14.Bölge ASKOM toplantısı yapıldı

14.Bölge ASKOM toplantısı yapıldı

14.Bölge ASKOM toplantısı yapıldı

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi 14. Bölge ASKOM Toplantısı Sakarya İl
Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde yapıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon
Merkezi tarafından organize edilen toplantıya, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel
Pehlevan, Sakarya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Sakarya İSM Sağlık Hizmetelri
Başkanı Dr. Serdar Değirmenci, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr.
Gökhan Katırcı, bölge acil sağlık hizmetleri yöneticileri ile hastane başhekimleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, acil sağlık
hizmetlerinin koordinasyonunun önemine vurgu yaparak, toplantıya katılan katılımcılara
teşekkür etti.
Toplantının sunumu İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Necip Gökhan Güner
tarafından gerçekleştirildi. Toplantıda, acil sağlık hizmetlerinin Kocaeli, Sakarya ve
Düzce’deki mevcut durumu ele alınarak, sağlık tesisleri ve iller arası hasta sevklerinin
koordinasyonu hakkında bilgiler verildi. Toplantı bölge illerindeki hastanelerin yatak
kapasiteleri ve doluluk oranlarının karşılaştırılmasına yönelik çalışmalar ile hasta nakillerinin
değerlendirilmesiyle son buldu.

Etiketler

Fehmi Duman