Spread the love

Dernekçilik Nedir? Nasıl Olmalıdır?  

  RSS

Dernekturk Haber Merkezi
(@maestro54)
Üye Admin
Katılım :4 sene  önce
Gönderiler: 1
04/02/2018 3:40 pm  

Dernekçilik anlayışı mevcut imkanlar ,şartlar ve anlayışlar gereği günümüzde her ne kadar dar bir alana hapsedilsede ,asıl amacı algılandığında bir toplumun temel ihtiyaçlarının başında gelmektedir.Tarihler boyunca geleneklerini korumuş ve örf adetlerine bağlı bir yaşam felsefesi olan toplumlarda günümüz şartlarında varoluş argümanlarından biridir.Dernekçilik insanda bireysel kazanımların toplumsal paylaşıma dönüşmesini,ortak yaşamı öğretir.Düğünlerde,gecelerde ,eğlence günlerinde ve cenazelerde etkin rol oynamaktadır. Günümüz de insanların biraraya gelerek oluşturdukları topluluklar (dernek,aile derneği,lokaller,kooparatifler,
aşiretler) ağırlıklı olarak siyasetle ilgilenenlerin temel ihtiyacı ve gerçek gücü olmuştur..Bu yönüyle de dernekçilik ve karar merci önem arzetmektedir.
Fakat sadece bu yönüyle var olmaya çalışan derneklerin ömrü kısa olmaktadır.
Günümüzde örnekleride çoktur.Kültürel çalışmalar,sanatsal faaliyetler,dayanışma alanının önemsenmemesi dernekçilikğin enbüyük eksiklileridir.Asıl olması gereken , temsil ettiği toplumdan tüm kollarını oluşturmuş,sistematik bir şekilde işleyişini hayata geçirmiş üyelerine güven veren bir anlayıştır.Dolayısıyla derneğin yönetiminden sonra, birimlerini oluşturması şarttır.
Dernekçiliğin üretime dayalı bir tarafı da vardır.Avrupa birliği yardım fonları aracılığı ile insanlık için önem arzeden kaliteli projelere para aktarmaktadır.Dolayısıyla bu fonlardan yararlanabilmek ve yeni bir şeylerin üretimine katkıda bulunmak gerekir.Malesef mevcut derneklerin bu fonlardan hiçbir haberi yoktur.Yapılması gereken üretecek genç beyinleri tespit edip gerekli eğitimi verip proje üretmek ve bu fonlardan faydalanmak olmalıdır.
Zaman her alanda ilerlemeyi gerektirir.Gelişim ve farklılık gerektirir.Dernekçilikte insanda karşılığı olması gereken etkinlik ve aktivitelerden gücünü alan ve ayakta duran bir güçtür.
Bu güçün gelişimi tamamen verilen hizmetin tesir alanıyla sınırlıdır.
Dernekçiliği güçlü ve uzun vadeli kılan bir çok temel öğe vardır.
Bunlar;

*yönetici ve söz sahibi kadronun kesinlikle eğitimli olması
*yönetici ve söz sahibi kadronun farklı meslek dallarından olması
*gençlik kollarının aktif öğrenci gruplarından olması
*kadın kollarının daha çok çalışan aktif kadınlardan olması
*dernek üyelerinin ise genel yapısı iş veren üzerine kurgulanması

yukarıdaki saydığımız sebepler herhangi bir derneğin,kurumsal sorunların aşılması,brokratik engellerin aşılması,bir etkinliğin hızlı ve doğru bir biçimde şekillenmesi,daha doğru ve bütçe sıkıntısı olmayan etkinliklerin yapılabilmesini sağlamaktadır.

http://www.aklimadusen.com/2015/03/dernekcilik-nedir-nasl-olmaldr.html


CevapAlıntı
  
Çalışıyor

Lütfen Giriş yap yada Kayıt ol

Show Comments