Mert Eke "Türkiye'nin sorunlarına gerçekçi çözümler sundu"

Liberal Demokrat Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Mert Eke”Türkiye’nin sorunlarına gerçekçi ve çözümcü politikalar sundu”

İŞTE Liberal Demokrat Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Mert Eke nin ” Adalet, Eğitim, Ekonomi, Terörle Mücadele ,Tecavüz ,Dış Politika ,  Hayvan Hakları konularında  çözüm politikaları

ADALET

Toplum idaresinde her şeyin üstünde, her şeyden yüce bir kavram varsa o da adalettir. Devlet masumların hakkını koruyup, suçluları cezalandırdığı ölçüde devlettir. Toplumda dirlik ve düzenin tesis edilmesinin ve büyük bir devlet olabilmenin yolu güçlü ve tarafsız bir adaletten geçer.

Yapılacak Reformlar

 • Tarafsız bir hukuk sistemi için yargı erki siyasetten tamamen ayrılacak. İktidar partisinin emrindeki Adalet Bakanlığı yasaların emrine verilecek.

 • Son derece yoruma açık olan kanunlarımıza keskin hatlar verilecek. Suç ve cezalar hakimlerin keyfine bırakılmayacak.

 • En basit bir davanın bile yıllar sürdüğü bu hantal yargı sistemi, bürokrasinin azaltılması ve gereken diğer tedbirler ile azami şekilde hızlandırılacak.

 • Hukukun üstünlüğü adına tüm dokunulmazlıklar kaldırılacak.

  • Çocuklar eğitim hayatı boyunca düşünerek bir şeyler üretmeleri için teşvik edilecek ki ileride her şeyini kendi üretebilen bir millet olalım.Tüm kamu çalışanlarını şikayet etmek ve yargılatmak kolayaşacak ki kimse devletin memurluğunu devletin asıl sahibi vatandaşa karşı kötüye kullanamasın.EĞİTİMBir milletin kaderini etkileyen en önemli şey o milletin çocuklarının nasıl eğitildiğidir. Memleketi her zaman ileri taşıyacak güç iyi eğitilmiş nesillerdir. Ülkemizdeki eğitim düzeyi 72 ülke içinde 50. sıradadır. Dünyanın en kötü sistemlerinden biridir. Çünkü mevcut sistemimiz aklını kullanmayı, düşünüp geliştirmeyi, bir şeyler üretmeyi değil, yalnızca var olan sözel ve sayısal yöntemlerin ezberletilmesini dayatmaktadır. Bu sistem ile yetişen bireyler hiç bir alanda bizi daha iyi bir ülke yapamayacaktır.

   Yapılacak Reformlar

   • Ezberciliğin yerini akılcılık, geliştirme, sorgulama ve üretme temelli gerçek bir eğitim sistemi alacak.

   • Çocuklarımızı sekiz saat okulda tutan akşama da oturtup ödev yaptıran ve ağır sınavlara tabi tutan sistem hafifletilecek. Çocuklarımız önce çocukluğunu yaşayacak.

   • Çocukları eğitecek öğretmenler ezber soruları ile değil zeka soruları ile seçilecek. Çocuklarımızı aklını kullanmayı bilen öğretmenler yetiştirecek

   • Üniversite hocalarına en az bir yıl alanında çalışmış olma şartı getirilecek. Çünkü bir mesleği yapmayan o mesleği öğretemez.

 • EKONOMİ

  Toplumun hayatına en hızlı ve doğrudan etki eden, toplumun refah seviyesini belirleyen şey ekonomidir. Bir zamanlar savaşçı milletler dünyaya hükmederken artık ekonomisi güçlü milletler dünyaya hükmetmektedir. Ekonomi memur mantığı ile gelişmez. Ekonomik gelişim serbest piyasa, üretim ve girişim ile mümkündür.Yapılacak Reformlar

  • Mevcut durumda

      Litresi yaklaşık 5tl olan benzinin 3tl’si    68.000tl’lik 0 bir aracın 30.000tl’si2.000tl’lik bir akıllı telefonun 1.000tl’si10tl’lik bir paket sigaranın 8tl’si vergiye ödenmektedir.Piyasanın rahatlaması ve canlanması için vergiler düşürülecektir.

  • Mevcut durumda ticaret yapan kamu kurumlarının çok büyük çoğunluğu zarar etmektedir. Vatandaşın cebinden ödediği bu zararlar akıl almaz boyuttadır. İşte bunlardan yalnızca bir kaçının yıllık zararları:

  • TCDD (2014): 1.874.309.000 tl

  • TCDD (2015): 000.000 tl

  • Türkiye Kömür İşletmeleri: 1.564.000.000 tl

  • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.: 100.279.447 tl

  • TRT: 90.000.000 tl

  • Bu inanılmaz zararlar memur zihniyetiyle ticaret yapılamayacağının en güzel göstergesidir. Devlet ticareti şahıslara bırakmalı ve ülkeyi adaletli bir şekilde yönetme görevine odaklanmalıdır.

  • Zarar eden tüm ticari kamu kuruluşları özelleştirelecek ve bunlardan düzenli olarak her yıl vergi geliri elde edilecektir.

  • Küçük esnaf ekonominin çekirdeğidir. Küçük esnaftan sattığı ürün ve hizmetler dışında vergi alınmayacaktır.

  • İşportacılık serbest olacak ve isportacıdan vergi alınmayacaktır.

  • Girişimcilik bakanlığı kurulacak ve ekonominin bel kemiği olan girişimciler azami şekilde desteklenecek.

  • Kendi işini kurmak verilen teşvik ve destekler ile çok daha cazip hale getirilecek.

  • Dünya ekonomisinin büyük kısmını yüksek teknoloji ticareti oluşturmaktadır. Yüksek teknoloji üretimi ve ihracına yüksek düzeyde destek verilecek.

  • Üretim ve ihracat temelli bir ekonomik sistem meydana getirilecek.

                            TERÖRLE MÜCADELE Terörün bitmesi için yalnızca silahlı mücadele yetmez. Hepimizin gördüğü gibi kırk yıldır süren silahlı mücadele net bir sonuç vermemiştir.Asıl yapılması gereken terörü meydana getiren sebepleri ortadan kaldırmaktır. Güneydoğu Anadolu’da yaşayan halkımız yeterli eğitimi alamamaktadır ve geçim kaynakları çok kısıtlı durumdadır. Batıda gerçekleşen sanayileşme ve sosyalleşme orada gerçekleştirilememiştir. Bölge halkının fakirlikten ve eğitimsizlikten kurtarılıp iş güç sahibi olması ve çocuklarına rahatça bakabilmesi sağlanmalıdır. Ne zaman ki bunlar sağlanır ve oradaki çocuklar da doktor, mühendis, avukat olma hayalleri kurarsa o zaman terör biterYapılacak Reformlar

  • Bölgede ne pahasına olursa olsun sanayileşme sağlanacak.

  • Gerekli eğitim reformları yapılacak ve bölgeye en donanımlı öğretmenler gönderilecek.

  • Her türlü etnik ayrımcılığa son verilecek.

  • Devlete karşı eline silah alıp güvenlik güçlerine saldıran ve masum vatandaşlarımızı katleden teröristler idam cezasına çarptırılacak.

  • Yıllardır saldırıların kaynağı olan sınır ötemizdeki terör merkezlerinin varlığına son verilecek.       

  •                            TECAVÜZ

  • Ülkemizde çok sık meydana gelen tecavüzlerin sebebi cahillikle beraber verilen cezaların hiç bir şekilde caydırıcı olmamasıdır. Kadın ve çocukların günün her saatinde sokaklarda güvenle dolaşabilmesini sağlamak ve bu suçu işleyecek alçaklara en ağır cezaları vermek devletin asli görevlerindendir.

  Yapılacak Reformlar:

  • Tecavüz suçlularına kimyasal hadım cezası verilecek.

  • Tecavüzün iyi hali olmaz. Tüm iyi hal indirimleri kaldırılacak.

  • 18 yaşından küçük bir bireye tecavüz edenin cezası ise kimyasal hadım ve müebbet hapis olacak.

                    DIŞ POLİTİKATüm ülkelerin etkileşim halinde olduğu, diplomasi ve ticaretin üst düzey olduğu modern dünyada, dış politikada izlenecek siyaset milletin huzur ve güvenini olduğu gibi ekonomisini ve refahını da son derece etkiler. Dış politika da milletin hakkını en iyi şekilde gururla savunmak gerekir ancak bunu yerli yersiz herkese sataşarak değil, Uluönder Atatürk’ün ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ ilkesinden hareketle barışçıl bir söylem ve yapıcı bir tavırla yapacağız.

                    HAYVAN HAKLARIDevlet sınırları içinde yaşayan her canlının rahat ve huzur içinde yaşamasını sağlamakla görevlidir. Ancak ülkemizde hayvanların haklarını güvence altına alacak yasalar uygulanmamaktadır. Hayvanların rahat ve huzur içinde yaşama hakları kanunlar ile güvence altına alınacak ve onlara hunharca eziyet eden insanlar da gerekli cezalara çarptırılacaktır.

  Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, takım elbise

 • Liberal Demokrat Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Mert Eke LDP Genel Başkanı Cem Toker ile

Comments are closed.