BOYD’da 9.Olağan Genel Kurulu hazırlıkları

BOYD’da 9.Olağan Genel Kurulu hazırlıkları

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği 9. Genel Kurulu için hazırlıklar devam ediyor.

27 Kasım 2022 tarihinde Saat 11:00’de Bodrum Delfi otelde yapılması planlanan Genel Kurulun salt çoğunluk sağlanamaması durumunda yine aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın 04.12.2022 tarihinde yapılması için üyelerin davet edildiği bildirilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sabahattin Duman Her zaman olduğu gibi Mesleki dayanışma, Eğitim,İş birliği, Turizm araştırmaları gibi öncelikli konular olmak üzere Türk turizminin hizmetinde olmaya devam edeceğiz.

Pandemi yıllarının sonrasında Morallerin düzeldiği bir sezonun ardından Tüzük gereği yeni Kurullarımızı oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürdüklerini ve tüm üyelerin katılımını beklediklerini bildirdi.

Genel Kurul Gündemi:
1-Açılış

2-Başkanın açılış konuşması

3-Genel Kurul Başkanlık Divan heyetinin seçilmesi

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,

5-Denetim Kurulu raporunun okunması

6-Yönetim Kurulunun İbrası

7-Gelecek dönem Bütçesinin sunumu ve oylanması.

8-Denetim Kurulu Raporunun ibrası

9-Danışma Kurulu oluşturulması ve yönetmeliğinin teşkili için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi maddesinin oylanması.

10- Organlarının Seçilmesi

11-Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

12-Kapanış

 

Haber Merkezi