenmesindeki Rolü

  Prof. Dr. Ulvi KESER
  KKTC Amerikan Üniversitesi

  Özel Kuvvetler Komutanlığı ve 15 Temmuz Darbe Süreci

  Yrd. Doç. Dr. Cengiz SUNAY
  Yalova Üniversitesi

  27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a Askeri Darbelerde Üniversitelerin Rolü

 • asd

28 EKİM CUMARTESİ

 • asd
  EROL OLÇOK SALONU
 • 11:00 – 12:20
  15 TEMMUZ: OLAYLAR VE SÜREÇLER

 • asd
  Oturum Başkanı

  Prof. Dr. Zeynep KARAHAN USLU
  Çankaya Üniversitesi

 • asd
  Konuşmacılar

  Doç. Dr. Vehbi BAYHAN
  İnönü Üniversitesi

  Toplumsal Hareketler Sosyolojisi Bağlamında 15 Temmuz Direnişi

  Doç. Dr. Ali CİN
  Akdeniz Üniversitesi

  Darbe Terminolojisinin Anlam Bilimsel Açıdan İncelenmesi

  Yrd. Doç. Dr. Hicabi ARSLAN,
  Yrd. Doç. Dr. Mustafa ASLAN,
  Yrd. Doç. Dr. Aynur ÖRNEK

  Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

  Olağanüstü Dönemlerde Demokratik Yaşam: 15 Temmuz 2016 Sonrasında Temel Hak ve Hürriyetlerdeki Değişimlerin Yazılı Medyadaki Haberlere Yansımalarının Analizi

  Yrd. Doç. Dr. Lokman ZOR
  Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi

  15 Temmuz Darbe Girişiminin Ertesi Gününe Ait Ulusal Gazete Manşetlerinin Karşılaştırmalı Analizi

  Öğr. Gör. Şeyhmus ORKİN
  Okutman Hatip ERDOĞMUŞ

  Muş Alparslan Üniversitesi

  15 Temmuz Darbesine Karşı Kürtlerin Tutumu: Muş Örneği

 • asd

28 EKİM CUMARTESİ

 • asd
  DEMOKRASİ SALONU
 • 14:00 – 15:20
  İSLAM DÜNYASINDA DEMOKRASİ VE DARBELER

  Özel Oturum
 • asd
  Moderatör

  Muhammed Al ADİL
  Türk Arap İşbirliği Cemiyeti (TASEN) Başkanı

 • asd
  Davetli Konuşmacılar

  Prof. Dr. HAGGAR MAHAMAT
  Cad Universitesi / Cad / Bati Afrika

  Batı Afrika’daki başarısız darbe girişiminin yankıları Afrika’daki FETO Okullarının Etkisi,Türkiye’nin Afrika’daki çıkarlarını korumak için ne yapması gerek?

  Prof. Dr. Saida LATMANI
  Abdelmalek Saadi Üniversitesi

  Uluslararası Hukuk Dengesi İçinde Darbeler. Türkiye’deki Başarısız Darbe Girişimi Örneği

  Jaber ALHARAMI
  Gazeteci Yazar / Katar

  Türkiye’de Başarısız Darbe Girişimi ve Körfezin Güvenliğine Etkileri… Mevcut Körfez Krizi ve Katar’a Yapılan Kuşatma Örneği

  Prof. Dr. Hashim Ahmed NGHAUMESH
  Ürdün Petra Üniversitesi

  Türkiye’de Başarısız Darbe Girişimi ve Irak, Suriye ve Körfez’in Güvenliğine Yansımaları

  Tohamy Salama MONTASER
  Gazeteci Yazar / Darulakhbar Gazetesi / Misir

  Arap Medyasında Türkiye’de Başarısız Darbe Girişimi

  Prof. Dr. Didi SALECK
  Moritanya Üniversitesi

  İslam Dünyasındaki Darbelerin Tehlikesi: İnsan Ve Ülkelerin Geleceği

 • asd
  asd

28 EKİM CUMARTESİ

 • asd
  MİLLİ İRADE SALONU
 • 14:00 – 15:20
  ULUSLARARASI SUÇ ÖRGÜTLERİ

 • asd
  Oturum Başkanı

  Yrd. Doç. Dr. İdil Tunçer KILAVUZ
  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • asd
  Konuşmacılar

  Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL
  Nazm ül İSLAM

  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

  Türkiye’de Asker-Sivil İlişkileri ile İlgili Mitler ve Gerçeklikler: Başarısız 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü ile Birlikte Bir Sorgulama

  Prof. Dr. Metin BOŞNAK
  Sabahattin Zaim Üniversitesi

  FETÖ: Dini Sivil Toplum Örgütü mü? Terörist Kült mü?

  Yrd. Doç. Dr. Senija TAHIROVIC
  Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

  Psikolojinin Yaşam Boyu Perspektifinden; Toplumsal Değişmelere Etki Eden Şiddet

  Dr. Mekhti Shamatovich SHARIFOV
  Rusya Hukukçular ve Noterler Akademisi

  Örgütlenmenin Egemenlik Üzerindeki Etkisi

 • asd
  asd

28 EKİM CUMARTESİ

 • asd
  ÖMER HALİSDEMİR SALONU
 • 14:00 – 15:20
  TÜRKİYE’DE DARBELER: TARİHİ ARKA PLANI

 • asd
  Oturum Başkanı

  Prof. Dr. İbrahim ŞİRİN
  Kocaeli Üniversitesi

 • asd
  Konuşmacılar

  Prof. Dr. Ayşe Tuba ÖKSE
  Kocaeli Üniversitesi

  Eski Önasya’da Darbeler ve Sonuçları

  Doç. Dr. Bülent ARI
  Mustafa Kemal Üniversitesi

  20. Yüzyıl Âşık Geleneğinde 1960 – 1980 Darbeleri ve Darbe Karşıtlığı

  Doç. Dr. Hasan DURAN
  Öğr. Gör. Mehmet Enes SALKIN

  İstanbul Üniversitesi
  Mersin Üniversitesi

  1983-1997 Yılları Arasında Hükümet ve Türk Silahlı Kuvvetleri İlişkileri

  Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya KESKİN
  Erzincan Üniversitesi

  27 Mayıs ve 12 Mart Askeri Müdahalelerine Siyasilerin, Aydınların ve Yazarların Tepkisi

 • asd
  asd

28 EKİM CUMARTESİ

 • asd
  PROF. DR. İLHAN VARANK SALONU
 • 14:00 – 15:20
  DARBELER: TÜRKİYE DENEYİMİ

 • asd
  Oturum Başkanı

  Prof. Dr. Fuat KEYMAN
  Sabancı Üniversitesi

 • asd
  Konuşmacılar

  Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL
  Serpil Seda ŞİMŞEK

  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

  Darbelere Giden Süreçte Medyanın Algı Operasyonları: 27 Mayıs ve 15 Temmuz’un Karşılaştırmalı Analizi

  Doç. Dr. Yusuf GENÇ
  Sakarya Üniversitesi

  Darbelerin Önlenmesinde Sivil Örgütlenme Olarak STK’ların Rolü

  Yrd. Doç. Dr. Onur OKYAR
  Çankırı Karatekin Üniversitesi

  Temmuz Çıkmazı: İran ve Türkiye Darbe Girişimlerinin Değerlendirilmesi ve Öneriler

 • asd
  asd

28 EKİM CUMARTESİ

 • asd
  EROL OLÇOK SALONU
 • 14:00 – 15:20
  15 TEMMUZ VE ULUSLARARASI MEDYA: AVRASYA

 • asd
  Oturum Başkanı

  Doç. Dr. Bilal ÇELİK
  Sakarya Üniversitesi

 • asd
  Konuşmacılar

  Yrd. Doç. Dr. Muhidin MULALIC
  Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

  Content Analysis of Western Balkans Daily Newspapers on July 15 Coup D’état in Turkey

  Dr. Ahmed KULANIC
  Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

  Balkan Media Perception of the 2016th Coup Attempt in Republic of Turkey

  Dr. Natela B. POPKHADZE
  TTiflis Basınında Mayıs-Haziran 2016 Türkiye Yayınları

 • asd
  asd

28 EKİM CUMARTESİ

 • asd
  DEMOKRASİ SALONU
 • 14:00 – 15:20
  SEMPOZYUM DEĞERLENDİRME OTURUMU

 • asd
  Sempozyum Düzenleme/Yürütme Kurulu

  Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL
  Prof. Dr. Haluk SELVİ
  Prof. Dr. İbrahim ŞİRİN

DEMOKRASİ SALONU
16:00 – 17:00
2017 KARTEPE ZİRVESİ
DEKLARASYONU
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

AHUNBAY, “Dünya Mirası Listesi’ndeki Eserler Korunmalı”

AHUNBAY, “Dünya Mirası Listesi’ndeki Eserler Korunmalı”

Edirne Belediyesi, Türk Mühendisler ve Mimar Odaları Birliği Edirne İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği ve Edirne Kent Konseyi’nin daveti üzerine Edirne’ye gelen Türk bilim dünyasının sayılı isimlerinden biri olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay’ın, Edirne’de ‘UNESCO Dünya Mirası Ölçütleri, Türkiye’deki Dünya Mirası Koruma Uygulamaları’ isimli bir konferans verdi.

Reklam

AHUNBAY, “DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NDEKİ ESERLER KORUNMALI”

Edirne Belediyesi, Türk Mühendisler ve Mimar Odaları Birliği Edirne İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği ve Edirne Kent Konseyi’nin daveti üzerine Edirne’ye gelen Türk bilim dünyasının sayılı isimlerinden biri olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay’ın, Edirne’de ‘UNESCO Dünya Mirası Ölçütleri, Türkiye’deki Dünya Mirası Koruma Uygulamaları’ isimli bir konferans verdi.

AHUNBAY, “DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NDEKİ ESERLER KORUNMALI”

ETSO Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansın açılış konuşmasını Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır yaptı. Konuşması Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver ‘Her Şey Biter Edirne Bitmez’ sözüyle başlayan Çakır, “Milletlerarası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi yönetmeliğine göre; Türkiye’deki anıtların incelenmesini özendirmek, korunmasını sağlamak, halkın ilgisini çekmek ve bu ilgiyi artırmak amaçlarıyla ICOMOS Türkiye Milli Komitesi kurulmuştur. ICOMOS Sempozyumu 16.11.2009 tarihinde yine bu salonda yapılmıştır. Bu sempozyumun konusu Selimiye Camii ve Külliyesi Dünya Mirası Yolu’nda idi. Bu hedefe 2011 yılında ulaşıldı. Darısı Uzunköprü ve II. Beyazıt Külliyesi. Sayın Hocam Edirne olarak verdiğiniz ev ödevlerini yapmaya çalışıyoruz. Selimiye Meydanı Kentsel Tasarım Projesi kurul onayının son aşamasında bulunmaktadır. Alan içerisinde Yemiş Kapanı Hanı var. Sondaj, kurtarma kazıları yapıldı bitti. Sorun var mı denilirse ‘Evet’ var. Görüşleriniz yol göstericiliğiniz için teşekkür ediyor, şimdiden bu bilgileri size arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Edirne’ye ilk olarak 1970 yılında geldiğini ifade eden Prof. Dr. Zeynap Ahunbay, “ Türkiye’de çok değerli dünya mirası eserlerimiz var. Bunlardan biri de Selimiye Camii. Her ülke bir dosya hazırlıyor, bir raporla UNESCO’ya iletiliyor. Her sene başka bir ülkede toplanıyor uzmanlar.   Gönderilen dosyalar tartışılıyor. Türkiye’de şu anda 17 tane alan UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almakta. Bu eserlerin korunması da çok önemli. Bir yerin dünya mirası seçilmesi için insanın yaratıcı dehasının üst düzeyde bir temsilcisi olmak gerekiyor.  Selimiye Camii’nde görüyoruz. Mimar Sinan, insan dehasının en üst düzeyinde bir yapıyı kazandırmış. Selimiye Osmanlı döneminin yapıtıdır. Osmanlı dönemini yansıtıyor. Şehrin en süt noktasına konulmuş, çarşılarla birlikte planlanmış” diye konuştu.

Dünya Mirası Listesi’nde yer alan dünyadaki ve Türkiye’deki eserler  hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Ahunbay, “Selimiye Camii yüzyıllar içinde bir takım depremlere maruz kalmış. Fakat çok sağlam olduğu için ayakta kalabilmiş. Savaşlar görmüş, kuşatılmış, toplar isabet etmiş. Selimiye Camii’ni yapılırken, gelir getirmesi için bazı ticari binalarda yapılmış. Bunlar 19 ve 20 yüzyılda geçirdiği savaşlar ve depremler nedeniyle harap olmuş. Ben geldiğimde önünde park vardı ve Selimiye Camii maket gibi görünüyordu. Buradaki kentsel kayıp önemli” dedi.

Son restorasyonda çok güzel bezemelerin ortaya çıktığını aktaran Prof. Dr. Ahunbay,” Çok değerli bir varlığımız var. İyi bakmamız gereken bir miras. Çevresinde uygun olmayan tabelalar var. Bunların ayıklanması, Selimiye’nin daha iyi sunumunu sağlayacaktır. Ayağa kaldırılması düşüncesini yeni duyuyorum. Bir arkeolojik kalıntı var orada. Yerini koruması daha doğru olacaktır. Tarih bir takım şeyleri yıkmış. Ama şuanda başka bir durumla karşı karşıyayız.  Bizim sadece Selimiye camini değil, çevredeki yapıları da tüm kenti koruma altına almamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Reklam

 • EDİRNE KÜLTÜR KOKTU

  EDİRNE KÜLTÜR KOKTUEdirne Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Edirne 5. Kitap Fuarı 9. gününde birbirinden değerli yazarlara ev sahipliği yaptı….

 • ÖĞRENCİLER, KİTABI VE KİTAP FUARINI ANLATTI

  ÖĞRENCİLER, KİTABI VE KİTAP FUARINI ANLATTI

 • HAFTA SONU 41 YAZAR KİTAP FUARINDA

  HAFTA SONU 41 YAZAR KİTAP FUARINDAEdirne Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen ve fuar boyunca 46 seçkin yayınevinin stant açtığı Edirne Kitap…

  • İTFAİYEDEN KEDİ KURTARMA OPERASYONU

   İTFAİYEDEN KEDİ KURTARMA OPERASYONU

   Edirne’de ağaçta mahsur kalan kedi Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışması…

  • GEÇMİŞ OLSUN

   GEÇMİŞ OLSUN

   Edirne şehir merkezine içme suyu sağlamak üzere, Edirne İçme Suyu Kayalıköy Barajı Projesi kapsamında,…

Hak ve Huzur Partisi Genel Başkanı Gürsel YILDIZ Hatay'da

Hak ve Huzur  Partisi Genel Başkanı Gürsel YILDIZ  Hatay’da

Hak ve Huzur  Partisi Genel Başkanı Gürsel YILDIZ,Genel  Başkan Yardımcıları  Necla Bakan,Hilmi  Yolcu,İzzet KARAÇALI Hatay  İl Teşkilatının  çalışmalarını yerinde  incelediler.

Hak ve Huzur  Partisi Genel Başkanı Gürsel YILDIZ “Barış , Kardeşlik ve Hoşgörü Kenti  “Hatay İlin Merkezi Antakya,Belen, Dörtyol, Erzin, İskenderun ,Kırıkhan, Kumlu,Reyhanlı, Yayladağı ilçelerinde incelemelerde  bulundu.

Hatay İl  Başkanı  Adnan  SAZ  İl Merkezinde  İhracat yapan Entegre Tesisleri gezdirdi ve  Yöre  halkında  bilgi  verdi.

Turistik yerleri gezdikten  sonra  Suriye  Sınır  Kapımız  Cilvegözü Sınır Kapısını  ziyeret   ettiler.

Son durum halkında  bilgiler  aldı Hak ve Huzur  Partisi Genel Başkanı Gürsel YILDIZ  Kumlu’da  Kahve  Molası verdi. Kırıkhan  İlçesinde Halkla  buluştu.

 

Dünyanın En Önemli Kitap Fuarı’nda Ülkemizi Temsil Eden Tek Belediye!

Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, dünyanın en büyük kitap fuarı olarak kabul edilen Uluslararası Almanya Frankfurt Kitap Fuarı’nda ülkemizi temsil eden tek yerel yönetim olmayı başardı.

Dünyanın en büyük ve en önemli kitap fuarı olan Uluslararası Almanya Frankfurt Kitap Fuarı, yayıncılık sektörünü ve kitapseverleri bir araya getirdi. Bu yıl 69’uncusu düzenlenen fuara dünyanın en önemli 7 bin yayıncısı katılım gösterdi. Yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret edeceği Frankfurt Kitap Fuarı, 15 Ekim Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Ülkemizi temsilen fuara katılan tek yerel yönetim olma başarısını gösteren Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları da özel standıyla kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Frankfurt Kitap Fuarı’na ikinci kez katıldıklarını söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Erdem Zekeriya İskenderoğlu, Frankfurt Kitap Fuarı’na katılarak yayınladıkları eserleri dünya yayıncılık sektöründe sergilemeyi amaçladıklarını söyledi.

7 BİN KATILIMCI VE 300 BİN ZİYARETÇİNİN OLDUĞU FUARDA TÜRKİYE ADINA BİR İLK

Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları’nın 65 eserden oluştuğunu ve her yıl bu eserlere 10’a yakın eserin ilave edildiğini belirten Başkan Yardımcısı İskenderoğlu, “Zeytinburnu Belediyesi olarak kültür yayıncılığı alanında Almanya Frankfurt Kitap Fuarı’nda bu yıl ikinci kez yer alıyoruz. Bu manada burada olmaktan çok mutluyuz ve onurluyuz. Hedefimiz Zeytinburnu’nun kültürel değerlerini ortaya çıkartmak, eserleştirmek ve dünyaya yaymaktır. Frankfurt Kitap Fuarı, dünyanın en önemli kitap fuarlarından bir tanesi olup yaklaşık 7 bin katılımcısı ve her yıl 300 bine yakın bir ziyaretçisi bulunmaktadır. Bu bakımdan Zeytinburnu Belediyesi’ni burada temsil etmek Türkiye’deki yerel yönetimler adına da bir ilk. Ülkemiz dünya yayıncılığı sırasında ilk 10’da yer alırken burada bulunmak bizim için çok önemli.”

“DÜNYANIN EN SEÇKİN KÜTÜPHANELERİNE KAYNAK ESER OLUŞTURUYORUZ”

Kültürel değerleri ortaya çıkartıp dünyanın en seçkin kütüphanelerine kaynak eser olarak kazandırdıklarını söyleyen İskenderoğlu konuşmasını şöyle devam etti:

“Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları olarak yayıncılık anlamında iddialı bir yayıncılık politikası izlemekteyiz. 2014 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “Yılın En İyi Kamu Yayıncısı” seçildik. Kültür yayıncılığı bakımından 2003 yılından bugüne kadar toplam 65 eseri ise yayıncılık dünyasına kazandırdık. Eserlerimizden kısaca bahsedecek olursak; ‘Surların Öte Yanı Zeytinburnu’ adlı eserimiz 2003 yılında yayıncılık hayatına başladığımız ilk eserdir. Bunun İngilizcesi de mevcuttur. Bunun dışında şehir ve şehircilik anlamında değerlendirebileceğimiz “Çırpıcı ve Veliefendi Çayırları” adlı kitabımız da şehir ve şehircilik önemli eserlerimizden bir tanesidir. Keza “Şehir, Sokak, Hafıza” ve “Hane’lerden Numaralı Ev’lere” adlı eserimiz de şehircilik bakımından önemli eserlerimiz arasında yer almaktadır.”

“Sözlü tarih çalışmalarımıza örnek verecek olursak; Balkan ve Rumeli Bölgeleri’nin en önemli sanatçılarından, “Yaşayan bir tarih ve kültür hazinesi” olarak nitelendirebileceğimiz aynı zamanda Zeytinburnulu olan Arif Şentürk’ün yaşam ve sanat hayatını ele alan bir eserimiz yer almaktadır. “Göç ve Sempozyum” adlı kitaplarımız ise literatürde kaynak eser olarak yer alabilecek olan eserlerimizden bazılardır. Keza son yayınlarımız arasında yer alan ‘Zamanı Aşan Taşlar’ adlı kitabımız da önemli eserlerimizden bir tanesidir.”

“KARANLIKTA KALAN KÖŞELERİ AYDINLATIYORUZ”

Zeytinburnu Belediyesi’nin yayıncılıkta düstur aldığı en önemli konulardan bir tanesinin kültür hayatında “Karanlıkta kalan köşeleri aydınlatmak” olduğunu belirten İskenderoğlu, “Literatürde gerçekten bu boşluğu doldurabilecek eserler ortaya koymak için yoğun emek sarf ediyoruz. Bu anlamda da yaptığımız çalışmaların kaynak eser olmasını hedefliyoruz. Üzerinde titizlikle durduğumuz son eserimiz ise Z Dergisi. Z Dergisi de önemli kaynak eserlerimizden bir tanesidir. Dergicilik anlamında yerel yönetimler adına bir çığır açtığını düşünüyoruz. Z Dergisi 1 yılda 4 sayı çıkacak şekilde yayıncılık hayatına giriş yaptı ve her bir sayımız farklı bir konuya, temaya değinecek. Örneğin dergimizin ilk sayısında Bitki Ressamlığı’nı ele aldık. Bitki ressamlığında ne tür işlere imza atıldığını anlatan ve kaynak eser özelliği taşıyan bir dergi oldu. Aynı zamanda derginin beraberinde kültür sanat ekimiz de yer alıyor. Kültür sanat ekimizde ise yapmış olduğumuz 4 aylık faaliyetlerimiz ele alınıyor.” diye konuştu.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI ÖMER ARISOY’DAN ÖZEL ZİYARET

Zeytinburnu Belediyesi’nin standını ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy ise, “Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler de 69’uncu Uluslararası Almanya Frankfurt Kitap Fuarı’ndayız. Frankfurt Fuarı dünyanın önemli kitap fuarlarından bir tanesidir. Bu fuara öteden beri bakanlığımız büyük bir katılımla iştirak ediyor. Bu yılkine de ülkemizin yayıncılık sektöründeki tüm renkleriyle birlikte katıldık. Bu yıl ulusal standımıza 2 sergi de eşlik ediyor. Aynı zamanda müzik dinletileri ve mutfak kültürlerimizi sergileyen etkinlikler ve performanslar da olacak. Kültür yayıncılığında çığır açmış Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları’nı da bu önemli fuarda ülkemizi temsil eden tek yerel yönetim olduğu için tebrik ediyorum.”

YAYINCILIK DÜNYASINA KAZANDIRILMIŞ 65 ESER

Kimi zaman geçmişi bilinmeyen sokak adlarının günümüze geliş hikayesini anlatarak, kimi zaman meçhul bir Türk askerinin hikayesini bugüne taşıyarak yayıncılık dünyasına bugüne kadar 65 eser kazandıran Zeytinburnu Beleyesi Kültür Yayınları, 14 yıllık süreçte istikrarını; Zamanı Aşan Taşlar, Son Kale Çanakkale, Şehir Sokak Hafıza, Çırpıcı ve Veliefendi Çayırları, Bilgelikler Divanı, Hane’lerden Numaralı Ev’lere, Tıp Tarihi, Zamanı Aşan Taşlar ve son yayını olan Z Dergisi adlı eserleriyle sürdürmeye devam ediyor.

HANE’LERDEN NUMARALI EV’LERE

Erol Ölçer tarafından hazırlanıp Temmuz 2015’te yayımlanan “Hane’lerden Numaralı Ev’lere” adlı eserde, 1927 Nüfus Tahriri dönemindeki 90 mıntıka, 6.800 küsur sokak ve caddede bulunan binaları, mahiyet, kat adedi ve yapı türü bakımından sıralandıran Kültür Yayınları, İstanbul’da gerçekleştirilen nümerotaj esnasında başında “Mektupçu Osman Bey” adıyla bilinen Osman Nuri Ergin’in bulunduğu, Şehremaneti Nümerotaj Heyeti’nin hazırladığı bina ve arazi istatistik cetvellerini geçmişten günümüze taşıyor.

“KALIR DUDAKLARDA ŞARKIMIZ BİZİM”

Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, kaynak eserlerinden biri olan Necip Fazıl Kitabı’nda ise Türk edebiyatının usta sanatçısı ve Büyük Doğu Dergisi’nin kurucusu olan Necip Fazıl Kısakürek’in doğumunun 110. yılı vesilesiyle 2014 tarihinde adına düzenlenen “Kalır Dudaklarda Şarkımız Bizim” adlı sempozyumdan derlenen tebliğleri kitap haline dönüştürdü. Prof. Dr. İsmail Kara, Asım Öz ve Aykut Ertuğrul’un editörlüğünde yaklaşık bir yıllık bir çalışmayla hazırlanan kitap, Necip Fazıl’ın hayatını, edebi, fikri ve siyasi yönlerini ele alıp tahlil eden metinlerden oluşuyor.

KÜLTÜR, SANAT VE ŞEHİR DERGİSİ: “Z”

Farklı formatı ve zengin içeriği ile dikkat çeken kültür, sanat ve şehir dergisi Z, “Bitki Ressamlığı” konulu ilk sayısı ile geçtiğimiz aylarda okuyucusuyla ilk kez buluştu. Farklı formatı ve 462 sayfalık zengin içeriği ile dikkat çeken kültür, sanat ve şehir dergisi Z, ilk sayısında “Bitki Ressamlığı”nı konu alıyor. Derginin yayın kurulu Aykut Ertuğrul, Erdem Zekeriya İskenderoğlu, İrfan Çalışan, Muhammed Nur Anbarlı, Murat Dinçer Çekin, Murat Gür, Süleyman Berk ve Süleyman Faruk Göncüoğlu’ndan oluşuyor. Gülnur Ekşi, Hülya Korkmaz, Işık Güner ve Mehmet Bilgin’in tema editörü olduğu Z Dergisi, bitki ressamlığı konusunda zengin bir başvuru kaynağı.

Zeytinburnu Belediyesi, Z dergisi ile eş zamanlı olarak kültür sanat gündeminin yeni bir dil ve bakışla yeniden üretildiği “Z Kültür Sanat” tabloid ekini de okurla buluşturdu. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerin rutin haber anlayışından farklı bir dille ve nitelikli bir bakışla sanat alıcılarının ilgisine sunulduğu gazete, kültür sanatın konuşulduğu, tartışıldığı gündem belirleyen bir mecra olmayı da hedefliyor. İlk sayısı 3.000 adet basılan Z dergisinin tüm içeriği www.zdergisi.istanbul adresinden ve ZDergisi iOS – Android uygulamalarından ücretsiz olarak okurların erişimine sunuldu.

Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı’nda 15 Ekim Pazar gününe kadar okuyucularla buluşmaya devam edecek olan Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 14 yıllık serüvene sahip eserlerini 5’inci salonda, C158 adlı standda sergiliyor.

 

“Ordu Burada, İstanbul’da” Ordu Günleri’nin 7.si Başladı

“Ordu Burada, İstanbul’da” Ordu Günleri’nin 7.si Başladı

Ordu Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen, Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen “7. Ordu Tanıtım Günleri” Yenikapı Sahil Etkinlik alanında başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu Vali Vekili Bayram Gale, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 19 İlçe Belediye Başkanı, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ve çok sayıda protokol mensubunun katıldığı açılış programında, ilk konuşmayı Ordu Dernekler Federasyon Başkanı Celalettin Dervişoğlu yaptı.

ORDU’NUN GÜCÜNÜ SERGİLİYORUZ

Dervişoğlu konuşmasında, Orduluların Türkiye coğrafyasının sosyal ve kültürel yapısının özeti olduğunu söylerken, iller arasındaki etkinlikler arasında yapılan istatistiklere göre katılım anlamında Ordu Tanıtım Günleri’nin en büyük program olduğuna dikkat çekti. Yaklaşık 350 derneğin aynı çatı altında toplanmasının Ordu’nun gücünü sergilemesi anlamında önemli olduğunu belirten Dervişoğlu, “Ordu ilimizi İstanbul’da en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gaziosmanpaşa Belediyesi Hasan Tahsin Usta, Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın yaptıkları konuşmaların ardından, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz duygu ve düşüncelerini ifade etti.

BAŞKAN ENVER YILMAZ, “750 BİN HEMŞEHRİMDEN SELAM GETİRDİM, SİZDEN DE ONLARA GÖTÜRECEĞİM”

Başkan Enver Yılmaz konuşmasında, Ordu’nun en küçük Büyükşehir olduğunu ve 2018 yılından itibaren Türkiye’de parmakla gösterilecek bir il hâline geleceğini söyledi.

Başkan Yılmaz, Ordu ili olarak önümüzdeki yıl 2 milyon turisti ağırlamayı hedeflediklerini söyleyerek, “Sizlere 750 bin hemşehrimden selam getirdim. Önümüzdeki sene 2 milyon turisti ağırlamayı hedefliyoruz. Ordu’muzun gelişimi noktasında, sürdürdüğümüz yatırımlarımızda hükümetimizle uyumumuz çok önemli. TÜİK rakamlarına göre İstanbul’da nüfusu ikinci olan bir iliz ancak belediye başkanlıkları noktasında eksikliklerimiz var. 2019 yılında beklentimiz bu sayının artmasıdır. Programın ilimiz ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

 “Ordu Günleri” için emeği geçen herkese teşekkür eden Milletvekili Metin Gündoğdu’nun konuşmasının ardından, Ordu Vali Vekili Bayram Gale de duygu ve düşüncelerini ifade etti.

VALİ VEKİLİ GALE, “ORDU’NUN SIRTI YERE GELMEZ”

Orduluların İstanbul’da nüfus çoğunluğunun fazla olduğunu bu fuara gösterdikleri ilgiyle kanıtladıklarını belirten Vali Vekili Bayram Gale, güzel bir memlekette yaşadıklarını ve bir memleketi anlamlı kılan en önemli unsurun, oranın insanının olduğunu ifade etti. “Ordu’nun insan kalitesiyle sırtı yere gelmez” diyen Vali Vekili Gale, ”Tüm Ordulular, el ele verdiklerinde kalkınma artarak devam edecektir” diye konuştu.

Açılışta son konuşmayı yapan Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, ORDEF başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Aslında bu tür organizasyonlar hemşehrilerin bir araya gelmesine vesile olmaktadır ancak daha önemli olan, kültürel gelenek ve göreneklere sahip çıkarak bu değerleri gelecek nesillere aktarmaktır” dedi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI PROF. DR. NUMAN KURTULMUŞ, “BU TOPRAKLAR DÜNYANIN EN ZENGİN KÜLTÜRÜNE SAHİPTİR”

Küresel kültürün yerel kültürü ezip geçtiği bir dönemden geçtiklerini söyleyen Bakan Kurtulmuş, “Aslında bu tür organizasyonlar, hemşehrilerin bir araya gelmesine vesile olmaktadır ancak daha önemli olan, kültürel gelenek ve göreneklere sahip çıkarak bu değerleri gelecek nesillere aktarmaktır. Milli ve kültürel bağımsızlığımıza önem vermemiz gerekmektedir. Dünya tarihinde de bunun örnekleri çoktur. Ülkemizin zengin kültürünü ayakta tutup geleceğe aktarmamız gerekmektedir. Bu organizasyonu da böyle görmek istiyoruz. Müzikten yemek kültürüne, evdeki yaşam şeklinden çarşı yaşantımıza kadar hep onları taklit etmeye kalktık. Daha düne kadar başka kültürlerin cenaze marşı ile şehitlerimizi defnediyorduk. Artık bugün öyle değil, bu topraklar dünyanın en zengin kültürüne sahiptir. 15 milyonluk dünyanın başkenti olan İstanbul’da bir araya gelerek kültürümüzü anlatıyor, aktarıyor ve emek harcıyoruz. Yolumuz açık olsun, Allah birlik ve dirlikten ayırmasın” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından, kurdele kesimi ile açılışı yapılan 7. Ordu Tanıtım Günleri’nde memleket özlemi çeken Ordulular, 4 gün boyunca Yenikapı’daki etkinlik alanını ziyaret ederek hasret giderecek.

Haber-Fotoğraf-Yenikapı Sahil-İstanbul

Necla BAKAN Dernekturk Genel Yayın Yönetmeni –

 Fehmi DUMAN-Habervole Genel Yayın Yönetmeni

Kaymakam Çiçekli SAÜ’lü Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Kaymakam Çiçekli SAÜ’lü Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde düzenlenen konferansa katıldı. Kaymakam Çiçekli, “Yönetimde Kadın Eli” başlıklı konferansta öğrencilere kaymakamlık mesleği ile ilgili tavsiyelerde bulundu.

Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelerek kariyer sürecini ve tecrübelerini paylaşan Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, konferansta öğrencilerin sorularını yanıtladı. Öğrenciler merak ettikleri konuları Kaymakam Çiçekli’ye sorarken, Çiçekli de en çok merak edilen ‘kadın kaymakam olmanın nasıl bir his olduğu’ sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Bu mesleği erkekler nasıl yapabiliyorsa kadınlar da aynı şekilde yapabilir. Başta insan kendini biraz farklı hissediyor ama daha sonradan çok güzel dostluklar kuruyorsunuz.”

İnsanı sevmekle başlıyor

Kaymakamlık mesleğinin insanı sevmekle başladığını söyleyen Kaymakam Çiçekli, “İnsanları sevmeyen, empati kurmayı bilmeyen bu mesleği kesinlikle yapamaz. Hakim olmadığınız bir coğrafya ya da kültürle karşılaştığınız zaman empati duygunuz gelişmemişse hiçbir sorunu çözemezsiniz. Yerel ağızları da bilmeniz gerekir. Beşeri münasebeti zayıf olan kişiler kesinlikle bu mesleği seçmemeli. Yanında staj yaptığım bir kaymakama ‘bu mesleğin sırrı nedir’ diye sorduğumda bana bu işin sırrının yüzde 80’inin beşeri münasebet, yüzde 20’sinin ise kanun olduğunu söylemişti. Ayrıca ‘ben elit mekânları seviyorum’ diyorsanız bu meslekten vazgeçin, çünkü hayal kırıklığına uğrarsınız” şeklinde konuştu.

Mesleğimiz her şeyiyle çok güzel

Çok güzel bir meslek icra ettiklerini dile getiren Çiçekli, devleti ve kanunu temsil ettikleri için de vatandaşların kendilerine çok saygılı davrandıklarını söyledi. Tepeden bakarak işlerin çözülemeyeceğini kaydeden Kaymakam Çiçekli, “Siz karşı tarafa nasıl yaklaşıyorsanız onunla orantılı tepki alırsınız” ifadelerini kullandı.

Hata yaparak öğreniyorsunuz

Kaymakam olmadan önce yaklaşık 3 yıl boyunca staj yapıldığını belirten Çiçekli, mesleği icra etmek isteyen öğrencilere bu süreçte iyi gözlem yapmalarını tavsiye etti. Kaymakam Çiçekli, “Geriye dönüp baktığımda benim de meslek sürecimde yaptığım birçok hata oldu. Fakat o hataları yapa yapa doğruyu öğreniyorsunuz. İdarecilikte öfke kontrolü de zordur. Nasıl zamanla hata yapa yapa doğruyu öğreniyorsanız, öfke kontrolünü de zamanla öğreniyorsunuz” şeklinde konuştu.

Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya kitap hediye etti

Emniyet Müdürü Kitap Hediye Etti

Muğla  Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü Menteşe Milli Eğitim Müdürlüğü Dumlupınar İlkokulu Müdürlüğü ile ortaklaşa teşhir edilen Polis Amca isimli çocuk kütüphanesine Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya kitap hediye etti.

2017 -2018 Eğitim ve öğretim döneminin sorunsuz olarak başlayarak yine sorunsuz olarak tamamlanabilmesi amacıyla ülkemiz genelinde olduğu gibi Muğla İlimiz ve İlçelerinde de birbirinden farklı güvenlik tedbirleri geçtiğimiz günlerde planlanarak uygulanmaya başlanmışdı. Söz konusu güvenlik tedbirlerinin yanı sıra “Polis Dostunuz Arkadaşınızdır” fikrinin benimsetilerek polis vatandaş işbirliğinin dolayısıyla da devlet vatandaş işbirliğinin en üst seviyelere taşınması amacıyla bir dizi etkinlikler gerçekleştirileceği öğrenilmiş, bu bağlamda da  Polis Amca isimli çocuk kütüphanesinin teşhir edilmesine başlanılmıştı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Dumlupınar İlkokulu hizmet binasında teşhir edilmesine başlanılan“Polis Amca” isimli çocuk kütüphanesi  Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü,  Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Dumlupınar İlkokul Müdürlüğü ile  ortaklaşa teşhir ediliyor.  Kütüphaneye Muğla ‘nın sevilen ve başarılı Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ‘dan da destek geldi. Emniyet Müdürü Çetinkaya Polis Amca isimli çocuk kütüphanesine hikaye kitapları hediye ederken dileyen vatandaşların da güncelliğini kaybetmemiş yeni ve yıpranmamış çocuk kitaplarını kütüphaneye hibe edebilecekleri öğrenildi.

SOLHAN Belediye Başkanı Abdulhakim YILDIZ gözünü zirve dikti

Habervole Genel Yayın Yönetmeni Fehmi DUMAN,Marmarabook.com Genel Yayın Yönetmeni Necla BAKAN Ballı,Börekli,Kavurmalı,Kadayıflı Yöresel Lezzetler İstanbul’da Bingöl Tanıtım Günlerinde!

Habervole Genel Yayın Yönetmeni Fehmi DUMAN,Marmarabook.com Genel Yayın Yönetmeni Necla BAKAN’ın  Solhan  ilçesinin Başarılı Belediye  Başkanı  Abdulhakim YILDIZ ile SOLHAN’ı konuştular.

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligde mücadele eden SOLHANSPOR var

Solhan, İlçenin 2 km batısında yer alan Mezgeft adı ile anılan yerde, “Beglon” adında bir beyin yönetiminde kaldığı için bu ismi almıştır. Zamanla bu sözcük halk dilinde değişime uğramış, Boglon olarak anılmaya başlanmış, 1932 yılında da Solhan adını almıştır.

  Solhan zengin bir tarihi geçmişe sahiptir. Hititler, Huriler ,Urartular devrinde çeşitli olaylara sahne olan Solhan zamanımıza kadar olan tarihini kısaca şöyle açıklaya biliriz.

M.Ö 2000 yıllarında Fırat nehri kıyısında Vasukani şehrini kurup bütün Anadolu’ya yayılan tarihte Mitaniler olarak bilinen Huriler M.Ö 1360 ta Hitit’lerin Torosları aşıp kendilerini sıkıştırması ve yeni krallık devrinde Şuppililuma Mitani prensini kendisine damat edinip himayesi altına almasından dolayı Harput,Bingöl ve Muş dolaylarında hakimiyetlerini kaybettiler.

    M.Ö 1200 yıllarında Hitit devletinin yıkılması ile Van bölgesinde yerleşen Urartular batıya doğru genişleyerek Bitlis,Muş ve Bingöl’ü alıp Murat ırmağı vadisine ilerlediler.M.Ö 745 yıllarında Asurluların hakimiyetine geçen bölge M.Ö 612 yılında Med, Babil ve Urartuların saldırısıyla Medlerin hakimiyetine geçmiş.

    M.Ö 550 yılında Kurs Medleri yenerek Pers devletini kurması batıya akınlara başlamasıyla İskender imparatorluğu sınırları içerisinde kalan bölge İskenderin ölümünden sonra Selef Kürslerin eline geçmiştir.M.Ö 200-189 yıllarında yeniden canlanıp Adıyaman’ın güneybatısında Komojen krallığını kurdular. Doğuya doğru ilerleyerek Vana kadar uzanan bölgeyi ele geçirmişlerdir.

    1071 tarihine kadar Roma hakimiyetinde kalan bölge Selçukluların egemenliğine geçmiş bir süre sonra Selçuklularda iktidar savaşı ve iç karışıklar başladıktan sonra Moğollar Anadolu’ya saldırdılar 1245 Köse dağ savaşında Selçukluların yenilmesi bölgeyle birlikte tüm Anadolu’ya hakim oldular.Yeni beyliklerin ortaya çıktıklarını görüyoruz. Diyarbakır,ı kendilerine yurt edinen Akkoyunlular 1394 yıllarında Bingöl, Erzurum, Erzincan’da hakimiyet kurmuşlardır.

    1473 yılında Otlukbeli savaşında Uzun Hasan’ın yenilmesi Solhan ilçemizin de içinde bulunduğu bölge Osmanlı egemenliğine geçmiştir. Bundan sonra yörede İran hakimiyeti görülse de Şah İsmail’in 1514 Çaldıran savaşında Osmanlılara yenilmesiyle Yavuz Sultan Selim tarafından Doğu Anadolu’da birlik tesisi görevini vezir Bıyıklı Mehmet Paşa ile İdrisi Bitlisi’ne vermiştir.Vilayet nizamnamesi gereğince teşkilatlanmada Solhan ve Muş yöresi 1864 yıllarında Erzurum eyaletine bağlandı.

    1.Dünya savaşı yıllarında kısa bir süre Rus işgali altında kalan Solhan 1929 yılında nahiye olarak Muş iline 25 aralık 1935 tarihinde 2555 sayılı kanunla il olan Bingöl’e 4 ocak 1936 tarihinde ilçe olarak bağlanmıştır.

ÇORBALARIMIZ

Ayran Çorbası (Germi)

Ayranlı Kenger Çorbası

Tutmaç Çorbası (Keşk)

Keşkav

YEMEKLERİMİZ

Zervet (Gömme)

Serun

Ayiz

Malez

Tar

Mastuba

Sirmast

Germudu

Lor

Keldoş

Henin

Kenger

Yeluk

Cağ

Menday

Gelazur

Kandı

Keşkarik

Runnin Torakin (Gözleme)

TATLILAR

Akit Baklava

Şılki Herış

Kabak Tatlısı Helva

Sütlaç Ayiz

Kadayıf Un Helvası

Malyez

KEBAPLAR

Ciğer Sarma

Saç Kavurma

Tandır Kebab

İçli Köfte

Solhan İlçesinin nüfusu 33,133  , erkek nüfusu 16,684 iken kadın nüfusu 16,449’dur.

Solhan, İstanbul-İran transit yolu üzerinde olup Bingöl’e 57 km. uzaklıktadır. Doğusunda Muş, batısında Bingöl, kuzeyinde Karlıova ve Varto, güneyinde Diyarbakır ve Genç bulunmaktadır. İlçemiz Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek yayları üzerinde bulunmaktadır. Deniz seviyesi yüksekliği 1395 mt’dir. Topraklarının % 93’ünü engebeli alanlar ve meralar oluşturmaktadır. Güneydoğu Torosların devamı niteliğindeki dağlar ilçenin güney sınırlarından geçmekte olup sarp bir görünüm arz eder dağların yüksekliği 2000 m. yi geçer. Murat Irmağı vadisi küçük düzlükler ile ilçe merkezinin yerleştiği küçük ova dışında, hemen hemen her yerde tarıma müsait arazi bulunmaktadır. İlçe topraklarının bir bölümü lav örtüsüyle kaplıdır. Bu engebeli arazi üzerinde bulunan dağların en önemlileri Şerafettin Dağlarıdır. İlçenin kuzeyini tamamı ile kaplayan Şerafettin Dağlarının yüksek noktaları 2388 mt yüksekliğindeki Esen Tepe ve 2675 mt yükseklikteki Şahin Tepedir. Bu dağlar arasında geniş meralar yer almaktadır. Zengin bitki örtüsüyle kaplıdır.

Önemli akarsuları Murat nehridir. Önemli yaylaları Şerafettin, Ağmasi Çevkani, Kuçekan, Kandil ve Kabak yaylalarıdır. Düzlük alanı tarihi Şeref Meydanıdır. İlçe dışında Buğlan çayı, Bazmana deresi ve Masala deresi önemli akarsularıdır.

Murat Irmağı vadisindeki ve çevresindeki düzlükler ile ilçe merkezinin yerleştiği alanlarda tarıma elverişli araziler bulunmaktadır.

İlçe topraklarının bir bölümü lav örtüsü ile örtülüdür. Yaylaları oldukça zengin bitki örtüsü ile kaplıdır. İlçenin orman yapısı genellikle ilçenin güney kısımlarını yoğun bir şekilde teşkil eden meşenin yanında yer yer Ardıç, Sakız, Yabani Kavak, Alıç, Elma ağaçları bulunmaktadır.

Önemli dağlar: Şerafettin Dağları, Haçiçe Dağı,Dıcar Dağları, Şeyh Yusuf Dağları

Göller : Arzenk gölü , Turna gölü (Yüzenada ), Gelintepe gölü, Harsevank gölü

Akarsu ve ırmaklar : İlçe sınırları içinde en önemli akarsu Murat Irmağıdır. Van gölünün kuzeyindeki Aladağ’dan doğar, Muş İl merkezinde Kurt istasyonu yakınlarında Karasu nehri ile birleşerek Bingöl Muş Diyarbakır il sınırlarının kavşak noktasının kuzeyinden Bingöl il sınırlarına girerek il sınırları içinde birçok dere ve çay ile birleşerek Genç ilçesinden geçerek Elazığ il sınırına girer. Bingöl ili içinde toplam uzunluğu 96 km dir. Canut çayı, Kafik çayı, Amasi çayı, Elmasırtı çayı, Kale çayı, Masala deresi, Kerenger deresi, Haraba çayı, Bebin suyu diğer önemli akarsularındandır.

İKLİM YAPISI: Solhan İlçesinde karasal iklim hüküm sürmektedir. Yazları sıcak ve kurak kışları soğuk ve set geçer. Yağışlar kışın kar halinde ilkbahar ve sonbaharda yağmur halinde görülür.

İlçemizde yılın bir kısmı don halinde geçer bu da ulaşımı ve sosyal yaşamı olumsuz yönde etkiler.

Yurdumuz ortalamasına göre ilçemizde yaz günü ortalaması oldukça düşüktür

Genel olarak ilçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. İlçe sınırları içerisinde arazilerin % 45,6’sını tabii çayır ve meralar oluşturmaktadır. Bu potansiyelle ilçe ekonomisinde hayvancılık ağır basmaktadır. Çayır, mera ve yaylalar ilçe geneline yayılmakla beraber genellikle ilçenin kuzeyinde bulunan Şerafettin Dağları’na uzanan bir şerit oluşturmaktadır. Burada bulunan yaylalar yıl boyunca dışarıdan gelen göçerlere (Beritanlılara) kiraya verilmektedir.

İlçe ekonomisi hayvancılığa dayandığından beher hayvan başına verimi (et, süt, yapağı..vs) yükseltmeye yönelik ırk ıslahına çalışılmaktadır. Yetiştiricilik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yer bitkileri tarımı, hastalık ve zararlı popülasyonun baskı altında tutulmasına yönelik mücadele hizmetleri desteklenmektedir.

İlçede genelde tarım alanlarında, buğday, arpa, mısır, çeltik, tütün, v.b. ürünler yetiştirilmektedir. İlçemizde sebzecilik alanında da çalışmalar yapılmakta olup henüz istenen düzeye ulaşılamamıştır. Bu konuda çiftçi eğitimine ağırlık verilerek üretim artırılmaya çalışılmaktadır. İlçe Tarım Müdürlüğünün tarım alanında DGDP ve Sıvat Projeleri gerçekleştirilmiş olup, tüm projeler başarıyla gerçekleştirilmiştir. İlçe Tarım Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca sulama ve Meyvecilik alanında birçok proje gerçekleştirilmiştir.

İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı periyodik olarak  yardımlar yanında okuma imkânı bulamamış genç kızlara yönelik kilimcilik faaliyetlerini sürdürülmektedir. Kilimcilik kurslarında onlarca genç kız kilimcilik yapmaktadır. Yine iş imkânı sağlamak üzere Sosyal Riski Azaltma Projesi çerçevesinde işsiz vatandaşların talepleri dikkate alınarak her türlü gelir getirici proje yapılmaktadır.

Zengin flora yapısından dolayı 20 yılı aşkın süreden beri her yıl birçok seyyar arıcı, ilçemizde konaklanmaktadır. İlçenin tarım ve hayvancılık potansiyelinin yanı sıra ekonomi ve ticaret alanında da iyi bir potansiyeli vardır. İlçe İstanbul-Van Devlet Karayolu kenarında olması nedeniyle avantajlı bir yerleşim konumundadır.

İlçede yoğun bir nüfus artışı gözlenmektedir. İlçede bulunan esnafların dağınık ve uygunsuz yerlerde faaliyet göstermeleri, şehircilik açısından problem doğurmaktaydı. Ancak bu problemin giderilmesi amacıyla İlçemiz Dilektepe Köyü sınırları içerisinde  2002 yılında temeli atılan  ve yapımı biten Küçük Sanayi Sitesinin faaliyete girmesiyle bu problem ortadan kalmış durumdadır.

Solhan ilçesi Hazarşah Köyü Aksakal Göl Mezrasındaki Ada, o yörede yaşayan halk tarafından keşfedilmiştir. Söz konusu ada, şimdiye kadar görülmemiş bir tabiat olayına sahiptir. Bingöl-Solhan karayolunda 4.5 Km. uzaklıktadır. Yolu asfalt olup, 1,5 km’dir.

Bingöl’ün turizmi doğa güzelliklerine dayanır. Yüzen Ada da tamamen doğaldır. Göl’ün üç tarafı dağlar ve tepelerle çevrilmiş düz arazi üzerinde bulunan krater göl konumundadır. Göl’ün şimdiki alanı 300 m2′ nin üzerindedir. Islahı halinde 500 m2’den fazla olur. Gölün derinliği 50 metreden fazla olduğu sanılmaktadır. Göle devamlı akıntı olduğu tespit edilmiştir. Gölün altından ve kemerlerinden giren su, gölün alt tarafından, gölden daha aşağıdan dereyi beslemektedir. Ufak ufak kaynaklar bu görüşü teyit etmektedir. Yaz ve kış aylarında su seviyesi aynı kalmaktadır. Su tatlı ve berrak olup, herhangi bir madensel tuz ihtiva etmemektedir. Balık yetiştirmek mümkündür. Gölün ortasından hareket eden üç ada vardır. Adalar göl içinde bağımsızdır. Üstüne binildiği zaman sal gibi her tarafa ağır ağır hareket etmektedir. Adanın üzerinde 4-5 tane bodur ve dış budak ağacı mevcuttur. Çevredeki bitkiler gölün mevcut suyu ile beslenmektedir. Ada üzerinde bulunan ot kökleri sarılıcı olması nedeniyle toprak tamamen bitki kökleri ile kaynamış ve yapışmış durumdadır. Ayrıca gölün ortasında bulunan adanın yapısı incelendiğinde çayır, ayrık ot ve suda yetişen çeşitli bitkilerin ada üzerinde mevcut olduğu görülmektedir. Gölün çevresinde de çeşitli bitkilere rastlamak mümkündür. Yeşil alanın dışında kalan arazi gölden çok yüksektir. Çevresi meşe ve yeşil alan ile kaplıdır.

 

2. Bingöl Tanıtım Günleri Başladı

 1. Bingöl Tanıtım Günleri Başladı

Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz  “Bingöl’ün en değerli varlığı, Bingöllülerdir”

İstanbul’da “Bingöl Tanıtım Günleri” Başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, İstanbul’da düzenlenen “Bingöl Tanıtım Günleri”ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, İstanbul’da düzenlenen “Bingöl Tanıtım Günleri”ne katıldı.

Maltepe Sahili Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen “Bingöl Tanıtım Günleri”nin açılış töreninde konuşan ve kendisi de Bingöl doğumlu olan Yılmaz, İstanbul’un kendilerinin ikinci vatanları olduğunu söyledi. Bingöl’ü hiç bilmeyen ve hiç gitmeyen kişilere burada kenti tanıtma imkanının sunulduğunu belirten Yılmaz, bu etkinliğin Bingöl’ü ziyaret eden kişi sayısının artırılmasına katkı sağlamasını diledi.

Doğuda yaşayan vatandaşların iş, askerlik veya başka vesilelerle batıyı tanıma imkanı bulduğuna değinen Yılmaz, şöyle konuştu:

“Batıda yaşayan insanlar ise doğuyu medyadaki algı üzerinden biliyorlar. Bu algı çok çarpık ve yanlış bir algı. Terör olaylarından dolayı bütün bölge için olumsuz bir yargı oluşuyor. İşte bu tanıtım günleri vesilesiyle doğuya yapılacak ziyaretler, önyargıların kırılmasında ve kardeşliğin pekiştirilmesinde çok büyük önem taşıyor. Bana Bingöl’ün en değerli varlığı nedir? diye sorarsanız, ne güneşin doğuşu ne yaylalar ne termal kaynaklar ne de kayak tesisleri derim. Bingöl’ün en değerli varlığı, Bingöllülerdir. İnsanımızdır.”

Açılışa katılan Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi de tanıtım günlerinde amacın sadece şehri tanıtmak olmadığını belirterek, “81 il ile kardeşliğimizi pekiştirmeye geldik.” dedi.

Ballı,Börekli,Kavurmalı,Kadayıflı Yöresel Lezzetler İstanbul’da Bingöl Tanıtım Günlerinde!

‘2. Bingöl Günleri’ programı İstanbul Maltepe Sahil Etkinlik Alanında yapılmaya  başladı.

 Program Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl milletvekili Dr. Cevdet YILMAZ, Vali Yardımcısı Tunahan ÇİL , Belediye Başkanı Yücel BARAKAZİ ve BİNDAV Başkanı Müslüm AYYILDIZ’ın katılımları ile açılış töreni ile başladı

 • Adaklı
 • Genç
 • Karlıova
 • Kiğı
 • Solhan
 • Yayladere
 • Yedisu

                  BİNGÖL  TANITIM GÜNLERİ PROGRAMI

11  EKİM  2017 ÇARŞAMBA

18.30                           YÖRESEL YEMEK İKRAMI

19.00                           BİNGÖLLÜ ŞAİRLERLE ŞİİR SAATİ

20.00                           ALİŞAN KONSERİ

22.00                           KAPANIŞ

12 EKİM  2017 PERŞEMBE

10:00                           TANITIM STANDLARININ AÇILIŞI

14.00                           HALKOYUNLARI GÖSTERİSİ

16.00                           FIRAT KALKINMA AJANSI SUNUMU

17:00                           ABDULLAH CAF İLE KENDİMİZE GÜLELİM

18.00                           TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUMU

19:00                           AYHAN BARASİ  KONSERİ

22.00                           KAPANIŞ

13 EKİM  2017 CUMA

10:00                           TANITIM STANDLARININ AÇILIŞI

14.00                           HALKOYUNLARI GÖSTERİSİ

15.00                           TSO SUNUMU

16.00                           FİKRET DELİKANLI KONSERİ

17.00                           İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ SUNUMU

                                    Bingöl Tarihi Üzerine Söyleşi-Prof.Dr. Mahfuz Söylemez

18.00                           İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SUNUMU

19:00                           SERVET KOCAKAYA  KONSERİ

22.00                           KAPANIŞ

14 EKİM 2017 CUMARTESİ

10:00                          TANITIM STANDLARININ AÇILIŞI

12:00-13.30                ADAKLI SAATİ  / AÇILIŞ KONUŞMALARI

                                     Fesih Laçin, Metin Biçimli

13:30-15.00                GENÇ SAATİ  /  AÇILIŞ KONUŞMALARI

                                     Yılmaz Bingöl , Murat Atan

15.00-16.30                 KARLIOVA SAATİ  / AÇILIŞ KONUŞMALARI

                                     Dengbejler

16.30-18.00                 KİĞI SAATİ / AÇILIŞ KONUŞMALARI

                                     Aziz Koç,  Murat Güntay

19.00                           AVNİ POLAT KONSERİ

22.00                           KAPANIŞ

15 EKİM  2017 PAZAR

10:00                          TANITIM STANDLARININ AÇILIŞI

12.00- 13.30              SOLHAN SAATİ / AÇILIŞ KONUŞMALARI

                                    Yakup Koçak,

13.00-14.00               YAYLA DERE SAATİ / AÇILIŞ KONUŞMALARI

                                    Eray Topçu,Cengiz Özsu

14.00-15.00                YEDİSU SAATİ / AÇILIŞ KONUŞMALARI

                                    Servet Yazıcı,Zirekoğlu Grubu

15.00                           BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SUNUMU

16.00                           ZAZALAR ÜZERİNE SÖYLEŞİ  (Abdullah Demir)

17:00                           KAPANIŞ TÖRENİ

18:00                           FATİH YAMAN KONSERİ

21.00                           PROGRAMIN ZİYARETÇİLERE KAPATILMASI

22.00                           PROGRAM SONU

Haber-Fotoğraf-Maltepe -İstanbul

Necla BAKAN Dernekturk Genel Yayın Yönetmeni –

 Fehmi DUMAN-Habervole Genel Yayın Yönetmeni

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Yukarı Fırat bölümünde yer alan, oldukça zengin kültürel geçmişe sahip olan Bingöl ilimiz topraklarında pek çok uygarlığın izlerine rastlamak mümkündür. MÖ 4000-5000 yıllarına kadar inen zengin tarihsel geçmişiyle Bingöl ve çevresi;  Urartular, Asurlar, Hititler, Persler, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok devletin hâkimiyet alanı içerisinde yer almasından dolayı tarih kokan bir coğrafyaya sahiptir.

Merkez ilçeden ziyade ilin en eski beldeleri olan Genç ve Kiğı, ilin tarihsel birikimlerini bünyelerinde taşımaktadır. Şehir merkezinde eski şehir kalıntısı ve tarihi eserin olmayışı bunu doğrulamaktadır.İl sınırları içinde bulunan tarihi eserlerin büyük bir kısmı  Genç, Kiğı, Adaklı ve Solhan ilçesinin güney kısımlarında, Yenibaşak dolaylarında mevcuttur.Bu eserlerin bir kısmı İslamiyet öncesi medeniyetlere aitken bir kısmı da İslam medeniyetine aittir.

İlde İslam öncesi dönemden kalan en önemli değerler kale, kümbet, mağara ve kiliselerdir.Günümüze ulaşan bu yapılardan en sağlam olanları Genç’te bulunan Kuba kümbet kalıntıları, Kralkızı Kalesi ve Sebiterias Kalesi ve Kiğı Kalesi’dir.Yine Kiğı ve dolaylarında birkaç kilisenin kalıntıları ve çeşitli mezar taşları mevcuttur.İslam öncesi eserlerin bölgede etkin oldukları bilinen Urartular, Medler, Persler ve Romalılardan kaldıkları belirtilmektedir.

Ekonomi

Bingöl’ün ekonomisi hayvancılık, tarım ve ormancılığa dayanır. Bu sektörlerde çalışanlar nüfusun çoğunluğunu kapsamaktadır. İmalat ve inşaat sanayiinde çalışanlar faal nüfusun %3’nü oluşturmaktadır. Şehirde önemli bir sanayi tesisi bulunmamaktadır.

Şehir ekonomisinde önemli bir yer kaplayan hayvancılık en önemli geçim kaynağıdır. Köylülerin büyük çoğunluğu geçimini bu sektörden karşılamaktadır. Arıcılık ve kümes hayvanı yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Canlı hayvan ve süt ürünleri satışından önemli bir gelir elde edilmektedir.

Yeraltı kaynakları açısından yeterli rezerve ve zenginliğe sahip olmayan Bingöl de Geç ilçesinde demir, Karlıova ilçesinde ise linyit yatakları mevcuttur. Yeni Açılan Organize Sanayi ile bir çok fabrika kurulmuş olup ve hava yolu ulaşımının bitmesiyle daha da fazla fabrikalar açılarak Bingöl iline büyük oranda ekonomik güç katılacaktır.

Kültür ve Turizm

İl merkezi, Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı ve Solhan ilçelerimizde birer Halk Kütüphanesi mevcut olup, kütüphanelerde bulunan toplam 84897 kitap bulunmaktadır. Yayladere ve Yedisu ilçelerimizde kütüphane bulunmamaktadır. İl merkezindeki Halk Kütüphanesi yeni hizmete giren Kültür Merkezinde hizmet vermektedir. Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bağlı birimlerinde görev yapan mevcut personel sayısı 29’dur.

            SON ALTI AY İÇİNDE YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALAR

  Kültür Merkezi tiyatro salonlarında çeşitli etkinlikler, tiyatro oyunları ile müzik dinletileri programları gerçekleştirildi.

İlimiz sınırları dahilinde bulunan ancak bugüne kadar yapılmayan yerlerin kültür varlıklarımızın tespit ve tescil işlemlerinin yapılabilmesi için Müdürlüğümüz ile Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü teknik elemanlarınca İlimiz Merkez, İlçelerimiz ve köylerinde yüzey araştırması yapılmaya devam edilmektedir.

 İl ve İlçelerimizde yapılan şenliklere ve festivallere Bakanlığımızca gerekli yardımlar yapılmaktadır.

İl ve İlçelerimizde Belediye alt yapısı ve üst yapış, parklar v.b. gibi çalışmalarda Bakanlığımızca yapılan yardımlar devam edilmektedir.

Müdürlüğümüze define kazısı için kişilerin müracaatları kabul edilip, konu ile ilgili iş ve işlem çalışmaları yapılmaktadır.

İlimizde av turizmi ve kışın kayak sporları da yapılmaktadır. Doğa harikası Güneşin Doğuşu ve yüzen ada görülmeye değer yerlerdendir. Bunun dışında tarihi eser niteliğinde birçok camii, külliye, kümbet bulunmaktadır.

Merkez yol çatı köyünde bulunan yeni kayak evi 31.07.2001 tarihinde hizmete açılmış olup, tesisimiz 60 yatak kapasiteli ve kaloriferlidir.

1966 yılında Merkez yol çatı köyünde hizmete açılan eski kayak evi tamamen atıl durumda olup, onarımı için yaklaşık 1.000.000 (bir milyon) TL ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Merkez yol çatı köyünde 1969 yılında hizmete açılan teleski tesisimize ait sistem 2005 yılında dizel tahrik sistemden elektrikli sisteme dönüştürülmüş olup, tesisimiz 950 metre pist uzunluğuna sahip, 44 askılı, saatte 240 Sporcu taşıma kapasiteli ve hizmete açık durumdadır.

          İl, İlçe, Belde ve köylerimizde; 1 Stat, 6 Spor salonu, 1 Yarı olimpik Açık yüzme havuzu, 4 Sporcu soyunma odaları, 15 Semt spor sahaları ve 7 Adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası  3 Adet Gençlik Merkezi ( Düz ağaç Gençlik merkezi Bingöl  Belediyesi  ile ortak olarak kullanılmaktadır.)

Genç, Solhan, Karlıova ve Kiğı İlçe Müdürlüklerimizin bünyesindeki spor salonlarımız tamamen aktif durumda olup, halkımızın hizmetindedir.

 Aşağı çarşı sentetik çim yüzeyli futbol sahası, Yeni Mahalle sentetik çim yüzeyli futbol sahası, Merkez Güveçli  Köyü  Sentetik çim yüzeyli  futbol sahası ve ikili soyunma odası ile  spor kampusumuz içerisinde bulunan sentetik çim yüzeyli sahalarımız ve sporcu soyunma odaları tamamen faal olup, halkımızın hizmetine açıktır.

1500 seyirci kapasitesine sahip, ulusal standartlara uygun yeni spor salonumuz tamamlanmış olup, 2011 yılı Aralık ayı itibariyle geçici kabulü yapılarak hizmete açılmıştır.

Yine 2010 yılında Merkez Dikme Köyü kayak tesislerinin ihalesi yapılmış olup,  26.11.2014  tarihinde Geçici kabulü yapılarak   hizmete açılması için  tefrişat mekanik tesislerin denemesi  test edilmesi  ve tesislerle alakalı eğitimler tamamlandıktan sonra hakkımızın hizmetine açılması  planlanmaktadır.

İl Müdürlüğümüz spor kampusu içerisinde bulunan ve 2012 yılı itibariyle ihalesi yapılan Kapalı Yarı olimpik yüzme havuzunun 08.12.2014 tarihinde Geçici kabulü yapılarak hizmete  açılması  için  test uygulamalar eğitimlerle ilgili  çalışmalardan  sonra halkımızın hizmetine  açılması planlanmaktadır.

İlimizde Toplam kulüp sayısı: 55 olup; bunun 41 spor kulübü, 6 müessese kulübü, 8’i okul spor kulübüdür.

Toplam lisanslı sporcu sayısı: 11.755 olup, bu sporcuların 2.765’i bayan, 8.990’si ise erkek sporculardır.

Gençlik Merkezinde halen 2.353 bayan, 4.049 erkek toplam 6.402  üye mevcudu olup, 900 aktif üyemiz bulunmaktadır. Kültürel, Sosyal Sanatsal ve Sportif faaliyetler kapsamında Masatenisi, Bağlama, Gitar, Resim, Halk Oyunları, Satranç, Tiyatro, İngilizce, Osmanlıca, bilgisayar kursları devam etmektedir. Ayrıca seyyah bizim iller gezisine 360 gencimiz katılmıştır.

2014 yılı içinde seyyah ulu çınarın izinde hareketlilik gezisi deniz ve doğa kamplarına yaklaşık 400  gencimiz katılmıştır.

BB_Türsak Vakfı 14. Çocuk Filmleri Festivali Başladı.

Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve Grand Pera’nın ile TÜRSAK Vakfı’nın “Çünkü hayaller uçar, sınır tanımaz” sloganıyla düzenlediği 14. Çocuk Filmleri Festivali’nin açılış töreni gerçekleşti.

Sunuculuğunu oyuncu Ceren Benderlioğlu’nun üstlendiği Grand Pera Emek Sahnesin’degerçekleşen törende konuşma yapan Türsak Vakfı Başkanı Fehmi Yaşar konuşmasında çocuklarımızı sinemayla buluşturmak adına böyle etkinlikler düzenlemek Türsak Vakfı için çok değerli olduğunu dile getirdi. Yaşar, sözü Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’a bıraktı. Misbah, konuşmasında Türsak Vakfı’nın Beyoğlu’nun bir parçası olduğunu ve çocuklar için güzel işler çıkardığını dile getirdi. Misbah sözlerine festivalin “Çünkü hayaller uçar, sınır tanımaz” sloganıyla devam ederek, festivalin amacının hayal kurmayı, geleceğe ait hayallerini bugünden olgunlaştırmak olduğunu, ifade etti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’dan sonra sahneye çıkan İstanbul Kültür Turizm Müdürü Dr. Çoşkun Yılmaz ise “Ben çocukların güçlü bir dünyası oluşacağına ve burayla ilgili çok önemli yer tutacağına inanıyorum. Sizden bir şey istiyorum; Sinemadan çıkınca defterlerinize izlediğiniz filmle ilgili 3 cümle yazınız. Sonra da hikayelerinizi Belediye Başkanımıza gönderiniz.” diyerek çocuklardan söz aldı.

14. kez düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali’nin “En iyi Filmi”ni bu yıl da her sene olduğu gibi festivalin Çocuk Jürisi seçerken, açılış töreni öncesi Jüri Üyesi Çocuklar, Gazeteci, Yazar Oya Doğan’ın mentörlüğünde gerçekleştirdiği “Nasıl Bir Jüri Üyesi Olunur?” konulu atölye çalışmasına katıldı. Çocuklar daha sonra, izledikleri 5 filmi değerlendirerek; yönetmenliğini Michal Zabka’nın üstlendiği “Bir Yılbaşı Hikayesi” filmini birinci seçtiler. Birinci seçtikleri filmi sahneye çıkarak açıklayan çocuk jürisi birinci seçme gerekçelerini birer cümle ile seyircilere açıklayarak kendileri duyurdular.

Uluslararası ödül almış film gösterimlerinin yanı sıra ünlü oyuncu ve yazarlar ile birçok atölyenin de gerçekleşeceği festivalde 3 gün boyunca çocuklar, film seanslarında, filmlerin anlatımını “Masalcı Abla” Fulya Aksular ve Sinem Yener Ekşioğlu’ndan dinlerken, Güner Koralı ve Rüzgar Koralı yöneticiliğinde, dünyanın ilk hareketli film oynatma tekniği olan “Stop Motion Atölyesi”ne ve Posta Gazetesi Yazarı Derya Özel’in yöneticiliğinde bir tutam teorik bilgi, bir tutam dil bilgisi ve bolca hayal gücüyle, çocuklara kendi dünyalarını kağıtlara aktarmanın kapısını aralayacak “Yazarlık Atölyesi”ne katılacaklar.

Çocukların sinemayla tanışmasını sağlayarak sinema kültürü edinmelerinde ve erken yaşta sanatsal üretim denemelerinde yol gösterici bir rol oynayan 14. Çocuk Filmleri Festivali, Mayıs ve Haziran aylarında sırasıyla Elazığ, Bingöl ve Tunceli’de film gösterimleri ve etkinliklerle çocuklara inanılmaz bir deneyim yaşatırken, bu yıl Marmara’dan Doğu Anadolu’ya yüzlerce çocuğa sinema ile buluşturdu.

Detaylı Bilgi ve Görsel İçin:

ZB Medya&İletişim

TEL: 0212 2274005 | CEP: 0544 4761329 – 0546 2665144

batuhanzumrut@zbiletisim.com & berksenoz@zbiletisim.com