Bülent Şahinalp: “Ataması Yapılmayan Öğretmen Havuzunu Eritecek, Öğretmen Atamalarında Mülakatı Kaldıracağız”

Bülent Şahinalp: “Ataması Yapılmayan Öğretmen Havuzunu Eritecek, Öğretmen Atamalarında Mülakatı Kaldıracağız”

Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp, Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nin “Bilim, Ar-Ge, Yenilikçilik, Gelişimcilik, Dijital Dönüşüm, Eğitim ve Öğretim” bölümüyle ilgili yaptığı açıklamada “Öğretmenlerimizin kurumsal ve toplumsal niteliği ile saygınlığını artırmayı temel önceliğimiz yapacağız. Öğretmen başına öğrenci sayısında OECD ortalamasına ulaşmayı hedefleyeceğiz. Ataması yapılmayan öğretmen havuzunu eritecek, öğretmen atamalarında mülakatı kaldıracağız” dedi.

Millet İttifakı, “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”ni bugün Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da düzenlenen toplantı ile açıkladı.

Millet İttifakı, ‘Yarının Türkiye’si için Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni, bugün Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da düzenlediği toplantıyla kamuoyuna açıkladı. Toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı.

Her bir partinin genel başkan yardımcısı, Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nin bir bölümünü açıkladı. Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp, mutakabat metninin “Bilim, Ar-Ge, Yenilikçilik, Gelişimcilik, Dijital Dönüşüm, Eğitim ve Öğretim” bölümüne ilişkin şunları söyledi:

Seçimlerden sonra uygulayacağımız bilim politikası ile tüm bilim dünyasının kaybettirilen ulusal yetkinliğini ve uluslararası saygınlığını cumhuriyetimizin kuruluşundaki bilimsel atılım felsefesine uygun bir şekilde yeniden tesis edecek, Türkiye’yi bilimsel ve teknolojik bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Bilim politikamızı insan, özgürlük, demokratik eğitim, bilimsel düşünme, girişimcilik ve teknoloji üretimi odaklı bir anlayışla yürüteceğiz. Beyin göçünü engellemek ve tersine beyin göçünü gerçekleştirmek için eğitim sistemini özgürlükçü ve yenilikçi müfredatla donatacak ve gerekli özgür düşünce ve çalışma ortamını oluşturacağız. Yetişmiş insan gücümüz için uygun ekonomik ve sosyal koşulları yaratacak, akademisyenlerin özlük haklarında ve gelirlerinde iyileştirmeler yapacak, yetişmiş insan gücümüzü şiddetin mağduru olmaktan çıkartacağız.

Üniversitelerin araştırma şartlarını ve imkanlarını iyileştirecek, üniversitelerimizi geleceğe hazırlayacağız. Yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden öğrencilerin araştırma desteği ve burs imkanlarını artırarak istihdam problemi yaşamadan eğitim yaşamlarına devam etmelerini sağlayacağız. TÜBİTAK’ı sadece araştırma enstitüleri ile kritik alanlarda ileri araştırmalar yapan bir kurum haline getireceğiz. Araştırma, teknoloji ve yenilikçi üniversitelerde, özel sektörde ve kamuda destekleyeceğiz. Türkiye Endüstriyel Tasarım Enstitüsü’nü kuracak, Türk Tasarım Danışma Konseyi’ni etkin hale getireceğiz. Telif hakları, marka ve patent hukukunun işlemesini sağlayacağız. Yüksek teknoloji, yazılım, siber güvenlik, yapay zeka şirketlerinin kuracakları bölgesel merkezler ile ar-ge ve ür-ge merkezlerini destekleyeceğiz. Teknokentleri ortak laboratuvar ve altyapılarla sinerji ve inovasyon ortamına dönüştürecek, teknopark teşviklerini fiziksel mekandan bağımsız hale getirerek tüm Türkiye’yi teknopark yapacağız.

Kalkınma hamlemizin merkezine yenilikçi, yeşil ve dijital dönüşümü benimsemiş girişimcileri yerleştireceğiz. Yeni girişim şirketleri, start-up kanununu çıkartarak girişimciliğe ilişkin hukuki tanımları, statüleri, mali yükümlülükleri ve teşvikleri net bir çerçeveye kavuşturacağız. Start-uplar başta olmak üzere girişimcilik faaliyetlerini destekleyecek finansal araçları çeşitlendirecek girişimcilere yönelik hibe ve teşvik süreçlerini sadeleştirip, süreçleri kısaltacağız. Yenilikçi firmaların orta uzun dönemli gelişimini desteklemek amacıyla kredi garanti fonunu etkin bir biçimde kullanacağız. Firmaların, e-ticaret, sanal mağaza, dijital tasarım, kişiselleştirilmiş ürünler, çevreci ürünler gibi alanlarda beceri ve imkanlarını destekleyeceğiz.

Kadın ve genç girişimciliğe yönelik özel teşvik paketleri hazırlayacağız. Avrupa Komisyonu, Avrupa Yatırım Fonu ile uluslararası finansman kuruluşlarının katkısını artırarak girişimci ve yenilikçi şirketlerin sermayesine erişimlerini kolaylaştıracağız.

Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı’nı kuracağız. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun bağımsızlığını sağlayacağız. Yapay zeka etik kurulunu oluşturacağız. Yeni teknolojilerin en hızlı şekilde yayılmasını sağlamak için operatörlere 5G lisanslarını en kısa sürede vereceğiz. Nüfusa göre sabit geniş bant yaygınlık oranında OECD seviyesini yakalayacağız.

Vatandaşlarımızın her yerde, güvenli, hızlı, ucuz ve sansürsüz internete erişimini sağlayacak, İnternet erişiminin üzerindeki vergileri indireceğiz. Dijital Hizmet Vergisi’ni ve BTK kesintilerini azaltacağız. Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi dijital cihazlar üzerindeki vergi yükünü azaltacağız. Dezavantajlı gruplar, öğrenciler ve öğretmenler için dijital hizmet ve donanım vergilerini yeniden düzenleyecek ve bu gruplara gelir düzeylerine göre bedava veya indirimli teknolojik ekipman ve yazılım desteği sağlayacağız. 6-25 yaş arasındaki tüm öğrencilere ve gençlere aylık 5 GB (gigabayt) internete bedava erişim hizmeti sağlayacağız. Her sınıfa en az bir tane internete bağlı cihaz temin edecek, her okula donanım, yazılım ve fiber internet bağlantıları sağlayacak, okullarda bilgisayar laboratuvarlarını iyileştirecek ve etkin biçimde kullanılmasını sağlayacağız. Ortak kullanım alanlarında (meydanlar, kütüphaneler vs.) kesintisiz ve ücretsiz internet hizmeti vereceğiz. Yasal mevzuatı tüm kullanıcıların sosyal medya mecraları üzerindeki ifade özgürlüğünü ve kişisel mahremiyetini koruyacak şekilde ve geniş bir istişareyle yeniden düzenleyeceğiz. Dijital varlıkların ödeme sistemleriyle entegrasyonunu sağlayacak teknolojilere ilişkin yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

Fikri, irfanı ve vicdanı hür nesiller yetiştirecek, muasır medeniyet seviyesine çıkmak için eğitimi toplumsal ve ekonomik kalkınmanın temel unsuru olarak tüm paydaşların katılımıyla yapılandıracağız. MEB’de idari pozisyonlara eğitim kökenli ve liyakatli atamaların yapılmasını esas alacak, görevlendirme ve ilerlemelerde kıdem, yönetim tecrübesi, yeterlilik, proje, ödül, yüksek lisans, doktora ve benzeri somut kriterleri esas alacağız. Talim ve Terbiye Kurulu’nu liyakati esas alan yapısıyla politika belirleyen, eğitim öğretime yön veren etkin bir konuma kavuşturacağız. Devlet okullarındaki öğrencilere ücretsiz süt, su ve öğle yemeği vereceğiz. Okulöncesi, ilköğretim ve orta öğretimdeki tüm öğrencilere yardımcı kitaba ihtiyaç duymayacak şekilde ders kitaplarını yerel esnafa ve ekonomiye katkıda bulunacak şekilde ücretsiz temin edeceğiz.

Anaokulundan üniversiteye kadar devlet okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye, çanta, kıyafet ihtiyaçlarını ve internete erişimlerini ücretsiz karşılayacağız. Sınav güvenliğini kamu vicdanında hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde sağlayacağız. Ortaöğretime geçişlerde sınav odaklı değil, süreç odaklı bir sistemi geliştireceğiz. Liselere Giriş Sınavlarında yıldan yıla değişen uygulamalara son verecek, LGS sınavını süreç içinde kaldıracağız. Üniversiteye girişte yılda bir defa yapılan sınav yerine çoklu sınav imkânı sunacağız. Zorunlu eğitimi 1 yılı okul öncesi eğitim, 5 yılı ilkokul, 4 yılı ortaokul, 3 yılı ise lise olmak üzere 1+5+4+3 şeklinde uygulayacağız. Çocuklarımıza üç yaşından itibaren; dil, zeka ve beceri gelişimlerini, doğayı tanımalarını, değerler eğitimini, kişisel, fiziksel ve eğitsel gelişmelerini bütüncül bir yaklaşım ile sağlayacağız. İlkokulun 5. sınıfını bir üst öğrenime akademik hazırlık programı şeklinde, ortaokulun ilk yılını ise yabancı dil ve kodlama hazırlık sınıfı şeklinde yeniden düzenleyeceğiz. Sınıfların çok kalabalık olduğu yerlerde yeni okul yapımına öncelik vereceğiz. Kız çocukların okullaşma ve okula devam oranını artıracak, gerekli destek ve teşvikleri sağlayacağız. Hiçbir öğrencinin tercih etmediği bir lise türüne ya da programına gitmek zorunda kalmayacağı; öğrencinin ilgisi, tercihi, yeteneği ve akademik başarısını esas alacak bir rehberlik ve yönlendirme sistemi oluşturacağız. Öğrencilerin en az bir yabancı dil öğrenmesini ve yazılım ile kodlama becerisi kazanmasını sağlayacağız. Eğitime erişim imkânı olmayan bölgelerde, merkezi yatılı bölge ortaokulları ve pansiyonlu liseleri yaygınlaştıracak, yatılı teknoloji liseleri açacağız. YÖK’ü kaldıracak, yüksek öğretim kurumlarının akademik, idari ve mali özerkliğine müdahale etmeksizin yüksek öğretimin planlanması ve yükseköğretim kurumları arasında koordinasyonun sağlanması şeklinde sınırlı görevleri bulunan bir kurul kuracağız. Yükseköğretim kurumlarının bilimsel, idari ve mali özerkliğini güvence altına alacak, yönetim ve denetiminin kendi öğretim üyeleri arasından seçimle oluşturdukları organlar eliyle gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Her şehre her ilçeye üniversite açma anlayışını değiştirecek, ülkemizin hedef ve ihtiyaçlarına göre üniversite, fakülte ve bölümlerin yeniden planlanmasını ve yapılandırılmasını sağlayacağız. Yüksek öğretime bütçeden daha fazla kaynak tahsis edeceğiz. Üniversite arazilerini ranta kurban ettirmeyeceğiz. Yeni yurt binaları yaparak ve üniversite kampüsü etrafındaki binaları kiralama yöntemiyle ‘genişletilmiş kampüs’ uygulamasını başlatarak üniversitelerin yurt sorununu çözeceğiz. KYK kredi ve burslarını yeni bir anlayışla ele alacağız, dağıtım süreçlerini şeffaf hale getireceğiz.

Öğretmenlerimizin kurumsal ve toplumsal niteliği ile saygınlığını artırmayı temel önceliğimiz yapacağız. Öğretmen başına öğrenci sayısında OECD ortalamasına ulaşmayı hedefleyeceğiz. Ataması yapılmayan öğretmen havuzunu eritecek, öğretmen atamalarında mülakatı kaldıracağız. Özel eğitime ihtiyacı olan dezavantajlı çocukların eğitime erişiminin önündeki tüm engelleri kaldıracak, durumlarına göre gerekli araç, gereç, doküman ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayacağız. Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerimizi, objektif ölçütlerle tespit ederek, bu öğrencilerimiz için özel okullar açacak, özel destek programları hazırlayacak ve okul dışı eğitim olanakları ile burs sağlayacağız. Erken çocukluk eğitiminden, liseye kadar olan tüm eğitim kademelerinde, okulun öğrenci sayısına göre ihtiyacı karşılayacak nitelikte rehberlik ve psikolojik danışmanlık kadrosu oluşturacağız.

Editor 54