Sakarya Radyocular Derneği

1800’lü yılların sonunda Marconi kablo ve telsiz olmaksızın bazı işaretlerin alıcıya dalgalar halinde ulaştırmayı başarması sonucu radyo yayıncılığı konusundaki teknik çalışmalar başlamıştır.
1920’li yılların başında özel girişimciler tarafından Amerika’da radyo yayınları yapılmaya başlanmıştır.
Ülkemizde ilk defa 1927 yılında Fransız şirketi tarafından Ankara ve İstanbul’da başlatılan radyo yayını 1936 Yılına kadar Telsiz Telefon A.Ş tarafından yürütülmüştür. Bu tarihten sonra çeşitli devlet kurumları tarafından sürdürülen radyo yayını, 1961 anayasası ile birlikte, Radyo TV yayınlarının yapılması görevli özerk bir kamu tüzel kişiliğe bırakılmış ve bu doğrultuda 1963 Yılında TRT kurulmuştur.
1989 Yılından sonra radyo yayıncılığına özel şirketlerde katılmıştır.
Özel radyolar 1994 Yılında 3984 sayılı kanunun çıkması ile bugünkü konumlarına kavuşmuşlardır.
Sakarya’da resmi olarak ilk özel radyo yayını 11 Ekim 1992 yılında başlamıştır. Her geçen gün sayıları artan radyolar 1999 yılı depren felaketinden sonra sektörde oluşan zorluğu elbirliği ile aşmak maksadıyla, gayri resmide olsa bir birliktelik oluşturdular. Bu dönem içerisinde birçok güçlüğün üstesinden gelen bu oluşum beş radyo kuruluşunun mensuplarının katılımı ile 11.06.2002 Tarihinde ( Ra-Der ) Sakarya Radyocular Derneği kurmuştur…
RA – DER yönetim kurul özverili yönetimiyle bu derneğin dışında kalan diğer başarılı radyo mensuplarını da yanına alarak 14.06.2004 Tarihinde ikinci kongresini yaptı. Bugün RADER Sakarya da söz sahibi 8 radyo çalışanlarının birlikte hareket etmesinin gururu içinde, radyoculuk mesleğinin gelişimi için çalışmakta ve bunun için kendilerine düşen her türlü fedakârlığı göstermektedirler.
RADER bu kitapçıkla da yerel radyo üyelerinin çalıştıkları yayın kuruluşlarını sizlere tanıtmayı amaçlamıştır.
Unutmayın yerel radyolar sizin sesinizdir.
ve
Ra – Der bu seslerin güvencesidir.

YÖNETİM KURULU

Zafer BÜYÜ
Yahya BAKIR
Aysel UZUN
Güner BULUT
Mehmet GÜNGÖR
DENETİM KURULU
CAFER TAYYAR KENDİR
GÜNEY ESKİGÜLEK

MERT MURAT
GÜR

Sakarya Radyocular Derneği
ADRES
Bankalar cad. Kent iş merkezi Kat:3 No : 79 /Adapazarı
TEL&FAX
(0264) 278 69 99
E – mail
ra- der@ra-der.org

Show Comments