Category Archives: MALATYA

Hayrettin Eker' Ramazan Bayramı münasebetiyle mesaj yayınladı

Malatya Huzur Sen İl Temsilcisi Hayrettin Eker’ Ramazan Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajında şunları söyledi;

Bayramlarımız, birlik ve beraberlik duygularımızın pekiştiği, kırgınlıkların unutulup, dostluk ve sevgiyle gönüllerin birbirine yakınlaştığı, karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği müstesna günlerdir.

Her geçen gün gelişen ve büyüyen Sağlık sektörüne hizmet eden siz değerli sağlık personelimizin pandemi süresince göstermiş oldukları çabaları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu çabalarınızın bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonra da özveri ile artarak devam edeceğine inanıyorum.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi
Malatya Huzur Sen İl Temsilcisi Hayrettin Eker

Bu anlamlı bayramın, değerli sağlık personelimiz, milletimiz ve ülkemiz için dostluk ve barışa, sevgi ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle,Malatya Huzur Sen olarak bütün Sağlık ailesinin Ramazan bayramını tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum.

Malatya Huzur Sen Şube Başkanı Hayrettin EKER'in 12 Mayıs Hemşireler günü mesajı

MALATYA HUZUR SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇAŞILAŞNLARI SENDİKASI MALATYA ŞUBE BAŞKANI HAYRETTİN EKER
HEMŞİRELER GÜNÜ MÜNASEBİTİYLE
BASIN AÇILAMASIDIR

Malatya Huzur Sen Şube Başkanı Hayrettin EKER:12 Mayıs Hemşireler günü mesajında, sağlık sisteminin temel taşlarından olan hemşireliğin güç çalışma şartlarını gerektiren, sabır, özveri ve hoşgörü kavramlarını içinde barındıran zor bir meslek olduğunu belirtti. Başkan Hayrettin Eker mesajında, “Sağlık alanında görev yaparken başarılı olmanın ilk koşulu insan sevgisidir.Bu bu özel gün münasebeti ile hemşire arkadaşlarımızın şahsında tüm sağlık çalışanlarımızın hakları için mücadele için çıktığımız bu engebeli ve sıkıntılı yolda, sağlık çalışanlarının haklarını elde etme konusunda haklı istek ve taleplerinin sesi olmaya, Devleti yönetenlere ve yüce Milletimize haklı istek ve taleplerimizi tüm açıklığı ile gizli bir gündem ve amaç gütmeden, hiçbir siyasi görüş ve/veya grup, cemaatin sesi olmaya soyunmadan, sadece ve sadece sağlık hizmeti sunumunda rol alan tüm ekip çalışanlarının hakkını ve hukukunu savunarak, yıllardır verilmeyen, alınamayan, haklarımızın alınması için var gücümüzle ekip ruhu ile çalışmanın ve mücadele etmenin yeni adresi olarak siz mesai arkadaşlarımızı Huzur Sendikamız çatısı altında toplanmaya çağırıyoruz. Bu çağrımız sağlık hizmetlerinde görev alan tüm ekip arkadaşlarımızadır, bir olalım güçlü olalım, biz olalım, geleceğimize sahip çıkalım. Sendikacılıkta Devletin, Milletin ve çalışan mesai arkadaşlarımızın çıkarlarını bir biri ile çatıştırmadan makul ve mantıklı evrensel ahlak ve çalışma hukuku çerçevesinde takip etmek ve olumlu sonuçlar alıncaya kadar ısrarlı takip sonucu istendik yönde haklarımızda olumlu kazanımlar elde edene kadar sürekli çalışmanın ve mücadele etmenin anlayışı ile tüm mesai arkadaşlarımızı Huzur sendikamızın genel çağrısının bir kez daha mesai arkadaşlarımızla paylaşılmasına vesile olan bu önemli günde;
İnsanlık tarihi kadar eski olan Hemşirelik ve Ebelik mesleği, tarih boyunca bir çok süreçten geçerek günümüze kadar gelmiştir.

Malatya Huzur Sen Şube Başkanı Hayrettin EKER

Günümüzde maalesef tarihsel öneminden ve sağlık hizmeti sunumundaki kendine has hususiyeti göz ardı edilerek, yapılan hatalı yönetimsel uygulamalar sonucunda maalesef değersizleşmesi ve önemsizleşmesi gerçekleşmiş, bu durum sadece Hemşire ve Ebe arkadaşlarımızın sorunu da olmayıp, yine maalesef hekiminden yardımcı personeline kadar hizmet sunumunda görev alan tüm ekip arkadaşlarımızın ortak derdi haline gelmiştir.
Sağlık hizmeti sunumunda yer alan tüm ekip arkadaşlarımızın emeklerinin değersizleştirilmesi çabaları hepimizin malumu olup; Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında uygulanan politikalarının sonucu olduğunu düşündüğümüz sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesi uygulamaları ile darmadağın edilen sağlık sisteminin biz sağlık çalışanlarına ne kadar zarar verdiğini hep birlikte yaşayarak tecrübe ettik. Sağlıkta dönüşüme karşı olmamakla birlikte sağlık hizmetlerinin sunumunda çağın gerektirdiği teknoloji, insan gücü ve fiziki mekanlar ile adaletli bir yönetim anlayışı içerikli bir sağlıkta dönüşüm programına hiçbir sağlık çalışanının karşı çıkacağını da düşünmemekteyiz. Mesele yapılan işlere verilen tanımlamadan ziyade yapılan ve yapılmaya çalışılan işlerde ne yapılmaya çalışıldığıdır ki; bu güne kadar sağlıkta dönüşüm programı kapsamında teknoloji, fiziki mekan gibi bazı aksaklıkların kısmen giderilmesine rağmen bu güne kadar adaletli bir yönetim ile sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde bazı makyaj uygulamalar dışında anlamlı bir gelişme maalesef olmamıştır.
Yıllardır sağlık çalışanları olarak ve hatta diğer sendikal örgütler tarafından da konjoktürel olarak gündeme getirilen taleplerimizi bu vesile ile bir kez daha gündeme getirmek istiyoruz. Dileğimiz odur ki; tarafımızdan ve diğer sendikal örgütler tarafından da sıklıkla gündeme getirilen ve hatta siyasal iktidarında seçim zamanlarında vaatleri olan bu istek ve taleplerimiz siyasal iktidar tarafından da dikkate alınır ve haklının hakkını teslim etme konusunda engel tanımadan gereğini yapar ve malum pandemi ile canımız pahasına mücadele ettiğimiz süreçte bu mutlu günümüzün anlamına anlam katar.
Bu vesile ile hemşire arkadaşlarımızın günlerini kutlarken siyasal iktidardan öncelikli ve acil beklentilerimizi de arz ederiz.
Acil ve öncelikli beklentilerimiz.
Sağlık çalışanlarına söz verilen 3600 Ek gösterge sözünün bir an evvel yerine getirilmesi
Sabit ödemelerin genel bütçe maaşları içine dahil edilmesi
Tüm sağlık çalışanlarına en az 1000 TL seyyanen genel bütçe maaşına zam yapılması.
Döner sermaye ödemelerinin emekliliğe yansıtılmasının sağlanması
Nöbet ücretleri en az bir kat arttırılmalı
Sağlık çalışanlarına yıpranma payı yeniden gözden geçirilmeli ve anlamlı hale getirilmeli yılda en az 90 gün olarak ve ayrıntılı şartların sadeleştirilerek her sağlık çalışanına uygulanması
Personel kadro çeşitliliği düzeltilmeli ve sadeleştirilmeli sözleşmeli ve taşeron uygulamaları tamamen kaldırılmalı, tüm çalışanların kadrolu ve itibarlı olmasının sağlanması
Emeklilikte yaşa takılan sağlık çalışanlarına emeklilik haklarının bir an önce verilmesi
Sağlık çalışanları için yapılan düzenlemelerde bakanlığa bağlı farklı birimlerde çalışanlara ayrımcılık yapılmaması
Döner sermaye ek ödeme sisteminin yeniden düzenlenmesi, sadeleştirilerek ekip çalışanları arasında husumete yol açacak absürtlüklerin acilen giderilmesi, özellikle hekim dışı personel açısından anlamını yitiren döner sermaye ek ödemelerinin anlamlı hale getirilmesi ve çalışma barışının kurumlarımızda yeniden tesis edilmesi
Sağlık çalışanlarının dinlenebileceği, kendini hizmet içi eğitimlerle yenileyebileceği yeterli sayıda sosyal tesis açılması ve hem mevcut sosyal tesislerden hem de yeni açılacak sosyal tesislerde tüm çalışanların hakkaniyet çerçevesinde faydalanmasının sağlanması
Kurumlarımızdaki personel eksikliklerinin bir an önce giderilerek uluslar arası standartlara göre hasta-sağlık personeli oranlarının sağlanması
Sağlık çalışanlarına karşı devam eden şiddetin bir an önce sonlandırılması için daha gerçekçi çalışmalar yapılması, her şeyden önce halkın sağlık çalışanlarına karşı şiddete teşvik edilmesi anlamına gelen yönetimsel tavırlardan bir an önce vazgeçilmesi
Sağlık çalışanlarına reva görülen malum liyakatsız yöneticiler aracılığı ile mobing yapılmasına son verilmesi.
Yönetim kadrolarına sözleşmeli liyakatsizler yerine kadrolu, liyakalı ve beli seçim sistemleri ile görevde yükselen kurum içi personellerinin atanmasının sağlanması
Covid-19’a maruz kalan arkadaşlarımızın durumunun meslek hastalığı olarak kabul edilmesinin sağlanması, vefat edenlerin görev şehidi sayılmasının sağlanması
Mesai düzenlemelerinin daha sade bir mevzuat ile yeniden düzenlenmesi ve kişisel müdahalelerin en aza indirilmesi özellikle belli bir yaşın üstünde olan çalışanlarımızın (40 yaş olabilir) istemeleri halinde nöbet hizmetlerinden ve gece vardiyalarından muaf tutulması
Bayan çalışanlar ve/veya çocuk sahibi bayan çalışanlarımızın isteklerinin dışında gece vardiyasında çalışmama hakkı verilmesi
Riskli ve zor çalışma şartları olan birimlerde çalışan personelin belli bir süre çalışma sonrası istekleri doğrultusunda rotasyonla görece daha az riskli birimlere çekilmesini sağlayacak yasal düzenleme yapılması
Bayan çalışanların ihtiyaç duyan çocuklarına kreş imkanı sağlanması, bu imkanın kurum içinde sağlanamaması durumunda dışardan hizmet satın alınarak bu hizmetin sunulması
İlgili mevzuatlarda yapılan meslek tanımlarının daha net ve tartışmaya mahal vermeyecek şekilde sınırlarının belirlenmesinin sağlanması
Meslektaşlarımızın eğitimli oldukları meslekleri ile alakalı işlerde çalıştırılmasının sağlanması.
Hemşireler Günü nedeniyle, her türlü olumsuzlukta maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, sonsuz sabır, itina ile ülkemizde ve dünyamızda görev yapan tüm hemşirelerimizin Hemşireler Gününü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Malatya Valiliği ile Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri ‘İstiklalden istikbale' yürüyüşü düzenledi.

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Malatya Valiliği ile Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri organizasyonuyla  ‘İstiklalden istikbale’ yürüyüşü düzenlendi.

HABER-Mehmet GÜRBÜZ-dernekturk.com

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen program kapsamında Öğretmenevi önünde başlanan yürüyüş İnönü Caddesi Kapalı Çarşı üstüne kadar sürdü. Mehteran takımının da eşlik ettiği yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk Bayrakları ile birlikte yürüdü.

Malatyalıların da büyük ilgi gösterdiği yürüyüşe Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Memur Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.


MOTAŞ’TAN GENİŞ KAPSAMLI DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI

  • Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren MOTAŞ, yolcuları daha temiz bir şekilde taşımak için araçlarını her gün detaylı temizlikten geçiriyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ her gün binlerce yolcuya hizmet veren otobüs ve trambüsler son seferlerinden sonra garajlarda her gece temizlik ünitesi tarafından iç-dış temizlikten geçirerek sabah servise hazır hale getiriyor. 

Malatyalıların daha sağlıklı ve hijyenik ortamda seyahatlerini sağlamak amacıyla temizliğe büyük önem veren MOTAŞ otobüs ve trambüslerin temizliğinin yanında duraklarda da ilaçlama yapılarak olası hastalıkların önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ vatandaşların daha temiz, daha hijyen araçlarla taşımak için yapmış olduğu bu çalışmalar kapsamında, araçların tüm iç yüzeyleri, tavan, yolcu koltuklarının arka-alt kısımları, camlar, reklam ekranları, yolcu tutamakları, kapı üstleri, şoför mahalli, havalandırma kapakları, araç içerisindeki tüm metal yüzeylerin buharlı makinelerle ilaçlı ve hijyenik temizlik malzemeleriyle donanımlı personeller tarafından yapılmaktadır.

Yapılan bu iç temizlik çalışmalarının ardından araçlar dış temizliklerinin de yapılmasının ardından sabah ilk seferlerine çıkacak şekilde hazır hale getiriliyor.

Kernek Külliyesi de ilaçlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi binlerce öğrencinin günlük olarak kullandığı Kernek Külliyesinde de ekipler tarafından ilaçlama yapıldı.

Buharlı sisleme makinesi ile donanımlı personeller tarafından Kernek Külliyesi baştan aşağı ilaçlanarak hijyen bir hale getirildi.

30 OKUL KENTİNİ KEŞFETMEK İÇİN YARIŞIYOR

Malatya Kent Konseyi Tarih ve Kültür Mirası Çalışma Grubu, Malatya’mızın tarihini, kültürünü ve önemli şahsiyetlerini genç nesillere tanıtmak ve Malatya ile ilgili farkındalık uyandırmak amacıyla Malatya Deniz Kitapevleri ana sponsorluğunda “Kendini Bil Kentini Keşfet”  sadece Malatya temalı bilgi yarışması düzenliyor.

30 okulun katıldığı bilgi yarışması Malatya’daki Anadolu ve Fen liseleri arasında yapılıyor.

Malatya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, Eğitimci Yahya Karakaya ve Eğitimci Hasan Demirbağ’ın jüri üyesi olarak yer aldığı bilgi yarışmasında, Malatya konu başlığında Malatya’nın tarihi, kültürü, coğrafyası, mimarisi, geleneği, mutfağı, sanatı vb. konularda öğrencilere çeşitli sorular soruluyor.

Çeyrek final yarışmasında konuşan Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan, “Kendini Bil Kentini Keşfet” konulu bilgi yarışmasının Malatya’nın kültürüne, tarihine ve bütün boyutlarına katkı sağlayacağını ifade ederek, “Yarışmamıza katılan öğrencilerimizi her zaman Kent Konseyi’nde görmek isteriz” dedi.

Tarih ve Kültür Mirası Çalışma Grubu Temsilcisi Eğitimci Orhan Tuğrulca, “Kendini Bil Kentini Keşfet” bilgi yarışmasının Malatya’mızı tanıma noktasında bir farkındalık oluşturacağını söyledi. Tuğrulca, “Bilgi yarışması ile caddelerini sokaklarını gezip dolaştığımız bu şehrin bir kimlik sahibi olduğunu ve bu kimliğinde önemli bilgilere sahip olduğunu göreceğiz” dedi.

30 okulun katıldığı bilgi yarışmasının yapılan çeyrek final elemeleri sonucunda; Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi, Şehit Candaş Kaplan Anadolu Lisesi, Orgeneral Eşref Bitlis Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi ve Malatya Fen Lisesi okulları yarı finale yükseldiler.

Jüri adına genel bir değerlendirme yapan İbrahim Halil Kılıç, ilimizde yaşayan gençlerin kentlerinden bir haber yaşamamaları ve mevcut bilgilerini güncelleştirmek adına yapılan bu bilgi yarışmasının Malatya için önemli bir çalışma olduğunu belirterek bu tür yarışmaların sürekliliğinin sağlanmasının kent kültürü açısından önemine vurgu yaptı.

Yarışmaya katılan öğrenciler, “Kendini Bil Kentini Keşfet” bilgi yarışmasının Malatya’yı tanıma ve tanıtma adına önemli bir etkinlik olduğunu belirterek yarışmayı düzenleyen Malatya Kent Konseyi Tarih ve Kültür Mirası Çalışma Grubu’na ve Malatya Deniz Kitapevlerine teşekkür ettiler.

Genel Sekreterlikten alınan bilgiye göre yarı final sonuçlarının akabinde finale yarışması ile programın bu dönem için sonlandırılacağı belirtildi.

MALATYA’DA ‘İSTİKLALDEN İSTİKBALE’ YÜRÜYÜŞÜ

Mart 12, 2020 Perşembe12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Malatya Valiliği ile Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri organizasyonuyla ‘İstiklalden istikbale’ yürüyüşü düzenlendi.detay için tıklayınız

MOTAŞ’TAN GENİŞ KAPSAMLI DEZENFEKTE ÇALIŞMALARIMart 12, 2020 PerşembeMalatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ her gün binlerce yolcuya hizmet veren otobüs ve trambüsler son seferlerinden sonra garajlarda her gece temizlik ünitesi tarafından iç-dış temizlikten geçirerek sabah servise hazır hale getiriyor.detay için tıklayınız

30 OKUL KENTİNİ KEŞFETMEK İÇİN YARIŞIYORMart 12, 2020 PerşembeMalatya Kent Konseyi Tarih ve Kültür Mirası Çalışma Grubu, Malatya’mızın tarihini, kültürünü ve önemli şahsiyetlerini genç nesillere tanıtmak ve Malatya ile ilgili farkındalık uyandırmak amacıyla Malatya Deniz Kitapevleri ana sponsorluğunda “Kendini Bil Kentini Keşfet” sadece Malatya temalı bilgi yarışması düzenliyor.detay için tıklayınız

TÜRK MİLLETİ TARİH BOYUNCA ZULME BOYUN EĞMEDİMart 11, 2020 ÇarşambaMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.detay için tıklayınız

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MART AYI MECLİS TOPLANTISI BAŞLADIMart 11, 2020 ÇarşambaMalatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2020 yılı Mart ayı toplantısı 11 Mart Çarşamba günü Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında gerçekleştirildi.detay için tıklayınız

GÜRKAN: BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE KONUSUNDA BÜTÜN GAYRETİ GÖSTERMEMİZ GEREKİRMart 11, 2020 ÇarşambaMalatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Kent Konseyi işbirliğiyle bağımlılık konusunda bir farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.detay için tıklayınız

VEKTÖRLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI BAŞLATILDIMart 10, 2020 SalıMalatya Büyükşehir Belediyesi havaların ısınması ile birlikte vektörle mücadele çalışmalarına başladı.detay için tıklayınız

BAŞKAN GÜRKAN, TBB TOPLANTISINDA DEPREM İLE İLGİLİ BİR SUNUM YAPTIMart 10, 2020 SalıTürkiye Belediyeler Birliği (TBB), İçişleri Bakanlığı ve Japonya Ulusal Afet Yönetim Kurumu (JICA) işbirliğinde belediyelerde deprem ve diğer doğal afetler konusunda yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla “Afet Riski Azaltma ve Deprem İstişare Toplantısı” düzenledi.detay için tıklayınız

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ ALINACAK OTOBÜSLERİN RENGİNİ ANKET İLE BELİRLİYORMart 10, 2020 SalıMalatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ tarafından yeni alınacak olan otobüslerin ne renk olacağına halk karar verecek.detay için tıklayınız

“GÜNLERDEN BİR GÜN” SAHNELENDİMart 10, 2020 SalıMalatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla tiyatro gösterisi sahnelendi.detay için tıklayınız

“BENİM ADIM KADIN” RESİM SERGİSİMart 10, 2020 SalıMalatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bayanların yaptığı resimlerden oluşan sergi açıldı.detay için tıklayınız

ANNELİK HEM DİNİMİZ HEM MİLLİ TARİHİMİZ HEM DE İNSANLIK TARİHİNDE ÖNEMLİ BİR UNSURDURMart 10, 2020 SalıBüyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Şelale Lokantasında sivil toplum kuruluşlarının bayan temsilcileri ile kahvaltıda biraraya geldi.detay için tıklayınız

KADINLAR SEVGİNİN VE FEDAKÂRLIĞIN SEMBOLÜDÜRLERMart 06, 2020 CumaMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle bir mesaj yayınladı.detay için tıklayınız

GÜN MALATYASPOR’A SAHİP ÇIKMA GÜNÜMart 06, 2020 CumaBTC Türk Yeni Malatyaspor –Konyaspor maçı öncesi bazı sivil toplum kuruluşları, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ettiler. Başkan Gürkan ziyarette birlik-beraberlik çağrısında bulundu.detay için tıklayınız

MALATYA’NIN KÜLTÜR VE TURİZM ROTASI ELE ALINDIMart 06, 2020 CumaMalatya Büyükşehir Belediyesi AYKOME Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Toplantı Salonunda “Malatya Turizm ve Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.detay için tıklayınız

GÜRKAN: AYIRIM YAPMADAN ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE HİZMET EDECEĞİZMart 06, 2020 CumaMalatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında ilçelerde yapılacak olan yatırım ve hizmetlerin ele alındığı çalıştay kapsamında, Darende ve Arguvan heyetleri ile de birer toplantı gerçekleştirildi.detay için tıklayınız

İDLİB ŞEHİTLERİ İÇİN BAYRAK SERGİSİ AÇILDIMart 05, 2020 PerşembeMalatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından İdlib Şehitleri için özel bayrak koreografisi düzenlendi.detay için tıklayınız

GÜRKAN: HİZMETLERİMİZDE TOPLUMSAL YARARIN GAYRETİ VE ÇABASI İÇERİSİNDEYİZMart 05, 2020 PerşembeMalatya Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı içerisinde ilçelerde yapılan yatırım ve hizmetler ile 2020 yılı hedeflerinin görüşüldüğü çalıştay kapsamında Arapgir ve Akçadağ heyetlerini de ağırladı.detay için tıklayınız,

Belediye Meclis Üyeleri

Elazığ ve Malatya’da depremzede çiftçilere destek

Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Müdürü Yusuf Karabatak,  Elazığ ve Malatya illerinde bulunan kooperatiflere kayıtlı depremzede ortaklardan, borcu bulunanlar hakkında yasal takibe başlanmayacağını söyledi.

24 Ocak’ta meydana gelen ve merkez üssü Elazığ ili Sivrice ilçesi olan deprem felaketi nedeniyle, Elazığ ve Malatya illerinde bulunan birim kooperatiflere kayıtlı ortaklar için 3 ay süreyle mücbir sebep hali kabul edildiğini belirten Müdür Karabatak, “Elazığ ve Malatya illerinde bulunan kooperatiflerimize kayıtlı olup, 24 Ocak 2020 tarihi itibariyle kanuni takip hesaplarında borcu bulunan ya da bu süre zarfında borcu kanuni takip hesaplarına aktarılan ortaklarımız hakkında yasal takibe başlanmayacak. Daha önceden hakkında icra takibine başlanan ortaklarımız hakkında ise, mücbir hal süresince herhangi bir işlem yapılmayacak.” sözlerini kaydetti.

“Çiftçilere kolaylık sağlandı”

Bu süre zarfında ödeme güçlüğü çeken çiftçilerin finansman ihtiyaçlarının sağlanabilmesi için aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği risk merkezince de mücbir hal düzenlemesi yapıldığını da belirten Karabatak, “Mücbir hal süresince ortaklarımızın bankalar nezdindeki risk durumlarının olumsuz etkilenmemesi için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine takibe düşen ortakların bildirilerek bu durumda olan çiftçilere kolaylık sağlandı.” ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin faaliyetlerinden de bahsederek kurumun; 17 bölge birliği, 1625 kooperatif, 197 hizmet bürosu, 15 şirket ve yaklaşık 9 bin çalışanıyla başta 850 bin ortağı olmak üzere ülke tarımına hizmet verdiğini ifade eden Malatya Bölge Müdürü Yusuf Karabatak, Malatya Bölge Birliğinin ise 9 ilde 50 birim kooperatifi ve 7 hizmet bürosu ile geniş bir coğrafi alana hitap ettiğini söyledi.

Bölge Birliğine bağlı kooperatiflerde 2019 yılında 210 milyon TL kredi kullandırılıp 320 milyon TL satış yaparak Ziraat Bankasından sonra üreticimize en fazla kredi sağlayan kuruluş olduklarının altını çizen Karabatak, “Tarım Kredi Kooperatifleri olarak önceliğimiz; üreticilerimizi kaliteli üretime yönlendirerek daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak, tarımın her alanında verdiğimiz kredilerin üretime dönüşmesini sağlayarak Türk tarımına ve bölgemiz üreticilerine hizmet etmek, onların her türlü ihtiyaçlarını kaliteli, uygun ve zamanında karşılayıp, hasat zamanında çiftçilerimizin mahsullerini değerlendirmektir.” dedi.

Hayvancılıkta yüzde yüze varan faiz indirimli krediler

2020 yılı içerisinde Tarsim Sigortası yaptıranlara bitkisel ürün kredilerinde 50 bin TL’ye, hayvancılık kredilerinde 100 bin TL’ye kadar %100’e varan faiz indirimli krediler kullandırıldığını da söyleyen Karabatak, ayrıca yıllık %5,5 sabit maliyet ile kooperatif ortağı çiftçilerin gübre, tohum ve yem ihtiyaçlarının karşılandığını, bunun yanı sıra Tarsim sigortası yaptıran ortaklara 150 gün vadeli faizsiz motorin kredisi ve 60 gün vadeli faizsiz yem kredisi kullandırıldığını belirtti.

Malatya Demokrasi Platformu Türkmen Dağköyleri Derneğini ziyaret etti

Malatya Demokrasi Platformu Türkmen Dağköyleri Derneğini ziyaret etti

MALATYA DEMOKRASİ PLATFORMU VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ YAZIHAN TÜRKMEN DAĞ KÖYLERİ DERNEĞINİ ZİYARET ETTİLER. 
AYNI ZAMANDA YAZIHAN TÜRKMEN DAĞ KÖYLERİ DERNEĞİ BAŞKANI SAYIN İSRAFİL ÇATALKAYA BASKANIN VEFAT EDEN ANNESİ İÇİN SAYIN BAŞKANA TAZIYE ZIYARETTİNDE BULUNDULAR 
(ALLAH RAHMET İNŞAALLAH MEKANI CENNET OLSUN) 

Görüntünün olası içeriği: 7 kişi, oturan insanlar ve iç mekan

İsrafil Çatalkaya Arkadaşlar bu resimde bir büyüklerim de Rahmetli KURU AHMED, bir sözü aklıma geldi , Bir İsrafil Beş Para Etmez derdi Bir İsrafil Bir Mehmet DÜNYAYA BEDELDİR derdi . saygılarımala

Mehmet GÜRBÜZ "Hocalı’da yaşanan insanlık vahşetidir"

ANADOLU AHİ EVRAN İŞ ADAMLARINDAN AÇIKLAMA BARBAR RUSYA YÜZYILLARDIR MASUM İNSANLARIN KATİLİ,SOYKIRIM SUÇLUÇUSU ÖLÜM TARLALARINDA MEZARSIZ YATANLARIN NESİLLERİNE SADECE KAN VE GÖZ YAŞINI MİRAS BIRAKAN ZALİM. RUS SIRTLANLARIN ELI KANLI ŞEBEKLERİ ERMENI HAİNLERİ HOCALI MASUMLARININ  KATİLLERİ,SOYKIRIM SUÇUNUN FAİLLERİ BU TÜRK  MİLLETİ BİR GÜN DÖKÜLEN KANIN İNTİKAMINI ALACAKLARDIR 

Yirminci Asrın vahşeti Hocalı kurbanları bugün anılıyor. Tarihin gördüğü en kanlı katliamlarından biri olan ve Ermenilerce çocuk, kadın, yaşlı 613 Azerbaycan Türküne karşı uygulanan Hocalı Katliamı, üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen yüreklerdeki acısını ilk günkü gibi koruyor. Ermeniler tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ bölgesindeki Katliamları soruşturan.Azerbaycan Askeri Savcılığının,Ermenilerin 26 Şubat 1992’de yaptığı Hocalı Katliamı’yla ilgili soruşturma dosyası, katliamın dehşetini ortaya koyuyor  .

Katliamdan kurtulmayı başaran 2 bin 213 kişinin soruşturma dosyasındaki ifadesi, 800’den fazla ekspertiz raporu ve diğer kaynaklardan edinilen bilgiler, Ermenilerin sadece işgalle yetinmediğini, sivilleri toplu şekilde katlettiğini kanıtlıyor.Soruşturma dosyasında Hocalı katliamını yapan Ermenistan ordusu subaylarının yanı sıra, Sovyet ordusunun o zaman bölgede bulunan 366. Motorize Alayının çoğu Ermeni kökenli 38 üst düzey subayının da ismi yer alıyor.Dosyada ismi geçen subaylar savaş suçları işlemekten sorumlu tutulurken Azerbaycanlılar, savunmasız 613 sivili katleden canilerin adalet önünde hesap vermesini talep ediyor.Soruşturma dosyasında, insanlık tarihine kara bir leke olarak yazılan katliama giden süreç de anlatılıyor.

Ermeniler, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 1991’in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı’ yı ele geçirmek için harekete geçti.Aylar süren saldırılarını 1992’nin 25 Şubat’ında yoğunlaştıran Ermeniler, gece, Sovyet ordusunun o zaman Hanken di’ de bulunan 366. Motorize Alayının da yardımıyla üç koldan saldırdı.İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamını. Ermeniler, sivilleri toplu şekilde katletti, esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı. Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı’ da savunmasız durumdaki. Azerbaycan devletinin işgal nedeniyle uğradığı zarar ise 170 milyon doları buldu Katledilenlerin adli tıp muayeneleri ve şahit ifadeleri ve Resmi verilere göre, o gece 613 kişi hunharca katledilmiş; bunlardan 83 çocuk, 106 kadın acımasız yöntemlerle işkence yapılarak öldürülmüştür. Ayrıca, 487 kişi ağır yaralanmış ve 1275 kişi ise rehin alınmış, geri kalan nüfus da bin bir zorlukla canını kurtarmıştır. 26 çocuk tamamen ve 130 çocuk ise kısmen öksüz kalmıştır. Ermeniler şehitleri özel acımasızlıkla, gözlerini oyularak, kafataslarının derisini soyarak ve vücutlarının farklı organlarını keserek öldürmüştür. küçücük çocukların gözleri oyulmuş, hamile kadınların karınları yırtılmış ve insanlarımız diri diri toprağa gömülmüştür. hatta şehitlerin bir çoğunun cesetleri yakılmıştır.

Azerbaycan’a göre, Hocalı’ da yaşananlar, 1949 Cenevre Sözleşmeleri’nin, Birleşmiş Milletler’ in (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Sivil ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi çok sayıda sözleşmenin ciddi ihlali anlamına geliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 22 Nisan 2010 tarihli kararında, Hocalı’ da yaşananlar, savaş suçları veya insanlık aleyhine suçlarla eşdeğer eylemler olarak görülüyor.Azerbaycan Meclisi, 613 vatandaşının katledildiği olayı, 1994 yılında düzenlenen oturumla “Hocalı Soykırımı” olarak kabul etti. Hocalı’da yaşanan insanlık vahşeti; Meksika, Macaristan, Pakistan, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Sudan, Peru ve İslâm İşbirliği Teşkilatı tarafından da “soykırım” olarak nitelendiriliyor.Dünyada Hocalı Katliamı, 5 ülke parlamentosu tarafından kınanıyor. ABD’de 16 eyalet meclisi 26 Şubat 1992’de yaşananları “soykırım” olarak kabul ederken, Türkiye Cumhuriyeti ise Azerbaycan’ın Hocalı kasabasındaki vahşeti “katliam” olarak tanımlıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), yaşananları “katliam” olarak nitelendirirken, Birleşmiş Milletler ise Hocalı Katliamı ile ilgili henüz resmi bir karar almadı, fakat Birleşmiş Millet Genel Kurulu, 1993 yılında Ermenistan’ı kınadı. BM Güvenlik Konseyi’nin 822 sayılı kararıyla Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını terk etmesini istedi.Bu gelişmelerle Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeleri “Ermeniler tüm Hocalı sakinlerini katletti” ifadesinin yer aldığı bir bildirgeye imza attı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ise Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini talep etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 22 Nisan 2010 tarihindeki kararında, Hocalı’da yaşananları, “savaş suçları ve insanlık aleyhine olan suçlarla” eş değer gördü. Fakat günümüzde Hocalı Katliamı ile ilgili resmi bir karar alınmamıştır.

Malatya Demokrasi Platformu Usta Öğreticiler Derneğini ziyaret etti

Malatya Demokrasi Platformu Usta Öğreticiler Derneğini ziyaret etti
Malatya Demokrasi Platformu Sözcüsü Ayşe Ece Budan ve Yönetim Kurulu üyeleri Siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti

Görüntünün olası içeriği: 6 kişi, oturan insanlar, ayakta duran insanlar ve iç mekan

Malatya Demokrasi Platformu Demokrasiye inanmış Malatyalı gönüllerin özgür platformu

Himayeye Muhtaç Yaşlılar, Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (HİMYAÇ-DER) Başkanı Ayşe Ece Budan, “Kurulduğumuz günden beri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı huzurevi, erkek yetiştirme yurdu, Sevgi Evleri, sokak çocukları ve kadınlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da canımızı dişimize katarak çalışmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz. 

Malatya Demokrasi Platformu Doğanyol Muhtarlar Derneğini ziyaret etti

Malatya Demokrasi Platformu Doğanyol Muhtarlar Derneğini ziyaret etti
Malatya Demokrasi Platformu Sözcüsü Ayşe Ece Budan ve Yönetim Kurulu üyeleri Siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti

HABER-Mehmet GÜRBÜZ- Dernektürk MALATYA

Görüntünün olası içeriği: 9 kişi, TC Vecihi Tekin dahil, iç mekan

Malatya Demokrasi Platformu   Demokrasiye inanmış Malatyalı gönüllerin özgür platformu 

Himayeye Muhtaç Yaşlılar, Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (HİMYAÇ-DER) Başkanı Ayşe Ece Budan,  “Kurulduğumuz günden beri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı huzurevi, erkek yetiştirme yurdu, Sevgi Evleri, sokak çocukları ve kadınlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da canımızı dişimize katarak çalışmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz

Malatya Demokrasi Platformu Saadet Partisi İl Başkanlığını ziyaret etti

Malatya Demokrasi Platformu Saadet Partisi İl Başkanlığını ziyaret etti

HABER-Mehmet GÜRBÜZ- Dernektürk MALATYA
Malatya Demokrasi Platformu Sözcüsü Ayşe Ece Budan ve Yönetim Kurulu üyeleri Siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti

Görüntünün olası içeriği: 9 kişi, İsrafil Çatalkaya dahil, ayakta duran insanlar ve iç mekan

Malatya Demokrasi Platformu   Demokrasiye inanmış Malatyalı gönüllerin özgür platformu 

Himayeye Muhtaç Yaşlılar, Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (HİMYAÇ-DER) Başkanı Ayşe Ece Budan,  “Kurulduğumuz günden beri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı huzurevi, erkek yetiştirme yurdu, Sevgi Evleri, sokak çocukları ve kadınlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da canımızı dişimize katarak çalışmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz