CHP Serdivan İlçesi Kadın Kolları Başkanı Alev Nalan AKICI’nın Basın Açıklaması

CHP Serdivan İlçesi Kadın Kolları Başkanı Alev Nalan AKICI’nın  Basın Açıklaması

CHP Serdivan İlçesi Kadın Kolları Başkanı Alev Nalan AKICI’nın Basın Açıklaması

CHPli AKICI ‘dan “İnsan Hakları” açıklaması: Eşit, adil ve onurlu bir yaşam için…

CHP Serdivan İlçesi Kadın Kolları Başkanı Alev Nalan AKICI, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları sebebiyle açıklamada bulunarak, “Eşit, adil ve onurlu bir yaşam için, insan haklarının korunması için hepimize düşen sorumlulukları bugün de hatırlatmak ve Hayata Destek olarak bu konuda birlikte çalışmaya her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isteriz” dedi.

“İnsan hakları konusunda uluslararası alanda en temel belge olan bu Bildirge; ırk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler sebebiyle ayrımı gözetmeksizin hepimizin doğal insan haklarına sahip olduğunu vurgular. Yaşama hakkımız başta olmak üzere tüm haklarımıza insan onuruna yaraşır bir şekilde erişmemizi hedefler.”

CHP Serdivan İlçesi Kadın Kolları Başkanı Alev Nalan AKICI , 10 Aralık Dünya İnsan Hakları sebebiyle açıklamada bulundu: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1948 yılında  kabul edildi. Türkiye ise 1949 yılında İLK imzacılarından  oldu. Bildirge, tarihteki en ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, her bireyin özgürce, eşitçe ve onurlu bir şekilde yaşamasının ancak devletlerin uluslararası bir belge etrafında bir araya gelmesiyle mümkün olacağı fikrine dayanıyor.

İnsan hakları konusunda uluslararası alanda en temel belge olan bu Bildirge; ırk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler sebebiyle ayrımı gözetmeksizin hepimizin doğal insan haklarına sahip olduğunu vurgular. Yaşama hakkımız başta olmak üzere tüm haklarımıza insan onuruna yaraşır bir şekilde erişmemizi hedefler. 74 yıldır hem uluslararası alanda hem de ülkelerin benimsediği kanunlarla temel hak ve özgürlüklerimizin korunması, haklarımıza erişim konusunda pek çok ilerleme oldu. Fakat hala milyonlarca insan savaş ve çatışmalarda yaşamını yitiriyor, sömürü, taciz, istismar ve şiddete uğruyor. Dünyada 70 milyondan fazla insan zorla yerinden edildi, Bunun 31 milyonu çocuk. 25 milyondan fazla insan ülkesini terk edip başka bir ülkenin korumasına sığınmak zorunda kaldı 262 milyon çocuğun okula erişimi yok, en temel haklarından biri olan eğitim hakkına erişemiyorlar. 650 milyon kadın ve kız çocuğu 18 yaş altı evliliğe zorlanmış. Her yıl 12 milyon kız çocuğu 18 yaşından önce evlendiriliyor. Dünyada 152 milyon çocuk işçi var ve bunların 10 da 7’si ağır ve tehlikeli işlerde çalışıyor.

Serdivan İlçesi kadın kolları başkanlığı olarak;Dünya İnsan Hakları Günü’nde özellikle çocuk hakları ve kadın haklarına dikkat çekmek istiyoruz:

Nerede doğduklarına, kim olduklarına; cinsiyetlerine, dinlerine, etnik kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların yaşama hakkı başta olmak üzere; eksiksiz biçimde gelişme hakkı; zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkı; aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılma hakları var. 6 yaşında çocuk gelinler istemiyoruz. Laik Cumhuriyetimizin medeni kanunlarına göre REŞİT olarak  kendi hür iradeleri ile evlenmeleri en doğal haklarıdır. Bu hakları korumak hepimizin sorumluluğu.

Toplumsal cinsiyet eşitliği bir insan hakkı. Herkes, algılandığı ya da hissettiği cinsiyet ya da toplumsal cinsiyet sebebiyle zulme, ayrımcılığa, şiddete ve diğer hak ihlallerine uğramadan yaşama hakkına sahip.

Eşit, adil ve onurlu bir yaşam için, insan haklarının korunması için hepimize düşen sorumlulukları bugün de hatırlatmak ve Hayata Destek olarak bu konuda birlikte çalışmaya her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.

Etiketler

Fehmi Duman