Category Archives: DSP Haberleri

DSP Genel Başkanı AKSAKAL, Siyasi Partilere Ziyaret.

DSP Genel Başkanı Önder AKSAKAL, Siyasi Partiler, Milletvekili ve Yerel Yönetim Seçimleri ile Yüksek Seçim Kurulu Kuruluş Kanunlarında değişiklikler konusunda hazırlanan DSP ÖNERİLERİ çalışmasını paylaşmak üzere TBMM Başkanı, Adalet Bakanı, Seçimlere katılma yeterliliğindeki siyasi partilerin Genel Başkanları ve Barolar Birliği Başkanından randevu talep etti.

Bu kapsamda bugün, Anavatan Partisi, İyi Parti ve Büyük Birlik Partilerini ziyaret eden DSP Genel Başkanı AKSAKAL;

“Son günlerde yeni partilerin kurulması ve erken seçim senaryolarının kamuoyu gündemine yeniden getirilmesiyle birlikte, öteden beri savunduğumuz ve her seferinde de haklı çıktığımız gibi, seçimler ve siyasi partiler kanunlarındaki antidemokratik hükümlerin değiştirilmesi ve mevcut yasalarda yer alan bazı konuların yeniden düzenlenebilmesi için partimizin hukukçularınca hazırlanan bir dizi öneriyi kitap haline getirerek Sayın Genel Başkanlara ilettik. Randevu talebimize olumlu yanıt verecek diğer partilerle de bunları paylaşacağız. Bu önerilerimiz konusunda bugün ziyaret ettiğim partilerde genel bir konsensüs olduğunu gözlemledim, bu da memnuniyet verici bir gelişmedir. Elbette demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarının başında gelen siyasi partiler halkın kendisinin özgürce temsil edildiğine inandığı yapılar olarak var olmalıdır… Hakkaniyet ve eşitlik içinde yapılan seçimler sonrasında oluşacak bir parlamentonun topluma ve ülkeye en iyi hizmeti vereceğine inanıyoruz.” dedi.

AKSAKAL, önümüzdeki günlerde bu ziyaretlerin devam edeceğini ve sonunda kamuoyu ile de paylaşılacağını sözlerine ekledi.

Av. İSTE: "Baroların Yapısıyla Oynamak Milli Güvenlik Meselesidir!"

DSP Genel Başkan Yardımcısı, Hukuk İşleri ve Siyasi İlişkiler Başkanı Av. Onur İSTE, son günlerde Cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirilen Baroların seçim şartlarının değiştirilmesine yönelik açıklamalarına karşı bir açıklama yaptı. “Baroların Yapısının Geriye Götürülmesi Milli Güvenlik Meselesidir.” diyen İSTE, “Bu kafayla; sözde “Ermeni soykırımını” tanıyan, “Dersim” olayları ile yüzleşen, Cumhuriyetin kuruluş felsefesiyle kavgalı ve daha nice çeşitlilikte barolar ortaya çıkabilecektir.” dedi.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Av. Onur İSTE açıklamasında şunları söyledi:

Covid-19 pandemisiyle ve örtülü ekonomik krizle aynı anda uğraştığımız şu günlerde, hukuk kurumu olan baroların yapısını kısır çekişmeler için tartışmaya açmak, Fatih Sultan Mehmet İstanbul’ u kuşattığında meleklerin cinsiyetini tartışan papazların durumuna benzer.

Duygusal sebeplerle ve kızgınlıklarla hukuk kurumlarının yapısıyla oynanması devlet ciddiyetine yakışmaz. Bu durum, tarihten ders almadığımızı da gösterir. 2010 referandumunda, sırf geçmiş HSYK’nın yapısına olan kızgınlıkla HSYK’nın yapısının değiştirildiğini ve yargının FETÖ’ nün eline geçtiğini hatırlayınız. HSYK’nın yapısı değişince devlette kendisine yol açan örgüt elemanları, neticede milletimizin üzerine bomba yağdıracak kadar ileri gidebilmişlerdi. Mevcut öneriler, benzer tehlikeleri içinde barındırmaktadır.

          1- Birinci öneri; “marjinal” grupların yönetiminde olan kalabalık baroların Barolar Birliğinde sözde hakimiyet kurdukları mevcut sistemin değişmesi gerektiği yönündedir. Öncelikle belirtmek lazım ki, bu devletin okullarında okumuş, devletine ve milletine bağlı halkın içinden gelmiş avukatların neden “marjinal” olarak nitelendirilip ötekileştirildiğini anlayabilmiş değiliz. Ayrıca, mevcut düzenlemede, sayısı azami 100 olan baroların Barolar Birliğinde 3 delegeyle temsil edildiklerini, sayısı 100’ den fazla olan barolar için de her ekstra 300 kişi için 1 delege eklendiğini görmekteyiz. Hal böyle olunca, örneğin 39 kişilik Tunceli Barosu 3 delege ile temsil edilirken, 2382 kişilik Konya Barosu 10 kişi ile temsil edilmektedir. Avukat sayısı artmasına rağmen, temsil oranı düşmektedir. Mevcut durum bile, Konya Barosu örneğinde olduğu gibi, avukat çoğunluğunu bulunduran orta ve üstü sayıdaki baroların avukatları açısından ciddi bir haksızlık oluşturmaktadır. Önerilen sistem ise, haksızlığı daha da artırmaktadır. Bu yeni önerilen sistemde, Konya Barosunun delege sayısı 5’ e indirilmektedir. Kızgınlıkla önerilen sistemin mevcut durumdan bile daha kötü yeni garabetlere yol açacağı muhakkaktır.

DSP Genel Başkan Yardımcısı, Hukuk İşleri ve Siyasi İlişkiler Başkanı Av. Onur İSTE

          2- Yenilik olarak öne sürülen ikinci iddia; illerdeki baro yönetimlerinin nispi temsil ile seçilmesi yönündedir. Bu öneri, TBMM’de temsil edilen bütün partilerin eşit şekilde Cumhurbaşkanlığı kabinesinde temsil edilmesiyle aynıdır. Zaten kısıtlı bir etki alanı olan baroların yönetim kurullarının bu şekilde oluşturulması, baroların karar almasını ve icraat yapmasını engeller. Sn. Cumhurbaşkanı’nın Kabinesinde diğer partilere bakanlık kontenjanı vermesi düşünülemezken, zaten etki alanı çok kısıtlı olan baroların 11 kişilik baro yönetim kurullarının bölüştürülmesini ve işlevsiz hale getirilmesini savunmak büyük bir çelişkidir. Bu çelişkili öneriyle birlikte, örgütlü ve avukatların büyük çoğunluğunu temsil etmeyen “aşırı uçlardaki” grupların baro yönetim kuruluna girmesi söz konusu olabilecektir.

          3- Tartışılan üçüncü bir husus; baroların bölünmesi ve herkesin kendi meşrebine göre bir baroya üye olabilmesi meselesidir. Bunun tartışılması bile büyük yanlışlıktır. Böyle bir durum gerçekleşirse işte o zaman baroların bir hukuk kurumu olmaktan çıkacağı ve “marjinal” azınlıkların kendi barolarını kuracakları muhakkaktır. Etnikçi bölücülerin, aşırı uçların, farklı cinsel eğilimlerin, bu düşünceleriyle sınırlı olarak kendilerine ait birer “baro” kurması savunulamaz. Önerilen yasal düzenlemeyle kurulan bu yapılar gerçekten “Baro” olamaz. Önerilen bu yapıların hukukla ve adaletle alakası olması beklenemez.

Görülmektedir ki, mevcut durumda orta ve büyük ölçekli baroların Türkiye Barolar Birliğinde bir hakimiyeti yoktur. Mevcut durumun, “sırf benim her istediğime olur diyen kişiler baro yönetimde olsun” anlayışıyla daha geriye taşınması büyük sakıncalar doğuracaktır. Bu kafayla; sözde “Ermeni soykırımını” tanıyan, “Dersim” olayları ile yüzleşen, Cumhuriyetin kuruluş felsefesiyle kavgalı ve daha nice çeşitlilikte barolar ortaya çıkabilecek ve Barolar Birliği bu anlayışla yüz yüze kalabilecektir.

Bazı barolara duyulan günlük kızgınlıkla ortaya atılan bu konu, sadece avukatları ve hukukçuları değil, milli bütünlüğümüzü umursayan tüm Türk vatandaşlarını ilgilendirmektedir. İktidar Partisi, 2010 referandumuyla yargının FETÖ’nün kontrolüne girmesi konusunda yanıldığını ifade etmişti. Şimdi bu değişiklikle, FETÖ ya da başka diğer illegal bölücü unsurlar da baroların kurumsal kimliğini kullanabileceklerdir. Bir kere yanıldınız. Bir kere daha yanılmayınız. Zira yanılmalarınızın bedeli bu millet için ağır oluyor!

DSP – Demokratik Sol Parti Resmi Web Sitesi

Tarihçe

(Onursal Başkanımız Sayın Bülent Ecevit’in 28 Kasım 1999 günü Ankara’da DSP’nin 14. Yıldönümü kutlama töreninde yaptığı konuşma) 


Merhaba,
Sevgili Demokratik Solcular, sayın konuklar, değerli gazeteciler:
Bugün Demokratik Sol’un doğuş ve gelişme sürecini özetleyeceğim. 


DSP 14 Kasım 1985’te kuruldu. Ama DEMOKRATİK SOL’un bir düşünsel akım ve siyasal hareket olarak başlangıcı 1960’lı yıllardadır. Bu akım ve hareket, 1963’te, demokratik işçi hakları için verilen ve kazanılan mücadeleden doğmuştur. Eski CHP’de parti içi muhalefete dönüşen bu harekete, ilkin, ORTANIN SOLU adı verilmişti. O yıllarda SOL sözcüğünü kullanmak kolay değildi. Parti içinden de toplumdan da yoğun tepkiler geldi… Partide derine inen bölünmeler oldu. O yıllarda SOSYAL ADALET kavramı bile kuşku uyandırıyordu. Fakat hareketi başlatanların direnci, ülkemizde, SOL kavramına siyasal meşruluk kazandırdı. Bunu, en başta, Marksist ideolojiyle farklılığımızı vurgulayarak başardık. Bunu başarabilmek için, yalnız sağa karşı veya eski CHP’nin tutucu kanadına karşı değil, aynı zamanda başka bazı sol akımlara karşı da kararlı bir mücadele vermemiz gerekti. Hareketi toplumsal ve ulusal özelliklerimize dayandırmamız ve laikliği inançlara saygı ile bağdaştırmamız da, giderek, halkın güvenini kazanmamızı sağladı. Özellikle de 12 Mart 1971 ara rejimi dönemindeki ödünsüz demokrasi mücadelemiz bu güveni pekiştirdi. Oylarımız %25’lere kadar gerilemişken, 1973’te %32’ye, 1977’de %42’ye yükseldi. Böylece, DEMOKRATİK SOL hareketin güçlenişiyle birlikte, CHP birinci parti konumuna erişti ve iktidarın belirleyici unsuru oldu.

1960’lı yılların sonlarında, harekete verdiğimiz ORTANIN SOLU adını değiştirerek, DEMOKRATİK SOL tanımını benimsemiştik. O da kolay olmamıştı. Parti içinde tartışmalara neden olmuştu. Kimi, hareketi, SOSYALİST olarak, kimi de SOSYAL DEMOKRAT olarak adlandırmamızı istiyordu. Kuşkusuz Batı ve Kuzey Avrupa’nın SOSYAL DEMOKRAT akımlarından esinlenmiştik. Ama hem kökenlerimiz hem de toplum yapımız farklı idi. O nedenle, kendimize özgü bir tanımlama olarak, DEMOKRATİK SOL’da karar kıldık. 12 Eylül dönemi ardından da, bu tanımlama, kurduğumuz yeni partinin adı oldu. Bayrağımız da barış ve sevgi simgesi ak güvercin oldu. Bu simgeyi bize halk vermişti. 1960’lı, 1970’li yılların kanlı bıçaklı siyasal ortamında izlediğimiz barışçı tutum dolayısı ile toplantılarımıza ak güvercinle gelen halkımız DEMOKRATİK SOL’u bu simgeye layık bulmuştu.

12 Eylül döneminde de yoğun bir demokrasi mücadelesi verdik. Mücadelenin güçlüklerini göze alamayanlarla yollarımız ayrıldı ve DSP’yi kurduk. Ben o sırada yasaklıydım. Partinin kuruluşuna RAHŞAN ECEVİT öncülük etti. Çok zor koşullarda Genel Başkanlığı üstlendi. Rahşan Ecevit’in, kurucusu olduğu KÖYLÜ DERNEKLERİ’nden gelen örgütlenme deneyimi vardı. O deneyimini DSP’ye aktardı. Paramız yoktu… Fazla bir desteğimiz de yoktu. Ama azmimiz vardı. Rahşan Ecevit, iki odalı bir bodrum katında, bir avuç arkadaşıyla göreve başladı. İğneyle kuyu kazarcasına çalışarak, Partinin sağlam bir zeminde güçlenmesine ve doğrultu tutarlılığına ödünsüz özen gösterdi. Bu davranış da, giderek, DSP’ye halkın güvenini kazandırdı.

Önder AKSAKAL

Genel Başkan

GenelBaskan

1960 yılında Antalya’da doğdu.

İlk öğrenimini 4.sınıfa kadar Aydın/Karacasu Geyre Köyü’nde, 5.sınıfı Aydın Gazipaşa İlkokulu’nda, ortaokulu İsmet İnönü Ortaokulu’nda, Lise öğrenimini Aydın Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde tamamladı.

1976-1977 Öğretim yılında Konya DMMA İnşaat Mühendisliği bölümünde Üniversite eğitimine başladı ve Selçuk Üniversitesinden mezun oldu. 12 Eylül 1980 faşist Askeri darbesi sürecinde yargılandı, 5 yıl cezaevinde kaldıktan ve 15 yıl siyasi yasaklılığının ardından 1999 yılında gerçekleştirilen genel seçimlerde Demokratik Sol Parti’den Aydın Milletvekilliği adaylığına başvurdu.

21, 22 ve 23. dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Aydın’dan, 25. ve 26. dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde ise İstanbul 2. Bölge’den  DSP adayı oldu.

2003 – 2004 yıllarında DSP Aydın İl Başkanı olarak görev yaptı.

25.07.2004 tarihinde gerçekleştirilen 6.Olağan Büyük Kurultay’da Parti Meclisine seçildi. 7, 8 ve 9.ncu Olağan Kurultaylarda bu görevini sürdürdü.

17.05.2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Kurultay’da Masum TÜRKER’in Genel Başkan seçilmesinden sonra Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. Sivil Toplum Örgütleri ve Meslek Odalarından sorumlu olarak çalıştı.

06.06.2010 tarihinde yapılan 8.nci Olağan Kurultaydan sonra oluşturulan Başkanlık Kurulunda yeniden Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi ve Örgüt Kurulu Başkanlığına getirildi.

13.12.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Kurultayda Demokratik Sol Parti’nin 6. Genel Başkanı olarak seçilen AKSAKAL, 27.11.2016 tarihinde gerçekleştirilen DSP 10. Olağan Kurultayı’nda yeniden Genel Başkanlığa seçildi.

RahsanEcevit

Rahşan Ecevit

25_d

Bülent Ecevit

Bos

Necdet Karababa

ZekiSezer

Zeki Sezer

MasumTurker

Masum Türker

1987’de oylarımız %8.54’ten ibaretti. Barajı aşıp Meclis’e girememiştik. Fakat yılmadık; adım adım ilerledik. 1991’de .75 oranında oy alarak, 7 milletvekili ile meclise girmeyi başardık. İstifalarla milletvekili sayımız 3’e indi. Ama güçlenişimiz sürdü. 1995 seçimlerinde oylarımız .64’e, milletvekili sayımız da 76’ya yükseldi. 1999 seçimlerinde de %22.19 oyla 136 milletvekilliği kazandık. Böylece, 1995 seçimleriyle solum birinci partisi olan DSP, 1999 seçimlerinde bütün Türkiye’nin birinci partisi oldu ve bugün başında bulunduğu üçlü koalisyon hükümetini kurmayı başardı. Solun birinci partisi olduk. Ardından Türkiye’nin birinci partisi olduk.

Peki geriye ne kaldı?.. Geriye, bundan sonraki seçimlerde, salt çoğunlukla tek başımıza iktidar olmak kaldı. Bunu hayal gibi görenler olabilir. 1999 seçimleri öncesinde DSP’nin birinci parti olması da hayal gibi görünüyordu. Ama hayal gerçek oldu. Kaldı ki artık Türkiye’ye DSP’siz bir hükümet düşünülemez oldu.

1997’de, Türkiye, REFAH-YOL kabusundan, ancak DSP’li bir hükümetle kurtulabildi. 1999 seçimlerine gidilirken de azınlık Hükümeti kurma sorumluluğu bize emanet edildi. Çünkü DSP, onun siyasal doğrultusunu benimsemeyenlerin bile gözünde, güvenilir parti idi. Her türlü partizanlıktan uzak durarak bu güvene layık olduğumuzu gösterdik.

1999 seçimleri öncesinde Meclis’te temsil edilmiş olan partilerin tümünün oyları düşerken sadece DSP’nin oyları yükseldi… ‘lerden %22’lere yükseldi. DSP güçlendikçe laik demokratik Cumhuriyet de güçleniyor.

1999 seçimleri ardından, yeni TBMM’nin ilk gününde, DSP grubu, tek yürekle ve tek sesle, laiklik karşıtlığına geçit vermeyeceğimizi kanıtladı. Biz içimizde herşeyi özgürce tartışırız; ama, bir sonuca vardıktan sonra, tek yürek – tek ses oluruz. Bu özelliğimizi ve doğrultu tutarlılığımızı sürdürdükçe, hiçbir engel veya zorluk DSP’nin güçlenişini önleyemeyecektir.

Bugün Partimizin 14’üncü yaş günü toplantısına sunulan bildiriler, üyelerimizin görüşlerini yansıtmaktadır. Her üyemizin Parti politikalarına katkı yetkisi de, yeteneği de vardır. Bu katkılara uzman arkadaşlarımızın ve yetkili kurullarımızın da katkıları eklendikçe, ülke sorunlarına en sağlıklı çözümler DSP çatısı altında üretilmektedir ve üretilecektir.

Başında bulunduğumuz 57’nci Hükümet, çok partili dönemin en hızlı çalışan, en başarılı Hükümeti oldu. Gerek demokrasi alanında, gerek ekonomik ve sosyal alanda başlattığımız reformcu atılımlar birbirini izliyor. Zorluklarla dolu bir dönemden geçiyoruz. Ama inanıyorum ki zorlukları kısa sürede aşacağız. Hükümetin hızlı ve kararlı çalışması bütün dünyada Türkiye’nin saygınlığını arttırıyor.

Başkanlık Kurulu

Önder AKSAKAL : Genel Başkan

Önder AKSAKAL

Genel Başkan

Müzeyyen OKUR : Genel Sekreter

Müzeyyen OKUR

Genel Sekreter

Erdoğan SİNCER : Genel Başkan Yardımcısı<br /><span style='font-size:9px;'>Örgüt Kurulu Başkanı</span>

Erdoğan SİNCER

Genel Başkan Yardımcısı
Örgüt Kurulu Başkanı

İbrahim YUMUŞAK : Genel Başkan Yardımcısı<br /><span style='font-size:9px;'>Ekonomi Politikaları ve Mali İşler Başkanı</span>

İbrahim YUMUŞAK

Genel Başkan Yardımcısı
Ekonomi Politikaları ve Mali İşler Başkanı

Av. Hasan ERÇELEBİ : Genel Başkan Yardımcısı<br /><span style='font-size:9px;'>Parlamento ve Hükümetle İlişkiler Başkanı</span>

Av. Hasan ERÇELEBİ

Genel Başkan Yardımcısı
Parlamento ve Hükümetle İlişkiler Başkanı

Av. Onur İSTE : Genel Başkan Yardımcısı<br /><span style='font-size:9px;'>Hukuk İşleri ve Siyasi İlişkiler Başkanı</span>

Av. Onur İSTE

Genel Başkan Yardımcısı
Hukuk İşleri ve Siyasi İlişkiler Başkanı

Hüseyin KUL : Genel Başkan Yardımcısı<br /><span style='font-size:9px;'>Sanayi, Ticaret, Esnaf Odaları ve İşveren Kuruluşları İle İlişkiler Başkanı</span>

Hüseyin KUL

Genel Başkan Yardımcısı
Sanayi, Ticaret, Esnaf Odaları ve İşveren Kuruluşları İle İlişkiler Başkanı

Selçuk KARAKÜLÇE : Genel Başkan Yardımcısı<br /><span style='font-size:9px;'>Sosyal Politikalar Başkanı</span>

Selçuk KARAKÜLÇE

Genel Başkan Yardımcısı
Sosyal Politikalar Başkanı

Ahmet Murat ÖZBİLGE : Genel Başkan Yardımcısı<br /><span style='font-size:9px;'>Yerel Yönetimler, Dernekler, Sendikalar ve STK ile İlişkiler Başkanı</span>

Ahmet Murat ÖZBİLGE

Genel Başkan Yardımcısı
Yerel Yönetimler, Dernekler, Sendikalar ve STK ile İlişkiler Başkanı

Ahmet Hidayet BEKTAŞ : Genel Başkan Yardımcısı<br /><span style='font-size:9px;'>Seçim ve Sosyal İşler Başkanı</span>

Ahmet Hidayet BEKTAŞ

Genel Başkan Yardımcısı
Seçim ve Sosyal İşler Başkanı

Dilara TAMBOVA : Genel Başkan Yardımcısı<br /><span style='font-size:9px;'>Kadın Politikaları ve İnsan Hakları Başkanı</span>

Dilara TAMBOVA

Genel Başkan Yardımcısı
Kadın Politikaları ve İnsan Hakları Başkanı

Emrah KÜÇÜKKAPDAN : Genel Başkan Yardımcısı<br /><span style='font-size:9px;'>Gençlik Politikaları ve Bilgi İşlem Başkanı</span>

Emrah KÜÇÜKKAPDAN

Genel Başkan Yardımcısı
Gençlik Politikaları ve Bilgi İşlem Başkanı

Dr. Handan TOPRAK BENLİ : Genel Başkan Yardımcısı<br /><span style='font-size:9px;'>Basın, Yayın ve İletişim Başkanı</span>

Dr. Handan TOPRAK BENLİ

Genel Başkan Yardımcısı
Basın, Yayın ve İletişim Başkanı

Yılmaz BİLENSOY : Genel Başkan Yardımcısı<br /><span style='font-size:9px;'>Tarım, Orman ve Çevre Politikaları Başkanı</span>

Yılmaz BİLENSOY

Genel Başkan Yardımcısı
Tarım, Orman ve Çevre Politikaları Başkanı

Merkez Disiplin Kurulu

Alper YÜKSEL : MDK Başkanı

Alper YÜKSEL

MDK Başkanı

Hüseyin Safa DAĞLI : MDK Sekreteri

Hüseyin Safa DAĞLI

MDK Sekreteri

Kadir EVREN : MDK Üyesi

Kadir EVREN

MDK Üyesi

Öncü UYSAL : MDK Üyesi

Öncü UYSAL

MDK Üyesi

Birkan DURAN : MDK Üyesi

Birkan DURAN

MDK Üyesi

Cemalettin ÇAKIR : MDK Üyesi

Cemalettin ÇAKIR

MDK Üyesi

Ergün KOÇ : MDK Üyesi

Ergün KOÇ

MDK Üyesi

Sefa AYKAÇ : MDK Üyesi

Sefa AYKAÇ

MDK Üyesi

Halime KALENDER : MDK Üyesi

Halime KALENDER

MDK Üyesi

Parti Meclisi

Müzeyyen OKUR : Genel Sekreter

Müzeyyen OKUR

Genel Sekreter

Erdoğan SİNCER : Genel Başkan Yardımcısı<br /><span style='font-size:9px;'>Örgüt Kurulu Başkanı</span>

Erdoğan SİNCER

Genel Başkan Yardımcısı
Örgüt Kurulu Başkanı

İbrahim YUMUŞAK : Genel Başkan Yardımcısı<br /><span style='font-size:9px;'>Ekonomi Politikaları ve Mali İşler Başkanı</span>

İbrahim YUMUŞAK

Genel Başkan Yardımcısı
Ekonomi Politikaları ve Mali İşler Başkanı

Av. Hasan ERÇELEBİ : Genel Başkan Yardımcısı<br /><span style='font-size:9px;'>Parlamento ve Hükümetle İlişkiler Başkanı</span>

Av. Hasan ERÇELEBİ

Genel Başkan Yardımcısı
Parlamento ve Hükümetle İlişkiler Başkanı

Av. Onur İSTE : Genel Başkan Yardımcısı<br /><span style='font-size:9px;'>Hukuk İşleri ve Siyasi İlişkiler Başkanı</span>

Av. Onur İSTE

Genel Başkan Yardımcısı
Hukuk İşleri ve Siyasi İlişkiler Başkanı

Hüseyin KUL : Genel Başkan Yardımcısı<br /><span style='font-size:9px;'>Sanayi, Ticaret, Esnaf Odaları ve İşveren Kuruluşları İle İlişkiler Başkanı</span>

Hüseyin KUL

Genel Başkan Yardımcısı
Sanayi, Ticaret, Esnaf Odaları ve İşveren Kuruluşları İle İlişkiler Başkanı

Selçuk KARAKÜLÇE : Genel Başkan Yardımcısı<br /><span style='font-size:9px;'>Sosyal Politikalar Başkanı</span>

Selçuk KARAKÜLÇE

Genel Başkan Yardımcısı
Sosyal Politikalar Başkanı

Ahmet Murat ÖZBİLGE : Genel Başkan Yardımcısı<br /><span style='font-size:9px;'>Yerel Yönetimler, Dernekler, Sendikalar ve STK ile İlişkiler Başkanı</span>

Ahmet Murat ÖZBİLGE

Genel Başkan Yardımcısı
Yerel Yönetimler, Dernekler, Sendikalar ve STK ile İlişkiler Başkanı

Ahmet Hidayet BEKTAŞ : Genel Başkan Yardımcısı<br /><span style='font-size:9px;'>Seçim ve Sosyal İşler Başkanı</span>

Ahmet Hidayet BEKTAŞ

Genel Başkan Yardımcısı
Seçim ve Sosyal İşler Başkanı

Dilara TAMBOVA : Genel Başkan Yardımcısı<br /><span style='font-size:9px;'>Kadın Politikaları ve İnsan Hakları Başkanı</span>

Dilara TAMBOVA

Genel Başkan Yardımcısı
Kadın Politikaları ve İnsan Hakları Başkanı

Emrah KÜÇÜKKAPDAN : Genel Başkan Yardımcısı<br /><span style='font-size:9px;'>Gençlik Politikaları ve Bilgi İşlem Başkanı</span>

Emrah KÜÇÜKKAPDAN

Genel Başkan Yardımcısı
Gençlik Politikaları ve Bilgi İşlem Başkanı

Dr. Handan TOPRAK BENLİ : Genel Başkan Yardımcısı<br /><span style='font-size:9px;'>Basın, Yayın ve İletişim Başkanı</span>

Dr. Handan TOPRAK BENLİ

Genel Başkan Yardımcısı
Basın, Yayın ve İletişim Başkanı

Yılmaz BİLENSOY : Genel Başkan Yardımcısı<br /><span style='font-size:9px;'>Tarım, Orman ve Çevre Politikaları Başkanı</span>

Yılmaz BİLENSOY

Genel Başkan Yardımcısı
Tarım, Orman ve Çevre Politikaları Başkanı

Adnan ŞUNKAR : PM Üyesi

Adnan ŞUNKAR

PM Üyesi

Ahmet AKINCI : PM Üyesi

Ahmet AKINCI

PM Üyesi

Ali ARTUN : PM Üyesi

Ali ARTUN

PM Üyesi

Ali BERGİN : PM Üyesi

Ali BERGİN

PM Üyesi

Av. Ali Sami ER : PM Üyesi

Av. Ali Sami ER

PM Üyesi

Ayda Nur GÜL : PM Üyesi

Ayda Nur GÜL

PM Üyesi

Ayhan KARADEMİR : PM Üyesi

Ayhan KARADEMİR

PM Üyesi

Bayram İĞDELİ : PM Üyesi

Bayram İĞDELİ

PM Üyesi

Cemil MİRASOĞLU : PM Üyesi

Cemil MİRASOĞLU

PM Üyesi

Doç. Dr. Çetin GÖKSU : PM Üyesi

Doç. Dr. Çetin GÖKSU

PM Üyesi

Çetin ŞİNİKOĞLU : PM Üyesi

Çetin ŞİNİKOĞLU

PM Üyesi

Ekrem İLGÜY : PM Üyesi

Ekrem İLGÜY

PM Üyesi

Ercan TURAN : PM Üyesi

Ercan TURAN

PM Üyesi

Erdoğan GEZER : PM Üyesi

Erdoğan GEZER

PM Üyesi

Fahrettin ÇUYRAK : PM Üyesi

Fahrettin ÇUYRAK

PM Üyesi

Gazanfer ŞEYHAN : PM Üyesi

Gazanfer ŞEYHAN

PM Üyesi

Güven ARTUŞ : PM Üyesi

Güven ARTUŞ

PM Üyesi

Hakan BULDU : PM Üyesi

Hakan BULDU

PM Üyesi

Av. Hasan Murat SARIÇOĞLU : PM Üyesi

Av. Hasan Murat SARIÇOĞLU

PM Üyesi

Hayri GÜRSUNA : PM Üyesi

Hayri GÜRSUNA

PM Üyesi

Hikmet AYDEMİR : PM Üyesi

Hikmet AYDEMİR

PM Üyesi

Hulusi TİPİ : PM Üyesi

Hulusi TİPİ

PM Üyesi

Hüseyin DERTOP : PM Üyesi

Hüseyin DERTOP

PM Üyesi

Hüseyin TULUÇ : PM Üyesi

Hüseyin TULUÇ

PM Üyesi

Işın AKBALA : PM Üyesi

Işın AKBALA

PM Üyesi

Av. İsmail YAŞAR : PM Üyesi

Av. İsmail YAŞAR

PM Üyesi

Korel KARADAĞ : PM Üyesi

Korel KARADAĞ

PM Üyesi

Mehmet Ali KARACAN : PM Üyesi

Mehmet Ali KARACAN

PM Üyesi

Mehmet Salih AYAS : PM Üyesi

Mehmet Salih AYAS

PM Üyesi

Mehmet GÜNDÜZ : PM Üyesi

Mehmet GÜNDÜZ

PM Üyesi

Melek ÇAĞRITEKİN : PM Üyesi

Melek ÇAĞRITEKİN

PM Üyesi

Mengü BİÇERLER : PM Üyesi

Mengü BİÇERLER

PM Üyesi

Metin OKTAY : PM Üyesi

Metin OKTAY

PM Üyesi

Mithat TUNÇ : PM Üyesi

Mithat TUNÇ

PM Üyesi

Murat ALTAY : PM Üyesi

Murat ALTAY

PM Üyesi

Necati EKER : PM Üyesi

Necati EKER

PM Üyesi

Dr. Nesim PAKIR : PM Üyesi

Dr. Nesim PAKIR

PM Üyesi

Nurhan BAŞOĞLU : PM Üyesi

Nurhan BAŞOĞLU

PM Üyesi

Nursel KIZILIRMAK : PM Üyesi

Nursel KIZILIRMAK

PM Üyesi

Orhan YEŞİLYURT : PM Üyesi

Orhan YEŞİLYURT

PM Üyesi

Av. Osman TARAKÇI : PM Üyesi

Av. Osman TARAKÇI

PM Üyesi

Özen ŞENYİĞİT : PM Üyesi

Özen ŞENYİĞİT

PM Üyesi

Ragıp HAZAR : PM Üyesi

Ragıp HAZAR

PM Üyesi

Recep BOZDAĞ : PM Üyesi

Recep BOZDAĞ

PM Üyesi

Sadettin AKYOL : PM Üyesi

Sadettin AKYOL

PM Üyesi

Salih ÜNLÜ : PM Üyesi

Salih ÜNLÜ

PM Üyesi

Selçuk TAŞDEMİR : PM Üyesi

Selçuk TAŞDEMİR

PM Üyesi

Semra YALAVUÇ : PM Üyesi

Semra YALAVUÇ

PM Üyesi

Sevinç ERENCAN : PM Üyesi

Sevinç ERENCAN

PM Üyesi

Süleyman HIŞIROĞLU : PM Üyesi

Süleyman HIŞIROĞLU

PM Üyesi

Tuğçe TEKÇE : PM Üyesi

Tuğçe TEKÇE

PM Üyesi

Turgay ADIGÜZEL : PM Üyesi

Turgay ADIGÜZEL

PM Üyesi

Yunus Emre ERGAMALIOĞLU : PM Üyesi

Yunus Emre ERGAMALIOĞLU

PM Üyesi

Yıldıray ARIKAN : PM Üyesi

Yıldıray ARIKAN

PM Üyesi

Av. Yusuf KUKUL : PM Üyesi

Av. Yusuf KUKUL

PM Üyesi

Ziya TOPAL : PM Üyesi

Ziya TOPAL

PM Üyesi

Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 45 dakika süren kabul, basına kapalı gerçekleşti.

DSP Genel Başkanı Önder AKSAKAL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası DSP Genel Başkanı AKSAKAL yaptığı açıklamada şunları dile getirdi; “DSP Genel Başkanlığına seçildiğim 13.Aralık.2015 tarihinden sonra sayın Cumhurbaşkanının kutlama mesajı üzerine kendilerine teşekkür etmek üzere bir randevu talebim olmuştu. Görüşme bugün gerçekleşti.

Görüşmemizde öncelikle partimizin kurucu genel başkanı Rahşan ECEVİT’in Devlet Mezarlığında eşi ve Onursal Genel Başkanımız Bülent ECEVİT’in yanına defnedilmesi yönündeki talebimize göstermiş oldukları yakın ilgi ve destekleri konusunda da teşekkür etme olanağı buldum.

Türkiye’nin içinde bulunduğu iç ve dış sorunlar konusunda ve özellikle de uluslararası emperyal sistemin bizim coğrafyamızı merkezine aldığı yeni bölgesel dizayn projesi konusunda Demokratik Sol Parti olarak görüş ve önerilerimizi kendilerine aktardım.

Sadece güneyimizde yaşanan insanlık felaketi değil, aynı zamanda ve özellikle KKTC’nin mevcut statüsünün Türkiye’nin güvenliği ve geleceği konusunda 1974 yılındaki şartlardan daha da önemli bir noktaya taşındığını, Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının bu önemin derecesini doğrudan etkileyeceğini, Ege kıta sahanlığı içinde yer alan ve sınırlarından 3 mil uzaklığa kadar olan bölgelerdeki karasal yapıların o devletin toprağı sayılması hususunda Yunanistan’ın pervazsız girişimlerinin ileri aşamalarda ülkemiz aleyhine kullanılabilmesi tehlikesine dikkat çektim.

Ayrıca yine bildiğiniz gibi 31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye genelinde 3 ilçede ve 4 Belde’de olmak üzere toplam 7 Belediye Başkanlığını kazanmıştık. Bunlardan 2 Belde belediye Başkanı “gördükleri lüzum”üzerine partimizden ayrıldılar ama 5 Belediyemizde çok güzel çalışmalara imza atıyoruz. Cumhuriyetkentprojelerimizin hayata geçirilmesi sürecinde elbette devlet mekanizmasının, Bakanlıkların da kendi alanlarındaki konularda destek vermeleri için dosyalarımızı ilettik.

2021 yılı UNESCO tarafından Yunus Emre Yılı olarak ilan edildi. Yunus Emre’nin doğduğu, yaşadığı ve mezarının olduğu yer Eskişehir Mihalıççık İlçesindedir. Mihalıççık halkı da Belediyesini Demokratik Sol Parti’ye emanet etmiştir.

Sevgi’nin temelinde yükselecek bir neslin hakim olduğu toplumsal yapıyı kurgulamak siyasi önceliklerimizin merkezinde yer almaktadır. Bu konuda da projelerimizin genel hatlarını sayın Cumhurbaşkanına aktarma imkânım oldu.

Değerli basın mensupları,

Gerek özel yaşamımızda, gerekse toplumsal yaşamda olduğu gibi devlet işleyişinde de ortaya çıkmış sorunların en az badireyle atlatılabilmesinin vazgeçilmez yöntemi ortak aklın iradesinikurgulayabilmekten geçer.

Türkiye, bugün kim ne anlatırsa anlatsın ekonomik ve uluslararası siyasi platformda bir sıkışmışlığın tam da ortasındadır.

  1. Kasım. 2019 tarihinde Çanakkale’de;

“100 yıl öncesinin hevesleriyle, 100 yıl sonra Kurtuluş Savaşı’nın rövanşını almak isteyenlere karşı mücadele devam etmektedir. Ülkemizin güney doğusunda kurgulanmak istenilen yeni bir devlet yapılanmasına karşı Türk milleti büyük bir ferasetle kenetlenmiş, sırt sırta vererek bu mücadeleyi sürdürmektedir.” demiştim.

İki gün önce sayın Cumhurbaşkanı’nın Menemen Otoyol açılışında söylediği “Türkiye Yeni Bir İstiklal Harbi’nden Geçiyor” sözleri, işte bizim hep söyleyegeldiğimiz doğruların tasdikidir.

Öyleyse ortak aklı hakim kılarak sorunların çözümünü kolaylaştırmalıyız, ve Sayın Cumhurbaşkanı hiç vakit kaybetmeden seçimlere katılma yeterliliğindeki partilerin liderleriyle bir masa etrafında buluşmalı vedevletin bekası, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü konuları başta olmak üzere toplumsal ve ekonomik diğer konuları değerlendirmeye almalıdır, kendilerine bu önerilerimizi de arz ettim.

Bunların dışında olmak üzere, Türkiye’de seçim yasalarındaki antidemokratik uygulamaların, siyasi partilerin hazine yardımından istifade edebilmesi koşullarındaki hakkaniyetsizliklerin giderilmesi konusunda DSP olarak hazırladığımız önerilerimizi sundum, bu konudaki  düşüncelerimizi aktardım.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.PAYLAŞ

AP’de Türk Bayrağını Yırtan Yunan Vekile DSP Genel Başkanı AKSAKAL’dan Sert Tepki

Avrupa Parlamentosunda ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk Bayrağını yırttı. Yunan vekilin provokasyonuna DSP Genel Başkanı Önder AKSAKAL’dan tepki gecikmedi. Aksakal ‘’Avrupa Parlamentosunda bir Yunan milletvekilinin şanlı Türk bayrağını kürsüde yırtması, mensubu olduğu milleti temsil edebilecek karakterden yoksun olmasından önce tarih bilgisinin de zayıflığını apaçık ortaya koymaktadır.