Türk-İş Başkanlar Kurulu Bildirisini yayınladı.

17 Kasım 2017 tarihinde toplanan Türk-İş Başkanlar Kurulu, başta taşeron işçiliği ve enflasyon olmak üzere sendikaların güncel sorunlarını görüştü ve aldığı kararlara ilişkin aşağıda yer alan Türk-İş Başkanlar Kurulu Bildirisini yayınladı.

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU BİLDİRİSİ

(Ankara, 17 Kasım 2017)

 

1. Son dönemde ülkemiz ekonomisinde yaşanan bazı gelişmeler çalışanların yaşama şartlarını olumsuz etkileyecek nitelikte olmuştur. Döviz fiyatlarındaki artışla birlikte başta petrol ürünleri olmak üzere bazı temel mal ve hizmetlere yapılan zamlar ve enflasyondaki artış eğilimi dar ve sabit gelirli kesimlerin satın alma gücünü düşürmektedir. 2018 Yılı Programı ve Merkezi Yönetim Bütçesi çalışanlar açısından bazı olumsuz düzenlemeler içermektedir. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, başta ücretli çalışanlar olmak üzere tüm vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını etkileyecek konularda uygulanacak politikaların takipçisi olacaktır.

2. Demokrasiye, anayasal düzene ve seçilmiş meşru hükümete karşı 2016 yılında gerçekleştirilen “kalkışma hareketi” başta işçiler olmak üzere, ülke insanının memleketine sahip çıkmasıyla önlenmiştir. Kalkışmanın artçı etkilerinin içerde ve dışarıda halen devam ettiği görülmektedir. Teröre karşı etkin ve kararlı politikaların ivedilikle uygulanması gereği açıktır. Kuşkusuz olaya karışan suçlular en ağır biçimde cezalandırılmalıdır. Ancak bu yapılırken, masum olanların da hakları en kısa sürede iade edilmelidir. Bu konudaki olumlu bazı yasal düzenlemeler uygulamada karşılığını bulmalıdır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, darbe terörüne yol açanlarla hukuk ilkeleri çerçevesinde mücadele edilmesini desteklemektedir.

3. Kamuoyunda taşeron olarak adlandırılan alt işverenlik uygulaması, 6552 sayılı yasayla bazı iyileştirmeler yapılmış olsa da,  çalışma hayatını olumsuz etkileyen, ayırımcılığa ve kuralsızlığa yol açan bir istihdam biçimi olmaya devam etmektedir. Kamuda halen birçok işyerinde asıl iş taşeron aracılığıyla yapılmaktadır. Bu uygulama özel sektör işverenlerini de cesaretlendirmektedir. İşçi olarak çalışanların sendikal örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi hakları korunarak düzenleme yapılması esas olmalıdır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, milyonlarca işçi ailesini doğrudan etkileyen taşeron uygulamasının adil ve kalıcı şekilde bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep etmektedir. Bu kapsamda, kamu kesiminde çalışan taşeron işçileri belirsiz süreli iş kapsamına (kadroya) alınmalıdır.

4. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, geçici işçilik konusunda da kalıcı bir çözüm talep etmektedir. Taşeron düzenlemesi yapılırken, kamuda çalışan geçici işçilerin sorunu da kapsama alınmalı, işçiler arasında ayırım yapılmamalıdır. Yıllardır başarılı olarak çalışan, bilgi, beceri ve deneyimleri ile işyerine faydalı geçici işçilerin mağduriyetleri artık sona erdirilmelidir.

5. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, çalışma hayatının ve ülkenin geleceğinin hazırlanmasında sendikal örgütlülüğün önemini ve gereğini vurgulamaktadır. 10 Ağustos 2017 günlü toplantısında alınan karar doğrultusunda, 26 Ekim 2017 günü sendikalarımızın geniş katılımıyla yapılan ve örgütlenmenin önündeki hukuki, siyasi ve fiili tüm sorun ve engelleri ortaya koyan, tespit edilen sorunları sistematik bir şekilde ele alarak örgütlü işçi sayısını arttırılabilmek amacıyla katılımıyla hazırlanan “örgütlenme” raporunu değerlendirmiştir. Bu doğrultuda hazırlanacak “yol haritası” çerçevesinde tüm üye sendikaların faaliyetlerini kararlılık içinde sürdürmeleri kararlaştırılmıştır. Örgütlenme çalışması yapılan işyerinde, ihtiyaç olması halinde tüm sendikalarımız, maddi ve manevi desteğini verecektir.

6. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, ülkemizin daha güçlü ekonomiye kavuşması, toplumsal refahın yaygınlaşması ve adaletli dağıtılması, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi, milli iradenin her alanda egemen kılınması, işçi hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi konularında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekte kararlıdır.

7. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, üye sendikalarımızda örgütlü işçilerin sürdürdükleri bütün meşru ve haklı mücadelesini desteklemeye ve katkı vermeye devam edecektir.

YATAĞAN ŞUBEMİZİN 10. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Yatağan Şubemizin 10. Olağan Genel Kurulunu, 28 Ekim 2017 tarihinde Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. Sosyal Tesisleri Enerji Direktörlüğü Salonunda gerçekleştirdik.

Genel Başkanımız Mustafa Şahin’in katıldığı ve Divan Başkanı seçildiği Genel Kurula; TES-İŞ Genel Başkan Yardımcılarımız Ferudun Yükselir ve Ersin Akma, Genel Sekreterimiz Rıfat Pakkan, Genel Mali Sekreterimiz Sedat Çokol, Genel Mevzuat Sekreterimiz İsmail Bingöl, Genel eğitim Sekreterimiz Metin Durdu, Şube Başkanlarımız İrfan Kabaloğlu, Mustafa Kılıç, Dural Karakoç, Fatih Tülek, Mustafa Aydın, Necdet Özbay, Sinan Türkel, Zeki Şişko, Osman Korkmaz, Adem Aşıkkutlu, Hüseyin Ozil, Muharrem Ekim, Hüseyin İnal, Hasan Aydın, Behçet Şenbilir, Nakif Yılmaz, Bedri Demiraslan ve Murat Saraçoğlu, Yatağan Belediye Başkanı H. Haşmet Işık, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Ersin Alpay, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin, Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. Enerji Direktörü Serdar Toprak, Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kuzu, Maden-İş Şube Başkanı Osman İlhan, çevre illerin sendika başkanları, siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve delegeler katıldı.

Genel Başkanımız Mustafa Şahin Genel Kurula yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin içinden geçtiği kritik süreci, ülke sınırları içerisinde ve dışarısında yaşanan zorlukları ve sendikaların gündeminde olan sorunları anlattı.

Terörü, teröre destek veren ve terör örgütlerine silah satan ülkeleri kınadı. Türkiye’nin bu koşullar altında din, dil, ırk, mezhep gibi tüm farklılıkları bir kenara bırakması ve milli bir duruş sergileyerek mutlaka birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Genel Kurulda Yatağan Şubemizin geçmişte yaptığı eylemleri ve sendikal faaliyetlerini anlatan bir sunum izletildi. Yatağan Şubemizin özelleştirmeler ve sonrasında yaşadığı sıkıntıları ve direniş mücadelesini hatırlatan kısa slayt ve video sunumu duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Genel Kurula Konuşan Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik; Türkiye’deki işsizler ordusunun giderek büyüdüğünü, yoksulluğun dayanılmaz hale geldiğini ve sendikal özgürlüklere karşı saldırıların arttığını söyledi. Erçelik, 16 Eylül 2013 tarihinde Yatağan Termik Santralinin önünde başlayan, TÜRK-İŞ, Kızılay ve Özelleştirme İdaresinin önünde devam eden, 447 gün süren yatağan işçisinin direniş hikâyesini anlattı. Devam eden toplu sözleşme süreciyle ilgili olarak, tıkanma olursa botları giyip santrali boşaltacaklarını söyledi. Erçelik konuşmasını; “bizler her zaman ekmeğimizi, hakkımızı savunduk. Türkiye işçi sınıfı çok çile çekti. Bizler bu mücadele sırasında cop yedik, gaz yedik, biber gazı yedik, dayak yedik ama yılmadık. Siyaset yapmadık. Kaybeden Yatağan oldu. Biz elimizden gelen mücadeleyi verdik. Direniş çadırı 447 gün boyunca santralin önünde kaldı. Genel Kurulumuza katılan herkese, işçi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerekirse her zaman direnişe varız, Genel Kurulumuz vatana millete ve hepimize hayırlı olsun.” diyerek sonlandırdı.

Genel Kurula hitap eden Yatağan Belediye Başkanı H. Haşmet Işık şunları söyledi: “Sizler işçi sınıfının mücadelesini Türkiye ve dünyaya duyurdunuz. Onurla gururla haklarınızı savundunuz. Bizler her zaman yanınızda olduk. Sizlerle gurur duyuyoruz. Ne var ki tüm mücadeleler, Cumhuriyet sayesinde Mustafa Kemal Atatürk sayesinde oluyor. Kırgınlığı küskünlüğü bırakıp, birlik olup Cumhuriyetimizi koruyalım.”

Diğer bir konuşmacı olan Maden-İş Sendikası Yatağan Şubesi Başkanı Osman İlhan ise Yatağan Enerji işçisiyle birlikte yürütülen direniş mücadelesi hakkında konuştu. “Yatağan’da enerji ve maden sendikaları genel kurul yapabiliyorsa bu birlikte verilen mücadelenin sonucudur” diyen İlhan, TES-İŞ Yatağan Şubesinin genel kurul kararlarının aynı zamanda maden işçisinin de kararları olacağını söyledi.

Yapılan diğer konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Yeniden seçilen Fatih Erçelik bir kez daha Yatağan Şube Başkanlığı görevini üstlendi.

Yatağan Şube Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarına ise önümüzdeki dört yıllık süre için aşağıda isimleri yer alan arkadaşlarımız seçildi.

Kendilerini tebrik ediyor, başarılı bir çalışma dönemi diliyoruz. Yatağan Şube Genel Kurulunun tüm çalışma hayatına ve TES-İŞ camiasına hayırlı olmasını diliyoruz.

Yatağan Şube Yönetim Kurulu:

Şube Başkanı, Fatih Erçelik

Şube Sekreteri, Mustafa Koçak

Şube Mali Sekreteri, Kemal Özcan

Şube Teşkilat Sekreteri, Güvenç Tünay

Şube Eğitim Sekreteri, İlkay Gümüş

Denetim Kurulu:

Harun Bircan

Yusuf Keleş

Özgür Demir

Disiplin Kurulu Üyeleri:

Uğur Kılıç,

Günay Kılıç,

Sinan Yılmaz

ELAZIĞ ŞUBEMİZİN 11. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Elazığ Şubemizin 11. Olağan Genel Kurulunu, 21 Ekim 2017 tarihinde Akgün Otel Konferans Salonunda gerçekleştirdik. Genel Başkanımız Mustafa Şahin’in katıldığı ve Divan Başkanı seçildiği Genel Kurul büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Genel Başkan Yardımcımız Ersin Akma, Genel Mali Sekreterimiz Sedat Çokol, Genel Mevzuat Sekreterimiz İsmail Bingöl, Genel Teşkilatlanma Sekreterimiz Mehmet Solak, Genel Eğitim Sekreterimiz Metin Durdu, Van Şube Başkanımız Naif Balandı, Urfa Şube Başkanımız Ramazan Düzme, Ankara 1 ve 2 No’lu Şube Başkanlarımız Dural Karakoç ve Fatih Tülek, Kahramanmaraş Şube Başkanımız Lutfi Ergin, Afşin Şube Başkanımız Mustafa Kılıç, İstanbul 2 ve 3 No’lu Şube Başkanlarımız, Adem Aşıkkutlu ve Hüseyin Ozil, Erzurum Şube Başkanımız Muharrem Demircan, Kayseri Şube Başkanımız Hasan Aydın,  Antalya Şube Başkanımız Hacı Mevlüt Ünal, Kütahya Şube Başkanımız Eşref Erden, Trabzon Şube Başkanımız Cengizhan Gündoğdu, Diyarbakır 1 ve 2 No’lu Şube Başkanlarımız Ali Öncü ve Şükrü Kaçmaz, İzmir 1 No’lu Şube Başkanımız Muharrem Ekim, Sivas Şube Başkanımız Tevfik Güveri,  Isparta Şube Başkanımız Osman Korkmaz, işveren ve siyasi partilerin temsilcileri ile delegeler katıldı.

Genel Kurula konuşma yapan Genel Başkanımız Mustafa Şahin, Türkiye sınırları içerisinde ve dışarısında yaşanan sıkıntılara değindi. Genel Başkanımız konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Her türlü sıkıntının yaşandığı bir dönemden geçiyoruz, bizim gidebileceğimiz başka bir yer ülke yok. Bizim terörist dediklerimize dost diyerek kucak açanlar, her türlü ağır silahlarla onlara destek olmaktadır. Bu silahlar Türk askerine karşı, Türkiye’ye karşı kullanılmaktadır.

Diniyle, diliyle, ırkıyla, mezhebiyle yöresel farklılıklarıyla ne olursa olsun hep birlikte hareket etmek, hep birlikte yaşamak zorundayız. Bunun için de aklımızı kiraya vermeyeceğiz. Beynimizi kiraya vermeyeceğiz. Birilerine alet olmayacağız. Dün yaşadığımız 15 Temmuz’u unutmayacak, unutturmayacağız.

Bizim gideceğimiz başka bir ülke yok. Iraklının Suriyelinin, Afganlının, Filistinlinin kaçabileceği, gelebileceği bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Ama bizim gidebileceğimiz başka hiçbir yer yok. Biz, ülkemize her anlamda sahip çıkmak zorundayız. Bir milli duruş sergilemek mecburiyetindeyiz. Ufak kırgınlıklarımızı, dargınlıklarımızı bir tarafa bırakıp, kardeşlik bilinciyle birlikte hareket etmek durumundayız…”

Genel Kurulda yeniden Şube Başkanlığına seçilen Erdeniz Erdim ise yaptığı konuşmada, daha önce olduğu gibi bundan sonra da emekçilerin yaşadıkları sorunlara köklü çözümler getirmek, refah seviyelerini yükseltmek, çalışma koşullarını iyileştirmek için çalışacaklarını söyledi.

Her inanca, her kimliğe ve siyasi görüşe eşit mesafede duracaklarını anlatan Erdim, üyelerin ve delegelerin desteği ile geldikleri yerleri unutmayacaklarını, onların güvenine layık olmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Erdim, “elleri ile çalışan kişi işçidir, hele hele kafasıyla çalışan insan ustadır. Elleri, kafası ve yüreğiyle çalışan insan sanatkardır. Sizler enerji sektörünün sanatkarlarısınız. Tes-İş’in varlığının yapı taşları sizlersiniz. Tüm kardeşlerimizi Tes-İş’in çatısı altında birleştirecek olan adaletli bir yönetim anlayışı ise bu yapının çimentosudur” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından yeniden seçilerek göreve getirilen Erdeniz Erdim, TES-İŞ Elazığ Şube Başkanı oldu.  Elazığ Şube Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarına ise önümüzdeki dört yıllık süre için aşağıda isimleri yer alan arkadaşlarımız seçildi.

Kendilerini tebrik ediyor, başarılı bir çalışma dönemi diliyoruz. Elazığ Şube Genel Kurulu’nun tüm çalışma hayatına ve TES-İŞ camiasına hayırlı olmasını diliyoruz.

Elazığ 2 No’lu Şube Yönetim Kurulu:

Şube Başkanı, Erdeniz Erdim

Şube Sekreteri, Fikret Çalışkan

Şube Mali Sekreteri, Zülküfil Taşkın

Şube Teşkilat Sekreteri, İbrahim Karakayış

Şube Eğitim Sekreteri, Ümit Acarlar

Denetim Kurulu:

Hikmet Kala

Nihat Aksoy

Cahit Erten

Disiplin Kurulu Üyeleri:

Eyüp Pelitoğlu

Hamdi Zincirli

Yunus Bozaba

GENEL BAŞKANIMIZ MUSTAFA ŞAHİN ALMANYA ENERJİ MADEN ve KİMYA İŞÇİLERİ SENDİKASI – IGBCE’NİN GENEL KURULUNA KATILDI

Aynı zamanda dünyada 50 milyon işçiyi temsil eden IndustriALL Küresel Sendikasının yönetim Kurulu üyesi olan Genel Başkanımız Mustafa Sahin Almanya Enerji Maden ve Kimya İşçileri Sendikası- IGBCE’nin 8-11 Ekim 2017 tarihleri arasında Hannover’de gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

TES-İŞ’in uluslararası üst kuruluşlarından birisi olan Industriall Avrupa  ve IGBCE Sendikasının Genel Başkanı olan Michael Vassiliadis’in açılış konuşmasında ve Genel Kurulun devam eden bölümlerinde dijitalleşme, teknolojik değişimler, ekonomik gelişmeler, çalışma hayatında yaşanan sorunlar ve yükselen siyasi eğilimler tartışıldı.

Sendikanın “Biz Demokrasiyiz” temalı yeni marşının tanıtıldığı Genel Kurulda “iş sağlığı güvenliği”, “esnek çalışma”, “eğitim”, “hayat boyu eğitim”, “iş güvencesi”, “kısa sureli iş sözleşmeleri”, “geçici iş sözleşmeleri” gibi çalışma hayatına ilişkin konular, sendikaların talepleri ve karşı karşıya olduğu sorunlar görüşüldü

İşsizliği önlemek için yeni işler yaratılması,  Avrupa’da önem arz eden “yaşlı bakımı” başta olmak üzere sosyal güvenlikle ilgili sorunlar, “ücrette adalet”, zengin ile fakir arasında makasın açılması, “cinsiyet eşitliği” gündeme gelen diğer konular arasında yer aldı.

Çalışma koşullarına ilişkin konuların yanı sıra; Almanya’da mülteci ve göçmenlerin durumu, aşırı sağın yükselişi, demokrasi karşıtı eğilimler ve Avrupa Birliğinin geleceği gibi siyasi konular gündeme alındı.

Genel Kurulda yapılan konuşmalarda, IGBCE Sendikasının doksan dokuz ülkeden çok farklı etnik kökenlere sahip üyelerinin bulunduğu ve bunun  büyük bir zenginlik olarak benimsendiği dile getirildi. Özellikle ırkçılığa karşı durmak gerektiği ve son seçimlerde oylarını artıran aşırı sağ partiye Almanya’da ihtiyaç olmadığı ifade edildi.

Kongre esnasında Genel Başkanımız Mustafa Şahin IGBCE Sendikası Genel Başkanı Michael Vasiliadis, Industriall Küresel ve Avrupa Sendikalarının Genel Sekreterleri Valter Sanches ve Luc Triangle ile sendikal işbirliğinin geliştirilmesi konusunda ikili görüşmeler yaptı.

10. ILO AVRUPA BÖLGE KONFERANSI İSTANBUL’DA YAPILDI: YÜZYIL İÇİN İSTANBUL GİRİŞİMİ KABUL EDİLDİ

< Geri

10. ILO Avrupa Bölge Konferansı 2-5 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Dört yılda bir yapılan Avrupa Bölge Konferansına sendikamız adına Genel Başkanımız Mustafa Şahin katıldı.

Bölge ülkelerinden hükümet, işçi ve işveren olmak üzere üç tarafın katılım sağladığı Konferansın sonucunda; “Yüzyıl İçin İstanbul Girişimi: Avrupa ve Orta Asya’da Güçlü ve Sorumlu Ortaklık İçin İnsana Yakışır İşin Geleceği” başlıklı belge kabul edildi.

Yüzyıl İçin İstanbul Girişimi:

Avrupa ve Orta Asya’da Güçlü ve Sorumlu Sosyal Ortaklık için İnsana Yakışır İşin Geleceği

 Bağlam

2013 Oslo Bildirgesi’nde, krizin olumsuz ekonomik, sosyal ve siyasi sonuçlarını aşmak ve istihdam ve büyümeye güveni yeniden tesis etmek için olumlu yollar bulunması için çağrı yapılmıştı. Her düzeyde sosyal diyalogun olabilmesi için güçlü ve sorumlu sosyal ortaklıkların desteklenmesi, bu Bildirge’nin kritik ögelerinden biriydi.

Canlanmaya ilişkin cesaret verici işaretlerin çıkmasıyla durum o günden bugüne değişmiştir. Ancak yine de, birtakım ülkelerde sosyal haklara saygı gösterilmemesi de dahil olmak üzere, mevcut ve yeni ortaya çıkan birtakım sorunların ele alınması gerekmektedir.

Dijital ekonominin de getirdiği hızlı teknolojik gelişmelerin sürüklediği dinamik süreçler, işin organizasyonunu etkilemektedir. Küreselleşme, demografik trendler, büyük çaplı mülteci ve göçmen hareketleri ve çevresel sorunlar da işin geleceğini şekillendirmektedir.

Çalışma, insan yaşamının en önemli ögesi olmaya devam etmektedir. Bir yandan insana yakışır işi güvence altına alırken, diğer yandan gerektiğinde yeni işlere geçişini kolaylaştırmak suretiyle insanları korumalıyız.

Güçlü, sürdürülebilir büyüme ve herkes için insana yakışır iş, Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündeminde resmedilen toplumun anahtarıdır ki bu gündem 17 Hedefin tümünün başarılmasına yönelik genel çerçeveyi sağlamaktadır. Sekiz temel ILO sözleşmesinin tümünün bölge ülkelerinde onaylanması, gerçekleştirilmesi zorunlu olunan bu Hedefleri başarma yönünde atılacak önemli bir adımdır.

ILO’nun Yüzüncü Kuruluş Yıldönümünden hemen iki yıl önce, 10’uncu Avrupa Bölge Toplantısı, Çalışma Yaşamının Geleceği başlığı altında, herkes için insana yakışır iş, iş ve toplum, işin yönetişimi ve Çokuluslu İşletmeler ve Sosyal Politikaya İlişkin İlkeler Üçlü Bildirgesi’nin desteklenmesi ve uygulanması ve bununla birlikte göçmenler ve mültecilerin işgücü piyasalarına adil ve etkin erişimi konularını tartışmıştır.

ILO, benzersiz bir üçlü yapıya sahip olan tek uluslararası kuruluştur ve üçlü yapı delegasyonunun önemli bir bölümü eksik olduğunda işlevlerimizi uygun biçimde yerine getiremeyiz. 10’uncu Avrupa Bölge Toplantısı’nın istisnai durumu, dengeli ve karşılıklı faydaya dayalı bir sonuç sunma kapasitesi üzerine doğacak sonuçlardan kaçınmak adına emsal teşkil etmemelidir.

 Politika beklentileri

Philadelphia Bildirgesi’ne göre, emek bir meta değildir ve üye devletler, Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklara saygı göstermek, desteklemek ve gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu hakların hukukta, uygulamada ve ILO Denetim Sistemi’nde yer alması zorunludur.

10’uncu Avrupa Bölge Toplantısı, “verimlilik odaklı ücret politikalarına dayalı olarak adil paylaşım, toplumsal gelişim ve istikrara katkıda bulunacak sosyal diyalogun her düzeyde yaygınlaştırılması için güçlü ve sorumlu sosyal ortaklığı destekleme” gereğini bir kez daha yineler.

Başta teknolojik gelişmeler olmak üzere, işin geleceğini etkileyen değişim etmenleri, sayısız fırsat sunduğu kadar, önemli zorlukları da beraberinde getirmektedir.

İşin geleceğine ilişkin kazanımlardan yararlanmak ve riskleri asgariye indirmek için kapsamlı politika çerçeveleri şunları içermelidir:

 • Kapsayıcı büyüme ve istihdam için sağlam makroekonomik, mali ve sektörel politikalar,

 • Yeni işletmelerin kurulmasını imkan kılacak bir ortam, sürdürülebilir işletmeler ve yenilikçi işyerlerini destekleyecek politikalar,

 • Eğitim, beceri geliştirme ve yaşam boyu öğrenme politikaları,

 • İnsana yakışır işi destekleyecek ve çalışma haklarını güvence altına alacak işgücü piyasası, ücret ve sosyal koruma politikaları,

 • Yeni üretim, dijitalleşme ve otomasyon biçimlerine adil geçiş için politikalar,

 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirecek politikalar,

 • İşgücü piyasasına kadınlar, gençler ve dezavantajlı grupların katılımını artıracak sürdürülebilir politikalar,

 • Mülteciler ve göçmenlerin işgücü piyasasına entegrasyonunu destekleyecek politikalar

 • Örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık, ayrımcılık yapılmaması, çocuk işçiliğin ve zorla çalıştırmanın etkin biçimde ortadan kaldırılmasını güçlendirecek politikalar,

 • İşgücü piyasası çerçevelerini daha etkin düzenlemelerle modernleştirecek politikalar,

 • Kayıtlı çalışmaya geçişi kolaylaştıracak politikalar,

 • Bakım ekonomisini ve yeşil ekonomiyi güçlendirecek politikalar,

 • Diğer araçların yanı sıra, iş teftişi yoluyla, iş yönetimi ve yasaları uygulama sistemlerini güçlendirecek, iş sağlığı ve güvenliği dahil olmak üzere çalışma koşullarını iyileştirecek önlemler.

Tüm bu politikaların güçlü bir sosyal diyaloga dayanması gereklidir.

Bölge ekonomilerinin toparlanma sürecinin güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ve istihdama, yüksek rekabet gücüne ve gelişmiş çalışma haklarına dönüştürülmesini sağlamak için reformlara ihtiyaç vardır.

 ILO’nun eylem araçları

Ofis, 2008 Sosyal Adalet Bildirgesi’ne uygun olarak, yeterli ve dengeli bilgi ve araştırmalar sağlamak ve yenilikçi sosyal ve ekonomik politikaların tasarımını desteklemek suretiyle, üçlü kurucu ortaklarına yardım etmelidir.

İşin geleceğine ilişkin fırsatlardan yararlanmak ve zorlukları ele almak amacıyla, Ofis:

 • Aşağıdakiler üzerinde güncel bilgiler sağlamalı, titiz biçimde veri toplamalı ve araştırmalar yapmalı;

 • İstihdam büyümesine ilişkin veriler ve tahminler, istihdam biçimlerindeki trendler dahil olmak üzere, işgücü piyasası trendleri;

 • Geleceğin beceri, yetkinlik ve nitelikleri ve işgücü piyasasının gereklerini karşılayacak öğretim ve eğitim programlarına sosyal ortakların katılımı;

 • Çalışma sürelerini içerecek şekilde çalışma koşullarında şimdiki ve gelecekteki trendler.

 • İşletmeler ve işçilerin değişen çalışma yaşamına uyum sağlama kapasitelerini artırabilecekleri, çalışma biçimleri, yaşam boyu öğrenme ve sosyal koruma sistemleri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili konuları ve mekanizmaları değerlendirmeli;

 • Değişen çalışma yaşamında, Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Hakların uygulanmasını ve sağlam sosyal diyalogu desteklemeli;

 • İşveren ve işçi örgütlerinin güçlü, temsil edici ve bağımsız olmalarını destekleyecek kapasite geliştirme çabalarını desteklemeli;

 • Üye Devletlerin gerektiğinde beceri uyumsuzluklarını çözümleyen politikalar geliştirmelerine yardım edecek faaliyetleri yaygınlaştırmalı;

 • Sürdürülebilir işletmelerin oluşmasını sağlayan ortamın desteklenmesine katkı vermeli;

 • İstekleri halinde ILO kurucu ortaklarına, Çalışma Yaşamının Geleceği Girişimi’nin sonuçlarına dayalı olarak somut programlar ve eylem planları geliştirmek için destek sağlamalı;

 • Çalışma Standartları Yüzüncü Yıl Girişimi yoluyla, ILO standartlarında, denetim, uygulama, etkinlik, şeffaflık, üçlü yönetişim ve sahiplenmeyi geliştirmeye yönelik olarak kurucu ortaklarının çalışmalarını desteklemeye devam etmeli;

 • ILO faaliyetleri, programları ve projelerine üçlü yapı ortaklarının sistematik olarak katılmalarını sağlamaya devam etmeli ve böylelikle şeffaflık, üçlü yönetişim ve elde edilen sonuçların sahiplenmesini sağlamalı;

 • İstekleri halinde, kurucu ortakların uluslararası çalışma standartlarını uygulamaya koymalarına ve iş yönetimi ve denetleme sistemlerini güçlendirmelerine yardım etmeli;

 • Revize Çokuluslu İşletmeler ve Sosyal Politika ile İlgili İlkeler Üçlü Bildirgesi’nin uygulanmaya konulmasını desteklemeli;

 • Çalışma yaşamında hakları destekleyecek ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin başarılmasına katkıda bulunacak ekonomik ve sosyal politikalar konusunda, Birleşmiş Milletler Sistemi bünyesinde ve başta Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlar, bölgesel kuruluşlar, kurumlar ve forumlar, Avrupa Birliği, Avrasya Ekonomik Birliği, Avrupa Konseyi ve G20 ile sinerji ve politika uyumunu desteklemelidir.

Genel Kurula hitaben bir konuşma yapan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, yaşanan facianın ardından Soma’da inşa edilen halk eğitim merkezine katkılarından ve sonrasında devam eden eğitim desteğinden dolayı IGBCE Sendikasına ve Michael Vassiliadis’e teşekkür etti.

ZONGULDAK ŞUBEMİZİN 11. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Zonguldak Şubemizin 11. Olağan Genel Kurulunu, 30 Eylül 2017 Cumartesi günü Emirgan Otel’de gerçekleştirdik.

Genel Başkanımız Mustafa Şahin’in katıldığı ve Divan Başkanı seçildiği Genel Kurula Genel Mali Sekreterimiz Sedat Çokol, Genel Eğitim Sekreterimiz Metin Durdu, Ankara 1 ve 2 No’lu Şube Başkanlarımız Dural Karakoç ve Fatih Tülek, İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Hüseyin Ozil, İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Adem Aşık Kutlu ve delegeler katıldı.

Genel Kurula bir konuşma yapan Genel Başkanımız Mustafa Şahin, teşkilata hizmet eden Zonguldak şube başkanı ve yöneticilerine verdikleri hizmetten dolayı teşekkür etti. Genel Başkan ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun her zaman şubelerin yanında olduğunu ve bir yerde eksiklik varsa bu eksikliklerin mutlaka giderileceğini ifade etti.

Enerjisa ve Çates’in artık özel sektörde olduğunu, şube başkanı ve yöneticilerle birlikte önemli işler yapıldığını anlattı. Taşeronda çalışanların tamamının toplu sözleşme düzeni içerisine alındığını ve Çates’te toplu sözleşme sürecinin devam ettiğini ifade etti. Enerjisa ile ilgili 28 Şubat’tan itibaren toplu sözleşmenin sona ereceğini ve1 Mart’tan geçerli olmak üzere yenisinin akdedileceğini belirtti. On iki yıl genel sekreterlik görevini üstlendiğini, o yıllardan bugüne kadar teşkilatla birlikte toplu sözleşme süreçlerinde aktif bir şekilde görev aldığını anlattı. “Başarıyı birlikte paylaşacağımız gibi içimize sinmeyen yanları da hep birlikte omuz omuza çözeceğiz” dedi.

Türkiye’de ve sınırlarımızda yaşanan olaylara değinen Mustafa Şahin sözlerine şöyle devam etti:

“Her gün şehit haberleri geliyor. Hükumet, devlet bu işin üstesinden gelebilmek için elinden geleni, var gücüyle yapıyor. Ama yedi düvelle savaşıyoruz. O yetmiyor, bir de kendi içimizde birbirimizle uğraşıyoruz. Bir tarafta Pkk, diğer tarafta Deaş, Pyd ve bunlara destek veren süper güçler, binlerce kamyon silah yardımı… Bu silahlar ne diye veriliyor? Bu silahlar, bu namlular nereye doğrultulacak? Bunları hepimizin çok iyi görmesi lazım. Onun için de ülke içerisinde diliyle, diniyle, ırkıyla mezhebiyle ne olursa olsun birbirimize sarılmak, birbirimizi kucaklamak durumundayız. Eğer biz bunları yapmazsak, birilerimiz; beynimizi, bedenimizi onlara kiraya verirsek, bizi kullanırlar. Biz kendimizi kullandırmayacağız. Biz birbirimize sarılacağız, birlik içerisinde olacağız. Ortak değerimiz Türkiye Cumhuriyeti devleti, bizim başka gidecek hiçbir yerimiz yok. Onun için bizim birbirimize sahip olmaktan başka, birbirimizle güç birliği içinde olmaktan başka çaremiz yok.”

Çalışma hayatıyla ilgili sıkıntıları anlatan Şahin, taşeronlaşma konusunda Hükumetin verdiği sözleri hatırlattı ve konuyu yakından takip ettiğini söyledi. Kıdem tazminatına, asgari ücrete, vergi diliminin artırılması ile ilgili çalışmalara değindi ve çalışanların zaten geçim zorluğu çektiğini anlattı. Hakları geriye götürecek düzenlemeler yerine çalışanlara nefes aldıracak çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Şahin, TES-İŞ kamu toplu iş sözleşmeleri tutanaklarının imzalandığını belirtti. Merkez yöneticilerinin de, şube başkanlarının da konunun yakın takipçisi olduklarını söyledi. Yapılan sözleşmelerin bugüne kadar yapılan en iyi sözleşmeler olduğunu anlattı. Elde edilemeyen TES-İŞ taleplerinin bir sonraki sözleşmede çözüme kavuşturulmak üzere not edildiğini söyledi ve yeni sözleşmelerin teşkilata ve üyelere hayırlı olmasını diledi.

Delegelerin tamamına yakınının oyunu alan Murat Saraçbaşı seçimi kazanarak TES-İŞ Zonguldak Şube Başkanı oldu.

Zonguldak Şube Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarına önümüzdeki dört yıllık süre için aşağıda isimleri yer alan arkadaşlarımız seçildi. Kendilerini tebrik ediyor, başarılı bir çalışma dönemi diliyoruz. Zonguldak Şube Genel Kurulunun tüm çalışma hayatına ve TES-İŞ camiasına hayırlı olmasını diliyoruz.

Zonguldak Şube Yönetim Kurulu:

Şube Başkanı, Murat Saraçbaşı

Şube Sekreteri, Mustafa Bayram

Şube Mali Sekreteri, Ertan Kurt

Şube Teşkilat Sekreteri, Zafer Söylemez

Şube Eğitim Sekreteri, Muzaffer Fehmi Ertuğrul

Denetim Kurulu:

Berkan Yıldırım

Akif Külük

Mustafa Bıcakcıoğlu

Disiplin Kurulu Üyeleri:

Mesut Kızılcı

Özgür Özer

Okan İpçioğlu

29.09.2017

DUYURU

Comments are closed.