AYÇA TAŞKENT İNTİHARLARI MECLİS’E TAŞIDI

AYÇA TAŞKENT İNTİHARLARI MECLİS’E TAŞIDI

CHP’Lİ TAŞKENT İNTİHARLARI MECLİS’E TAŞIDI: AKP
DÖNEMİNDE 6 BİNE YAKIN KİŞİ YOKSULLUK NEDENİYLE
İNTİHAR ETTİ

CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, geçim sıkıntısı nedeniyle yaşanan
intihar oranlarındaki dikkat çekici artışı TBMM gündemine taşıdı. Türkiye’deki
intihar verilerinin endişe verici bir noktaya ulaştığını ve acilen bu sorunu
doğuran nedenler hakkında önlem alınması gerektiğini belirten CHP’li Taşkent
konuyla ilgili şunları söyledi:
“Bugün Türkiye’de intiharlar bir halk sağlığı sorunu haline geldi; oranlar bize
bunu net bir şekilde gösteriyor. Daha birkaç gün önce seçim bölgem Sakarya’da
17 yaşında bir gencimiz hayatına son verdi. Sadece son bir haftada birçok intihar
haberine tanık olduk maalesef: Stajyer bir avukat ve iki doktorumuz genç
yaşında intihar etti. Özellikle geçim sıkıntısı ve yoksulluk nedeniyle yaşanan
intihar oranlarında ciddi bir artış söz konusu. İntiharlar, toplumun her kesimi
için ciddi bir sorun boyutuna ulaştı. İntihar nedenlerine baktığımızda bizler,
yurttaşların yoksulluk nedeniyle canlarına kıydıklarını görüyoruz. AKP iktidarı
boyunca, son 20 yılda geçim sıkıntısı nedeniyle yaşantısına son veren kişi sayısı
5 bin 712 kişiye ulaşmış durumda. Şu çok açık: İktidarın yanlış ekonomi
politikalarının bedelini yurttaşlar canlarıyla ödüyor. Ölümü çaresizlik içerisinde
çare olarak görüyorlar.
Kendi seçim bölgem Sakarya’da son 14 yılda 398 kişi hayatına son verdi.
Türkiye genelinde ise durum çok daha vahim. TÜİK verilerine göre, AKP’nin
iktidara geldiği 2002 yılından bugüne 65 bin 545 kişi intihar etmiş. Burada en
çok dikkat etmemiz gereken noktalardan biri de şu: En fazla intihar eden yaş
grubu 20-34 yaş aralığı. İktidarın yarattığı politik iklim, işsizlik, eğitimdeki
çöküşün yansımasını en ağır şekilde görüyoruz. Bunların birer rakam değil,
hepsinin birer hayat olduğu bilinciyle hareket edilmeli ve bu sorunu çözecek
doğru politik adımlar acilen atılmalı.”
CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent’in konuyla ilgili araştırma önergesi
şöyle:
Türkiye’de her geçen gün artan intihar vakaları endişe verici bir noktaya
ulaşmıştır. 2023 yılının Mayıs ayında 20 yaşındaki Kübra Ergin arkasında bir
mektup bırakarak hayatına son vermiştir. Ergin, “Yoruldum, gençliğimi çaldılar.
Bir kadın olarak hiçbir zaman özgür hissetmedim. Bu ülkenin insanı yüzünden
çocukluğumu yaşayamadım, gençliğimi yaşayamadım. Bir ders kitabı alıyorum
200 lira. Psikoloğa gidiyorum 1000 lira.” cümleleriyle intiharı öncesi sosyal

medya hesabında yazdığı mektubu paylaşmıştır. Geçtiğimiz günlerde ise
Sakarya Üniversitesi'nde eğitim gören 26 yaşındaki Olcay Polatlı, “Bugüne
kadar hiç başarılı olamadım, isteklerinizi hiç yapamadım, sizleri çok üzdüm,
hayatta hiç başarılı olamadım.” cümleleriyle yaşamına son vermiştir.
AKP döneminde artan yoksulluk, işsizlik, borçluluk, güvencesiz çalışma,
barınma krizi, özellikle gençler üzerindeki umutsuzluk ve geleceksizlik hali,
özgürlük ve adalete olan inancın yitirilmesi gibi nedenler intiharları tetikleyen
nedenler arasındadır. Tüm bu nedenleri doğuran iktidarın 20 yılında; 2002-2022
yılları arasında intihar eden kişi sayısı 65 bin 545’e ulaşmıştır. TÜİK verilerine
göre, 2002 yılında 2 bin 301 olan intihar sayısı, her yıl katlanarak artmış ve 2022
yılında 4 bin 146 kişi intihar ederek yaşamına son vermiştir.
Yoksulluk, yaşanan intiharların en önemli yüzüdür. Ülkede yaşanan
yüksek fiyat artışları, düşük ücretler, bozulan ekonomik sistem yoksul kesimi
daha da yoksullaştırmıştır. Türkiye’nin içinde bulunduğu durum insan onuruna
yaraşır bir yaşamı vatandaşlarına sunmaktan çok uzaktır.
İntihar nedenleri incelendiğinde, bu durum açık şekilde ortaya
çıkmaktadır. Geçim sıkıntısı sebebiyle yaşanan intihar oranlarının kaygı verici
boyuta ulaştığı görülmektedir. AKP iktidarı boyunca, son 20 yılda geçim
sıkıntısı nedeniyle yaşantısına son veren kişi sayısı 5 bin 712 kişiye ulaşmıştır.
Açıktır ki, iktidarın yanlış ekonomi politikalarının bedelini yurttaşlar canlarıyla
ödemektedir.
İntihar verileri incelendiğinde dikkat çeken bir diğer nokta da, en fazla
intihar eden yaş grubunun 20-24 yaş aralığındaki gençler olduğu gerçeğidir.
2022’deki toplam 4 bin 146 intiharın 568’ini 25-29 yaş aralığındaki gençler
oluşturmaktadır. Bunu 544 intiharla 20-24 yaş aralığı ve 460 intiharla 30-34 yaş
aralığı takip etmektedir. 25-29 yaş aralığında intihar edenlerin sayısı 2019’da
364 kişi iken 2020’de 442’ye, 2021’de ise 523’e, 2022 yılında ise 568’e
çıkmıştır.
10 milyona yakın kişinin işsiz olduğu, politik ve sosyal baskıların arttığı,
genç işsizliğin tarihin en yüksek seviyelerine çıktığı, barınma krizi sebebiyle
evsiz kalan yurttaşların her geçen gün artığı AKP iktidarında intihar oranları bir
halk sağlığı sorunu noktasına gelmiştir.
Türkiye’de artan intihar vakaları ve nedenlerinin araştırılması, kişileri
intihara yönelten nedenlerin tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin belirlenmesi
amacıyla Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. Maddeleri gereğince bir
Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

Etiketler

Fehmi Duman