Antalya-Manavgat’taki turizm gelişim bölgesi iptal edildi

Antalya-Manavgat’taki turizm gelişim bölgesi iptal edildi

Üç ildeki turizm merkezlerinin sınırları değiştirildi, bir turizm gelişim bölgesi ise iptal edildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sakarya Karapürçek Termal Turizm Merkezi, Siirt Uluçay Termal Turizm Merkezi ve Yozgat Akdağmadeni Termal Turizm Merkezinin sınırları değiştirildi.

Aynı kararla, Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi de iptal edildi.

Oymapınar Turizm Gelişim Bölgesi, Belek, Side, Manavgat Turizm Bandındaki 7 aylık turizm potansiyelini 12 aya yaymayı, turizm hizmet kalitesini yükseltmeyi, turizm faaliyetlerini çeşitlendirmeyi ve mevcut 75.000 yatak kapasitesini yükseltmeyi hedefleyen bir proje bölgesi olarak seçilmiştir.

 

Eski adı Homa olan belde, Antalya ili Manavgat ilçesinin 17 km kuzeyinde ve Toroslardan gelen Manavgat Çayının ana kaynağı Dumanlı’ya yakın olan Fatmalar dağına giden yolun üzerindedir Bölgemize insanoğlunun ilk yerleştiği tarih, M.Ö 1820’dir.Bu yörede Lidya Kralı Attalius’tan sonra, M.S 2 ve 3 asırlarında Romalılar, daha sonra da Selçuklular ve Osmanlılar hüküm sürdü. Homa, antik kent Side’nin su ihtiyacını karşılayan Dumanlı’dan Side’ye su kemeri ile ( Roma kemerleri) su taşıyan kalıntıların 6 yerde halen ayakta olduğu turisttik bir beldedir. Özellikle Oymapınar Barajı nizamiyesinin sağında su kemerlerinin halen sapasağlam ayakta olan 40 gözü yerli yabancı herkesin dikkatini çekmektedir. Manavgat Irmağı, Toroslardan gelerek Fatmalar Dağının sağındaki yalçın kayalardan sis halinde fışkıran Dumanlı (su mağarası) kaynağı ile coşarak Homa düzünden Manavgat’a doğru akar, dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi ile çağlayıp mutluluktan coşar, denize kavuşur. Fatmalar Dağı yer yer mağarasal delik ve oyuklarıyla, yalçın kayalarıyla, sert yamaçlarıyla dehşet verir. Altından kaynayan sular ırmağı besler. Bilhassa Türk Sinemasını unutulmayan filmlerinden Köprü filminin çekimlerinin yapıldığı köprünün altında Kovalı piknik yerindeki suların tadına doyulmaz. Fatmalar Dağının içinin dev bir su altı gölü ve su mağarası olduğu jeologlarca belirtilmiş, Tilkiler yolu üzerinde (Düden Boğazı Mevki) mağarasının girişi bulunmaktadır. Kış mevsiminde bu düdenden gür su akmakta, dere ile ırmağa ulaşmaktadır. Yerel ağızla bu olaya düzen patlaması denilmektedir. Yaz mevsiminde bu su kesilir. Fatmalar Dağının üzerinde Kızıl yerde Hündüz adlı terk edilmiş köy harabesi vardır. Ancak bu köy hakkında fazla bir bilgi yoktur. Homa’nın en eski semti Hündüve denilen eski köyde Dumanlı suyuyla çalışan bir değirmen vardır, çevre köyler buğdaylarını bu değirmende öğütürlerdi. Şu anda bu değirmeninde harabesi vardır. Homalıların Konya tarafından üç koldan göç ederek Toroslara yerleşen daha sonrada bu yöreye inen göçlerle Mersin tarafından gelen yerleşik halk olduğu söylenmektedir. Homalı göçerler yaz aylarında yakın civarda Sürmeşe, Sevinç, Yaylaalan, Oymapınar sınırında ki meşhur Bel yaylasına, Konya-Seydişehir’de Küpe,Yaylacık,Medi, Şakiroğlu ve Toyalanı yaylalarına keçileri ile göç ederlerdi. Ancak şu anda çok az göçer vardır. Köyün eski minareleri Merkez Camiinin kapısında yapılış tarihi 1269 tarihi yazılıdır. Rumi takvim Miladiye çevrildiğinde Camiinin 1853’te yapıldığı anlaşılmaktadır. Homa köyünün ilk bilenen nüfusu 1873 yılında 18 kişidir. Bu tarihte şuan ki yerleşim yerinde 3 hane vardır.1940 yılında Homa nüfusu 242 dir.1970 yılında 943 tür. Homa eskiden, Homa, Hündüve, Fatmalar, Sürmeşe, Iğrışlar ve Taşkesiği mahallelerinden oluşmaktaydı. Homa okulu 1931 yılında açılmıştır. Köyün mezarlığıda hayli eksi olup yedi kardeşlerden birine ait bir yatır olduğu söylenmekte, ancak adı, ölüm tarihi veya hakkında bir kitabe yoktur. Homa’nın Alabalığı ve Bamyası meşhurdur. Homa köyünün adı 1962 yılında Oymapınar olarak değiştirilmiştir.1963 yılından 1977 ve 1983 yılları arasında Türkiye’nin en büyük yer altı elektrik santrali Oymapınar Barajı ve Hidroelektrik Santrali beldemize yapılmış, 1983 yılından bu yana 4 türbinli 540 MegaWatt gücünde hizmet vermektedir. Yine Oymapınar sınırları içinde 2. baraj EÜAŞ Manavgat Barajı ve H.E Santrali 2 türbinli olarak 1989 yılında yapılmış ve hizmete devam etmektedir. Barajlar nedeni ile birçok ev, iş yeri, köylüye ait araziler su altında kalmış, köyün merkezi, Seki mahallesi ve Öteoba mahallelerinde yoğunlaşmıştır. Oymapınar, 1999 tarihinde Belde olmuş, Nisan 1999 tarihinden bu yana Oymapınar Belediyesi Oymapınarlılara ve çevreye hizmet etmektedir. Oymapınar 2 barajı ve Elektrik Santrali, 2 oteli, taşıma merkezli 5 katlı ve 2 katlı ilköğretim okulu, 2 adet turizm ve bot turu işletme merkezleri şirketleri, restaurantları, cafe barlar, internet cafe, 7 adet market, 5 adet camii, 1 adet Sağlık Ocağı ve doğanın tüm güzelliklerinin tarihi eserlerle buluştuğu Güney Akdeniz’in eşsiz doğa, tarih ve turizm köşesidir.

Oymapınar Turizm Kenti

Bakanlığımızca 24. Grup kapsamında ilan edilen Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Oymapınar yerleşmesi, Antalya İli Manavgat ilçesine bağlı bir yerleşim merkezidir. Yerleşim merkezi yönetsel açıdan bağlı bulunduğu Manavgat İlçesinin Kuzeydoğusunda yer almaktadır. Oymapınar belde merkezi Antalya il merkezine , Manavgat ilçesine ise uzaklıkta yer almaktadır.

Projeye konu alan yaklaşık 45.000 hektar büyüklüğünde olup, doğusunda Alanya ilçesi Avsallar beldesi, kuzeyinde İbradı ve Akseki ilçeleri, güneyinde Manavgat ilçesi, batısında da Çolaklı beldesi bulunmaktadır. Bu çalışma alanı içinde Oymapınar Belediye sınırları ve Oymapınar ile Manavgat Barajları bulunmaktadır.

Proje alanı Belek, Side, Manavgat Turizm Bandının arka etkileşim bölgesinde yer almaktadır. Bu Turizm bandı deniz-kum-güneş odaklı 7 – 8 aylık turizm faaliyetlerini içeren 75.000 yatak kapasiteli bir alandır. Oymapınar Turizm Gelişim Bölgesi, Belek, Side, Manavgat Turizm Bandındaki 7 aylık turizm potansiyelini 12 aya yaymayı, turizm hizmet kalitesini yükseltmeyi, turizm faaliyetlerini çeşitlendirmeyi ve mevcut 75.000 yatak kapasitesini yükseltmeyi hedefleyen bir proje bölgesi olarak seçilmiştir.

Türkiye’deki konaklama yataklarının büyük çoğunluğunun bölgenin kıyı kesiminde yer alması, bölgenin coğrafi konumunun turizm gelişimindeki önemi ve avantajları (ulaşım kolaylığı, teknik alt yapı vb.) ve taşıdığı doğal ve tarihi değerleri nedeniyle Bakanlığımızca yürütülen 2. Turizm Gelişim Projesinin Doğu Antalya ‘da gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Dünyadaki yeni eğilimler ve talepler doğrultusunda dinamik bir anlayışla ile planlanan Oymapınar Turizm Gelişim Projesi çerçevesinde; Bakanlığımızın öngördüğü genel turizm gelişim politikalarına uygun olarak, bölgenin nitelik ve ihtiyaçları; genel çevre değerleri; fiziki, sosyal ve kültürel çevre ile uyumu ele alınmış olup ürün kalitesi ve içeriğiyle gelişen ve çeşitlenen turizm taleplerini karşılayacak alternatif turizm gelişimi önerilmiştir. Proje kapsamında başta golf turizmi olmak üzere, sportif amaçlı turizm, doğa turizmi, gençlik turizmi, eko-turizm ve hobi bahçeleri, vb. alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede, proje kapsamında başta golf turizmi olmak üzere, eko-turizm, sportif amaçlı turizm, doğa turizmi, vb. turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanarak, bölge sınırları kapsamında hazırlanan 1/25.000 ölçekli Oymapınar Çevre Düzeni Planı Bakanlığımızca 17/7/2008 tarihinde onaylanmıştır.

Fehmi Duman