Assos Antik Kenti’ndeki ‘Assos Kaya Islahı’ projesine yürütmeyi durdurma kararı

Assos Antik Kenti’ndeki ‘Assos Kaya Islahı’ projesine yürütmeyi durdurma kararı

Assos Antik Kenti ve Antik Limanı’nda yapılan ‘Assos Kaya Islahı’ projesine ilişkin mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, mahkemenin ‘Assos Kaya Islahı’ projesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıkladı.

Çanakkale 2’nci İdare Mahkemesi, Assos Antik Kenti ve Antik Limanı’nın üst tarafında gerçekleştirilen “Assos Kaya Islahı” projesine ilişkin ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, yazılı açıklama yaparak, “Mahkemenin verdiği bu karar en başından bu yana duyduğumuz bilimsel ve hukuksal kaygıları doğrulamıştır.” dedi.

Açıklamada, “Yapılan yanlışlardan geri dönülmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için gerekli bilimsel araştırma ve uygulamalar acilen yerine getirilmelidir” ifadeleri kullanıldı.

Derneğin açıklamasında süreç şöyle anlatıldı:

“Projenin uygulanması sırasında 1. Derece arkeolojik ve doğal sit alanında ortaya çıkan büyük yıkım üzerine, ‘Assos Antik Liman mevkiinde kaya düşmesi tehlikesini gidermek amacıyla hazırlanan teknik rapor, önlem projesi ve uygulama projesinin uygun olduğuna’ dair Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.12.2020 tarih ve 6603 sayılı kararının 1. Derece tarihi ve doğal sit alanları ile ilgili İlke kararlarına aykırı olduğu ve hukuka uygun olmadığı gerekçesi ile kararın iptali için dava açmıştık.

Mahkeme, Antik Limandan Behramkale Köyü’ne kadar uzanan alanın tamamının 1. derece arkeolojik sit ve yer yer de 1.derece doğal sit alanı, Antik Limanın bulunduğu bölgenin ise arkeolojik kentsel sit alanı olduğunu belirterek,

  • Afet durumlarında 1. Derece sit alanlarında zemine en az müdahale edilmesi gerektiği,

  • Kararda süre bulunmadığı,

  • Bilim kurulu oluşturulmadan karar verildiği,

gerekçeleriyle Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararının bu konudaki 658 ve 562 sayılı İlke kararlarına aykırı olduğuna hükmederek yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Mahkemenin verdiği bu karar en başından bu yana duyduğumuz bilimsel ve hukuksal kaygıları doğrulamıştır.

Can ve mal güvenliği tabii ki hepimiz için önemlidir. Bilimsel yaklaşımla, daha az müdahale ile gerekli önlemler alınabilecekken Assos Antik Limanı’nda yanlış ve telafisi oldukça güç bir müdahale gerçekleşmiş ve amacın dışına çıkılarak Assos’un doğal ve kültürel peyzajı katledilmiştir. Halihazırda ortaya çıkan durumu alana girişin yasak olması nedeniyle detaylı incelememiz mümkün olmamakla birlikte, uzaktan yaptığımız tespitlerle mevcut durumun çevresel ve yaşamsal riskler oluşturduğuna dair ciddi kaygılarımız vardır.

Bu kaygılarımızın giderilmesi ve can ve mal güvenliğinin sağlanması ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için konusunda uzman bilirkişilerce “durum tespiti” yapılmasına ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. Bölge halkımızın, köylülerin ve turizmcilerin inşaat nedeniyle maruz kaldıkları gelir kaybından bizler de endişeliyiz ve alanın bir an önce turizme açılmasını istemekteyiz. Diğer yandan Assos’un doğal ve kültürel değerler olmadan bölgedeki turizmin de değeri kalmayacaktır.”

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, “Yapılan yanlışlardan geri dönülmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için gerekli bilimsel araştırma ve uygulamalar acilen yerine getirilmelidir” dedi.

Fehmi Duman