Kültürel Mirasın Dostları Derneği

KUMİD devlet desteği almayan gönüllü özel bir sivil toplum kuruluşudur.<br>

6 Kasım 2005: KÜLTÜREL MİRASIN DOSTLARI DERNEĞİ İstanbul Valiliği İl Dernekler Masasında yasal olarak kaydedildi ve Dernek kurulur.
<br>

Genel Misyonu;

Türkiye ve dünyadaki taşınabilir – taşınamaz ve sözel kültür varlıkları/mirasları gelecek nesillere aktarılabilmesi için barış döneminde, olası bir silahlı çatışmada, çatışma sırasında ve sonrasında korumak,
“Kültürel Miras Koruma Çalışmaları”nı ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasını geliştirecek bir “lokomotif ekonomik yatırım aracı” olarak kullanmak,
Kültürel mirasın korunmasının, yasadışı ticaretinin arkeolojik kazıların önlenmesinin önemi hakkında toplumu bilgilendirmek
Türkiye’de ve dünyada kültürel mirasın korunması konusunda çalışan, kişiler, uzmanlar, özel, sivil kuruluşlar, kamu kuruluşları, askeri kurumlar, güvenlik güçleri, hükümetlerarası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve onların çalışmalarına destek vermek,
Kültürel miras aracılığıyla kültürel diyalog yaratmak,

Türkiye için Özel Misyonu;
Türkiye’nin Avrupa Birliğine (AB) üyeliği aşamasında yürütülen tarama ve müzakere sürecinde,

Türkiye’deki kültürel mirasların korunması ve onarımı konusunda mesleki eğitim ve yüksek eğitim sistemindeki eğitim düzeyini AB standartlarına yükseltmek,
İlgili kamu kurumlarını kültürel mirasın korunması konusunda özgün ve tek bir ihale kanunu hazırlanması, bu kanunun doğru bir şekilde uygulanması ve Türkiye’deki tüm kültürel mirasların dijital envanterlerinin tamamlaması için teşvik etmek,
Kültürel mirasların korunması konusunda yetkili olan karar vericilerin niteliklerinin AB standartlarına çıkarılması,
Türkiye’deki koruma ve onarım standartlarının ve etik kurallarının saptanması,
Ulusal ve Türkiye’nin taraf olduğu, yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek olan uluslararası konvansiyonların, anlaşmaların, kanunların, tüzüklerin (UNESCO, AB) yükümlülüklerinin ve faaliyetlerinin etkin ve özgün bir şekilde uygulanması için etkin çalışmalar yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek.<br>

DERNEĞİN TÜZÜĞÜ GEREĞİ AMAÇLADIĞI FAALİYETLER
<br>

Kültürel mirasın onarımları için farklı branşlarda (ağaç, cam, mozaik gibi) restoratör yetiştirmek ve karar vericileri kültürel miras yönetimi konusunda eğitmek için faaliyetler düzenlemek, kurslar açmak,
Kar amacı gütmeyen, gönüllü bir sivil toplum kuruluşu olarak kültürel mirası korumak için ulusal ve uluslararası platformlardaki çalışmalara katılmak ve bu platformlara danışmanlık hizmeti vermek (örneğin Türkiye –AB arasındaki üyelik görüşmelerinde aktif katılım ve danışmanlık hizmeti vermek gibi)
Dernek misyonunun yürütülmesine yardımcı olacak yayınlar, belgeler, referans ve bilgiler derlemek, yayınlar çıkararak bir dokümantasyon ve iletişim merkezi kurmak (bülten, gazete, kitap, web sayfası, e-mail iletişim ağı..gibi)
Araştırma yaparak, yayın çıkararak, çalışma grupları ve programları oluşturarak, konferans, panel, seminer, staj gezileri düzenleyerek ulusal ve uluslararası konvansiyonların, anlaşmaların, kanunların, tüzüklerin (UNESCO, AB) yükümlülüklerinin ve faaliyetlerinin etkin ve özgün bir şekilde uygulanmasını sağlamak,
İnternette uluslararası iletişim ağı kurarak, bilgi, tecrübe paylaşmak,
Multimedya (internet, gazete, kitapçık gibi) araçlarını kullanarak kültürel mirasın korunması için kampanyalar düzenlemek veya düzenlenmiş kampanyalara destek vermek,
UNESCO Hague Convention (1954) ve Hague Convention İkinci Protokol (1999) çerçevesinde olası bir silahlı çatışma öncesinde, sırasında ve sonrasında dünyadaki kültürel mirasları korumak için gerekli tüm ulusal ve uluslararası faaliyetleri gerçekleştirmek veya bu faaliyetlere destek vermek,
Türk sivil ve kamu otoriteleri, NATO ve Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında çatışma sonrasında Barış Gücü olarak görev yapan Türk güvenlik güçleri (polis, jandarma) ve Türk Silahlı Kuvetleriyle işbirliği yaratarak onlara çatışmalarda kültürel mirasın korunması için danışmanlık hizmeti vermek
Bu faaliyetleri gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası destek ve fon bulmak amacıyla projeler hazırlamak ve yönetmek
<br>

YÖNETİM KURULU
Saadet GÜNER
Başkan, Uluslararası İlişkiler
CHPROJECTS.ORG Emekli 1998, Ekonomist, T. C. Merkez Bankası İdare Merkezi, Ankara, 2000 yılından beri bağımsız olarak uluslararası proje tasarımcısı ve koordinatörü olarak çalışıyor. <br>
Prof. Dr. Mehmet ÖZDOĞAN
Başkan Yardımcısı, Bilimsel Danışman
Kişisel | TUBA Öğretim Üyesi, İstanbul Universitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Ana Bilim Dalı, Prehistorya Bölümü Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA) Asli Üyesi <br>
Mine YAR
Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter
Art and Restoration Uzman Konservatör <br>
Jale VELİBEYOĞLU
Başkan Yardımcısı, Proje Koordinatörü, Dışişler
TACDAM Kültürel Miras Yönetimi Uzmanı, Tarihsel Çevre Değerlerini Araş. ve Uygulama Merkezi (TAÇDAM), Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara <br>
Celaleddin KÜÇÜK
Üye, Sayman
Art and Restoration Uzman Konservatör <br>
Mehmet UĞUR
Üye, Denetçi
Seferihisar Belediyesi Arkeolog, Seferihisar Belediyesi, İzmir <br>
Aytaç GÜNER
Üye, Denetçi
CHPROJECTS.ORG 1998 Emekli Finansman Müdürü, 2000 yılından beri bağımsız olarak uluslararası proje tasarımcısı ve koordinatörü olarak çalışıyor.

<br>
Saadet Güner
Yönetim Kurulu Başkanı
Kültürel Mirasın Dostları Derneği (KÜMİD) – İstanbul, TÜRKİYE
Friends of Cultural Heritage (FOCUH) – Istanbul / TURKEY<br>

Adres:
Saadet Güner – Başkan
Kültürel Mirasın Dostları Derneği (KÜMİD) – İstanbul / TÜRKİYE
Friends of Cultural Heritage (FOCUH) – Istanbul / TURKEY
Yalı Köşkü Caddesi Liman Han Kat: 5 NO: 512 P.K. 34430, Bahçekapı İstanbul / TÜRKİYE
<br>
Telefon: +90 212 519 17 74
Mobil: +90 532 417 35 34
Fax: +90 212 519 15 05

Show Comments