Trakya

You are here: Home  > Turkiye  > Trakya

Showing 1 from 1 Items
  • Item thumbnail
    0

    Trakya Kalkınma Ajansı

    25 Ocak 2006’da 5449 no’lu “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” kabul edilmiş, Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansı Kurulması hakkında Bakanlar Kurulu 14.07.2009 tarih ve 2009/15236 sayılı kararnamesi ile Tekirdağ ili merkez olmak üzere TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ) Bölgesi Kalkınma Ajansı kurulmuş ve Resmi Gazete’nin 25.07.2009 tarihli 27299 sayılı nüshasında […]