TESEV - Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı

You are here Home  > Vakıflar >  TESEV - Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı
Item image

TESEV bilimsel araştırmalara dayalı bulgular ile politika kararları arasında bağ kurulması için araştırmalar yürütmek, özgür düşünce ve bilgi birikiminin en geniş anlamda yayılmasına yönelik konferans, açık oturum, yuvarlak masa toplantıları düzenlemek amacıyla kurulmuş bir düşünce üretim merkezidir.

Tarihçe

Konferans Heyeti otuz yıl süresince ulusal ve uluslararası pek çok önemli konunun özgürce ve nitelikli biçimde tartışılması için bir platform sağlama vizyonunu yerine getirmişti. 1990’ların başına gelindiğinde ise bu oluşumun bağımsız fonların desteklediği bir düşünce üretme merkezine dönüştürülmesi ihtiyacı görüldü.

Ülke gerçeklerinin stratejik araştırmaları zorunlu kıldığını ve bu gereksinimin karşılanamadığını gören Nejat Eczacıbaşı liderliğinde çalışmalar başlatılmıştı. Diğer taraftan TESEV’in doğuşunda 1990’ların başında değişik üniversitelerden akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşları üyelerinin ve Dışişleri Bakanlığı’nın önde gelen bürokratlarının bağımsız ve nitelikli araştırmalar gerçekleştirecek fon yaratıcı bir vakıf kurma çabaları da önemli bir rol oynamıştır.

Böylelikle aynı amacı paylaşan bu iki grup aralarına Türkiye’nin önde gelen iş insanlarının da katılmasıyla kurulması planlanan düşünce merkezi için Konferans Heyeti’nin bir referans oluşturmasına karar vererek bir araya geldiler ve TESEV’ i kurma çalışmalarına başladılar.

Dr. Nejat Eczacıbaşı’nın ölümünden tam bir yıl sonra, 6 Ekim 1994’te Bülent Eczacıbaşı Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nın kuruluşunu kamuoyuna duyurdu.

Türkiye’nin kendi alanlarında önde gelen akademisyenleri, bürokratları, iş insanları, yöneticiler, sanayiciler, gazeteciler, sendika liderleri ve çeşitli meslek sahiplerinden iki yüzü aşkın kişi tarafından kurulan TESEV’in üye sayısı şu anda üç yüze ulaşmıştır.

TESEV Vizyonu

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), toplumun karşı karşıya bulunduğu sorunlara çözüm seçenekleri oluşturmak hedefiyle araştırmalar yürüten bir düşünce üretim merkezidir. Bilimsel metotlara dayanan bu araştırmalarla TESEV, akademik araştırmalar ile politik kararlar arasında bağlantı kurmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda vakıf, bilimsel araştırmanın gereği olan en yüksek standart ve ilkelere bağlı kalır. Vakıf, Türkiye’nin önemli meseleleri hakkında araştırma yaparak, çözüm seçenekleri üreterek Türkiye’nin birikmiş sorunlarının aşılmasında siyaset yapıcılara etki ederek önemli bir işlev üstlenmeyi ve halkın bu konularda bilgi düzeyini yükseltmeyi amaçlar. Vakfın esas amacı Türkiye’nin demokratikleşmesine katkıda bulunmaktır.


Our address

Address:
Mecidiye Mahallesi, Dereboyu Caddesi No:41 Kat:2-3-4 34347 Ortaköy-İstanbul
GPS:
41.0491827, 29.02617620000001
Telephone:
(212) 292 89 03
info@tesev.org.tr
Web:
http://www.tesev.org.tr/

Leave a review

Price
Location
Staff
Services
Food

Comments are closed.