Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi Kurultayı 1 Ekim Pazar Günü

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma  Partisi  Merkez Karar Yönetim Kurulu Genel Başkan Vehbi Şahin’in Başkanlığında Toplanarak  1. Olağanüstü  Kurultay  1 Ekim Pazar  günü yapılacağını açıklandı.Toplantıya  Katılan Vehbi   ŞAHİN  ,Rahim  OLUÇ ,Necmi  SAVAŞ ,Azmi AYTEKİN ,Ali  TOK ,Zikri KARAKOÇ  ,Remezan ŞAHİN ,Levent ŞAHİN ,Çetin  DANIŞMAN ,Serhan  ŞAHİN ,Bahri  EBRİNÇ ,Atanur  AKALTUN ,İsmail  BARAKA ,Nurhan Aynur SUSTAN ,Muhittin  ÇELİK ,Cevdet DEMİR,Alaettin YILDIZ,Murat KILIÇASLAN,Mehmet DURAK,Ferit  YILMAZ,Mehmet Emin YARDIM,Kenan GÜR

TÜRKİYE EKONOMİ VE KALKINMA PARTİSİ, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine; Atatürk’ün onurlu, tam bağımsızlıkçı çizgisine bağlı; maneviyatçı, demokratik insan hak ve hürriyetlerini evrensel hukuk çerçevesinde benimseyen ve barışçı bir milliyetçilik anlayışına dayalı; hak, hukuk ve meşruiyetten yana bir ülke ve devlet idaresini gaye edinmiştir.

Millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin, birlik ve bütünlük içinde gelişmesini ve “kerim devlet” anlayışı ile halkına daha iyi bir kamu hizmeti sunabilmesini sağlayacak biçimde çağdaş bir yönetim yapısına kavuşturulmasını elzem görüyoruz. Demokratik anlayışımız tamamen hür bir milli iradedir.

 İktisadî karar ve uygulamaların “Milli İktisat Siyaseti” zihniyetiyle gelişen ve değişen dünyanın ekonomi kuramları harmanlanarak üretimin desteklenmesi ve âdil bir bölüşümün gözetilmesi mantığı içinde ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Muhtaçlarına bakan bir toplum dokusu, millî varlığımızın da vicdanıdır. Dışarıdan müdahalelerle iktisadî ve sosyal yapımızın tahrip edilmesine izin verilemez.

 Dış Siyasette, Türk Devletleri ile iktisadî, sosyal ve kültürel birlikler kurmaya yönelen; bölge ülkeleriyle işbirliği ve bütün dünya ile yakın ilişki içinde tarihimizin gösterdiği doğrultuda ve siyasî coğrafyamızın imkânlarını değerlendiren çok yönlü ve atak bir anlayıştan yanayız; teslimiyetçi tavırları reddediyoruz.

Biz milletimiz, ülkemiz, bölgemiz ve bütün insanlık için iyi niyetle, ahlâkî kaygılarla ve haklı taleplerle yola çıkıyoruz.

Bizler aileyi Türk toplumunun temeli kabul ediyoruz. Bu çerçevede gençliğin güven içinde, özgürce, refah düzeyi yüksek bir şekilde yaşayan, eğitim gören, düşünen ve Türkiye sevdalısı olma ülküsüne bağlı, moral değerlerle donanmış bireyler olmasını öneriyoruz.

TÜRKİYE EKONOMİ VE KALKINMA; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ulusu ve ilkesi bölünmez bütünlüğünü gözeten; yurtta ve dünyada barış için çalışan; insanlar arasında din, dil, ırk, mezhep cinsiyet engelli engelsiz ayrımları yapmayan ve gücünü halktan alan bir siyasi kuruluştur. TÜRKİYE EKONOMİ VE KALKINMA PARTİSİ; Dünyada ve Türkiye’de huzuru, barışı ve kardeşliği tesis etmenin milletimizin asli görevi olduğu ülküsüne inanan bir siyasi harekettir.

“İktidar”dan millî iktidarı, “millî iktidar”dan millî hizmeti, “millî hizmet”ten ise önce milletimize, sonra komşularımıza ve bütün insanlığa huzur ve mutluluk taşımayı anlıyoruz.

Partimizin ilkesi özetle; Dik duracağız, Düz Yürüyeceğiz ve Doğru söyleyeceğiz. İktidarımızda “Güçlü Türkiye” hedefine Hakk’a dayanarak ve halkla bütünleşerek başaracağız

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma  Partisinin 1. Olağanüstü  Kurultay   01/10/2017 tarihinde Saat  13.oo ’de  Karanfil 2 Sokak No 44/9-8 (Cilveli Kafe ) Kızılay -ANKARA adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde  aynı gün ve aynı yerde bir  saat sonra  çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi

Genel Başkan Yardımcısı  Rahim OLUÇ

Genel Başkan Vehbi ŞAHİN                 

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi

1.OLAĞANÜSTÜ BÜYÜK KONGRE DUYURUSU

Kongre   Tarihi   :1 Ekim 2017  ,Pazar

Başlama Saati    :13.00

Kongre Yeri         : Karanfil 2 Sokak No 44/9-8 (Cilveli Kafe ) Kızılay -ANKARA

KONGRE  GÜNDEMİ

1.Yoklama ve Açılış  (Madde 10, Madde 11, Madde 12,)

2-Kongre  Divanın  Seçimi (Tüzük Md 47/E ve 47/F.)

3-Saygı Duruşu ve istiklal Marşımızın Okunması

4-Gündemin Okunması Madde 47-E, Madde 47-G

5-Genel Başkanın Konuşması  Madde 12

6-Genel  Başkan ve Diğer Merkez Organ Adaylarının Divan  Başkanlığına  Müracaatı

7-Tüzük Değişliğikliklerin okunması ,Müzakkeresi ve  Oylanması

8-Genel Başkan Adaylarının Konuşması

9-Dilek ve Temenniler

10-Seçimler

       a)Genel Başkan Seçimi

        b)Diğer Organların Seçimi

          1-Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun (MKYK seçimi  (20 asil  10 yedek)

          2-Merkez  Disiplin Kurulu(MDK)  seçimi  (7 asil  3 yedek)

  11-Genel Başkan’ın  Teşekkür Konuşması

  12-Kapanış

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 1.Olağanüstü Büyük Kongre  aynı gündemle 1 Ekim 2017   Pazar  günü    aynı yerde  saat   14.00 icra   olunacaktır

Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, yol, takım elbise ve açık hava

Görüntünün olası içeriği: 8 kişi, takım elbise ve açık hava

Comments are closed.