Eski İçişleri Bakanı Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan ” Türk vatandaşlığı parayla satılamaz!”

Eski İçişleri Bakanı  Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan ” Türk vatandaşlığı parayla satılamaz!”

Eski İçişleri Bakanı Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan Diyor Ki Türk vatandaşlığı parayla satılamaz!

Atatürk’ün dediği gibi “Ne mutlu Türk’üm diyene” diyen, bunu içselleştirebilen herkes Türk vatandaşı olabilir. Önemli olan Türk vatandaşı olmak isteyen kişinin gerçekten bunu hissetmesi ve Türk kimliğini yaşatmasıdır.

Türk milletinin bu acı tabloya sebep olanları asla unutmayacağından, hem sandıkta hem de hukuk zemininde sorumlulardan hesap soracacağından kimsenin şüphesi olmasın!

Devletin ve halkın hareket kabiliyeti yok edilerek ulusumuz topyekun tutsak edilmek istenmektedir.

Dış güçler son 200 yıldır kesintisiz olarak bu planlarını uyguladı ama ilk kez içeride bu denli tahribata yol açtı.

Sessiz işgal girişimine dur diyelim…

Dünyada kendine yetebilir ender ülkeler arasında bulunan Türkiyemiz son yıllarda maruz bırakıldığı ekonomik,siyasi ve kültürel erozyon nedeniyle sessiz işgal altındadır.

Siyasi ve kültür arşivlerimiz haykırıyor; halkınıza, milletinize geri dönün, ülkenin çökmesine izin vermeyin! Ancak unutulmasın ki, bu vatanın çökmesine, siyasi zihinlerin körelmesine Türk Milleti asla izin vermeyecektir!

Gıda ve enerji temini önümüzdeki dönemde ülkelerin çıkar çatışması yaşayacağı temel konular olacak. 2009 yılında Harp Akademileri’nde enerji savaşları ile ilgili bir sempozyum düzenlendi. Yetkililer küresel düzeydeki yeni tehditlere karşı bu konuda devlet arşivinden faydalanmalı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin aday tartışması fikir üzerinden değil isim üzerinden yapılıyor. İsimden ziyade fikir ve projeler tartışılmalı.

Emperyalizmin dayattığı kültür, ülkemizi üretmeden tüketmeye sevk etti. Türkiye; tüm gücünü ortaya koyarak kültür emperyalizmine geçit vermemelidir!

Türkiye; “Yeni Dünya Düzeni”ne göre tedbirlerini alarak halkını bilinçlendirmeli. Dünyada halkını sömürerek veya din dayatmasıyla refah içinde yaşayabilmiş bir toplum olmadı, olamayacak da. Halkını bilgiden yoksun bırakan bir zihniyetin başarıya ulaşması asla mümkün değildir!

Dünya Savaşları, kapitalist sistemin sonuçlarıdır. Ukrayna-Rusya savaşını yaratan da kapitalist sistem oldu. Kapitalizm, toplumları sömürerek tüm zenginliğin belli bir zümreye akması demek. Ancak bilinmelidir ki; toplumlar artık uyandı.

Etiketler

Fehmi Duman