GEKA - Güney Ege Kalkınma Ajansı

You are here Home  > Ajanslar - Platformlar >  GEKA - Güney Ege Kalkınma Ajansı
Item image

Güney Ege Kalkınma Ajansı 2009 yılında kurulmuş olup; yerel potansiyeli harekete geçirmek misyonuyla şeffaflık, yenilikçilik, eşitlik ve verimlilik bilinci çerçevesinde bölge kalkınmasına katkı sağlayacak faaliyetlerini Aydın, Denizli ve Muğla illerinin oluşturduğu Güney Ege Bölgesi’nde yürütmektedir.

Ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan Kalkınma Bakanlığı sorumlu olup Ajansın teşkilat yapısı; Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve bağlı birimlerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu karar organı olup birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, il merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığı ilgili mevzuat kapsamında Denizli’den başlayarak sırasıyla Aydın ve Muğla valileri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ajansın danışma organı olan Kalkınma Kurulu ise; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, STK’lar, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliği geliştirmek ve Ajansı yönlendirmek üzere bu kuruluşların temsilcileri olan toplam 100 kişiden oluşmaktadır.

Bölgede nitelikli bilgi üretme misyonuyla çalışmalarına yön veren GEKA; yürüttüğü destek programları, yatırım faaliyetleri ile planlama ve analiz çalışmalarıyla bölge kalkınmasına yön veren bir kurum olma konusunda faaliyetlerine devam etmektedir. Ajans bölge planında yer alan gelişme eksenleri ile gerçekleştirdiği planlama ve analiz çalışmaları ışığında, bölge ekonomisinin rekabet edebilirlik düzeyinin arttırılması amacıyla bölgenin ihtiyaçlarını belirleyerek uygun destek programları tasarlayarak bu programları yönetir. Ayrıca; Bölgede kamu, özel sektör ve STK’lar arasında işbirliğinin geliştirilmesi, İş ve yatırım imkanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılarak bölgeye yatırım çekilmesi, Yatırımcılara teknik bilgi desteği verilerek danışmanlık yapılması, Planlama ve proje geliştirme kapasitesinin arttırılması, Desteklenen proje ve faaliyetlerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması, Ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak ortak projelerin geliştirilmesi GEKA’nın çalışmaları arasındadır.


Our address

Address:
EGS PARK Kongre ve Kültür Merkezi 20085 DENİZLİ
GPS:
37.817606, 29.051822
Telephone:
+90 258 371 88 44
info@geka.org.tr
Web:
http://geka.org.tr/

Leave a review

Price
Location
Staff
Services
Food

Comments are closed.