EYT Kıdem Tazminatları için daha fazla destek paketine ihtiyaç var

EYT Kıdem Tazminatları için daha fazla destek paketine ihtiyaç var

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin iş dünyasına yansımaları ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Başkan Altuğ açıklamasında EYT sürecinde iş dünyasının desteklenmesi adına Kredi Garanti Fonu finansman paketini olumlu karşılandığını ifade ederek “KGF Destek Paketi kapsamında yapılan finansa erişim konusunda yapılan çalışmalar için hükümetimize teşekkür ediyoruz. İş dünyamızın önünü görmesi, geleceğe yönelik çalışmalarının sürdürülebilirliği açısından önemli bir destek olacaktır.

İş dünyasının yükü KGF ile azalacak ama yeterli değil

Diğer taraftan enflasyon, maliyetler, özellikle AB ülkelerinde yaşanan talep daralması iş dünyası açısından 2023 yılı için risk ve belirsizliği işaret etmektedir. Bu doğrultuda EYT süreci, küresel ekonomik sıkıntıların, enflasyonda yaşanan çalkantılı sürecin, enerji ve hammadde fiyatlarında maliyetlerin arttığı bir döneme rastladı.  Mevcut duruma ek olarak, daha önce planlanmamış, öngörülmemiş EYT sürecinin getirdiği kıdem tazminatları da işverene bir yük olacaktır.

Bu noktada işverenlerin kıdem tazminatı yükünü kaldırabilmesi açısından Kredi Garanti Fonu desteği çok önemli. Ancak daha fazla desteğe gerek duyulmaktadır

Üyelerimiz daha fazla destek paketi talep ediyor

Bunun yanı sıra üyelerimizden de bu konuda ciddi talepler gelmektedir.  İşletmelerimize uygun vade ve miktarda, başta kıdem tazminatı ödemeleri olmak üzere doğacak kaynak ve istihdam ihtiyacı için orta vadeli EYT destek kredilerinin artırılması ve çeşitlendirilmesi talep edilmektedir.

Üyelerimizin bu taleplerinin KGF Destek Paketi’nde olduğu gibi ilgili kurumlarımız tarafından karşılık bulacağına inanıyorum.

Etiketler

Editor 54