Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Hilmi Özden’in İlahiyatçı Cemil Kılıç’ın Saldırıya Uğramasına Açıklama

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Hilmi Özden’in İlahiyatçı Cemil Kılıç’ın Saldırıya Uğramasına Açıklama

Aziz Türk Milleti

 İlahiyatçı Cemil KILIÇ Beye yapılan saldırıyı üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine, ailesine ve Türk Milletine geçmiş olsun dileklerimi sunarım.

Devletlerin temel görevlerinden biri yurttaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Türkiye’de bu görev Anayasanın genel esaslar bölümünde “değiştirilemez” ilk dört maddeden sonra gelir. Görevin yerine getirilmesi hukukta “kusursuz sorumluluk” çerçevesinde tecelli eder. Yani yurttaşların can ve mal güvenliğini sağlama yükümlülüğünü hiçbir istisna, özür, bahane, gerekçe kaldırmaz.

İlgili 5. madde şunu demektedir: “Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.”İlave olarak Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin birinci bölümünde zikredilen, can ve mal güvenliğini de kapsayan 18 temel hak ve özgürlüğü, 1954’ten bu yana taraf olduğu Sözleşme uyarınca tanır ve teminat altına almıştır (Kaynak: Cengiz Aktar, Türkiye’de Can ve Mal Güvenliği Var Mı?, https://www.marmarayerelhaber.com/).

Cemil Kılıç Bey’e yapılan saldırıda İslam’ın en güzel kavramlarından olan “Allahu Ekber” lafzının kullanılması ise işin çok acı bir yönüdür. Böyle bir davranış İslâm’a uygun değildir. Çünkü Türk Milleti Hz peygamberden gelen Ehli-Beyt Ahlâkı ve hakikatini Türkistan coğrafyasına taşımıştır. Hanefi-Maturidi-Yesevi-Hacı Bektaşî Veli geleneği Anadolu ve Balkanlar dâhil tüm Türk coğrafyasını mayalandırmıştır.

Türk Aydınlarına Türk Milletine yapılan saldırılar asla Türk milletini yıldıramaz. Türk milletinin geleceğini elinden almaya çalışanlar hüsrana uğradıklarını mutlaka göreceklerdir.

Saygılarımla

Prof. Dr. Hilmi Özden

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı

https://www.youtube.com/watch?v=k6EV7Wgtrm4

Etiketler

Fehmi Duman