Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği

You are here Home  > Bölgesel >  Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
Item image

DERNEĞİN AMACI
Anavatana yerleşmiş olan Batı Trakya’lılar ile halen Batı Trakya’da ve farklı ülkelerde yaşayan Türk Azınlığı bir bütün teşkil ederler.
a) Yasaların, uluslararası ve ikili antlaşmaların Batı Trakya Türk Azınlığına tanıdığı tüm hakları yurt içinde ve yurtdışında savunmak.
b) Batı Trakya Türk Azınlığının Yunanistan devletince gasp edilen haklarının iadesi için çalışmak, uygulanan asimilasyon politikalarını uluslararası kuruluşlar ve Lozan Barış antlaşmasının imzacı devletleriyle, Batı Trakya Türk azınlığının garantörü Türkiye Cumhuriyeti ve diğer devletler nezdinde dile getirmek.
c) Batı Trakya Türk Azınlığının mevcudiyetini Batı Trakya’da sürdürebilmesi, Lozan Barış antlaşmasının imzalanması esnasında Batı Trakya Türk Azınlığına ait toprak bütünlüğünün korunması ve kendi kaderlerini tayin edebilme hakkını sağlayabilmek için her türlü faaliyette bulunmak.
d) Atatürk ilke ve Devrimlerinin birleştirici gücünü Batı Trakya’da yaşayan Türk Azınlığı arasında en kutsal görev olarak benimsetmek.
e) Batı Trakya’da Türk varlığını ve eserlerini yaşatmak, Türk eserlerinin korunması, restorasyonu ve yaşatılması için uluslararası kuruluşların ilgilerini , maddi ve manevi desteklerini sağlamak; yenilerini inşa etmek.
f) Türkiye’de veya Batı Trakya dışında yaşayan Batı Trakya’lıların sorunlarının çözümünü sağlamak için her türlü çalışmaları yapmak.
g) Türkiye’de veya Batı Trakya dışında yaşayan Batı Trakya’lıların kendi kültürel değerlerinden ve sosyal yaşantılarından kopmamalarını sağlayacak çalışmaları yapmak.
Derneğin başlıca amaçlarıdır.


Our address

Address:
Hacı Beşir Tekkesi Sk No:5 Cağaloğlu - istanbul
GPS:
41.010557, 28.977019
Web:
http://www.bttdd.org.tr/

Leave a review

Price
Location
Staff
Services
Food

Comments are closed.