Doğa Gözcüleri Derneği

You are here Home  > Akademik Oluşumlar >  Doğa Gözcüleri Derneği
Item image

AMAÇ
Derneğin amacı “Toplumda ekoloji bilincinin oluşmasını sağlayarak doğal kaynakların tüketilmeden, korunarak kullanılması ve bu yolla dünya zenginliklerinin gelecek nesillere devrinin sağlanması” dır.
FAALİYETLER
Dernek, amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:
1. Doğa-insan ilişkilerinde ortaya çıkan sorunları tesbit eder.
2. Sorunların çözümlenmesi ve önlenmesi amacıyla araştırmalar yapar veya yaptırır, öneriler geliştirir.
3. Doğa – insan ilişkilerinin dengeli ve sürdürülebilir olması için eğitim çalışmaları yapar ve benzeri bilimsel-sosyal etkinlikler düzenler, sürdürülenlere katılır.
4. Amacını destekleyecek eğitim-tanıtım malzemeleri üretir.
5. Amaçlar doğrultusunda ulusal vaya uluslararası düzeyde başka kişi ya da kurumların etkinliklerini destekler veya işbirliği yapar.
6. Ulusal veya uluslararası düzeyde projeler oluşturur, varolan projelere katılır veya bu projeleri hayata geçirir.
7. Ulusal ve uluslararası düzeyde danışmanlık yapar.
8. Gerektiğinde doğa-insan ilişkileri sorunlarının çözümü için her türlü yargı yoluna başvurur veya başka kişi ya da kurumları destekler.


Our address

Address:
100.Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Van
GPS:
38.568147, 43.283399
Telephone:
+90 432 2251401
dgd@dogagozculeri.org,
Web:
http://www.dogagozculeri.org/

Leave a review

Price
Location
Staff
Services
Food

Comments are closed.