28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Aday Listeleri

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi  Aday Listeleri

T.C.YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No: 2023/643
K A R A R
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin Geçici Aday Listeleri Resmî Gazete’nin 15.04.2023 tarihli ve 32164 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmış, geçici aday listesinden istifa edenler ile geçici aday listelerine yapılan itirazlar Kurulumuzca değerlendirilmiş olmakla, konu incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
1. Adalet Birlik Partisinin 47 seçim çevresinde,
2. Adalet Partisinin 67 seçim çevresinde,
3. Adalet ve Kalkınma Partisinin 87 seçim çevresinde,
4. Anavatan Partisinin 63 seçim çevresinde,
5. Büyük Birlik Partisinin 87 seçim çevresinde,
6. Cumhuriyet Halk Partisinin 80 seçim çevresinde,
7. Genç Partinin 72 seçim çevresinde,
8. Güç Birliği Partisinin 59 seçim çevresinde,
9. Hak ve Özgürlükler Partisinin 87 seçim çevresinde,
10. Halkın Kurtuluş Partisinin 87 seçim çevresinde,
11. İyi Partinin 78 seçim çevresinde,
12. Memleket Partisinin 87 seçim çevresinde,
13. Millet Partisinin 87 seçim çevresinde,
14. Milliyetçi Hareket Partisinin 87 seçim çevresinde,
15. Milli Yol Partisinin 49 seçim çevresinde,
16. Sol Partinin 87 seçim çevresinde,
17. Türkiye İşçi Partisinin 54 seçim çevresinde,
18. Türkiye Komünist Hareketinin 87 seçim çevresinde,
19. Türkiye Komünist Partisinin 87 seçim çevresinde,
20. Vatan Partisinin 87 seçim çevresinde,
21. Yeniden Refah Partisinin 87 seçim çevresinde,
22. Yenilik Partisinin 74 seçim çevresinde,
23. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin 87 seçim çevresinde,
24. Zafer Partisinin 75 seçim çevresinde,
seçime katılacaklarına,
Yukarıdaki 24 siyasi partinin, kararımız ekinde yer alan listedeki adaylarla seçime katılacaklarına,
Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı olduğuna,
Adı geçen 24 siyasi parti ile 151 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu Karar metnine dâhil olduğuna, karar vermek gerekmiştir.


S O N U Ç :
Açıklanan sebeplerle;
1- Yukarıda yer alan 24 siyasi partinin isimlerinin yanında belirtilen sayıda seçim çevresinde seçime katılacaklarına,
T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No: 2023/643
2- Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, bağımsız adayların 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine 18.04.2023 Salı günü yapılan kura çekimi sonucunda belirlenen sıralamaya göre belirtilen seçim çevrelerinde katılacaklarına,
3- Adı geçen 24 siyasi parti ile 151 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu Karar
metnine dâhil olduğuna,
4- Karar örneğinin;
a) Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
b) Kesin aday listelerinin radyo ve televizyonda yayınlanmak üzere TRT Kurumuna gönderilmesine,
c) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,
ç) Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanması için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,
19.04.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

Editor 54