DEVA PARTİSİ’NDEN ZEYTİNLİK ALANLARIN MADENCİLİĞE AÇILMASINA KARŞI DANIŞTAY’A BAŞVURU ‘Zeytinlik alanların ranta açılmasına izin vermeyeceğiz’

DEVA PARTİSİ’NDEN ZEYTİNLİK ALANLARIN MADENCİLİĞE AÇILMASINA KARŞI DANIŞTAY’A BAŞVURU  ‘Zeytinlik alanların ranta açılmasına izin vermeyeceğiz’

DEVA Partisi, zeytinlik alanların madencilik faaliyetine açılması ile ilgili yönetmeliğin kanuna aykırı olması sebebiyle Danıştay’da iptal davası açtı. Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu konuyla ilişkin şunları söyledi:

‘Anayasaya ve kanuna aykırı’

“Zeytinlik alanlar ‘Zeytincilik Kanunu’ ile özel koruma altına alınmış olmasına rağmen bir yönetmelik değişikliği ile madencilik faaliyetlerine açılması geri dönülemez tahribatlara yol açacaktır. Bu düzenleme, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un zeytinliklere zarar veren işletmelerin tesis edilmesini yasaklayan 20. maddesine, Anayasa’nın tarım alanlarının ve çevrenin korunmasına ilişkin 45. ve 56. maddelerine ve tarafı olduğumuz Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşması’nın çeşitli hükümlerine de aykırıdır.”

‘Maden faaliyetleri zeytinliklere büyük zarar verecek’

“Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un 20. maddesinde zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinliklerin gelişmesine mâni olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran hiçbir tesisin yapılamayacağı ve işletilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Ancak elektrik üretim amacına yönelik maden faaliyetleri hem zeytin ağaçlarının sökülmesi ve taşınması nedeniyle hem de çıkarma sırasında etrafa yayacağı kimyevi atık, toz ve duman nedeniyle zeytin ağaçlarına ve zeytinliklere büyük bir zarar verecektir.”

‘Kanundaki koruyucu hükümler yok sayıldı’

“Kanun’da zeytin ağaçlarına ve zeytinliklere zarar veren tesis ve faaliyetler hiçbir istisna öngörülmeden yasak getirilmiştir. Kanundaki bu koruyucu hükümler yok sayılarak, bir yönetmelik değişikliği ile nitelikleri belirsiz tesislerin zeytinlik alanlara kurulması hukuken mümkün değildir. DEVA Partisi olarak, zeytinlik alanların madencilik adı altında ranta açılmasına izin vermeyeceğiz.”

Etiketler

Fehmi Duman