DEVA PARTİSİ’NDEN DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ AÇIKLAMASI: ‘DEVA iktidarında, tiyatrolara mali destekler arttırılacak’

DEVA PARTİSİ’NDEN DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ AÇIKLAMASI:  ‘DEVA iktidarında, tiyatrolara mali destekler arttırılacak’

DEVA PARTİSİ’NDEN DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ AÇIKLAMASI:

‘DEVA iktidarında, tiyatrolara mali destekler arttırılacak’

DEVA Partisi Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Helün Fırat, Dünya Tiyatrolar Günü vesilesiyle bir açıklama yaptı. Fırat açıklamasında şunları söyledi: 

‘Tiyatrolar, faturalarını ödeyemez halde’

“Tiyatro, geçmişten bugüne, sanatın toplumsallaşmasında, anlam dünyamızın genişlemesinde ve en önemlisi insanların mutluluğu, refahı, sağlığı ve barışı için deneyimlerini sahneden bize aktaran sanatın en temel dallarından biri olmuştur. Antik Yunan döneminden bugüne değin, ülkemiz toprakları üzerinde de sürdürülen tiyatro geleneği, ülkemizde sanat alanının gelişiminde önde gelen bir sanat dalıdır. Ne var ki, önce ifade özgürlüğünün kaybı, ardından pandeminin yıkıcı etkileri ve sonunda altından kalkmanın imkânsızlaştığı bir ekonomik darbe ile tiyatro sahneleri faturalarını, maaşlarını, sahne masraflarını ödeyemez hale geldiler.”

‘Birçok sahne açılmamak üzere perdelerini kapatmak zorunda kaldı’

“Bu şartlar altında tiyatroların ayakta kalmasını sağlayabilecek yegâne destek, devlet tarafından sağlanacak mali yardımlardır. Ancak dünyadaki diğer örneklerle karşılaştırıldığında, Türkiye’de tiyatro sektörüne sağlanan mali desteklerin oldukça yetersiz kaldığı gün gibi açıktır. Bu süreçte sanatçılarımız maalesef, dünya çapında en düşük kamusal finans destek miktarları ile kendi kaderleri ile baş başa bırakıldılar. Birçok sanatçı, teknisyen ve zanaatkâr zaten belirsizliklerle dolu bu meslekte hayatlarını güçlükle idame ettirebildi; farklı mesleklere yönelmek zorunda kaldılar. Birçok sahne açılmamak üzere perdelerini kapatmak zorunda kaldı.”

‘Destekleri adil paylaştıracağız’

“Bu çerçevede, 1962’den beri kutlanmakta olan “Dünya Tiyatrolar Günü” maalesef geçen sene olduğu gibi bu yıl da sektörün ve sanatçıların olumsuz şartlarda hayatta kalma mücadelesi verdiği günlerde kutlanmaktadır. Ancak, sanatın hayatın en zor şartlarında bile insanların kendini ifade edebilme alanı olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple tüm kötü şartlara rağmen, ‘enseyi karartmamak’ gerekmektedir. Bu itibarla açıkça ifade etmek isterim ki, DEVA Partisi iktidarında, tiyatrolara özel önem verilerek, mali destekler büyük ölçüde arttırılacak ve bu desteklerin ideolojik saiklerle değil; adil, ölçülebilir ve şeffaf ölçütler çerçevesinde paylaştırılması sağlanacaktır.”

“Dünya tiyatrolar günü kutlu olsun”

“DEVA Partisi olarak, teşkilatlarımızla 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü çerçevesinde tüm ülkede gerçekleştireceğimiz faaliyetler ve ziyaretler ile tiyatrolar için yerelde ve ülke genelinde sonuç verecek doğru politikaların oluşturulması için bir çıktı yaratmayı hedefliyor, sonuna dek tiyatro emekçilerinin ve sahne işletmecilerinin yanında yer alıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle dünya tiyatrolar günü kutlu olsun.”

Etiketler

Fehmi Duman