Category Archives: Siyasi Parti Haberleri

Kürt Sorununa ve Tüm Ulusal Sorunlara Demokratik Çözüm Yolu

Genç Anadolu Partisi Genel Başkanı Ali ALEMDAROĞLU ”20.yüzyılda Ortadoğu’da oluşturulan sınırlar arasında dağıtılan Kürt nüfus yüz yıldır kendi kimliğine kavuşmamış dilini kültürünü devlet güvencesinde huzur ve güven içinde yaşayamamıştır.

Asimilasyon ve inkâr politikalarıyla karşı karşıya bırakılmıştır. Kürt nüfusa sahip bölge ülkeleri toprak kaybetmek kaygısı ve korkusu taşmışlardır. 20.Yüzyılın başlarında tüm uluslarda olduğu gibi Kürtler de de uluslaşma arayışları ve çabaları doğal olarak başlamıştır.

Bağımsız veya özerk devlet kurma denemeleri yapılmıştır.

Ancak geçen yüzyıl boyunca kendi Kürt nüfuslarına makul çözüm sunamayan ülkeler küresel güçlerin baskılarıyla karşılaşmaya başlamışlar ulusal ve ülkesel sorun önce komşular arasında bölgesel boyut kazanmıştır. Son 20 yılda ise Kürt diasporasının da etkinliğini arttırmasıyla küresel bir boyut ulaşmıştır. Irak merkezi yönetimi başta olmak üzere, tüm komşuların karşı çıkmalarına rağmen süper güçlerin rızası ile Kuzey Irakta şimdilik bir Kürdistan Federe Yönetimi kurulmuş bulunmaktadır. 2011 den bu yana bölge halklarının ve devletlerinin nerdeyse tüm tasarruflarının silahlanmaya, çatışmalara harcandığı, silah üretenlerin refahını arttırırken bölge halklarının yoksulluk ve sefaletine neden olan savaş sürecinde yeni oluşumlar ve projeler ortaya çıkmaya başladı.

Irak iç savaşının defacto sonuçlarından birisi Kürdistan oluşumu ise Suriye iç savaşının da defcato sonuçlarından bir Rojawa gerçeği olarak belirmeye başladı. Bu oluşum sürecinde de Rusya tarafından hazırlanan yeni Suriye Anayasa taslağında yerel özerklik önermesindeki gibi yine ev sahibi ulus devletlerden çok süper güçlerin müdahalelerinin, belirleyici olduğu açıkça görülmektedir. Kürt kimliğini benimseyen kendi yurttaşlarımızla dış müdahalelere mahal bırakmaksızın çözüm bulmak kaçınılmaz bir görev olarak önümüzde durmaktadır.

Ülkemiz topraklarında yerleşik ve kendilerini Kürt olarak tanımlayan nüfusun, azınlığına çoğunluğuna bakmaksızın tüm temsilcilerinin katılımıyla belirlenecek talepleri doğrultusunda kurulacak Akil İstişare Masasında buluşarak sorunu ele almak yegâne çözüm olarak önümüzde durmaktadır.

Tarafların eşit koşullarda ön şartsız temsil edildiği, gerekirse küresel gözleme açık olarak sorunların ve çözüm önerilerinin karşılıklı ele alınarak, temel insan hakları esaslı, acısız, kansız ve gözyaşsız, ortak kabul görür bir çözüm aranmasından ve üretilmesinden başka bir yol yoktur. Denenmemiş bu yol dışındaki tüm seçenekler bir asır boyunca denenmiş ve sonuçsuz kalmıştır.

Eğer yine süper güçlerin askeri- ekonomipolitik zoruyla arkada kan ve gözyaşı ve sefalet bırakarak bu çözüme boyun eğmek zorunda kalmak istemiyorsak çözümü kendi aklımızla hep birlikte üretmek zorundayız. Bir asırlık Kürt sorununda örnek model bir çözüm ile Türkiye’nin iç barışa, huzura, gerçek bir demokrasiye kavuşması, Ortadoğu’nun da demokratikleşmesinde belirleyici olacaktır.

Yeni Demokratik Türkiye’nin bölgenin lideri ve rol modeli olabilmesinin yolu, Kürt sorununu köklü ve kalıcı temelde evrensel ve ulus üstü hukuk ilkelerine uygun çağdaş demokratik ölçülerde geliştirerek çözüme kavuşturabilmesiyle mümkün olacaktır.

Genç Anadolu Partisi Genel Başkanı Ali ALEMDAROĞLU

Yine bu topraklarda o günkü Genç Anadolu Siyaseti ile Yeni Demokratik Cumhuriyetin 1921 yılında tüm kurucu kesimlerin ortak aklıyla atılan temellerin üzerinde, ötekileştirici, bölücü yaklaşımlar yerine çoğulcu ve katılımcı nitelikli, yerel yönetimlerle ortak yetki paylaşımları ile kronikleşen sorunlara çözüm üretmek mümkün olacaktır.

Partimiz, tüm Anadolu halklarının eşit, özgür ve kardeşçe bir arada yaşayabilmelerinin en kararlı savunucusudur.

Bu çözüm modeli Kürt sorununda olduğu gibi olası diğer ulusçuluk eğilimlerinin de derin yararlara dönüşmesini önleyecektir.

Başta Kürt dili olmak üzere diğer tüm diller ve kültürel hakları yasal güvenceye alınacaktır.

Gelecek Partisi Adapazarı İlçe Kongresi yapıldı

Gelecek Partisi Adapazarı İlçe Kongresi yapıldı

Gelecek Partisi, Adapazarı İlçe Teşkilatı 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Tek liste halinde gidilen kongrede kurucu başkan Faruk Albay yeniden ilçe başkanı seçildi.

İl Başkanlığı binasında yapılan kongreye; Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Kurucu Üye Nuray Sağıroğlu, İl Başkanı Ender Serbes, ilçe başkanları, çeşitli kademelerde görev alan partililer ve delegeler katıldı.

Kongreye tek liste ile giren Faruk Albay ilçe başkanı seçilirken, yönetimi kurulu ise şu isimlerden oluştu. “Emrah Kara, Cemal Güler, Serhan Başaran, Atakan Ergin, Esra Ortalı, Tuğçe Avcı, Ferit Kanar, Furkan Baştürk, Tarık Aksakal, Çetin Dağtekin, Şeref Boz, Metin Ayaz, Feyaz Uzun, Nurettin Burçak, Cemalettin Kaya, Recep Kolayyılmaz, Mevlütcan Seçkin, Mehmet Kılıç, Mustafa Enes Numal, Yasin Yılmaz, Hüseyin Tank, Aydın Filiz, Feridun Önal, Neriman Seçkin.”

Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, Sevilay Gönen dahil
Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, Sevilay Gönen dahil, ayakta duran insanlar, şunu diyen bir yazı 'ECEK GELECEK PARTİSİ ADAPAZARI OLAĞAN KONGREMİZE OHOŞ GELDİ'
Görüntünün olası içeriği: 9 kişi, Sevilay Gönen dahil, ayakta duran insanlar
Görüntünün olası içeriği: 4 kişi, Sevilay Gönen dahil, ayakta duran insanlar
Görüntünün olası içeriği: 13 kişi, Sevilay Gönen ve Muhittin Yazgan dahil, ayakta duran insanlar
Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, oturan insanlar
Görüntünün olası içeriği: 9 kişi, Sevilay Gönen dahil, ayakta duran insanlar, şunu diyen bir yazı 'GELE DA PARTİ'
Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, ayakta duran insanlar
Görüntünün olası içeriği: Turan Dursun, ayakta
Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, oturan insanlar ve sakal
Görüntünün olası içeriği: 9 kişi, Sevilay Gönen dahil, ayakta duran insanlar

Şahlanış Hareketi Genel Başkanı Mehmet Mahmut Yıldız"Bozulan tüm dengeleri yeniden kuracağız."

Şahlanış Hareketi Genel Başkanı Mehmet Mahmut Yıldız Saygıdeğer Vatandaşlarım hepinizi içtenlikle selamlıyorum.

Onlarca kağıt üzerinde kurulu, toplumda karşılığı olmayan, ülkemizin kangrenleşen sorunlarına çare ve çözüm bulmaktan uzak, küçük olsun benim olsun, belki pazarlık yapıp bir ittifaka katılır çıkar ve kazanım elde ederiz zihniyetindeki siyasi particiklerin varlığı ile siyasi saha adeta bir çöplüğe dönüşmüştür.

Biz farklıyız, söylecek sözümüz, memleketimizin başına bela olan sorunların çözümüne yönelik projelerimiz var.

Herkese seçmiş oldukları yol ve yöntem hayırlı olsun. Biz amacımıza kendi yol ve yöntemlerlerimizle ulaşmayı hedefledik.

Gelinen süreç bizi siyasi bir karar ve tercihe zorluyor.

Halkımız ve özellikle, geleceğimizin teminatı gençlerimiz daha iyi bir gelecek kurmak için umudunu ve mücadele azmini yitirmiş durumda.

Şahlanış Hareketi ülkemizin ilk ve tek Dayanışmacı ve Toplumcu siyasi yapısı olarak siyasi sahaya çıktığı 1990 yılından beri savunduğunu tezler, ortaya koyduğu fikriyat ile parçaya değil, makul bütüne talip olmuş halen de aynı doğrultuda ilerlemektedir.

Hareketimizin Kurucusu Murat Altun Bey siyasi ve toplumsal ayrışma ve kutuplaşmanın ağır yaralarını sarmak için 2011 Genel Seçimlerinin ardından Merhum Prof Dr Nevzat Yalçıntaş Hocamızın da teşvik ve desteğimi ile meclis içi ve dışı muhalefet parti lider ve yöneticileri ile istişare toplantıları, karşılıklı ziyaret ve görüşmeler yapmıştır.

Biz üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu açıkça ifade etsek bile maalesef bir birliktelik ve ittifak sağlanamadı.

Bugün gelinen noktada Şahlanış Hareketi Partileşmeye mecbur kalmıştır.
Kurucumuz Murat Altun’un desteği ile Genel Başkanlığımda partileşme çalışmalarını başlattım.
Ülkemizin her köşesinden Şahlanış Hareketimize gönül vermiş, fedakar hür demokrat vatanseverler bizi destekliyor.

Görüntünün olası içeriği: Mehmet Mahmut Yildiz, takım elbise ve açık hava


Biz bölen değil birleştiren olacağız.

Bütün vatanseverleri, hür irade ve vicdan sahibi memleket evlatlarını bu kutlu yürüyüşte beraber olmaya davet ediyorum.

Biz borca, faize ve sıcak paraya dayalı mevcut iktisadi sisteme karşıyız. Üretime dayalı, tam istihdamı, denk bütçeyi, planlı kalkınma ve kaynakların adil, insaflı ve yerinde kullanıldığı, özel sektör ve hür teşebbüse saygılı Karma Ekonomik Modeli esas alıyoruz.

Tam kuvvetler ayrılığına dayalı güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü çıkış yolu ve kurtuluş olarak görüyoruz.

İki turlu barajsız seçim istiyoruz.
350 kişilik Milletvekilini Türkiye Büyük Millet Meclisi için yeterli görüyoruz.
Ayrıca sahasında en az on yıl deneyimli kişilerden oluşan 150 kişilik Senato istiyoruz.
Delege sistemi yerine partiye kayıtlı tüm üyelerin ilçe, il kongrelerinde seçici olmasını hedefliyoruz.

Devlet bürokrasisinde liyakati esas almalıyız. Ülkemizin çözülemeyecek hiçbir meselesi yoktur.

Yıllar içerisinde hem iktidar hem de muhalefet rengimiz, söylemimiz, slogan ve fikirlerimiz parça parça kullandı.

Artık biz de sahaya çıkacağız. Taklitler aslını yaşatır. Karanlığın hakimiyeti güneş doğana kadardır.
Bozulan tüm dengeleri yeniden kuracağız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Mehmet Mahmut Yıldız
Şahlanış Hareketi Genel Başkanı 

Ali Babacan: “Sadece bir parti değil, yeni bir siyasi kültür inşa ediyoruz“

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Merkez’inin açılışını dijital bir törenle gerçekleştirdi.  Korona salgını tedbirleri kapsamında düzenlenen törene, 81 ildeki parti gönüllüleri sahne üzerindeki ekran vasıtasıyla katıldı. Dijital açılış töreni YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Törende Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan’ın yaptığı konuşmanın satırbaşları şöyle:

“Yeni bir siyasi kültür inşa ediyoruz”

“Genel Merkez’imizin inşası bitti ve birlikte açılışını gerçekleştiriyoruz. Ama asıl inşa faaliyetimiz şimdi başlıyor.

Biz bu çatının altında sadece bir örgüt değil, aynı zamanda yeni bir siyasi kültür inşa edeceğiz.

On yıllardır parti tüzük ve programlarının sayfaları arasında ölü bir ifade olarak kalan ‘parti içi demokrasi’ sözüne bu çatı altında hayat vereceğiz.

Biz bu çatının altında yeni bir üslup, yeni bir parti üyeliği bilinci, yeni bir liderlik tarzı, yeni bir iş yapma biçimi oluşturacağız.

Ve bütün bunları mahallelerden ilçelerimize, illerimize, oradan genel merkezimize süzülerek gelen ortak akla dayanarak gerçekleştireceğiz.

Partimizde başardığımız her şey, bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizin de göstergesi ve teminatı olacak.”

“Siyaset sadece erkeklere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir”

“Biz her kademede kadınların ve erkeklerin yan yana siyaset yaptığı bir örgüt tasarladık. Kurucular Kurulumuz’u, Merkez Yönetim Kurulumuz’u ve Başkanlar Kurulumuz’u kurarken bunu gerçekleştirdik.

Aynı karma yapıyı il ve ilçe teşkilatlarımızda da gerçekleştirmeye kararlıyız.

O yüzden, buradan Türkiye’nin bütün demokrat kadınlarına sesleniyorum:

Siyaset sadece erkeklere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir.

Siyasetin sizin zekânıza, üslubunuza, yaratıcılığınıza, sorun çözme becerilerinize, kucaklayıcılığınıza; ‘eşit’ katılıma ihtiyacı var.

Biz kadınları ana kademelerin “yardımcı” güçleri ya da seçimden seçime sahaya sürülecek yedek kuvvetler olarak görmüyoruz.

Sizleri her kademede göreve talip olmaya çağırıyoruz. 

Lütfen öne çıkın ve göreve talip olun.

Ve sakın mütevazı olmayın, gerçek sanırlar.”

“Birleştirici siyaset kazanacak”

“DEVA Partisi’nin kurulması ülkemiz için yepyeni bir başlangıç olmuştur. Bundan böyle halkımız, özellikle de gençlerimiz, geleceğe umutla ve güvenle baksın.

 • Bundan böyle ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı dil kaybedecek, birleştirici siyaset kazanacaktır.
 • Biz, kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü esasına dayanan, özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi hedefliyoruz.
 • Biz, temel hakların korunduğu, hukukun ve adaletin tam olarak işlediği, vatandaşlarımızın korkmadan düşüncelerini açıkladığı, özgürlüklerin doyasıya yaşandığı, cesaretin ve umudun hakim olduğu bir Türkiye hedefliyoruz.
 • Yoksulluğun azaldığı, her alanda fırsat eşitliğinin sağlandığı, insanlarımızın iş bulabildiği, refah ve bolluk içinde yaşayan bir Türkiye hedefliyoruz.
 • Tek bir vatandaşımızın dahi kendini garip, öteki, dışlanmış hissetmediği bir Türkiye istiyoruz.
 • Kendi içinde huzur ve barışı sağlayan, birlikte yaşam iradesini gösteren, ortak bir gelecek hedefi etrafında kenetlenmiş bir Türkiye hedefliyoruz.
 • En önemli varlığımız olan gençlerimizin ve çocuklarımızın kaliteli eğitime eşit fırsatlarla ulaşabildiği bir Türkiye hedefliyoruz.
 • Uluslararası itibarını artırmış, güven duyulan, bölgemizde ve dünyada barışa katkı veren bir Türkiye hedefliyoruz.
 • Çevreyle ilgili sorunların ciddiyetle ele alınmasını, insanlığın ortak geleceğini tehdit eden bu konuda tavizsiz bir duruş sergilenmesini istiyoruz.

“Birlikte çalışacağız”

“Türkiye’nin kalkınmasında esas dayanağımız bu birleşik insan gücü olacak. Ülkeye yararlı olabilecek tek bir insanı bile bu birleşik gücün dışında bırakmayacağız.

Kırgınları, küskünleri, umudunu kaybedip köşesine çekilmişleri, kahredip terk-i diyar etmişleri arayıp bulacağız. Birlikte çalışmaya çağıracağız.

 

Şimdiye kadar ayrıştırılan farklı toplumsal grupların bir araya gelip birlikte çalışmasından doğacak sinerjiyi hayal edebiliyor musunuz? İşte biz bu ülkeyi bu sinerjiyle yeniden ayağa kaldıracağız.”

 

“Fikir suçu kavramını yok edeceğiz”

 

“Şimdi, ağırlaşan bu sorumluluk duygusuyla, bize katılan yol arkadaşlarımıza ve bütün halkımıza buradan bir kez daha taahhüt ediyoruz ki:

 • Bizi bir araya getiren ortak payda demokrasi, özgürlük ve adalete olan inancımızdır. Özellikle zor zamanlarda demokrasiyi lüks olarak görenlerden ve ilk fırsatta rafa kaldıranlardan olmayacağız.
 • ‘Fikir suçu’ kavramını yok edeceğiz.
 • Yargıyı yürütmenin baskılarından kurtaracağız.  Yargıçlarımız, savcılarımız özgür kalacak, kimseden telefon talimatı almayacak.
 • Farklı toplum kesimlerindeki demokratları, geniş bir yelpazeyi bu çatının altında toplamayı başaracağız.
 • DEVA Partisi yönetiminde devlet, bütün inançlara eşit mesafede duracak ve aynı zamanda bütün vatandaşların inanç ve ibadet özgürlüğünün garantörü olacak.
 • Öte yandan, dinimizin kutsallarını günlük siyasete asla malzeme etmeyecek, asla siyasi propaganda aracı haline getirmeyeceğiz.
 • Herkesi olduğu gibi kabul edecek, yaşam tarzına saygılı olacağız.
 • Bağırıp çağırarak, insanları yaftalayarak, hain diye damgalayarak, sanal düşmanlar yaratıp halkımızı korkutarak güç devşirmeye çalışmayacağız.
 • Partizanlık yapmayacağız, yapıcı olacağız. Türkiye’nin yararına olan her adımı kim atarsa atsın destekleyeceğiz.
 • Yolsuzluğun, israfın, adam kayırmacılığın beslendiği bataklıkları kurutmak için ne gerekiyorsa kararlılıkla yapacağız.
 • Liyakat ve fırsat eşitliği ilkelerini devlet yönetiminin her kademesinde hayata geçireceğiz.
 • Biz, Türkiye’nin tek bir akla, dar bir kadroya sığdırılamayacak kadar büyük bir ülke olduğuna inanıyoruz.”

“Güçlü toplum, güçlü kurumlar ve güçlü bir Türkiye hedefini birlikte başaracağız”

 • “Süratle ‘Güçlü, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı’ bir büyüme stratejisini hayata geçirmeyi hedefliyoruz.
 • Üretken olmayan sektörler ile imar rantlarına dayalı bir büyüme yerine, başta sanayi olmak üzere üretken sektörlerde üretim ve ihracat artışına öncelik veren bir modele geçeceğiz.
 • Başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ekonomik hayata katılımlarını artırarak hem ülkemizin büyüme hızını yükseltecek hem de herkesin bu büyümeden pay almalarını sağlayacağız.
 • Verimliliğin artırılması için, en büyük sermayemiz olan insanımızın bilgi ve becerisini artıracak, teknoloji ve yenilikçilik alanında köklü bir dönüşüm gerçekleştireceğiz.
 • Kapsayıcı büyüme yaklaşımımız çerçevesinde gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması önemli hedeflerimizdendir.
 • Güçlü ve sağlıklı bir ekonomi için, mülkiyet hakkını ve teşebbüs hürriyetini olmazsa olmaz bir koşul olarak görüyoruz.
 • Deva Partisi olarak, rekabeti bozucu kamu müdahalesinin olmadığı, düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsız ve etkin çalıştığı bir piyasa ekonomisi anlayışını esas alacağız.
 • Enflasyonu düşük tek haneli düzeye indirmek temel hedefimiz olacak.
 • Mali disiplin anlayışını kalıcı hale getirmek ve öngörülebilirliği arttırmak amacıyla, “Mali Kural” uygulamasını hayata geçireceğiz.
 • Bütçe disiplinini esas olarak vergi oranlarını yükselterek değil, tahsilat oranını arttırarak, kayıt dışılığı azaltarak ve harcamaları kontrol altına alarak tesis edeceğiz.
 • Kamu vicdanında büyük yaralar açan kamuda lüks, gösteriş, israf ve savurganlığa son vereceğiz.
 • Bütçe çalışmalarında doğa ve çevrenin korunmasına, dezavantajlı grupların gözetilmesine ve cinsiyete duyarlı bütçeleme anlayışına özen göstereceğiz.
 • Kamu alımlarının şeffaf, adil, rekabeti bozmayacak ve yerli üretimi teşvik edecek şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacağız.
 • İhale ve satın alma süreçlerini tüm taraf ve yurttaşların izleyebilmesine açık tutacağız.”

DSP Genel Başkanı AKSAKAL, Siyasi Partilere Ziyaret.

DSP Genel Başkanı Önder AKSAKAL, Siyasi Partiler, Milletvekili ve Yerel Yönetim Seçimleri ile Yüksek Seçim Kurulu Kuruluş Kanunlarında değişiklikler konusunda hazırlanan DSP ÖNERİLERİ çalışmasını paylaşmak üzere TBMM Başkanı, Adalet Bakanı, Seçimlere katılma yeterliliğindeki siyasi partilerin Genel Başkanları ve Barolar Birliği Başkanından randevu talep etti.

Bu kapsamda bugün, Anavatan Partisi, İyi Parti ve Büyük Birlik Partilerini ziyaret eden DSP Genel Başkanı AKSAKAL;

“Son günlerde yeni partilerin kurulması ve erken seçim senaryolarının kamuoyu gündemine yeniden getirilmesiyle birlikte, öteden beri savunduğumuz ve her seferinde de haklı çıktığımız gibi, seçimler ve siyasi partiler kanunlarındaki antidemokratik hükümlerin değiştirilmesi ve mevcut yasalarda yer alan bazı konuların yeniden düzenlenebilmesi için partimizin hukukçularınca hazırlanan bir dizi öneriyi kitap haline getirerek Sayın Genel Başkanlara ilettik. Randevu talebimize olumlu yanıt verecek diğer partilerle de bunları paylaşacağız. Bu önerilerimiz konusunda bugün ziyaret ettiğim partilerde genel bir konsensüs olduğunu gözlemledim, bu da memnuniyet verici bir gelişmedir. Elbette demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarının başında gelen siyasi partiler halkın kendisinin özgürce temsil edildiğine inandığı yapılar olarak var olmalıdır… Hakkaniyet ve eşitlik içinde yapılan seçimler sonrasında oluşacak bir parlamentonun topluma ve ülkeye en iyi hizmeti vereceğine inanıyoruz.” dedi.

AKSAKAL, önümüzdeki günlerde bu ziyaretlerin devam edeceğini ve sonunda kamuoyu ile de paylaşılacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın `dan Babalar Günü Mesajı

Bedri Yalçın `dan Babalar Günü Mesajı

Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Varlıklarıyla tüm fedakârlığı üstlenen babaların Babalar gününü kutlayan Yalçın, şu ifadelere yer verdi; “Varlıkları ile bizlere daima güç veren, zorlukları göğüsleyerek ailesi için her türlü fedakârlığı üstlenen ve tecrübeleriyle bizlere her zaman yol gösteren tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir yaşam diliyorum.”

Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın