Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

You are here Home  > Dernekler >  Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Item image

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ülkenin “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması” ülküsü için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle, gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütüdür.

Çağdaş toplum ve çağdaş birey için
– evrensel çocuk, kadın ve insan haklarına saygılı, demokratik, laik bir toplum ve sosyal hukuk devleti düzeninin gerçekleştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi;
– bireylerin hukuksal, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal, fiziksel konumunun geliştirilmesi, tüm insan hakları ve özgürlüklerinden yararlanmalarının sağlanması;
– toplumda çevre sorunları ve kültürel mirasımızla ilgili duyarlılığın arttırılması ve çevre bilincinin yerleştirilmesi
öncelik taşır.

İlkeleri:

– Sorunların değil, çözümün bir parçası olmak: ÇYDD’nin amacı, ülke sorunlarının çözümüne yönelik somut projeler oluşturarak toplumun kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

– Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak: ÇYDD, amacı doğrultusundaki projelerini, profesyonel çalışanları, gönüllüleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirir.

– Partiler üstü konumunu korumak: ÇYDD, amacı doğrultusundaki çalışmaları,partiler üstü konumunu korumaya özen gösterir.


Our address

Address:
Evliya Çelebi Mah; Şimal Sokak, No:10 PK:34430 Şişhane - İSTANBUL
GPS:
41.0373008, 28.96206499999994
Telephone:
(0212) 252 44 33
cydd@cydd.org.tr
Web:
http://www.cydd.org.tr/

Leave a review

Price
Location
Staff
Services
Food

Comments are closed.