kategori Arşivleri: Haklar

Sakarya Barosu "Çocuklar  İçin;  Korkularımızla Ayrışmaya Son Verelim.."

Çocuklar  İçin;  Korkularımızla Ayrışmaya Son Verelim..

Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi, çocuk istismarlarına tepki gösterdi

Sakarya Adliyesi önünde toplanan baro avukatları adına konuşan Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Elif Erdem Düzgün, son dönemlerde artan ve görünür hale gelen çocuk istismarı konusunda öncelikle çocuğa dönük şiddeti önleme planı olması gerektiğini vurguladı.

Ciddi bir saha çalışması, veri toplama ve değerlendirme çalışması gerektiğine işaret eden Düzgün, “Riskler, nedenler belirlenmelidir, eril cinsiyetçi söylem ortadan kaldırılmalı. Özellikle sosyal medyada çocukların cinsel obje olarak değerlendirmelerinin önüne geçilmelidir. Fahiş cezalar sonunda cezasızlık halinin ortaya çıkmasına engel olunmalı, adli yargılama ile evrensel değerlere uygun cezalandırma yapılmalıdır. Çocuğa, hayvana, kadına dönük şiddet, toplumsal şiddetin güçsüz olana yoğunlaşmasıdır.” diye konuştu.

Düzgün, çocuğa yönelik istismar olduktan sonra ne yapılacağı değil, olmadan önce nasıl engelleneceğinin konuşulması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“İdam veya hadım çözüm değildir. Çözüm zihniyetin değişmesidir. Zihniyet değişmediği sürece ve toplum bu konularda eğitilmedikçe idam işlenen suçları azaltmayacağı gibi, hak, hukuk, adalet kavramlarını da gölgede bırakacaktır. Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak şubat ayında ilimizdeki STK’lar, dernek temsilcileri ile bir araya gelerek çocuk istismarı ile mücadele  yol haritamızı belirlemiş, istismarı önlemeye yönelik tedbirleri de içine alacak önerilerimizi yazılı bir metin haline getirmiş, halkımızla birlikte bir yürüyüş düzenleyerek metni imzaya atmıştık. Merkez olarak hukuken ne gerekiyorsa yaptığımızı ve bundan sonrada yapmaya devam edeceğimizi kamuoyuyla paylaşır, bundan sonra yeni acılar yaşanmamasını temenni ederiz.”

Son dönemlerde artan ve görünür hale gelen çocuk istismarı ( fiziksel, duygusal, cinsel) ve en ağır biçimi çocuk cinsel istismarı ; “münferit, sapık, hasta, insanların, idam ve hadım tartışmaları ile“  adeta çözümsüzlük üreterek  tartışılmamalıdır.  Evrensel değerlere uygun, bilimsel, çocuk hak ve özgürlüklerini esas alan devletin yükümlülüklerinin belirlendiği hukuk güvenliğinin sağlandığı, toplumsal değer yargılarını,  koruyucu yöntemler belirlenmelidir.  Çocuklar üzerinden yaşadığımız korkularımız toplumsal ayrışmadan uzak siyasetler üstü benimsenmeli ve çözüm üretilmelidir.

            Can yakıcı çocuk istismarları  tartışılırken dahi özelikle sosyal medyada herkes konunun esasından uzak anlık öfke ve “tarafgir “ bir dille konuşmaktadır. Oysa zaman korkularımız üzerinden ayrışılacak zaman değildir. Unutulmamalıdır ki öncelikli sorumluluk devletindir, tüm kişi ve kurumlar farklı alanlarda çalışan meslek kuruluşları bir araya gelerek sorunun çözümü noktasında yol gösterici ve çözüm üretici olmalıdır.

            Öncelikle çocuğa dönük şiddeti önleme planları olmalıdır. Bağımsız özgür düşüncenin gelişme ortamına sahip üniversitelerde bilimsel akademik çalışmalar yapılmalıdır. Ciddi bir saha çalışması yapılmalı ve veri toplama, değerlendirme çalışması gerçekleştirilmelidir.  Riskler, nedenler belirlenmelidir. Eril cinsiyetçi söylem ortadan kaldırılmalı, çocukların evrensel değerlere uygun kız erkek birlikte eğitim almaları sağlanmalıdır, özellikle sosyal medyada çocukların cinsel obje olarak değerlendirmelerinin önüne geçilmelidir. Hukuk güvenliği ve belirliliği sağlanmalı,  aynı olaya aynı hukuksal korunmanın ayrımsız herkes için sağlanacağı inancı sağlanmalıdır. Fahiş cezalar sonucunda cezasızlık halinin ortaya çıkmasına engel olunmalı, adil yargılama ile evrensel değerlere uygun cezalandırma yapılmalıdır. Çocuğun korunması ile ilgili müdahale görevini de içeren idari kurumsal yapı olmalıdır. Bu bağlamda sivil toplum örgütlerinin dernek ve vakıfların bağımsız çalışma yapmasına fırsat tanınmalı, siyasi yakınlıktan uzak;  çocukla ilişkide bulunan tüm kişi,  kurum ve kuruluşların, fırsat eşitliğine, denetime, kurallara uygunluğu sağlanmalıdır. Ekonomik eşitsizlik ortadan kaldırılmalıdır. Bilimin, eğitimin, sanatın gelişiminin önündeki engeller kaldırılmalı, toplumun tüm katmanlarınca ulaşılabilir olması sağlanmalıdır.

Çocuğa, hayvana, kadına dönük şiddet, toplumsal şiddetin güçsüz olanda yoğunlaşmasıdır. Gücün çürümüşlüğü her türlü insani değer yargısından uzak bir biçimde tezahür etmektedir. Ancak bunun çözümünü, salt ceza kanunlarında yapılacak değişikliklerde görmek,  hukuk bilimine haksızlık olduğu gibi, eğitim programları, çocuk koruma politikaları ile uğraşmak yerine meselenin kendisini unutmak, sorunu suç işlendikten sonra faillerin bedenleri üzerinden kısasa kısas yöntemiyle ortadan kaldırmak çabasıdır. Bunun da en önce çocuklarımıza bir fayda sağlamayacağı açıktır. Hamasi söylemlerle çocukların önemini anlatmak yerine kamu ve özel kaynakların çocuklar yararına kullanımı sağlanmalıdır. Çocuğa yönelik istismar olduktan sonra ne yapılacağı değil, olmadan önce nasıl engelleneceği konuşulmalı ve tartışılmalıdır.

Görüntünün olası içeriği: 4 kişi, Zafer Kazan dahil, ayakta duran insanlar

Meselenin bütüncül çözümü için öncelikle Meclis’te kurulması önerilen çocuk hak ihlallerine ilişkin komisyonların hızlıca kurulması, yıllardır bekletilen Çocuğa Yönelik Şiddeti Önleme Ulusal Eylem Planı’nın çıkması ve uygulanmaya başlanması, bu alanda çalışan sivil toplum örgütleriyle ortak çalışmalar yürütülmesi ve bu çalışmaların kamu idaresi tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Çocuğa yönelik şiddet 3-5 münferit olaydan ibaret olarak ele alınmadan, görünür olan ve olmayan çok sayıda şiddet türü ve vakasının mevcut olduğu ve tüm istismar hallerinin bir bütün olduğu, çok zaman iç içe geçtiği bilinciyle hareket edilmelidir.

Görüntünün olası içeriği: 4 kişi, Zafer Kazan dahil, ayakta duran insanlar ve ayakkabılar

İDAM VEYA HADIM ÇÖZÜM DEĞİLDİR! ÇÖZÜM ZİHNİYETİN DEĞİŞMESİDİR. ZİHNİYET DEĞİŞMEDİĞİ SÜRECE VE TOPLUM BU KONULARDA EĞİTİLMEDİKÇE İDAM İŞLENEN SUÇLARI AZALTMAYACAĞI GİBİ, HAK HUKUK ADALET KAVRAMLARINI DA GÖLGE DE BIRAKACAKTIR.

İdam ve hadım cezasının uygulandığı ülkelerdeki sonuçlara bakıldığında, tüm örneklerde görüleceği üzere bir şiddet türünün ortadan kaldırılması için asla çözüm yöntemi olmadığı net olarak görülecektir. Çocuğa yönelen her türlü istismar için çözüm: çocuğa özgü adalet, koruma ve rehabilitasyondur. Bu bağlamda şiddete şiddet ile karşılık vermek yerine çocukların korunması odağında bütüncül çözüm üretilmelidir.

Görüntünün olası içeriği: 6 kişi, ayakta duran insanlar

Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak   Şubat ayında ilimizdeki STK’lar, dernek temsilcileri ile bir araya gelerek Çocuk İstismarıyla Mücadele Yol Haritamızı belirlemiş, istismarı önlemeye yönelik tedbirleri de içine alacak önerilerimizi yazılı bir metin haline getirmiş, halkımızla birlikte bir yürüyüş düzenleyerek metni imzaya açmıştık. Aynı metni yeniden imzaya açarak Ekim veya kasım ayında yeni kurulan TBMM’ne sunmakta da fayda görüyoruz. Bu anlamda istismarlar yaşanmadan, ailelerin yürekleri dağlanmadan ne yapılabilir sorgulamaya devam etmek gerektiğini yineleyerek Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak hukuken ne gerekiyorsa yaptığımızı ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğimizi kamuoyuyla paylaşır, bundan sonra yeni acılar yaşanmamasını temenni ederiz.

                        SAKARYA BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

 

Görüntünün olası içeriği: 4 kişi, ayakta duran insanlar ve takım elbise

HAK-İŞ, Adana’da tek yürek

Adana’da tek yürek

HAK-İŞ, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününü on binlerce emekçi ve vatandaşın katılımıyla Adana’da kutladı.

COŞKUYLA KUTLANDI

HAK-İŞ, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününü on binlerce emekçi ve vatandaşın katılımıyla Adana’da coşku, heyecan, sevinç ve yeni umutlarla kutladı.

Kutlamaya Hak-İş Konfederasyonu Sakarya İl Başkanı ve Hizmet Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir, Şube Yönetim,  Denetim, Disiplin, Asil Ve Yedek Üyeler, Üst Kurul, Komite, Baştemsilci, Temsilci ve İşyeri Sendika Temsilcileri katıldı.

 “Daha Çok Örgütlenme, Daha Güçlü HAK-İŞ” ve “Ücretlerdeki Vergi Yüküne Hayır” talepleriyle gerçekleştirilen kitlesel 1 Mayıs kutlaması, Adana İstasyon Meydanını dolduran on binlerin coşkusuna sahne oldu.

KUTLAMALARA YOĞUN İLGİ

HAK-İŞ, tüm üye sendikalarıyla ve on binlerce işçi üyesiyle birlikte kutlamaların yapıldığı meydanı hınca hınç doldurdu. Kutlamalara kadını-erkeği, yaşlısı-genci, engellisi binlerce Adanalı yoğun ilgi gösterdi. Emekçiler, HAK-İŞ’in 1 Mayıs’ı Adana’da kitlesel olarak kutlamasının sevincini davul-zurnalar, halaylar, oyun havaları, türküler, şarkılar ve şiirlerle paylaştılar.

GENİŞ KATILIM

Mitinge, Adana ve çevre illerden katılan on binlerce HAK-İŞ’li emekçi, HAK-İŞ ve Türkiye sevdalısı vatandaşlar, Genel Başkan Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Mehmet Şahin, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı A. Cengiz Gül, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, Sendika HİZMET-İŞ Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Halil Özdemir ve Mehmet Keskin, Arnavutluk BSPSH Genel Başkanı Gezim Kalaja, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve konfederasyonumuz HAK-İŞ’e bağlı Öz Büro-İş, Çelik-İş, Öz Finans-İş, Öz Gıda- İş, Öz-İş, Öz Orman-İş, Öz İplik-İş, Öz Sağlık-İş, Öz Taşıma-İş, Öz Güven-Sen, Oleyis, Öz Ağaç-İş, Enerji-İş, Liman-İş, KKTC Kamu-Sen, Medya-İş, Öz Toprak-İş, Öz İletişim-İş, Öz Petrol-İş, Öz İnşaat-İş ve Öz Maden-İş Sendikalarının on binlerce üyesi katıldı.

GÖRSEL ŞÖLEN

Miting alanı folklor ekibinin yöresel halk oyunları ile görsel bir şölene sahne oldu. Program şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Vatan uğrunda korkusuzca can veren tüm şehitlerimiz için okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti tüm işçiler tarafından huşu ve sessizlik içinde saygıyla dinlendi.

Görüntünün olası içeriği: 4 kişi, ayakta duran insanlar, gökyüzü, ayakkabılar, kalabalık ve açık hava

Mitingde ayrıca Kırıkkale’den mitinge katılan HAK-İŞ üyesi bir işçinin okuduğu şiir, alandaki emekçiler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Adana İstasyon Meydanındaki 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Emek ve Dayanışma Günü programı, işçilere karanfil dağıtılması, beyaz güvercinlerin gökyüzüne salıverilmesi ve konfetilerin saçılmasıyla birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içinde sona erdi.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, yazı

Görüntünün olası içeriği: 5 kişi, ayakta duran insanlarGörüntünün olası içeriği: 1 kişi, ayakta, kalabalık ve açık havaGörüntünün olası içeriği: 3 kişi, ayakta duran insanlar ve açık havaGörüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar ve açık havaGörüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar, araba ve açık hava

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar, kalabalık ve açık hava

Baro Ve Stk’lar Çocuk İstismarlarının Önüne Geçebilmek İçin Çözüm Önerilerini Sıraladı

Baro Ve Stk’lar Çocuk İstismarlarının Önüne Geçebilmek İçin Çözüm Önerilerini Sıraladı

Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi çocuk istismarının önüne geçebilmek için ilimizde ilk kez yapılan bir çalışmaya imza atıyor.

“Çocuk İstismarı ile Mücadelede Yol Haritası Belirlemek İçin İlk Adım” başlığı altında Sakarya Barosu Konferans Salonunda çeşitli sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri, doktorlar ve öğretmenler ile bir araya gelen Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Üyeleri çocuk istismarı mücadelesinde neler yapılabileceğini görüştüler.

ÇİM UYGULAMASI ZORUNLU OLMALI

Katılımcılara öncelikle Çocuk İzlem Merkezinin işleyişi hakkında kısa bir bilgi veren Av. Elif Erdem Düzgün doğru işlediği takdirde bunun çok iyi bir sistem olduğunu ifade etti. İlimizde kısa bir süre önce açılan ÇİM’de hala bir kadın doğum uzmanının bulunmadığını belirten Av. Düzgün yetkililerden bir an önce bu eksikliğin giderilmesi için talepte bulundu. Ayrıca toplantı sonunda kaleme alınan bildiride  CMK ya da yönetmelik ile ÇİM uygulamasının düzenlenerek yasallaşması ve mağdur ifadesinin ÇİM’de alınmasının zorunlu hale getirilmesi istendi.

ELEKTRONİK TAKİP

Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Elif Erdem Düzgün basına da yansıyan kimyasal hadım cezasının çözüm olmayacağını, çünkü kimyasal hadımın testesteronu baskılayacağını ama faillerdeki şiddet eğilimini baskılayamayacağını, ilaç kesilince sanığın aynı saldırıları yapabileceğini ,çocuk istismarının önüne geçilmesinin ancak toplumun bilinçlendirilmesi, okullarda rehber öğretmenlerin  “Erken Uyarı Sistemi Projesi” kapsamında aktif olarak görev alması gibi çözüm önerileri ile mümkün olabileceğini belirtti. Ayrıca çocuk istismarı suçunu işleyen pedofillerin, infazlarını tamamlanmasının ardından elektronik takibe alınarak, okullar, parklar gibi çocukların yoğun olarak bulundukları yerlerden uzak tutulmaları gerektiğini ifade etti.

“İYİ HAL” VE “ÇOCUĞUN RIZASI VAR” İNDİRİMİ UYGULANMASIN

Çocuk istismarı davalarında ‘İnfaz kanununda Koşullu Salıverme’nin kaldırılması talep edilirken 18 yaşının altındaki her çocuğun “çocuk” olarak nitelendirilerek, ceza indirimine neden olabilecek bir ayrım yapılmadan,  “İyi hal” ve “çocuğun rızası var” veya cinsel istismarın niteliğine göre herhangi bir ceza indirimi uygulanmadan infazların gerçekleştirilmesini istediklerini belirtti.

 “BAROLAR VE ÇOCUK HAKLARI MERKEZLERİNİN MÜDAHİLLİK TALEPLERİ REDDEDİLİYOR!”

Çocuk İstismarı ile ilgili davalarda Çocuk Hakları Merkezlerinin ve Baroların mağdur çocuk yanında yer almak için bulundukları katılma taleplerinin mahkemelerce kabul edilmemesini de eleştiren Av. Elif Erdem Düzgün, Baroların kanunlardan kaynaklanan insan haklarını savunma görevi bulunduğunu tekrar hatırlatarak, müdahillik konusunda bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

TALEPLERİNİ MECLİSE İLETECEKLER

Yaklaşık üç saat süren toplantıda daha sonra kamuoyu ile paylaşılacak olan talepler ve öneriler başlıkları altında belirlenen maddeler ile çocuk istismarını önlemek için bir yol haritası çizilirken çalışmalarının bu toplantı ile sınırlı kalmayacağını toplumun kanayan yarasına dikkat çekmek için çeşitli eylemler yapacaklarını ifade eden Av. Elif Erdem Düzgün, öneriler ve taleplerini içeren bildiriyi de imza kampanyası ile halka açacaklarını ve sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisine bu taleplerin iletileceğini belirtti.

Sakarya Demokrasi Meydanında Açlıktan Ölen işçinin Cenaze Namazı Kılındı

Sakarya Demokrasi Meydanında Açlıktan Ölen işçinin Cenaze Namazı Kılındı

Meydanda işçilerden tabutlu eylem
TÜRK Metel Sendikası’na üye işçiler, üzerinde ‘Bu mevta çok çalıştı, açlıktan öldü’ yazılı tabutla teklif edilen zammı protesto etti.

Türk Metal Sendikası üyesi işçiler, Adapazarı Demokrasi Meydanı’nda toplanarak Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın zam teklifini protesto etti. İşçiler ellerinde, ‘MESS şaşırma sabrımızı taşırma’ sloganları atarken, üzerinde ‘Bu mevta çok çalıştı, açlıktan öldü’ yazılı tabut başında gıyabı cenaze namazı kıldı. Türk Metal Sendikası Sakarya Şube Başkanı Olcay Meriç, metal işçisinin açlığa terk edildiğini belirterek, “Bugün burada MESS tarafından açlığa mahkum edilen bir metal emekçisinin cenaze töreni için toplandık.

Şimdi size, ‘Merhumu nasıl bilirdiniz?’ diye sorsam, ‘İşinin ustasıydı, ailesinden, ülkesinden ve emeğinden başka derdi yoktu’ dersiniz. ‘İş yerini evi, işini namusu bilirdi’ dersiniz. ‘Üretti, kazandırdı ama maalesef kendi kazanamadan mevta oldu’ dersiniz. Bu onurlu metal emekçisini toprağa vereceğiz. O kalp krizinden, kanserden, ya da trafik kazasında ölmedi. Neden öldü biliyor musunuz? Açlıktan öldü. MESS tarafından açlığa terk edildi”

Haber-Fehmi DUMAN-Necla BAKAN

user comment

user comment

user comment

Fe

 

Öz Gıda-iş Sendikası Üyelerine baskı ve tehdit devam ediyor

Öz Gıda-iş Sendikası’ndan basın açıklaması var

Öz Gıda-iş Sendikası; 20 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 12.00 de Bilecik Osmaneli Hükümet Konağı önünde gerçekleştirecekleri Basın Açıklaması ile ilgili Sakarya’daki üyelerine yönelik açıklamada bulundu

Yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi: “Öz Gıda-İş sendikası olarak yaklaşık 2 yıldır devam ettiğimiz örgütlenme sürecinin sonunda C.P Standart Gıda A.Ş. işyerinde gereken sayı tamamlanarak 27.11.2017 tarihinde Toplu İş Sözleşmesi yapmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığına gerekli müracaat yapılmıştır.

Özellikle bu tarihten sonra C.P Gıda Yöneticileri’nin üyelerimize karşı baskı ve tehdit ile sendika üyeliğinden istifa ettirilmeye çalışılması uğraşları had safhaya çıkmıştır.

Son olarak ta sendikadan istifa etmeyen

Osmaneli / Bilecik fabrikasından 15 Kişi,

İnegöl / Bursa fabrikasından 9 Kişi,

Turgutlu / Manisa fabrikasından ise 3 Kişi işten çıkartılmıştır.

Bu kişilerin tekrar işbaşı yaptırılmaları ve çalışanların anayasal haklarına saygılı olunması için 06.12.2017 tarihinden beri bu fabrikalar ve C.P Gıda’nın İstanbul genel merkezi önündeki direnişimiz devam etmektedir. C.P Gıda işyerlerinde yaşanan bu hukuksuzlukları anlatmak için 20.12.2017 Çarşamba günü saat 12.00 de Bilecik / Osmaneli’nde “Hükümet Konağı” önünde Basın açıklaması yapılacaktır. Tüm Emek dostları davetlidir. Öz Gıda-iş Sendikası”

Sivas’lı İş Adamı Geneş’ten Büyük Başarı…

Sivas’lı iş adamı Nuri Geneş, firmalara verdiği proje desteği ile adından söz ettiriyor. Danışmanlık hizmetleri üzerine birçok iş alanda iş adamlarına yurt dışı kredilerinin çıkarılmasında yardımcı olan Geneş, başarılarını yenilerini eklemeye devam ediyor.

Yazılı ve görsel basında gündeminde geniş yankı bulan Sivaslı iş adamı Nuri Geneş,iş adamlarına çağrıda bulunarak firmasını büyütmek ve genişletmek isteyen her iş adamına mutlaka uzun vadeli ve düşük faiz ile yurt dışı krediden faydalanması gerektiği çağrısını yapıyor.

Uzun yıllar Hollanda’da yaşayan Nuri Geneş, memleketi Sivas’a kesin dönüş yaparak çalışmaların ı burada sürdürüyor. Sivas basını tarafından da yakından takip edilen Sivaslı iş adamı Nuri Geneş, her sektöre yönelik uyguladığı ve hayata geçirdiği projelerle de adından söz ettiriyor.

Birçok iş adamını hazırladığı projelerle düşük faizle 10 milyon Euro almasına olanak sağlayan Sivaslı iş adamı, halen iş adamlarının yut dışı kredilerinden haberdar olmadığını ifade ederek bu kredilerden faydalanmak isteyen iş adamlarına her türlü danışmanlık hizmetini vereceğini söylüyor.

Geçtiğimiz aylarda Güldemir firmasına hazırladığı proje ile 10 milyon Euro’luk yurt dışı kredi almasını sağlayan Geneş, bunun 10 yıl geri ödemesi ile Türkiye’ye kazandırdıklarının altını çiziyor.

Güldemir firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Güldemir de yaptığı açıklamada “Yurtdışı kredilerden bugüne kadar haberimiz yoktu. Bize bu yolu açan ve destek sağlayan değerli hemşehrimiz Nuri Geneş’e sonsuz teşekkür ederim” dedi.

Kurumsal olan tüm firmaların mutlaka danışmanlık hizmeti almasının gerektiğini hatırlatan iş adamı Geneş “Memleketim benim için çok şey ifade ediyor. Yeni iş imkanları ve istihdamın yaratılmasında katkılarım olursa bu benim için en büyük zenginliktir. Bu hizmet aşkı ile çalışmalarıma hız vereceğim. Benimle iletişime geçmek isteyenler nurigenes@hotmail.com’dan yazışabilirler.”

Çölleşmeye karşı mücadelede Kubiqi Modeli umut olacak

Çölleşmeye karşı mücadelede Kubiqi Modeli umut olacak

Altıncı Kubuqi Uluslararası Çöl Forumu’nda başarılı çölleşme kontrolü uygulamaları masaya yatırıldı.

Kubiqi modeli kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar, çölleşme sorunu ile karşı karşıya olan ülkelerde yapılabilecek çölleşme kontrolü çalışmaları açısından örnek olarak gösteriliyor. Çin’de düzenlenen uluslararası konferans, küresel ekolojik kalkınmayı desteklemek amacıyla etkili deneyimlerin paylaşılabileceği bir platform olarak öne çıkıyor.

29 Temmuz-30 Temmuz tarihleri arasında Moğolistan Ordos’taki Kubuqi Çölü’nde gerçekleştirilen Altıncı Kubuqi Uluslararası Çöl Forumu’nda ziyaretçiler, Kubuqi’yi ziyaret ederek gerçekleşen başarılı çölleşme kontrolü uygulamalarına tanıklık etme fırsatı yakaladı.

Altıncı Kubuqi Uluslararası Çöl Forumu kapsamında uluslararası çölleşme sorunu ile mücadelede örnek olan Kubiqi modelini hikayeleştiren BON Cloud, Çin’den seyahat, eğitim, kültür-sanat, işletme ve teknoloji gibi alanlardan hikâyeler içeren yüksek kalite içeriklerin uluslararası yayıncılara ve televizyonculara ulaşmasını sağlıyor.

Çinli içerik tedarik platformu olan BON Cloud, uluslararası olarak yayınlanması gereken bir içeriği veya olayı dünya çapında yayıncılar ve kanal yayıncıları tarafından erişilebilen ham yayın kalitesinde medya içeriği haline getirebiliyor.

Çölleşmeye karşı etkili sistematik planlama

Kubuqi Modeli’nin temel yapı taşlarını hükümetten gelen politika destekleri, endüstriyel yatırımlar, piyasa odaklı çiftçi ve çoban katılımı ve sürdürülebilir ekolojik kalkınma oluşturuyor.

Forumda söz alan Eski Yunan Başbakanı Antonis Samaras, Kubuqi Modelinin sistematik tasarımının benzersiz başarı olduğunu ve çalışmaya değer çoğaltılabilmeye sahip olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Çölleşmeye Karşı Mücadele Genel Yönetmeni Pradeep Monga ise Belt ve Road Girişimiyle birlikte birçok ülkenin çölleşme problemi yaşadığını ve iyi bir tasarımın Çin’in çölleşme kontrolüne ait benzersiz bir yol olan Kubuqi Modelini geliştirmesine yardımcı olduğunu söyledi. Tüm seviyedeki yönetim organlarının, şirketlerin ve bireylerin sistematik bir şekilde çevresel sorunu çözmek için birleşmesi takdir edilecek bir davranış olduğunu da vurguladı.

Endonezya Ekonomik ve Endüstriyel Komitesi Başkanı Bachir, fotovoltaik panellerle kuzu yetiştirme uygulamaları nedeniyle Kubuqi’ye destek vererek yerel işletmelerin ekosistem tasarımındaki hayal gücünü takdir ettiğini ve Kubuqi’nin kapsamlı çölleşme kontrol deneyimlerini diğer uluslararası toplulukların yararı için paylaşmak istediğini ifade etti.

Küresel olarak popüler bir model

Kubuqi Modeli, çölleşme kontrolü açısından BM Çevre Programı tarafından ekolojik restorasyon sağlamdaki başarılı “eko-öncül” yaklaşımı nedeniyle takdir ediliyor.

Çölleşmeye karşı mücadele deneyimini desteklemek ve paylaşmak için 2007 yılında oluşturulan Kubuqi Uluslararası Çöl Forumu, tüm seviyedeki yönetim organları, ilgili departmanlar, UNEP ve UNCCD sekreterliğinin desteği sayesinde beş kere düzenlendi. Forum hakkında ayrıntılı bilgi için resmi web sitesine http://en.kubuqiforum.dycw.com adresinden ulaşabiliyor.

Kubuqi Modeli Çin’in çölleşme kontrol çabalarındaki öncül uygulaması olarak öne çıkıyor. Dünya çapında 2.000 politik görevli, uzman ve ekolojik girişimci saha gezileri kapsamında profesyonellerle deneyim paylaşma etkinliklerine katılarak fayda sağladı.

Kubuqi Modeli, birçok toplantıda ve altıncı Kubuqi Uluslararası Çöl Forumunda popüler konulardan biri haline geldi. Katılan yabancı konuklar Kubuqi Modelinin Belt ve Road Girişimi boyunca ülkeler arasında paylaşılması gerektiğine inanıyor.

Japonya Tottori Üniversitesi Arid Arazi Araştırma Merkezinden Prof. Atsushi Tsunekawa, Belt ve Road Girişimindeki ülkelerin ekolojik restorasyonda işbirliği yapmasının acil bir gereklilik olduğunu belirtti. Çevresel ve sürdürülebilir kalkınmadan risk değerlendirmesi yapmaları gerektiğini ve Kubuqi Modelinin başarılı uygulamalarının referans olarak alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Mısır’da yer alan Kahire Çöl Araştırma Merkezinin yöneticisi Hassas Shar ise çölleri 40 yıldır inceleyen bir araştırmacı olarak diğer ülkelerde çölleşme kontrolü açısından mükemmel vakalar gördüğünü ifade etti. Kubuqi Modelinin zengin çölleşme kontrolü teknolojileri ve deneyimi içerdiğini belirten Hassas Shar, çöl ekolojik ekonomi, endüstriyel yenilik, finansal yenilik ve fakirliği azaltma denetimlerinin benzer zorluklarla mücadele eden Belt ve Road Girişimi ülkeleri için iyi bir öğrenme kaynağı olduğunu ifade etti.

Kubuqi Modeli çölleşme ile mücadelede umut veriyor

Çöl kontrolü dünya çapında bir sorun ve Kubuqi Çölü büyük ölçekli başarılı kontrol elde eden ilk çöllerden biri.

Kubuqi Modelinin başarısı temel olarak ekoloji ve endüstri, işletme kalkınması ve ekolojik yönetim alanlarının birleştirilmesiyle yeşillendirme çabalarının yerel insanların gelirlerini arttırmasına dayanıyor. Bu çabalar, vahalara doğru yayılım göstererek çölleşme ve fakirlik azaltılarak mutluluğu artırıyor.

Forumda konuşan Avustralya’daki Adelaide Üniversitesi’nde görevli Prof. Victor Squire, Kubuqi Uluslararası Çöl Forumu’nun tüm alanlardaki insanlarda çölleşmeyi düşünme konusunda farkındalık oluşturduğuna dikkat çekti ve Kubuqi Modeli’nin araziyi kullananları sorun ve çözümün bir parçası haline getirerek tek bir çözüm yerine birden fazla çözüm için düşünmeye yönelttiğini vurguladı

İngiliz biyo-karbon mühendisliği şirketi kurucusu Lauren Fletcher ise çölleşme kontrolünde Kubuqi’nin başarılarının oldukça etkileyici olduğunu ve şirketindeki temsilcilerin foruma katılım açısından heyecanlı hissettiklerini söyledi. Aynı zamanda ağaç eken drone teknolojilerinin geliştirilmesinin çölleşmeyle mücadelede daha etkin olacağının altını çizdi.

ABD Silver Spring Şirketi baş teknoloji yöneticisi Don Rivers da Kubuqi modelinin kapsamlı bir etkisi olduğunu ve insan hayatında büyük ölçekli değişimlere yol açarak enerji kullanımını sürdürülebilir hale getirdiğini belirterek Kubuqi için gösterilen yerel yönetim ve işletme çabalarının kalıcı değişimler getireceğini ifade etti.

Ekolojik restorasyon için Çin çözümü

Uzmanlar, forum katılımcılarının Kubuqi’nin yeşil kalkınma ve sürdürülebilir kalkınma deneyimi kavramlarının küresel anlamda 2 milyar kişiyi içeren çölleşmeye karşıtı mücadele için temel çözümleri görmesine sağlamak açısından verimli geçtiğini ifade ediyor. Katılımcıların çoğu Ordos’ta düzenlenecek olan ve daha benzersiz çözümleri ve fikir birliklerini içerebilecek 13. Taraf Ülkeler Genel Toplantısı kapsamında yer alan Çölle Mücadele BM Toplantısını bekliyor. Belt ve Road Girişimi ülkelerinde ekolojik kalkınma hem Çinli çözümlere hem de tek bir paylaşım platformu olarak Çin’e ihtiyaç duyuyor.

BON Cloud’dan Çin içerikleri 

BON Cloud Çin’in farklı şehirleri ve örgütlerinden, seyahat, CSR, sanat, işletme ve teknoloji gibi konuları içeren hikayeler sağlayan Çinli bir içerik platformudur.

BON Cloud dünya çapındaki tüm yayıncıları ve televizyoncuları Çin’in kar içeriğini yayınlamaya davet ediyor.

Çin şehirleri, şirketleri ve örgütlerinden yüksek kaliteli içerikler için kısa bilgilerinizi girin ve BON Cloud videolarının yerelleştirilmesi ve dağıtımı ile zaman aralığında ve medya kaynaklarındaki değerinizi en üst seviyeye çıkarın.

Çin içerikleri için http://premium.bon-cloud.net adresini ziyaret edebilirsiniz

Türk Profesörlerden Türkçe Hukuk Eğitimi

Türk Profesörlerden Türkçe Hukuk Eğitimi
HUKUK FAKÜLTESİ
LİSANS ve LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI

Hukuk okumak isteyen ve Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunu olup lisans tamamlama yapmak isteyenler.  Türkiye dahil Avrupa’nın 48 ülkesinde geçerli hukuk fakültesi diploması alabilmeniz artık mümkün.

Geleceğinize iyi bir yatırım yaprak Türk hocalardan, Türkçe hukuk eğitimi alabilirsiniz. Üstelik zaman kaybı olmadan kısa sürede diplomanıza kavuşabilirsiniz.

SLOVENYA HUKUK EĞİTİMİ

Lisans                                         Süre        Kredi

Hukuk Lisans Eğitimi               3 Yıl         180 ECTS

Lisans Tamamlama

Hukuk Lisans Tamamlama     2 yıl         180 ECTS

(Adalet MYO)

 • Lisans Eğitimi: 3 Yıl

 • Lisans Tamamlama: 2 Yıl

 • Eğitim Dili Türkçe

 • Üniversitemiz YÖK tarafından tanınıyor

 • Hazırlık sınıfı yok

 • Eğitimlerimiz Türk Profesörler ve Türk akademisyenler tarafından sağlanmaktadır.

 • Ders müfredatı Türkiyedeki Hukuk Fakültelerinin dersleri ile eşleştirilmiştir.

 • Türkiye dahil 48 AB Ülkesinde geçerli diploma.

 • Diplomamız Türkiye TBMM 5463 no’lu kanunun teminatı altındadır.

 • Hukuk Fakültemizde devam mecburiyeti bulunmamaktadır.

 • Farklı ülkelerden yabancı öğrencisi olan

 • YÖK düzeyinde mezuniyet belgesi veren

 • Hukuk programları ile uluslararası üniversiteler sıralamasında üst sıralara yerleşmeyi başarmış Slovenyanın en iyi hukuk fakültelerindendir

AKADEMİK KADRO

Dekan :  Ass.Prof Dr. Visar HOXHA  – Ass. Prof. Dr. Marko NOVAK

Bölüm Başkanı :  Asst. Prof. Dr. Arzu TUNCER  

 

Öğretim Görevlileri:

Prof.Dr. İsmail Hakkı DÜĞER

Prof Dr. Ömer ÖZKAN  

Yrd.Doç.Dr. Sırrı DÜĞER

Dr. Byron MATARANGAS

Dr. Fikret ÖZKAN 

Detaylı bilgi için arayabilirsiniz

0 212 424 61 80

0 531 565 16 56

KAYIT AŞAMASINDA GEREKLİ BELGELER :

 

 • Lise diplomasının aslı – Yeminli Tercüman Tarafından İngilizce Tercümesi  ve Noter Onaylı (Slovenya Cumhuriyeti için Apostilli)

 • Lise not dökümü (Transkript) Aslı – Yeminli Tercüman Tarafından İngilizce Tercümesi ve Noter onaylı (Slovenya Cumhuriyeti için Apostilli)

 •  Adalet MYO Mezunları MYO Diploması ve MYO Transkript Aslı – Yeminli Tercüman Tarafından İngilizce Tercümesi ve Noter Onaylı (Slovenya Cumhuriyeti için Apostilli)

 • Adalet MYO Mezunları Ders içeriklerini gösteren Belge Aslı – İngilizce Tercümesi 

 • Adalet MYO Mezunları Lise Diploması ve Lise Transkript Aslı – Yeminli Tercüman Tarafından İngilizce Tercümesi Noter Onaylı (Slovenya Cumhuriyeti için Apostilli)

 • ÖSYM 1. Basamak Sonuç Belgesi (Baraj  Puanı Aşılmış olması gerekmektedir.)

 • Yeminli Tercüman Tarafından İngilizce Tercümesi ve Noter Onaylı (Slovenya Cumhuriyeti için Apostilli) 

 • T.C. Adli Sicil Belgesi

 • T.C. Kimlik Fotokopisi

 • En az 2 Yıl Süreli Pasaport (Fotokopisi) Yeminli Tercüman Tarafından İngilizce Tercümesi ve Noter Onaylı (Slovenya Cumhuriyeti için Apostilli) 

 • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

 • İkametgah İlmuhaberi Nüfüs Müdürlüğünden

 • Vukuatlı Nüfüs Kayıt Örneği

MERKEZ ADRES

Şenlikköy Mahallesi Florya Asfaltı Çıkmazı, No:3, Kat:1 Bakırköy – Florya / İstanbul

© 2017 BALKAN UNIVERSITY

info@balkanuniversity.org

Tel  : +90 212 424 61 80 pbx Tel  : +90 531 565 16 56 Fax : +90 212 872 10 61

Türk-İş " Kıdem tazminatı fonuna işverenler de karşı"

Türk-İş ‘tek madde’ istedi: Kıdem tazminatı fonuna işverenler de karşı

Kıdem tazminatının fona devredilmesini işçi sendikalarının da işverenlerin de istemediğini belirten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Kıdem tazminatı fonunu unutalım. Kıdem tazminatını alamayanlar için tek maddelik düzenleme yapalım. Kıdem tazminatı ödememek tıpkı vergi vermemek gibi suç olsun” dedi.

Hükümetin kıdem tazminatının fona devredilmesi konusunda henüz netleşmiş bir tasarısı yok.

Kurulması planlanan fona şirketlerin her ay ödeme yapması, çalışanın da kıdem tazminatını emekli olunca alması öngörülüyor. Şu anki sistemde işten çıkarılan, askere giden ya da evlenen işçi, kıdem tazminatını alıp işten ayrılabiliyor.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, ‘ileriki günlerde kıdem tazminatı konusunun gündeme gelebileceğini, reformun halen olgunlaşma aşamasında olduğunu’ söylemişti.

Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK), kıdem tazminatının fona devredilme planına karşı 7 Haziran’da yurt çapında eylem yapacağını açıkladı

”İşveren kuruluşları da dursun diyor’

Atalay, kıdem tazminatı fonunu işçinin de işverenin de istemediğini belirterek, “Kıdem tazminatı fonunu unutalım. Ben mevcut yasadan memnunum. İşveren kuruluşları TOBB ve TİSK de ‘Dursun’ diyor. Kıdem tazminatı böyle kalsın, almayanlarla ilgili formül üretelim” dedi.

‘Kıdem tazminatı vermemek suç olsun’

Kıdem tazminatının tartışmaya açılmasıyla, işveren tarafının 30 günlük süreyi aşağı çekmeyi ümit ettiğini belirten Atalay, Başbakan Binali Yıldırım’ın ise “Mevcut durumdan geriye gidiş olmaz. 30 günü muhafaza edeceğiz” dediğini söyledi.

Hükümetin kıdem tazminatı alamayan işçileri gündeme getirdiğini belirten Atalay, şöyle konuştu: “Alamayanlarla ilgili benim önerim var. Nasıl ki vergi ödememek, işçiyi sigortalı yaptırmamak suç ise işçinin kıdem tazminatının verilmemesi de suç olsun. Bu konuda kanuna bir madde ekleyelim.”

Önceki akşam iftarın ardından Başbakan Yıldırım ve Çalışma Bakanı Müezzinoğlu ile birlikte namaz kıldıklarını belirten Atalay, Başbakan Yıldırım’dan 160 bini Türk-İş üyesi olmak üzere kamudaki 200 bin işçinin, 1 Ocak’tan beri imzalanmayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin bir an önce tamamlanması talebini ilettiğini söyledi. Atalay, Başbakan Yıldırım’ın da “Ramazan sona ermeden görüşmeleri tamamlayalım” dediğini ifade etti.

Türk-İş, işçilerin ücretlerinde yüzde 18 oranında artış talep ediyor. Hükümetin henüz karşı önerisini getirmediği öğrenildi.

Hükümet ne diyor?

Hükümet cephesi, yeni kıdem tazminatı sisteminin, işçi haklarını güvenceye alacağını savunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 13 milyon çalışanın yüzde 80’inden fazlasının kıdem tazminatıyla ilgili mağduriyet yaşadığını söylemişti.

Müezzinoğlu, yeni getirmeyi planladıkları sistemi şu sözlerle anlatmıştı: “Bir çalışanın hakkı, hak olarak korunmalı. Güvencede olmalı. Niye? Şu anda çalışanın hakkı, işverenin kasasında birikiyor. Peki beş, 10, 15 yıl sonra biriken o hak, kasada hakikaten duruyor mu? Dolayısıyla güvence de yeni bir yasal yapı. İşveren ay sonu primini bize nasıl ödüyorsa vergilerini nasıl vergi dairesine ödüyorsa burada da işçinin hakkını işçiyle ilgili bir yapıya ödeyecek ay sonu. Bunun da takibini biz yapacağız. Fon oluşacak. Kişi; 10 yılın, 15 yılın, 20 yılın getirdiği avantajları şeffaf olarak görecek. Koşullarına göre onu nasıl yöneteceğinin kararını kendisi verecek.”

Engelli sağlık raporundaki engeller engellileri patlattı

Engelliye Sağlam Raporu Sağlama Engelli Raporu

“Kolu Olmayana Kolu Var Diyen De Var Kolu Var Olana Kolun Yok Diğende”

Sakarya’da yaşayan ve ülkemizde genel manada büyük sorunlar oluşturan Engelli sağlık kurulu raporları ile ilgili şehrimizde Devlet Hastaneleri arasında Farklı Oran Değerlendirmeler ve Tanımlamalar Sonrası yaşanan sorunlara dikkat çekmek için Sakarya Eğitim Araştırma hastanesi önünde Yenihayat Paralimpik Engelli Spor Kulübü olarak bir basın açıklaması yaptı.

Yenihayat Paralimpik Spor Kulübü Başkanı’da Başkan,Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’da Yönetim Kurul Üyesi,Sakarya Kent Konseyi’de Engelli Meclis Başkanı,Adapazarı Belediyesi’de Belediye Meclis Üyesi Selim ÖZEN açıklamasına Altı Nokta Körler Derneği Sakarya Şube Başkanı Aşkın Şentürk,Engelliler Güçlendirme Derneği Başkanı Fatma KILINÇER, Engelliler Güçlendirme Derneği Başkan Yardımcısı Melehat ÜZGÜN,Sakarya Medya Derneği Başkan Vekili Fehmi DUMAN,Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Sakarya Şube Başkanı Nurten BÜYÜKAKTEN,Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Şefik AKAR,Sakarya Dayanışma Derneği Başkanı Özkan GÜLER,Sakarya Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı Sedat SERT,Şehit Ali Borinli Özel Okulu Derneği Başkanı Haluk HIZEL ve çok sayıda engelli katıldı.

Yenihayat Paralimpik Spor Kulübü Başkanı’da Başkan,Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’da Yönetim Kurul Üyesi,Sakarya Kent Konseyi’de Engelli Meclis Başkanı,Adapazarı Belediyesi’de Belediye Meclis Üyesi Selim ÖZEN”Ülkemizde,Engelli Sağlık Kurulu Raporu,engelli bireylerin çeşitli  hak ve hizmetlerinden Fırsat eşitliği ilkesi  doğrultusunda yararlanabilmesi için Kamu ve kuruluşlarınca talep edilen temel belgedir.Türkiye ENGELLİLİK  Araştırması”ile  ülkemizdeki ENGELLİ bireylerin sayısal durumu tespit edilmiştir.Araştırmanın  sonuçlarına göre ülkemizde 9.217.500 kişi  engelli olarak yaşamını  sürdürmektedir ve  bu genel nüfusa oranı %12.29’dır.Bu  bağlamda  her engellinin  sadece anne ve  babası dahil edilerek yapacağımız kaba  bir hesapla,Ülkemizde  yaklaşık 27 milyon kişinin engelli bireylerin  çeşitli hak ve  hizmetlerden yararlanabilmesi  için temel belge  olarak istenen,engelli  sağlık kurulu raporu uygulaması ile doğrudan ilgili olduğu görülmektedir.Yaklaşık Ülke  nüfusumuzun  1/3’ünden fazla  insanın  doğrudan ilgili olduğu engelli  sağlık  kurulu raporu  uygulamasında ise defalarca yapılan  mevzuat düzenlemelerine ve  Ülke düzeyinde örnek  uygulamalar yapan  sağlık kuruluşları olmasına  karşın,tarafımıza  gelen sorunlardan,sorulardan,geri  bildirimlerden  halen  sağlık kurulu  raporlarındaki  yanlış farklı değerlendirmeler  sonrası ortaya çıkan sonuçları itibarı ile istenilen seviyeye gelinmediğini sorunların artarak  çoğaldığını  üzülerek görmekteyiz.Engelli sivil toplum  kuruluşları olarak uygulamada  saptadığımız  en sık karşılaşılan sorunları ilgililerin  dikkatine  bilgilerine  sunuyoruz.

BASIN AÇIKLAMASININ  TAM METNİ

İlimizde Engelli Sağlık Kurul Raporları Alımı Süreçi  Konusunda Yaşanan Sorunlar

Ülkemizde, Engelli Sağlık Kurulu Raporu, engelli bireylerin çeşitli hak ve hizmetlerden Fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda yararlanabilmesi için, kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen temel belgedir. Türkiye ENGELLİLİK  Araştırması ” ile ülkemizdeki ENGELLİ bireylerin sayısal durumu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre ülkemizde (genel nüfus 80.000.000 olarak kabul edildiğinde) 9.217.500 kişi  engelli  olarak yaşamını sürdürmektedir ve bunun genel nüfusa oranı %12,29’dur.

Bu bağlamda; her engellinin sadece anne ve babasını dâhil ederek yapacağımız kaba bir hesapla, Ülkemizde yaklaşık 27 milyon kişinin engelli bireylerin çeşitli hak ve hizmetlerden yararlanabilmesi için temel belge olarak istenen, engelli sağlık kurulu raporu uygulaması ile doğrudan ilgili olduğu görülmektedir. Yaklaşık Ülke nüfusumuzun 1/3’ünden fazla insanın doğrudan ilgili olduğu engelli sağlık kurulu raporu uygulamasında ise defalarca yapılan mevzuat düzenlemelerine ve Ülke düzeyinde örnek uygulamalar yapan sağlık kuruluşları olmasına karşın,  tarafımıza gelen  sorunlardan, sorulardan, geri bildirimlerden, halen i sağlık kurulu raporlarındaki yanlış ve farklı değerlendirmeler sonrası ortaya çıkan sonuçları itibari ile  istenilen  seviyeye gelinmediğini sorunların artarak çoğaldığını  üzülerek görmekteyiz.

Engelli sivil toplum kuruluşları olarak uygulamada saptadığımız en sık karşılaşılan sorunlar aşağıda derlenmiş olup, ilgililerin dikkatlerine ve bilgilerine sunarız.

 • Sağlık kuruluşuna ulaşım zorluğu.

 • Hastane içerisinde ilgili tüm poliklinikleri dolaşma zorunluluğu. Ve istenen film röntgen gibi hizmetlerde fiziksel koşulların engelli bireyler ve ağır düzeydeki hastalar düşünülerek fiziksel koşulların oluşturulmaması ve engelli hasta transferi konusunda eğitimsiz sağlık personellerin bulunması , Sağlık kurulu raporları sonrası kurul tarafından değerlendirme yapılan ortamın fiziksel koşullarının uygun olmaması bir düzen ve hasta mahremiyetine dikkat edilmemesi.

 • Raporların süresi uygulamasının işlevsiz kalması, her kurumun kendi uygulamaları kapsamında tekrar tekrar yeni raporlar istemesi. İlgilinin talebi olmadığı durumlarda sağlık kurulu raporunun sadece bir nüshasının kişiye verilmesi

 • Farklı zamanlarda farklı sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında, engellilik oranlarında ve ağır engellilik tanımında farklılıklar olması. . İlimizdeki hastanelerimizde  yapılan engelli sağlık kurul rapor  değerlendirmesi sonrası  , farklı engel oranların çıkmasından dolayı   il dışına hakem hastaneye engelli bireylerim (Haydarpaşa veya Kocaeli – Derince Hastanelerine  )gönderilmesi sonrası ortay çıkan mağduriyetler

 • Raporların sadece başvuru esnasında istenilen kullanım amacı hususunu kapsayacak şekilde düzenlenmesi, SKR verilirken (ÖTV, vergi, cihaz, eğitim, istihdam vs.) tüm hizmetleri kapsayacak genel değerlendirmeler yapılmaması , özellikle engelli sporcu bireylerin lisans alabilmesi adına yaşanan sorunlar hekimlerimizin engelli sporları konusunda bilgi sahibi olmamaları ve spor hekimlerinden alınan raporlardan ücret istenmesi .

 • Belge aslı istenmesi alışkanlığı. Tüm ilgili kurumlar tarafından elektronik ortamda raporların görülememesi, sık sık raporun aslının ibrazının istenmesi ve aslını ibraz edemeyenlerden tekrar tekrar raporlar istenmesi.

 • Tek tip form kullanılması, çocukların tanılamasına uygun (özellikle 0-3 yaş grubu) formların kullanılmaması. 0-3 yaş grubu engelli çocuklara engellilik oranı içeren sağlık kurulu raporları verilememesi.

 • Raporlarda kişinin fonksiyonel engel durumlarının yerine, ICD 10 tanı sınıflandırmasına göre tanının karşılığı olan engel oranlarının dikkate alınması.

 • İşaret dili bilen doktor ve sağlık çalışanlarının sayısının yetersiz olması

.          ·       Uzun bürokratik işlemler. Sağlık kurulu raporu almak için talep edilen süreç içersinde uzun randevu süreçlerinin olması (önceden en fazla 15 gün içersinde alınırken bu sürenin 60 güne çıkması )

.    Spor yapmak isteyen engelli bireye sporcu lisansı çıkartmak istenildiğinde bu konuda yaşanılan zorluklar hekimlerimizin engelli spor branşları  konusunda yeterli bilgiye sahip olmamasından dolayı ortaya çıkan olumsuz sonuçlar engelli bireyin spor yapmasının önündeki en büyük engel.

Bu gün burada  yanımızda olup sesimizi duyurabilmek adına değerli basın mensubu arkadaşlar sizlerin aracılığı ile Sayın Cumhurbaşkanımıza ,Sayın Başbakanımıza ,Sayın Sağlık Bakanımıza ve Sayın  Maliye bakanımıza  seslenmek istiyorum , Sayın Cumhurbaşkanımız sokağın sesini , halkın sesini her zaman duymuştur biz engelli bireylerin en temel vatandaşlık haklarından  yararlanabilmek adına sağlık kurulu raporları yüzünden yaşamış olduğumuz sorunların biran önce çözüme kavuşması adına Sağlık Bakanlığınca hazırlanmış olan yeni  Engelli Sağlık Kurul yönetmeliği   Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” bir an önce Maliye Bakanlığında bekletilmeden uygulanılmaya  başlanmalıdır . Sağlık Kurulu raporları yüzünden oluşan mağduriyetlerin çözümü adına Sayın Cumhurbaşkanımıza Sakarya dan seslenmek istiyorum lütfen sesimize kulak veriniz ve binlerce , engellimizin sorunu olan bu  durumun çözüme kavuşmasını sağlayınız .Sayın Cumhurbaşkanım  .

Yenihayat Paralimpik Spor Kulübü Başkanı’da Başkan,Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’da Yönetim Kurul Üyesi,Sakarya Kent Konseyi’de Engelli Meclis Başkanı,Adapazarı Belediyesi’de Belediye Meclis Üyesi Selim ÖZEN ‘in engelli raporu yüzde 92’den yüzde 41’e düşürüldü. Malulen emekli olan Özen’in tüm hakları bu raporla elinden alınacak. Özen bu sorunu bir çok kişinin yaşadığını belirtti

YÜZDE 92’LİK RAPOR

17 yıl önce geçirdiği iş kazası sonucu omurilik felci olan ve tekerlekli sandalyeye bağlı yaşam süren, Sakarya’da engellileri hayata kazandırma adına bir çok projeye imza atan Selim Özen’in yüzde 92’lik engelli raporu, hiçbir iyileşme belirtisi görülmemesine rağmen Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yüzde 41’e düşürüldü.

HAYATA TUTUNMAK

Daha önce aldığı tüm sağlık raporlarında yüzde 92 engelli olduğu belirtilen Selim Özen’in vücudunun göğüs kısmından aşağısı hiç tutmuyor. Buna rağmen hayata tutunmaya çalışan birçok STK’de etkin bir şekilde görev alan, atıcılık, masa tenisi, bocce gibi sporlarla uğraşan, Selim Özen kendisine verilen yüzde 41’lik son sağlık raporuyla şok geçirdi.

RAPORA KARIŞAMAYIZ

Adapazarı Belediye Meclis üyesi de olan Selim Özen yüzde 41’lik rapor şokunu atlattıktan sonra Hastane yönetimiyle görüştü. Özen’i dinleme nezaketi bile göstermeyen Başhekim Yardımcısı “ Biz doktorların verdiği rapora karışamayız” diyerek raporun kesinliğine işaret etti. Rapora itiraz etmeye hazırlanan Özen şunları söyledi:

DUYARLI OLSUNLAR

“Ben aslında sadece bir örneğim. Çevremde o kadar çok engelli arkadaşım, kardeşim bu sıkıntı yaşıyor ki. Biz derdimizi anlatacak kimse bulamıyoruz. Ben omurilik felçlisiyim. Benim raporumda bundan hiç söz edilmemiş. Ağır engelli olmama rağmen, yüzde 41 rapor verilmiş. Sağlık kurullarının engelli raporları konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi

ENGELLİLİLERİN HAKLARI ELİNDEN ALINMAYA BAŞLADI

DAHA ÖNCE YÜZDE 90 ENGELLİ RAPORU OLANA YÜZDE 30 RAPOR

Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan ihlalleri dile getiren Basın açıklamasına ilk tepki Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yönetiminden geldi. Burada açıklama yapamazsınız diyen Özel Güvenlikçilere Engelliler büyük tepki gösterdi.

Engellilik, temelde toplumun bireye bakış açısından ileri gelen bir olgudur. Bireyin fiziksel veya zihinsel anlamda yetersizliği asıl engel durumunu oluşturmaz. Toplumların sahip olduğu dini, sosyal, ekonomik ve kültürel altyapı engellilere yönelik yaklaşım tarzını belirler. Engelli bireyler kamusal alanda görünürlüğü daha az istenen,sosyal yaşamın akışı içerisinde dezavantajlı olan grubu oluştururlar.Sosyal devlet anlayışı, fırsat eşitliği çerçevesinde her bireyin yaşama hakkını nasıl ki koruyorsa engelli bireylerin de -diğerlerinden farkı olmaksızın  haklarını korumakla görevlidir.

Toplumsal düzenin sağlanmasında bireylerin sahip olduğu sosyo-ekonomik altyapı da etkilidir. Toplumun fertleri arasında, yaşam koşulları ne kadar iyi olursa ortaya çıkacak anomali durumu da az olacak veya hiç olmayacaktır. Toplumsal düzensizliğin temelini oluşturan etkenlerden biri de bireylerin işgücüne katılamamalarıdır.

Bu bağlamda engellilere yönelik istihdam politikaları da toplumsal huzur ve refah açısından önemlidir.

Engelli bireylerin yaşam koşulları içerisinde toplumla bütünleşmesini sağlayacak en temel etkenlerden biri de bizim onları kendilerine yetecek düzeyde hayatlarını organize edebilecek yeterliliğe sahip bireyler olarak görmemizdir. Ancak bu şekilde engeller ortadan kalkar.

Bu çalışmada, engellilik kavramının Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bağlamında tanımının ne olduğunun, engellilik sosyolojisinin tarihsel süreç içerisindeki gelişmelerden yola çıkarak sosyolojik temellendirmesinin nasıl gerçekleştiğinin, engelliliğe bakış açılarını ortaya koyan engellilik modellerinin neler olduğunun, Türkiye’de engelli bireylerin, anayasada, yasalarda, yönetmelik ve tüzüklerde sahip oldukları hakların neler olduğunun ve bu hakların sosyal, ekonomik, fiziksel ve kültürel çevrede engelli bireylere ne derece sağlandığının bir izdüşümü sunulmaktadır.

Engelli Haklarının Anayasal Temellendirmesi Engelli bireylere yönelik mevzuatın

temel çıkış noktası, 1982 T.C. Anayasası’nın X. Bölümü olan ‘’Kanun Önünde Eşitlik İlkesi’ne dayanır. Bu maddeye göre herhangi bir ayrım gözetilmeden tüm vatandaşlar eşit kabul edilmekte ve eşit haklara sahip oldukları vurgulanmaktadır.Ayrıca ilgili başlığa getirilen 07.05.2010 tarih ve 5982/1 değişikliği ile “Çocuklar,yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. ’’ ifadesi ile engelli bireylere yönelik pozitif ayrımcılığın da önü açılmıştır. Yine Anayasanın Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi başlığı altında, kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından mahrum bırakılamayacağı, hüküm altına alınmıştır. TÜİK tarafından 2010 yılında gerçekleştirilen Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması’nda kayıtlı engelli bireylerin %59.6’sının öğretimden faydalanmadığı ve lise ve daha üstü okullardan mezun olan engelli oranının yalnızca %7.7 olduğu göz önüne alındığında bu hükmün gereklerinin yerine yeterince getirilemediği görülmektedir. Yine eğitim-istihdam ilişkisi göz önünde tutularak meseleye yaklaşılması yapıcı bir yaklaşım olacaktır.

Anayasa’nın Çalışma İle İlgili Hükümler başlıklı bölümünde “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. ” denilerek eşitlik ilkesine atıf yapılırken, yine çalışma hayatını iyileştirmek ve işsizliği azaltmak gibi görevler devlete yüklenmektedir. Ayrıca kimsenin; yaşına, cinsiyetine ve gücüne uygun olmayan işlerde çalıştırılamayacağı ve küçükler, kadınlar ve bedeni ya da ruhi yetersizliği olanların çalışma şartlarının özel olarak belirlenebileceği vurgulanarak, korumacı bir yaklaşım da geliştirilmiştir. Bu hususta gerekleri yerine getirmesi gerektiği X. Sosyal Güvenlik Hakları başlığının A. Sosyal Güvenlik Hakkı bölümünde belirtilmektedir. B. Sosyal Güvenlik Bakımından Özel Olarak Korunması Gerekenler alt bölümünde engelli bireylerin korunması ve toplumsal hayata katılımlarını sağlayıcı tedbirlerin alınması ve bu husustaki kolaylaştırıcı düzenlemelerin getirilmesi yükümlülüklerinin devlet tarafından yerine getirileceği vurgulanmaktadır.

Engelli Sağlık Raporu Nereden, Nasıl Alınır? Kimlere Verilir?

Engelli sağlık kurulu raporu nedir? Engelli sağlık kurulu raporu nereden alınır? Engelli sağlık raporu nasıl alınır? Engelli sağlık raporu almak istiyorum, nasıl alabilirim? Engelli sağlık raporu kimlere verilir? Engelli sağlık raporu almak için gerekli evraklar belgeler nelerdir

Engelli Raporu Kimlere Verilir?

Engelli raporu, engellilerin ve ailelerin devlet ve özel sektör tarafından engelli bireylere sağlamış olduğu haklardan faydalanabilmeleri için almak durumunda oldukları bir belgedir. Engelli raporunda yazmakta olan oran yüzde ( % ) olarak belirtilmektedir. Devlet tarafından yapılan engelli tanımı şu şekildedir: Engelli raporu ile fiziksel veya ruhsal olarak vücut fonksiyonlarının en az %40’ını kaybetmiş kişilere engelli denilmektedir. Kişilerin engelli olup olmadıklarını gösteren sağlık raporuna da engelli sağlık raporu denilir.

Engelli Raporu Nasıl Alınır?

Engelli raporu almak için devlet tarafından yetki verilen tam teşekküllü hastanelere başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Bu hastanelerin listeleri zaman zaman güncellenmektedir. Size en yakın tam teşekküllü hastaneye başvuru yapmanız durumunda, engelli raporu almak için işlemlerini halledebilirsiniz. Bu hastanelerde engelli raporu düzenlemek için sağlık kurulu birimleri bulunmaktadır. Engelli raporu almak isteyen kişi veya velisi buraya başvuruda bulunarak engelli raporu alabilir.

Engelli Raporu Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Engelli raporu başvuru dilekçesi ( Bu raporu başvurduğunuz hastaneden temin edebilirsiniz. Rapor hastane tarafından doldurulacaktır. )

Nüfus cüzdanı ve fotokopisi

2 adet fotoğraf ( bazı tam teşekküllü hastaneler 2’den fazla fotoğraf talep etmektedir. Bu yüzden mümkünse yanınızda daha fazla fotoğraf bulundurmanız, işlemleri hızlı halletmeniz adına faydalı olacaktır. )

Gerekli belgeler ile beraber engelli sağlık raporu almak için başvuruda bulunmanızın ardından, gerekli kontrolleriniz ve testleriniz yapılır. Tüm bu işlemlerin ardından sonuçlarınız doktorlardan oluşan heyete gönderilir. Doktorlar engelli raporu oranına, engelli raporu yönetmeliği kapsamında karar verirler. Rapor almak için şahsen başvuruda bulunduysanız 2 kopya, resmi bir kurum tarafından sevk işlemi ile gelmişseniz de 3 kopya olarak size tanzim edilir. Şayet size verilen raporda, engelli oranı %40 ve üzerinde ise engelli sayılırsınız.

Engelli Sağlık Raporu Ücretli Midir?

Engelli sağlık raporu başvurusu tamamen ücretsiz bir işlemdir. Devlet bu işlem için engelli vatandaşlarımızdan herhangi bir para talep etmemektedir.

Engelli Raporu Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Engelli sağlık raporu sürekli veya geçici bir süre için verilebilir. Şayet hastalığınızın tedavisi çok uzun sürecekse veya tedavisi mümkün değilse sürekli olarak, iyileşme umudu var ise veya kontrol gerekiyorsa da belirli süreli olarak engelli raporunuz düzenlenir. Bu süre genel olarak 2 sene için düzenlenmektedir. Yani 2 sene sonra yeniden tam teşekküllü bir hastanede kontrol yaptırmanız gerekecektir. Şayet 3 kere kontrol olmanıza rağmen hastalığınız devam ediyorsa, bu hastalığınızın süreli değil süresiz olduğunu göstermektedir. Bu yüzden raporunuz süreliden, süresize çevrilir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna Nasıl İtiraz Edilir?

Engelli sağlık kurulu raporuna; engelli, engelli velisi veya engellinin vasisi ya da raporu talep eden kurum tarafından itiraz edilebilmektedir. Engelli sağlık kurulu raporuna itiraz etmek isteyen kişi veya kurum, itiraz dilekçesi ve sağlık kurulu raporunun tasdikli örneği ile beraber, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvuruda bulunabilir. İl Sağlık Müdürlüğü, yeniden rapor alınması için kişiyi başka bir sağlık kurumuna yönlendirir. İtiraz edilen rapor ile yeni çıkacak olan rapor aynı doğrultuda ise rapor kesinleşir.  Farklı ise, engelli hakem hastanesine sevk edilir ve buradan çıkacak sonuç esas alınır.