ASO - Ankara Sanayi Odası

You are here Home  > Amaçlar  > Mesleki Örgütler >  ASO - Ankara Sanayi Odası
Item image

Cumhuriyetin ilanı ile Türkiye’nin Başkenti olarak seçilen Ankara, o dönemde tarım ve hayvancılıkla geçinen ve yine yalnızca tarım ve hayvancılık kaynaklı malların alım ve satımı ile kısıtlı ticari hayata sahip, 30 bin nüfuslu bir Anadolu şehri idi.

Başkent olmanın gerektirdiği hizmetleri verebilecek bir şehir kurulması amacıyla, Ankara’da yoğun alt ve üst yapı inşaatları başlatılmış ve böylece ticari hayatı canlanmış, daha sonra da inşaat malzemeleri ihtiyacını karşılamaya yönelik bazı ufak çaplı imalathanelerin yapımına başlanmıştı. 1923’lerden sonra Makina ve Kimya Endüstrisi, Sümerbank Genel Müdürlüğü ve Etibank Genel Müdürlüğü gibi Kamu Sanayi Kuruluşlarının ve bu kuruluşlara bağlı fabrikaların Ankara’da yapılmış olması hem bu fabrikalara yan sanayi olarak çalışan küçük boyutlu özel işletmelerin kurulmasını, hem de işgücü olarak Ankara’ya çok sayıda nüfusun göçünü teşvik etmiş, bir bakıma Ankara’da sanayileşme ve nüfus patlaması birbirinin hem sebebi hem sonucu olmuştur.

Ankara’daki bu değişiklikler, şehirde faaliyet gösteren imalathane, esnaf ve tüccar sayısında artışlar sağlamış, tüccar ve esnafın mesleki dayanışma ihtiyacı sonucunda da Mayıs 1923 yılında Ankara Ticaret ve Sanayi Odası kurulmuştur.

Ankara’da sanayiinin özellikle 1950 yılından sonra Özel Sektöre öncelik veren Hükümet politikaları ile daha da gelişmesi, sanayi sektöründeki sorunların ticaret erbabından çok farklı olması ve bu sorunların Hükümete ve ilgili mercilere intikal ettirilip takip edilmesi isteği müstakil bir Sanayi Odası kurma düşüncesini doğurmuştur.

Ankara Sanayi Odası, Dr. Orhan Işık, Mümin Erkunt, Cenap And, Necati Tereyağoğlu ve Ahmet Karamancı’nın uzun ve yoğun çalışmaları sonucunda 18 Kasım 1963 yılında, 11 grupta 259 sanayici üye ile ve 30.000.-TL’lik bütçe ile kurulmuştur.

Aynı tarihte yapılan ilk Oda Meclisi toplantısında yapılan gizli oylama ile, Oda Meclisi Başkanlığı’na Rasih Selcanoğlu, Başkan Vekilliğine Celal İmre, Divan Katipliği’ne İsmail Bengi ve Haluk Türkmen seçilmişlerdir.

O zamanki adıyla İdare Heyeti (Yönetim Kurulu) üyeliklerine, Dr. Orhan Işık (Yönetim Kurulu Başkanı), Mümin Erkunt, Ahmet Karamancı, Hami Kartay, Orhan Koloğlu, Halil Kaya, Özdemir Yarar seçilmişlerdir.


Our address

Address:
Atatürk Bulvarı 193 Ankara
GPS:
39.90801099999999, 32.856924299999946
Telephone:
+90 3124175205
aso@aso.org.tr
Web:
http://www.aso.org.tr

Leave a review

Price
Location
Staff
Services
Food

Comments are closed.