RATED - Sakarya Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği

Buradasınız Ana Sayfa  > Amaçlar  > Bilişim-Teknoloji >  RATED - Sakarya Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Derneğin konu amacı, yurdumuzda kamu yararı açısından gerekli olan İNTERNET, RADYO ve TV yayıncılığını tanıtmak, okuyucu, izleyici, dinleyici ve seyirci potansiyelini artırmak, yayıncılar arasında birliği sağlamak. Dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştirmek, ilgili kuruluşlar ile yayıncılar arasındaki uyumlu çalışmayı sağlamak, eksiklerini gidermeye çalışmak, ulusal ve uluslar arası toplantılarda İNTERNET, RADYO ve TV yayıncılarının hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmekle ilgili çalışmalar yapmaktır.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1- internet site ve portalları, Radyo, Televizyon, çalışanlarını ekonomik, ticari, kültürel, sosyal ve hukuki konularda kolektif çalışmalar yapmak üzere bir çatı altında toplamak.
2- internet site ve portalları, Radyo ve Televizyon çalışanlarının mesleki, güncel, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarını bilimsel ve gerçekçi yöntemlerle incelemek, araştırmak ve bu sorunların çözümüne katkıda bulunmak.
3-Üye İnternet siteleri, portallar, forum , paylaşım, il ve ilçe tanıtım siteleri, ticari şirket siteleri, Radyolar, Televizyonların nitelikli yayınlar yapabilmesi için çalışmalar yapmak, kararlar almak, alınan kararların uygulanması için ilgili kuruluşlarla irtibat halinde olmak.
4- Dernek, internet üzerinden haber yayını yapan siteler, portallar, forum ve paylaşım siteleri, il ve ilçe tanıtım siteleri, çeşitli ticari faaliyet konularını kapsayan siteler ve kültürel içerik taşıyan benzeri siteler, radyo ve televizyon yayıncılarının ilgili mesleki ve etik standartların saptanması, bu standartların üyeleri arasında benimsenmesi ve uygulanması amacıyla çalışmalar yapar.
5-Meslek içi kurslar ve seminerler vererek üyelerinin mesleki gelişimini sağlamak ve kalitesini arttırmak.
6-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için İstatistikî araştırmalar yapmak,
7-Kurs,seminer, konferans ve panel gibi eğitim Çalışmaları düzenlemek,
8-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda web sayfası, gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
9-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
10-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
11-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
12-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
13-Amatör ve profesyonel spor kulüpleri kurmak, kurulmuş olanlara destek olmak, kalkındırmak, başarılı sporcu yetişmesine katkı sağlamak, eğitmek ve katılmak.
14-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
15-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
16-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
17-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
18-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
19-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
20-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
21-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
22-Çeşitli yasa, yönetmelik, genelge vb. ile kamu yararına statüsündeki derneklere tanınan haklardan yararlanmak.

Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, radyo, televizyon ve internet yayıncılığı, web yayıncılığı alanında ve diğer sosyal alanlarda faaliyet gösterir.


İletişim Bilgileri

Adres:
Bankalar cad. Kent İş Merkezi Kat:3 No : 79 / Adapazarı
GPS:
40.783169, 30.399801
Telefon:
+90 264 278 69 99
rated@rated.org.tr
Website:
http://www.rated.org.tr/

Yoruma kapalı.