Dört mevsim Bolu

Dört mevsim Bolu

Bolu’nun ilk sakinleri Hititlerdir. M.Ö. 1211 senelerinde bütün Hitit toprakları gibi Bolu da Frigyalıların eline geçti. Frigyalıları yenen Lidyalılar Bolu’ya sahip oldular. Persler M.Ö. 6. asırda (546 senesinde) Lidyalıları yenince kısa bir müddet bölgeye hakim oldular. 200 sene Misya ve Patlagonya isimleri altında genel valilerle idare ettiler. M.Ö. 336’da Makedonya Kralı Büyük İskender, Persleri yenerek Anadolu’nun birçok yeri gibi Bolu’yu da ele geçirdi. Büyük İskender’in ölümü üzerine Makedonya Krallığı yıkılınca, Anadolu’nun bazı yerlerini Yunanlı olmayan fakat Yunan kültürü altında kalan milletler ele geçirdiler. Bugün bazı Afrika ülkelerinin resmi dili İngilizce ve Fransızcadır. Fakat bu ülkenin İngiliz ve Fransız milletiyle ilgisi yoktur. İşte o zamanda Yunanca konuşan, fakat Yunanlılıkla ilgisi olmayan bazı milletler, Anadolu’nun bazı bölgelerine hakim oldular. Bolu’da da Bitinya Krallığı kuruldu. M. Ö. birinci asırda Pers asıllı fakat Yunanca konuşan Pontus Devleti saldırınca, Bitinya’nın son kralı Üçüncü Nikomedes Romalıları yardıma çağırdı. Pontus Krallığı yenildi. Bitinya Kralı Üçüncü Nikomedes ölünce vasiyeti icabı Bolu bölgesi Roma İmparatorluğuna katıldı. Roma 395 senesinde ikiye parçalanınca Bolu, Doğu Roma’nın yani Bizans’ın payına düştü.

1071 Malazgirt Zaferinden sonra Türkler, Anadolu’nun batısına doğru ilerlemeye devam ettiler. Alparslan’ın oğlu Melikşah, Süleyman Şahı Kızılırmak ile İstanbul arasındaki bölgeyi almaya memur etti ve bölgeye yerleştirilmek üzere Türkistan’dan gelen 100.000 Türkmen verdi. Bolu, bölgeye yapılan akınlar sırasında Horasanlı Aslahaddin tarafından fethedildi. 1074’te Bolu’ya yerleşen Türkmenler, Bizanslıların çok önceleri Balkanlardan getirdikleri Bulgar, Peçenek, Uz ve Kuman Türkleri ile kolayca kaynaştılar. Bolu ve köyleri tamamen Türkleşerek Türk isimleri aldılar. Dadurga, Salur, Karken, Yenice, Çatak, Berk, Karaceli, Bayındır, Yuva ve daha pekçok yerin ismi hep Türk boylarının isimleridir.

Balkanlardan gelen Türkler Hıristiyanlaşmış, fakat Türkçe lisanını, örf ve adetlerini unutmamışlardı. Bunlar kısa zamanda Müslüman oldular. Selçuklu Devletinin komutanları Artuk, Tutuk, Danişmend, Karatekin ve Saltuk beyler, Süleyman Şahın emrinde İstanbul sınırına dayandılar.

Haçlı seferlerinde kısa bir müddet Bolu’ya Trobzon Rum İmparatorluğu hakim oldu ise de, bölgedeki halk Türk olduğundan bu işgal kısa sürdü.

1197’de Bolu ikinci defa fethedildi. Selçuklu Devleti yıkılınca (1308) bir ara Bolu Moğolların eline geçti. Osmanlı Devleti kurulunca, Osman Gazi zamanında Bolu, Göynük, Mudurnu ve Taraklı Konuralp tarafından fethedildi. Orhan Gazi zamanında ise Akçakoca, Kandıra, Düzce ve Üsküb fethedildi. Timur Hanın Ankara Savaşı zamanında Bolu, Candaroğulları (İsfendiyaroğulları)nın hakimiyetine geçmişse de, İkinci Murad Han zamanında yeniden Osmanlı Devletinin idaresine geçti. 1324-1694 arasında sancak olarak idare edildi. Bu tarihten sonra Voyvodalık haline getirildi. Kanuni şehzadelik devrinde Bolu’da valilik yaptı. 1811-1864 arasında tekrar bağımsız sancak haline geldi. Kütahya’daki Anadolu Beylerbeyliğine bağlı 14 sancak (vilayet) merkezinden biri oldu. Tanzimattan sonra, sancak olarak Kastamonu’ya bağlandı. Birinci Dünya Harbinden sonra düşman istilası görmediyse de maddi zarar gördü. Nüfus ve ticareti azaldı. Cumhuriyet devrinde vilayet oldu. Son senelerde yeniden her sahada gelişmeye başlamıştır.

1) Eski Belediye Önündeki Havuz

2) Büyük Camii ve Çevresi 70li yıllar

3) 1970 İzzet Baysal Caddesi

4) Çarşıbaşı Çeşmesi, Saraçhane Camii, Orta Hamam


5) İzzetbaysal Caddesi – Cumhuriyet Caddesi

6) 70 Yıl Önce Gerede


7) 70 Yıl Önce Karacasu Yolu8) Fırka tepesi eski hal pazarı 1930’lardan bir kare

9) 1970 Bolu Pazarından

 

Belediye Başkanı Tanju Özcan

Bolu – 1973, Galip, Emine.

Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukat olarak çalıştı. Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor Yöneticiliği, CHP Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

24, 25, 26 ve 27. Dönemde Bolu Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği, İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 26. Dönemde İçişleri Komisyonu Üyeliği yaptı.

İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilen Özcan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Asuman ŞENTÜRK TEKİN

Belediye Başkan Yardımcısı

Ahmet YILMAZ

Belediye Başkan

Rasim ÖZDEMİR

Belediye Başkan Yardımcıs
Dört mevsim Bolu-   Sonbahar

BOLU BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

ASUMAN ŞENTÜRK TEKİN – CHP

MANSUR ŞEN – İYİ PARTİ

ONUR KOYUNOĞLU – CHP

CUMHUR BANDAKÇIOĞLU – CHP

RESMİYE KAHRUMAN – CHP

HÜSEYİN EKREM SERİN – CHP

FERİDUN YILMAZ – CHP

AHMET YILMAZ – İYİ PARTİ

CİHAN TUTAL – CHP

AHMET FİDAN – CHP

HASAN HAKAN ALPASLAN – İYİ PARTİ

MEHMET TUNA ÖZCAN – CHP

CEVAT ÇATLADI – CHP

ERGÜN TEMEL – CHP

SUAT ORHAN – İYİ PARTİ

TAHSİN MERT KARAGÖZ – CHP

MUSTAFA GÜLDAL – CHP

NACİ PARLAK – CHP

SEMİH DİMİCİOĞLU – AK PARTİ

BÜLENT OTURAK – AK PARTİ

UĞUR AKBAY – AK PARTİ

HATİCE DİNÇ – AK PARTİ

FATİH SİLİN – MHP

HACER ÇINAR – AK PARTİ

İSMAİL YERLİKAYA – AK PARTİ

BURAK BALABAN – AK PARTİ

ŞAZİYE TURAN – AK PARTİ

NECDET ÇAKIR – MHP

HÜSEYİN TÜRKMEN – AK PARTİ

KAMURAN AVCI – AK PARTİ

NURETTİN ULUTÜRK – AK PARTİ


Dört mevsim Bolu-Kış


Dört mevsim Bolu-İlkbahar

Dört mevsim Bolu-Yaz

Fehmi Duman