CHP’DEN ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ İÇİN KANUN TEKLİFİ

CHP’DEN ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ İÇİN KANUN TEKLİFİ

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, TBMM’ne verdiği Kanun Teklifi ile özel okullarda görev yapan öğretmenlerimizin aylıklarının, devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin aylıklarından az olmamasını gündeme getirdi.
Teklif gerekçesinde özel okullarda görev yapan öğretmenlerin okul sahiplerinin insiyatifi doğrultusunda aylık aldığına ve bu ücret kimi örnekte asgari ücreti bile bulmadığına dikkat çeken Karabıyık,
“Eğitim, geleceğimizi şekillendiren en önemli unsurdur ve demokrasimizin geleceği, toplumsal sorunların çözüme ulaşması, hoşgörü ortamının yerleşmesi, bilgi ve birikimlerimizle dünya ile rekabet edebilmemiz için eğitim, hayati bir öneme sahiptir. Öğretmenlerimiz de, toplumu aydınlatan, çocuklarımızı hayata hazırlayan ve onlara yol gösteren vazgeçilmezlerimizdir.
Ülkemizde 13.501 özel eğitim kurumunda, 162.215 öğretmen çalışmaktadır. Bugün gelinen noktada, eğitim sistemindeki “sistemsizliğin” yanı sıra, bunca soruna ve yaşadıkları zorluklara karşın evlatlarımızı yetiştirmek heyecanla görev yapan, çocuklarımızı ve geleceğimizi emanet ettiğimiz kıymetli öğretmenlerimiz, çalıştıkları özel okulların bazılarında adil olmayan şartlarda ders vermekte, kimi durumlarda asgari ücretin altında aylıklar ile sözleşmelerinden kaynaklı olarak tazminat hakkı da olmadan ders vermektedir.
Geleceğimizi yetiştiren öğretmenler, çalıştıkları özel okullarda, okul sahiplerinin insiyatifi doğrultusunda aylık almakta ve bu ücret kimi örnekte asgari ücreti bile bulmamaktadır” açıklamasıyla verdiği kanun teklifinin önemine dikkat çekti.
08/02/2007 tarih ve 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 9 uncu Maddesi’nde değişiklik yapılması teklif eden Karabıyık, ilgili maddenin Okullarda yöneticilik yapanlara ve eğitim-öğretim hizmeti verenlere, kıdemlerine göre dengi resmi okullarda ödenen aylık tutarlarından az ücret verilemez.” şeklinde değiştirilmesini TBMM gündemine taşıdı.
Devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin maaşlarında da bir iyileştirme yapılması gerektiğini vurgulayan CHP’li Vekil, “En kısa zamanda Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılarak öğretmen yetiştirme, ilk atama, yer değiştirme, görevde yükselme, mali ve sosyal haklar gibi öğretmenlikle ilgili tüm konuları bu kanun kapsamında çözüme kavuşturulmalı, özlük hakları bu yasa ile güvence altına alınmalıdır. CHP iktidarında öğretmenlik mesleği, yeniden toplumun en saygın mesleklerinden biri haline gelecektir” dedi.

Etiketler

Haber Merkezi