Abdullah Ekşioğlu – Enflasyon günah keçisi arayarak düşürülemez

Abdullah Ekşioğlu – Enflasyon günah keçisi arayarak düşürülemez

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için cumhurbaşkanı aday adayı olduğunu açıklayan Basın Konseyi eski Genel Sekreteri, ünlü reklam filmi yönetmeni Abdullah Ekşioğlu, iktidarın hayat pahalılığının sorumlusu olarak marketleri hedef göstermesini eleştirerek “Enflasyon günah keçisi arayarak düşürülmez.” dedi.

Ülkemizde üretimin büyük ölçüde ithalata bağlı olduğunu da iddia eden Ekşioğlu, bunun böyle olmadığını savunan ekonomistlerin de olduğunu ancak, enerjide, üretim araçlarında, yarı mamul hammaddelerde hatta yazılımda ithalata bağımlı olduğumuz gerçeğinin hükümeti aklama çabasıyla gerçekleri saptıran üç beş ekonomistin saklayamayacağı kadar görünür olduğunu ileri sürdü.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için cumhurbaşkanı aday adayı olduğunu açıklayan Basın Konseyi eski Genel Sekreteri ve ünlü reklam filmi yönetmeni Abdullah Ekşioğlu son aylarda bir türlü dizginlenemeyen enflasyonla nasıl başa çıkacağı konusunda hiçbir fikri olmayan hükümetin hayat pahalılığının sorumlusu olarak marketleri hedef göstermesini eleştirerek “Enflasyon günah keçisi arayarak düşürülemez. Sorunu doğru tespit edip yapısal önlemler alınarak çözülebilir.” dedi. Hane halkının tedarik zincirinde son halka olan marketlerin tek başlarına bu denli hızlı bir enflasyona neden olmasının ekonominin kurallarına aykırı olduğunu da kaydeden Ekşioğlu, hükümetin kendi başarısızlığını gizlemek için mantık dışı ama vatandaşın kolay inanabileceği asılsız iddiaların arkasına saklandığını, oysa enflasyonun tek nedeninin hükümetin plansız, bilimsel dayanaktan uzak ve ekonominin kurallarını hiçe sayan gündelik uygulamaları olduğunu söyledi.

Hiçbir iktisat teorisinde yer almamasına karşın “faiz sebep, enflasyon sonuçtur” savıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na baskı yapılarak indirilen faizlerin döviz kurunu yükselttiğini, hükümetin ise Türk Lirasının aşırı değer kaybetmesi nedeniyle ihracat ve turizmde artış beklentisi içerisine girerek cari açığı bu artışla kapatabileceği yanılgısına kapıldığını söyleyen Ekşioğlu, ülkemizde üretimin büyük ölçüde ithalata dayalı olması nedeniyle yükselen kurların hem ihraç mallarına hem de iç piyasaya öncelikle üretici fiyat endeksi artışı daha sonra da tüketici fiyatlarında artış olarak yansıdığını savundu. Hükümeti aklamaya çalışan birkaç ekonomistin üretimimizin ithalata bağımlı olmadığını savunduğuna da dikkat çeken Abdullah Ekşioğlu, ancak enerjide, üretim araçlarında, yarı mamul hammaddelerde hatta yazılımda ithalata bağımlı olduğumuz gerçeğinin yalanlarla saklanamayacak kadar görünür olduğunu ifade etti.

Enflasyonu düşürmenin tek yolunun üretim maliyetlerini düşürmek, işlenmeyen arazilerin tarıma kazandırılmasını temin etmek, üretimi arttırmak, işlenmemiş tarım ürünleri ve hammaddelerin ihracatına kota getirerek işlenmiş ürün ihracatını teşvik etmek, enerjide dışa bağımlılık oranını azaltacak tedbirler almak, gübre, yem gibi ithal edilen stratejik ürünlerin ikame ürünlerinin yerli üretimini sağlamak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na ve para piyasalarına müdahale etmemek, öngörülebilir, bağımsız hukukun üstünlüğüyle güvence altına alınmış ve güven veren bir piyasayı oluşturmak, uluslararası kredi derecelendirme kurumlarının raporlamalarına izin vermek, yüksek teknoloji ürünleri ve markalaşma çalışmalarını hızlandırarak, yurt dışında fiyat değil kalite rekabetiyle ürün satmak, yurt içinde ithal ürünler yerine ikame edilecek kaliteli ürünleri teşvik etmek, düşük döviz kuru ile Türk vatandaşlarının dünyada serbest dolaşımını sağlayarak üretimimizi satabileceğimiz pazarı genişletmek olduğunu da sözlerine ekleyen Ekşioğlu, “Tabii ki yapılması gerekenler bunlarla sınırlı değil ancak bunlar yapısal bir dönüşümün başlangıcının ilk adımları olabilir, köylüsü, kentlisi, çiftçisi, hayvancısı, işçisi, işvereni, emeklisi, memuru kısacası her bir vatandaşı zenginleşmemiş bir ülkenin zenginleşmesi ve enflasyonla mücadelesini kazanması mümkün değildir. Eğer halkımızın içerisinde bir fakirimiz varsa hiçbirimiz zengin sayılmayız. O nedenle ekonomiyi düzeltmeye en fakirden başlayacağız. Toplumumuz en fakirden başlayarak zenginleşecek.” şeklinde konuştu.

Twitter: https://twitter.com/eksioglu70

Instagram: https://www.instagram.com/eksioglu70

YouTube: http://www.youtube.com/retoriktv

 

 

Abdullah Ekşioğlu hakkında:

(d. 30 Mart 1970, Almanya)

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Daha lise yıllarında 1986’da gazeteciliğe başladı. Birçok ulusal günlük gazete ve dergide çeşitli kademelerde görev aldı. 1992 yılında Türkiye’de özel radyo yayınlarının başlamasına öncülük ederek Genç Radyo’nun kurucuları arasında yer aldı.

1993 yılında Elvin Ekşioğlu ile birlikte Agency Europe & Anatolia haber ajansını kurdu. 1998 yılında yine Elvin Ekşioğlu ile birlikte Eksantrik Prodüksiyon’u kurdu. 2000 yılında bir yıl süre ile Türkiye Basın Konseyi Genel Sekreterliği yaptı. 2000 yılından sonra film sektörüyle daha çok ilgilenmeye başlayan Abdullah Ekşioğlu 250’nin üzerinde reklam filminde çeşitli kademelerde görev aldıktan sonra reklam filmi yönetmenliği yapmaya başladı.

Abdullah Ekşioğlu halen Eksantrik Prodüksiyon bünyesinde reklam filmi yönetmeni olarak görev yapıyor. Abdullah Ekşioğlu Agency Europe & Anatolia haber ajansının Genel Yayın Yönetmenliği görevini de sürdürüyor.

Etiketler

Fehmi Duman