SETBİR - Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği

You are here Home  > Amaçlar  > İş adamları >  SETBİR - Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği
Item image

1976 yılından beri ülkemiz süt ve et sektörünün ve ona bağlı olan sanayinin gelişmesini hedef alarak çalışmalarına devam eden Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR), sektörü en üst düzeyde temsil eden bir çatı kuruluş olup sektör için bir marka niteliği taşımaktadır.

SETBİR’İN MİSYONU VE ROLÜ

AB seviyesindeki düzenlemeler çerçevesinde hareket ederek Türkiye et ve süt endüstrisinin sesi olabilmek,
Türkiye’de üretilen et ve süt ürünlerinin değerini ve imajını yurt dışında tanıtabilmek,
Tüm et ve süt üreticilerini, Türk ve AB Mevzuat Sistemi hakkında bilgilendirmek ve et ve süt endüstrisinin koordinasyonunu sağlamak,
Türkiye ve Dünya et ve süt endüstrisinin pazar büyüklüğü ve eğilimleri hakkında bilgi toplamak.

SETBİR’İN ORGANLARI

Genel Kurul

Tüm üyelerin ve gözlemcilerin temsil edildiği en yüksek karar alma organıdır.
Genel Kurul, iki yılda bir seçimli ve yılda bir kez mali amaçlı olarak toplanır ve yıllık iş planlamasını yapar, SETBİR’in stratejik yönelimini ve önceliklerini belirler, birliğin işleyişi hakkında kararlar alır, çalışma programını sürdürebilmesi için gerekli işgücü ve finans kaynaklarını ortaya koyar

Yönetim Kurulu
Birliğin idari organı olup, üst düzey yönetim seviyesinde 15 temsilciden oluşmaktadır. Kurul, SETBİR örgütsel yapısının temel direği olup, ayda bir yapılan toplantılarla derneğin amaçları ve önceliklerini belirleyerek, stratejik yönelmelerini ve ana hatlarını tanımlar; tavsiyeler üretir, SETBİR’in geleceği hakkında uzun vadeli vizyon geliştirmek amacıyla fikirler ve öneriler geliştirir.

GENEL SEKRETERLİK
Birliğin arkasındaki itici güçtür. Tüm mevzuat bilgilerini ortaya çıkartır, et ve süt ile ilgili güncel konulara dikkat çeker, AB ve Dünya mevzuatında yer alan gelişmeleri takip ederek düzenli olarak üyeleri ile paylaşır. SETBİR üyelerini temsilen sektörel toplantılara katılarak SETBİR görüşünü iletir. Uzman kadrosuyla AB projelerinde yer alır.

SETBİR BİLİM KOMİTESİ

SETBİR’in bilimsel konularda destek aldığı ve görüşlerine başvurduğu, ülkenin çeşitli üniversitelerinde görev yapan et ve süt alanlarında uzmanlaşmış öğretim görevlilerinden oluşan Bilim Komitesi bulunmaktadır

SETBİR ET, SÜT VE HAYVANCILIK KOMİTELERİ

SETBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarının başkanlığında, SETBİR üyelerinin oluşturduğu SETBİR Et, Süt ve Hayvancılık Komiteleri bulunmaktadır. Bu komiteler belirli aralıklarda toplanarak sektörün sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüş oluşturur, ilgili mevzuatlar hakkında SETBİR görüşlerini belirlerler.

SETBİR’İN ÜYELERİ KİMLERDİR?

Türkiye’de bulunan, hayvancılık sektöründe görev alan ve ulusal ve uluslararası arenada varlık gösteren, et ve süt sanayi firmaları, bu sektörlere tedarik sağlayan firmalar, et, süt ve yem üreticileri SETBİR üyeleri arasında yer almaktadır.

SETBİR’de gerçek ve tüzel üyelikler bulunmakta olup, firmalar bir ya da daha fazla üye ile temsil edilebilmektedir. SETBİR’in bir başkanı, dört başkan yardımcısı, on yönetim kurulu üyesi ve bir genel sekreteri bulunmaktadır. SETBİR, et ve süt sektörlerinin ve ilgili kollarının üretim, pazarlama, satış veya ticaretinde görev alan seçkin firmaları temsil etmektedir.

SETBİR ÜYESİ OLMANIN AVANTAJLARI

Ortak fikirlerin savunulabilmesi adına süt ve et endüstrisini birleştirerek tek bir ses oluşturur,
Ülkemizde et ve süt endüstrisini ilgilendiren mevzuatı sistematik takip eder, ilgili mevzuata ilişkin sektörel menfaatleri sağlamak amacıyla üye görüşlerini SETBİR görüşü olarak iletir ve mevzuat oluşturma aşamalarında üyeleri temsilen görev alır,
AB mevzuatında et ve süt ile ilgili meydana gelen son gelişmelerle ilgili doğru ve düzenli bilgilendirmeler sunar, AB mevzuat sistemi hakkında üyelerini bilgilendirir,
AB ülkeleri ve ülkemizin ticaret yaptığı diğer ülkelerdeki et ve süt sektörlerine ait güncel istatistikî verilere ulaşır ve ileriki yıllar için öngörülen veriler hakkında bilgi edinir ve üyeleri ile paylaşır,
Et, süt ve gıda sektörleri için köklü bir çatı kuruluş olan ve geçmişinden günümüze kadar tüm kamu kuruluşları ile ilişkilerini ve temaslarını geliştirmiş olan SETBİR, üyeleri ile kamu kuruluşları arasında köprü görevi görür,
Üyelerinin faaliyetleri kapsamında yaşadıkları problemler hakkında, SETBİR danışmanlık hizmeti sunarak araştırır, verileri toplar ve üyeleri bilgilendirir,
SETBİR, et ve süt sektörleriyle ilgili özel konularda rekabetçi olmayan ve görüşlerin paylaşıldığı bir platform sağlar, üyelerinin ortak yararlarını korur ve aralarında dayanışmayı sağlar.
SETBİR’İN ÜYE OLDUĞU ULUSLARARASI KURULUŞLAR

· UECBV (Avrupa Canlı Hayvan ve Et Ticareti Birliği)

· CLITRAVI (Et İşleme Sanayi İrtibat Merkezi)

· SPES EEIG (Spread European Safety) Konsorsiyumu

SETBİR’İN ÜYE OLDUĞU ULUSAL KURULUŞLAR

· Ulusal Süt Konseyi (USK)

· Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON)

· Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF)

· Ulusal Gıda Teknoloji Platformu (UGTP)

SETBİR’İN YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER

SETBİR, ulusal ve uluslararası projelerde yer alarak, sanayide üretim teknolojileri ve işleme kolaylıklarını geliştirmek ve yeni teknolojileri tanıtmak için hizmet etmektedir. Bu amaçla SETBİR’ in ortağı ve yürütücüsü olduğu AB projeleri mevcuttur. SETBİR, her aşamasında etkin olarak görev yaptığı pek çok projede koordinasyon, üye komitesi üyeliği, bilimsel komite üyeliği yanında iş paketlerinin yürütülmesi görevlerini üstlenmiştir.

Her yıl projelerine yenisini ekleyen SETBİR’in şu an 7. Çerçeve programı kapsamında yürütmekte olduğu 9 adet AB projesi mevcuttur. Bu projelerde SETBİR üyesi firmalar da proje ortağı olarak yer alabilmektedir.


Our address

Address:
Mustafa Kemal Mahallesi 2125.sok. No:6-A Blok Daire:8 Eskişehir Yolu/Ankara
GPS:
39.911711314759685, 32.766358852386475
Telephone:
0312-428 47 74 – 75 / 219 46 26
setbir@setbir.org.tr
Web:
http://www.setbir.org.tr/

Leave a review

Price
Location
Staff
Services
Food

Comments are closed.