Yeni Asya Vakfı

Buradasınız Ana Sayfa  > Vakıflar >  Yeni Asya Vakfı

VAKFIN ADI
Aşağıda belirlenmiş gayeler için yine aşağıda gösterilmiş mal varlığını tahsis ederek, YENİ ASYA EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA VAKFI adına vakıf kurmuş bulunuyoruz.

VAKFIN MERKEZİ
Vakfın merkezi İstanbul olup, vakfın gayesinin yaygın bir şekilde tahakkuku için gerekli yerlerde ve ilgili mercilerden izin alınarak yurt içi ve dışında şubeler açılabilir.

GAYE
3.A (1) Milli, ahlaki, dini, tarihi esaslara bağlı kalarak ilmin ve ilmi çalışmanın yaygınlaşmasını fertlerin bu esaslara göre yetişip şahsiyet kazanmasını sağlayacak her türlü faaliyette bulunmak.

(2) İlmin her dalında nazari ve tatbiki araştırmalar yapmak ve yaptırmak ve bu nevi çalışmaları teşvik etmek. Gerek bu nevi çalışmalar ve gerekse ilmin her dalında neşredilmiş veya neşre hazır eserler için ödüller vermek. Yapılanları desteklemek ve bu konuda müsabakalar tertip etmek.

(3) Vakfın gayesine uygun çalışma yapan kişi ve kuruluşlara maddi ve manevi yardımlarda bulunmak. Yurt içi ve dışında orta ve yüksek tahsil, lisans, lisans üstü, mastır, doktora ve buna benzer ihtisasa müteveccih çalışma yapanlara gerekli maddi ve manevi, desteği sağlamak, karşılıklı ve karşılıksız burs vermek, yurtlar açmak ve ikamet yerleri temin etmek.

(4) Vakfın gayesine uygun olarak yerli ve yabancı ilim adamları araştırmacılar ve müesseseleriyle münasebetler kurmak. Konferans ve seminerler tertip etmek ve edilenlere katılmak. Katılmak isteyen ilim adamlarına her türlü yardımda bulunmak.

(5) Yukarıda belirtilen faaliyetler cümlesinden olarak; matbaa, kütüphane, eğitim salonu ve siteleri açmak , enstitü tesis etmek, mesleki ve teknik eğitim kursları, seminerler, paneller, sempozyumlar, konferanslar, açık oturumlar tertip etmek. Mecmua, kitap, broşür ve vesair tarzda yazılı, sesli, görüntülü ilmi, edebi ve dini neşriyatta bulunmak.

(6) Kanunların aradığı şartlar dairesinde ilk, orta ve yüksek teshil seviyesinde özel okullar açmak, özel dershaneler açıp kurslar tertip etmek, özel hastahane klinik ve dispanserler tesis etmek. Çocuk bakım yuvaları ve ana okulları açarak bakıma muhtaç ve kimsesiz çocuklar için pansiyon ve imaret gibi hayır yuvaları açmak.

3.B (1) yukarıdaki gayeleri gerçekleştirme için vakfın mevcudunun nemalandırmak ve arttırma yolunda iktisadi, ticari ve sinai gayeli çalışmalarla birlikte bu faaliyetlerin gerektirdiği ticarethane açmak, şirket kurmak, hisse almak, ortak almak, ithalat ve ihracatta bulunmak.

(2) Vakfa ait gayrimenkullerin gelirlerini idare etmek, nemalandırmak, vakıf işlerinde kullanılmak üzere her türlü nakil vasıtaları almak, açmak tesislerde kullanılmak üzere gerekli alet ve makineleri ithal etmek.

(3) Her türlü şartsız v şarta bağlı temlik ve tahsisleri mütevelli heyetin uygun göreceği şartlar içinde kabul ve idare etmek.


İletişim Bilgileri

Adres:
Süleymaniye Mah. Vefa Cemal Yener Tosyalı Cd No:117 Tahtakale/İstanbul - Avrupa, Türkiye
GPS:
41.016742, 28.961695
Telefon:
+90212 513 11 10
Website:
https://www.yav.org.tr

Yoruma kapalı.