Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Sakarya Şubesi Genel Kurulu Yapıldı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Sakarya Şubesi  Genel Kurulu Yapıldı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Sakarya Şubesi Genel Kurulu Yapıldı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği , merkezi İstanbul’da bulunan sivil toplum kuruluşu. Derneğin amacı “Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacıyla, kazanılmış hakların korunup geliştirilmesi ilkesini gütmek” olarak belirlenmiştir.

ÇYDD, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Kültür Bakanlığı gibi resmi devlet kurumlarıyla iş birliği içinde ve apolitik bir yapı içinde çalışır.

ÇYDD’nin omurgası, gönüllülük temelinde çalışan profesyonel insanlar üzerine oturtulmuş olup gelir kaynağı toplanan bağışlardır. Derneğin 102 şubesi bulunmaktadır. 1999 depremi sonrası katkılarıyla dikkat çekmiş olan ÇYDD, kırsal kesimdeki eğitim projeleriyle eğitime büyük ve yararlı katkılarda bulunmuştur. Eğitimde fırsat eşitliği, kız çocuklarının okullaştırılması, kitap, araç-gereç desteği, okul öncesi eğitimi ve lise mezunu mesleksiz kızlara meslek edindirme, sonunda ekonomik özgürlüklerine kavuşması gibi projeler de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin ilgi alanı dahilindedir.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Sakarya Şubesi

Asil üyeler

Şefika Büyükakten, Hatice Taçyıldız,Mükerrem Yılmaz, Gülhan CEHİZ, Hülya YAŞAR, Atilla KUTLUATA, Hülya GÜLDAŞ

Yönetim Kurulu Yedek üyeler

Reyhan Doğan ,Senem Kaya ,Tülin Güngör, Mücadiye Aşçıoğlu, İnci Arslanlar , Sevil ŞEN, Nazmi Seviç

Denetleme Kurulu Asil Üye

Kenan Taçyıldız, Yalçın Yetiç, Hasan Kurtiç

Yedek üye

Nizamettin İlhan , Nihal OĞUL ,Engin  Karaahmetoğlu

Onur Kurulu Asil

Kemal   ÖRGE, Uğur ARUTAN, Gülen AKIN SERDAROĞLU

yedek üye

Celil Kutluata ,İnci Akkaya, Elmas Özer

Genel Merkez delegeleri

Asil

Gülhan CEHİZ, Atilla KUTLUATA, Mükerrem Yılmaz, Hatice Taşyıldız

Yedek

Hülya Yaşar , Hülya Gültaş, Reyhan Doğan, Senem Kaya

Etiketler

Editor 54