Çözüm şart, toplumsal sorunlar deprem gibi halkımızı her gün yıkıyor

Çözüm şart, toplumsal sorunlar deprem gibi halkımızı her gün yıkıyor

Çözüm şart, toplumsal sorunlar deprem gibi halkımızı her gün yıkıyor

Toplumsal sorunlar, deprem gibi halkımızı her gün yıktığını belirten Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, ’İktidarı ile muhalefeti ile TBMM’de tüm toplumsal sorunları çözecek kararlılığı ortaya koymaları, hem görevleri hem de hayati öneme sahiptir. ’dedi.

EYT gibi tüm toplumsal sorunlar ivedilikle çözülmeli

Dün gece itibarıyla yasalaşan EYT düzenlemesi, düzenleme bekleyen milyonların kaç yılını alsa da çözüme kavuşmasının çok önemli bir gelişme olduğunun altını çizen Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, ‘Sayıları 8 milyona dayanan adli sicili bulunan vatandaş, taşeron düzenlemesinde kapsam dışı kalıp kadro alamayan vatandaş, Siyasi partilerin genel af sözü ile her gün bir umut ile af bekleyen kader mahkumu vatandaş,3 yıldır pandemi izninde bulunan sayıları 120 bin’i bulan açık cezaevi mahkumlarından olan vatandaş, Hobi bahçeleri olarak bilinen bahçe sahibi olan vatandaşlar, imar barışında mağduriyet yaşayan vatandaşlar, Evim depreme dayanıklı değil, dayanıklı hale getirecek finansman nereden bulabilirim diyen vatandaş, sokak hayvanları terörüne insani çözüm bekleyen vatandaş, ev kirasına maaşı yetmeyen vatandaş, denklik sorunlarına çözümü bekleyen gençler vb. herhangi bir toplumsal sorunlardan etkilenen halkımızın sorunlarına ivedilikle İktidarı ile muhalefeti ile TBMM’de çözüm bulması hayati noktaya taşınmıştır.’ dedi.

Adli sicil en öncelikli konu

Depremlerden 13 milyon vatandaşımızın öncelikli, 81 milyon vatandaşımızın genel boyutta etkilendiğini kaydeden Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, ’Depremin etkilediği 10 ilde bulunan vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının yanında yeni iş imkânlarına da ihtiyacı olduğu tartışmasız bir konudur. Sabıkası olan vatandaşların normal koşullarda iş bulması hayli zorlu iken şuanda iş bulmaları çok çok daha zor hale gelmiş durumdadır. Sayıları yüzbinleri geçen insanımız başka illere göç etti ve bunların arasında halk arasında sabıkalı denilen insanlarımız da var. Devlet ve millet olarak her insanımızın yanında olmamız gereken günlerden geçerken sabıkası bulunan insanlarımızın yanında da onlara temiz bir sayfa açarak durmamız önemlidir.’ dedi.

Halk, temiz bir sayfa ile mağduriyetlerin çözülmesini istiyor

 

Yazar Demir, ‘Deprem öncesi konuşulan adli sicil düzenlemesinde temiz bir sayfa konusu, yaşadığımız ve birçok acıya sebebiyet veren depremlerden dolayı en öncelikli konular arasına girmiştir. Çok sayıda kısıtlılığa sebep olan  Adli sicil kaydı, gerek adli sicil silinme koşulları, gerekse de arşiv kaydı silinme koşullarının çok uzun yıllarda ancak siliniyor olmasından mütevellit bugün 8 milyonu bulan adli sicil kaydı olan vatandaş sayısına ulaşılmış ve bundan dolayı çok sıkıntı çeken vatandaşlarımıza temiz bir sayfa açılması çok hayati bir hal almıştır. Adli sicili bulunan vatandaşa temiz bir sayfa ve diğer tüm toplumsal sorunların TBMM’de çözüm bulması ilk öncelik konusu olmalıdır. ’dedi.

Tüm ülkede yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi için yeni finansman yolları bulunması şart!

Deprem sonrası yaraları sarmak, geleceğimiz ve gelecek afetlere karşı tüm önlemleri almak için elbirliğinin şart olduğunun altını çizen Araştırmacı yazar Hüseyin Demir,’ Türkiye’nin olası yeni depremlere hazırlanması sürecinde finansman ihtiyacının nasıl karşılanacağı konusu, tartışılması gereken çok önemli bir husustur. Bugün 10 ilimizi vuran depremin etkisini çok acı olarak yaşıyoruz. Başka şehirlerimiz İstanbul başta olmak üzere deprem tehdidi ile karşı karşıyadır. Biz deprem olmadan binalarımızı sağlamlaştırırsak deprem bizden hiçbir can alamayacağı gibi hiçbir binamızı yıkamayacak ve kimse yerinden, yurdundan evinden, barkından olmayacağı aşikârdır. Durum böyle iken depreme dayanıklı binalar için finansman sorunu ilk önceliğimiz olmalıdır. Bu sorunu en bariz Japonya gibi sürekli depremler ile sarsılan ve hiçbir binası yıkılmayan inşaat politikası ile aşabiliriz. Kentsel dönüşümleri katsayısını artırarak finansman ihtiyacını karşılayabiliriz ama burada önemli olan kentsel dönüşümün yapılacağı alan bina yapmaya müsait mi değil mi olmalıdır ve eğer müsait değilse müsait alanlara yönlendireme yapılarak inşaatlar yapılmadır.’ dedi.

Etiketler

Fehmi Duman