Türk Loydu Vakfı

You are here Home  > Birlikler >  Türk Loydu Vakfı
Item image

1962 yılında kurulan Türk Loydu, 1966 yılında yapılan yasal düzenleme ile Vakıf statüsünü almış, 1986 yılında yapılan senet değişikliği ile Vakıf organları yeniden düzenlenmiştir.

Bu düzenleme ile Vakıf Yönetim Kurulu ilgili sektörleri kapsayacak şekilde 9 üyeden oluşmaktadır ;

– Gemi Mühendisleri Odasını temsilen 5 Üye
– Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini temsilen 2 Üye
– Deniz Ticaret Odasını temsilen 1 Üye
– İstanbul Sanayi Odasını temsilen 1 Üye

Türk Loydu Vakfı Genel Kurulu her yıl Nisan ayında toplanır ve Genel Kurulda iki yılda bir Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimleri yapılır.
Türk Loydu; 1962 yılında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin katkıları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Deniz Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, TMMOB, Armatörler Birliği, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği, Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği gibi çeşitli kuruluşların katılımıyla kurulmuş bağımsız, tarafsız, güvenilir ve uzman bir “Ulusal Klaslama, Belgelendirme ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu” dur.

Türk Loydu, faaliyetleri kapsamında Gemi ve her türden yüzer araç klaslama, klas sörveyleri ve bayrak devletleri adına sörveyler, endüstrinin her alanında ürün / personel belgelendirme, üçüncü taraf kontrollük hizmetleri ile yönetim sistem standartları çerçevesinde ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, OHSAS (TS) 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 22000 Gıda Güvenliği, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri belgelendirmesi ile faaliyet alanında yer alan ürünlerde CE işareti kapsamında uygunluk değerlendirmesi hizmetleri vermektedir.

Kuruluş amacımız;

  • Ülkemiz gemi yapım, onarım sanayi ve denizciliği ile kara endüstrisinin çeşitli alanlarında, uzay, uçak ve savunma sanayi, ulaşım ve nükleer enerji olmak üzere endüstrinin tüm alanlarında teknolojik gelişmeleri izlemek ve sahip olduğu bilgi ve deneyimi ulusal sanayimizin gelişimi için kullanmak,
  • Ülkemizin uluslararası teknik uyum çalışmalarına katkı sağlamak,
  • Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda AR-GE projeleri gerçekleştirmek,
  • Ulusal sanayimizin gelişimine katkı sağlayacak laboratuar, test istasyonu ve benzeri tesisler kurmak,
  • Sektör çalışanlarının bilgi ve görgülerini artırmak; teknolojik gelişmeleri sektörlere aktarmak üzere eğitim, seminer vb. etkinlikler düzenlemek,
  • Kuruluşların verimlilik ve karlılıklarını artıracak yöntemler geliştirmek ve sektörün hizmetine sunmak,
  • Kuruluşların teknolojik ve bilgi gereksinimlerini karşılayacak merkez olmaktır.
    Bugüne kadar binlerce gemi klaslama, basınçlı kap, kazan, çok çeşitli ürün, tesis ve personel ile yönetim sistemleri belgelendirmesi yapan kuruluşumuz; sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimi ile ulusal değerlerden ödün vermeksizin, başarısını uluslararası alana taşıyan az sayıda kuruluş arasında yer almaktadır.

Türk Loydu sertifikalı ürün/hizmetler müşteri nezdinde güven teşkil etmekte ve koşulsuz kabul görmektedir.

Uzmanlık ve şeffaflığının göstergesi olarak ISO 17021 ve EN ISO/IEC 17020 standartlarına göre akredite olan Türk Loydu, hizmetlerini müşteri istekleri ve standart gereklerine uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Türk Loydu; çok çeşitli alanlarda yetkin 100 kişilik teknik kadrosu ile eğitimden, gıdaya, makine imalatından gemi inşa sektörüne kadar geniş bir yelpazede gemi klaslama, yönetim sistemleri, ürün ve personel belgelendirme, uygunluk değerlendirme ve üçüncü taraf kontrollük hizmetleri vermektedir.


Our address

Address:
Tersaneler Cad. No: 26 34944 Tuzla-İstanbul
GPS:
40.833727805095215, 29.278772908520523
Telephone:
+90 216 581 37 00
info@turkloydu.org
Web:
http://www.turkloydu.org/

Leave a review

Price
Location
Staff
Services
Food

Comments are closed.