Dr. Beyza Ustaoğlu’nun projesi TÜBİTAK-3005 kapsamında desteklenmeye hak kazandı

Dr. Beyza Ustaoğlu’nun projesi TÜBİTAK-3005 kapsamında desteklenmeye hak kazandı

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tıp
Fakültesi ve İl Sağlık Müdürlüğü İşbirliği ile
Hazırlanan TÜBİTAK Projesi Kabul Edildi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Beyza Ustaoğlu’nun projesi TÜBİTAK-3005 kapsamında desteklenmeye hak
kazandı.
SAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Beyza Ustaoğlu’nun yürütücü olduğu “Sıcak Hava Dalgalarının Halk Sağlığına
Etkisinin Klimatolojik Metotlarla Belirlenmesi ve Halk Sağlığı Alanında İklime Uyum
Stratejilerinin Geliştirilmesi Amacıyla Bilimsel Temellerin Oluşturulması” adlı
proje TÜBİTAK 3005-Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma
Projeleri kapsamında desteklenmeye hak kazandı.
İklim değişikliği nedeniyle sıcak hava dalgalarındaki artışın insan sağlığı üzerindeki
olumsuz etkilerini tespit etmek ve iklim değişikliğinin halk sağlığı alanındaki etkilerini
belirlemeye ve uyum stratejileri geliştirmeye yönelik bilimsel katkı sağlamanın
hedeflendiği projede araştırmacı olarak, SAÜ Coğrafya Bölümü’nden Doç.
Dr. Cercis İkiel ve Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Atalay Dutucu; SAÜ Tıp Fakültesi’nden
Prof. Dr. Aziz Öğütlü ve Dr. Öğretim Üyesi Abdülkadir Aydın; Sakarya İl Sağlık
Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Doktor Selin Tunalı
Çokluk ve bursiyer olarak Zehra Gündüz yer alıyor.
Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden “İklim Eylemi”,“Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam”
amaçları doğrultusunda “Coğrafya” ve “Tıp” alanlarından uzmanların bir arada
çalışacağı disiplinler arası bir bakış açısıyla sunulan projede, Sakarya’da yaşayan 65
yaş ve üzeri nüfusun sıcak hava dalgalarından etkilenebileceği alanlar Coğrafi Bilgi
Sistemlerinde mekânsal veri tabanı ile belirlenecek, iklim projeksiyonlarına bağlı
olarak Sakarya’da sıcak hava dalgalarının gelecekte etkili olabileceği riskli
alanlarharitalanacak, iklim değişikliği etkilerine karşı uyum
stratejileri oluşturma ve halk sağlığı alanında kamu politikaları
geliştirmeye yönelik bilimsel katkı sağlanacaktır.
Proje ekibi, araştırmalara verdiği önem ve destekten dolayı Sakarya
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al başta olmak üzere Rektör yardımcısı
Prof. Dr. Emrah Doğan’a ve proje sürecindeki katkılarından dolayı Araştırma
Dekanlığına teşekkürlerini iletti.

Etiketler

Fehmi Duman